Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گــذشت زمــان واقعیتهــا رامحــک میــزند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:12

 دکتر صاحبنظر مرادیگــذشت زمــان واقعیتهــا رامحــک میــزندمیگویند، عقیق را زرگر سفته مینماید، وحقیقت راگذشت زمان صیقل میدهد. نقش واهمیت احمد شاه مسعودرا درمبارزه علیه تروریزم بین المللی وواقعیتهای پس از او رابا توجه به غامض گردیدن اوضاع سیاسی ونظامی درافغانستان وجهانی شدن این روند برضد تروریزم بعدازگذشت پانزده سال ازشکل گیری رویدادهای سیاسی نظامی کشور بیشترمحک میزند.

اهمیت شناخت مسعود درشرایط کنونی علاوه بر درک وشناخت ماهیت جبهه مقاومت افغانستان برهبری او دربرابر تجاوز نیروهای بنیادگرای منطقه وشبه نظامیان کشورپاکستان میباشد، بلکه بسیارضرور است تا کشورهای درمعرض تهدید دهشت افگنی مقیاس خطرات نهفته درین راستا رایکباردیگرنقد وارزیابی کنند، واین خطربزرگ رادست کم نگیرند. زیرا قضایای جاری که درگستره وسیعی ازمنطقه، ازخاورمیانه عربی تاهندوپاکستان وافغانستان وسایر کشورهای منطقه رادریک نوار متسلسل فراگرفته، وتشنجات تسلیحاتی ایران برآن افزوده است، خودزمینه پیشروی تروریزم ودهشت افگنی رادرپهنای آسیای مرکزی بگونه ای مساعد نموده است.

احمد شاه مسعود کاشف خطر تروریزم وسنگرداراصلی دهشت زدایی وقهرمان مقاومت  مردم ما در مبارزه علیه تروریزم است.

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:32
ادامه مطلب
 
ســریال ســقوط ولســوالی ها و درامه واپس گرفتــن ها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:51

احمد سعیدیمقام های محلی در ولایت کندز امروز اعلام کردند که ولسوالی خان آباد این ولایت پس از دو روز نبرد سنگین به دست طالبان سقوط کرد.
یک عضو شورای ولایتی کندز به رسانه ها گفته است که این ولسوالی حوالی ساعت سه شب گذشته در نتیجه درگیری های شدید به دست طالبان افتاده است
وی می گوید که تاکنون میزان تلفات ناشی از این درگیری روشن نیست.

ادامه مطلب
 
نــه کــم نــه بیــش PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:58

عبدالقدیر علمدر پی تنش های پیش آمده بر سر نحوۀ مدیریت وتقسیم قدرت بین دو رئیس (جمهور وإجرا ئیه) بحران سیاسی در کشور بیشتر از پیش ورم کرده طوریکه ناظرین وتحلیلگران  ژرف نگر ادامه این ماجرا جو ئی هارا ممد بحران امنیتی دانسته سرا شیبی  و سقوط  احتمالی کشور را بکام دشمن  بعید نمیدانند  اینکه پیکر زخم خوردۀ کشور تاب وتوان شاخ جنگی بقه های قدرت را ندارد از نظر کسی پویده نیست.

ادامه مطلب
 
پیشینه تاریخی پیدایش معضل پشتونستان و ایجاد ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد) قسمت دوم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر خلیل وداد   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:34

دکتر خلیل ودادادامه ترجمه بخش یکم
مگر کلید گذر به کوتل خیبر در دست مهاراجه پنجاب رنجیت سنگ بود.37  و. آ. رومودین مینویسد که در سال ۱۸۳۳ انگلیسها آمادهء سفربری شاه شجاع به کابل شده و به این مرام از کمک رنجیت سنگ بهره بردند. بتاریخ ۱۲ مارچ سال ۱۸۳۳ مذاکرات شاه شجاع و رنجیت سنگ به عقد «معاهده دوستی و اتحاد» انجامید که برشالودهء آن مهاراجه رنجیت سنگ به او در امر اعادهء تخت سلطنت کمک نموده و وی (شاه شجاع) از ادعای حاکمیت بر پشاور، کشمیر، ملتان و نواحی دیگر به نفع سیکها چشمپوشی میکرد.38 

ادامه مطلب
 
افغــانســتان در نــودوهفتمــین ســالروز آزادی خویــش در کجا و چه حالتی قرار دارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط نجیب الله عظیمی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:18

نجیب الله عظیمی28 اسد 1395 روز بزرگداشت از 97 سالروز جشن استقلال کشور بود ، پیرامون این روز گردهمایی ها و محافل  برابر به توان مردم در نکات مختلف کشور برگذار گردید و اقشار مختلف کشور به شگل پراگنده و بدور از حوادث انتحاری از این روز تجلیل به عمل آوردند.
در کشور های دیگری جهان از روز های چون (آزادی و استقلال) شان به گونهء تجلیل به عمل می آورند، که گویا یک جشن (ملی و مردمی) میباشد.

ادامه مطلب
 
همــدستی کــدخــدایان با خــان هــای قبیــله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط شکیب حمیدی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:16

همــدستی کــدخــدایان با خــان هــای قبیــلهرخ دیگر کد خدا عبدالله و خان اشرفغنی خان
بر کسی پوشیده نیست که پس از روی کارآمدن رژیم فاشیستی قومی در کشور؛ آدمک های زیادی برای منافع شخصی  در پی خوشخدمتی به رژیم همچون گرگ در لباس میش به مردم فریبی آغازیدند تا باعث نگهداری همین رژیم با هر قیمتی شوند. انگار قرارداد حفاظت و صیانت این دیکتاتوری فاشیستی از همانروز اول به انها واگذار شده بود.این کدخدایان  و نمایندگانی که از نظر ظاهری، مصلحت ملت را می خواهند و در باطن اصل تعمیم و گسترش رژیم فاشیستی را؛  نه تنها این رژیم را عملاً از دل و جان  قبول کرده اند،

ادامه مطلب
 
نام پیشــگامان استقــلال؛ باتــاریخ کشــورعجین شده است!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:00

محمد علی مهرزادکشور افغانستان در1919، دست آوردبزرگ جنبش مشروطه خواهان وما حصل جهاد مردم حق شناس افغانستان تحت رهبری شاه امان الله خان برضد سلطه 110 ساله استعمارانگلیس بر استقلال خارجی کشوربود که با امضاء قرارداد راوالپندی افغانستان وارد مرحله تازه ای از زنده گی سیاسی، اجتماعی واقتصادی،فرهنگی خود شد،

ادامه مطلب
 
از «رئیــس جمــهور منتخــب» تا به فِغـــان از رئیــس جمـــهور!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:27

از «رئیــس جمــهور منتخــب» تا به فِغـــان از رئیــس جمـــهور!؟پیشاپیش در گذشت جانگداز نویسنده توانا و فرهنگی مرد بزرگ جناب دکتور محمد اکرم عثمان را به همه منوران و فرهنگیان و مردم سچه و پاکیزه افغانستان و دوستان در آنسوی مرز ها تسلیت گفته به پاس نفس گرم این عزیز رفته که زمان خوبی از عطر آن برخوردار شده بودم؛ آرزو می کنم به همه فرزندان افغانستان؛ قدرتی عنایت شود که ایدیولوژی ها اعم از دینی و غیر دینی و لاهوتی و ناسوتی؛ انسانیت را در ایشان خدشه دار نگرداند!

ادامه مطلب
 
بسترهای داخلی افزایش نقش داعش در سین کیانگ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:18

 فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقهدر سالهای گذشته رسانه های بسیاری در جهان به حضور نیروهایی از چین در بدنه داعش اشاره کرده اند. در همین راستا با پیوستن گروهی از چینی های دارای عقاید افراطی به گروه تروریستی داعش که پیشتر در رسانه های مختلف منتشر شده است به اذعان مقامات بلندپایه چینی شماری از مسلمانان چینی منطقه اویغور همراه با نیروهای داعش در درگیری‌های سوریه و عراق می‌جنگند. نوشتار زیر به بسترهای داخلی افزایش نقش داعش در سین کیانگ پرداخته است.

ادامه مطلب
 
در ســوگِ راوی نســتوه دردهــای کابل PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط عبدالجمیل شیرزاد   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:43

در ســوگِ راوی نســتوه دردهــای کابلبه مناسبت درگذشت فرزانه مردی که برای تجلیل از ارزشهای انسانی  و نکوهش کجروی‌های روزگار و بی عدالتی ها و بیداد انسان، عمری قلم زد و به قول استاد باختری به شکوهی رسید که فارسانِ توسن چوبین قدرت به سر پنجه هیچ کیدی به آن شاخ بلند دست شان نخواهد رسید.
اما با دریغ و درد، این قدرت سواران که در مخیله‌های کوچک شان اندیشه‌ی استیلا بر دیگران پخته می‌شود همیشه آشیان دیگران را برای بر افروختن چراغ خویشتن بر باد می‌دهند و اندیشمندانِ ما که سرهنگی کردن با عاجزان  را در طبع ندارند و

ادامه مطلب
 
قرار نوشته نیویارک تایمز حامد کرزی خود را برای ریاست جمهوری آینده افغانستان آماده میسازد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:08

قرار نوشته نیویارک تایمز حامد کرزی خود را برای ریاست جمهوری آینده افغانستان آماده میسازداودرتمام این مدت تلاش میکند با بی ثباتی و وناامنی درافغانستان با شماری از سران قبایل برای رسیدن به این مفصد آماده سازد، او درحال حاضر گاهی مانند ریس جمهور افغانستان عمل نموده و اشرف غنی توان جلیوگیری آنرا ندارد
ازهمان زمان، که حامد کرزی مجبور شد ، زمام ریاست جمهوری افغانستان را به شخض ضعیفی مانند اشرف غنی بسپارد، همیشه در تلاش بود، تا خود را برای عفب زدن اشرف غنی و برای رسیدن برای ریاست جمهوری افغانستان آماده سازد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:40
ادامه مطلب
 
«تاجیــک پــس از احمــدشــاه مســعود» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:12

«تاجیــک پــس از احمــدشــاه مســعود»احمد شاه مسعود، در زﻣﺎن حیات اش  ﺑه اﻣﻮری ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ  نظام  ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮥ "قبیله سالار" و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ "حمایت کارتل های نفتی" را ﺑه وﺟﻮد آورده ﺑﻮد. سیستم کارتلی و«استعمار»، که همچنان از ﻧﻈﺎم  "قبیله" جانبداری می کند ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﻧﺴﺎن این سرزمین  اﺑﺪی شود و ھﯿﭻ رﯾﺸﮫ ای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ.
او پرچم  قومیت ها – طوایف و ملیت های محروم را در کشور ﺑﮫ دوش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.  آرزوی ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم محروم و عدالت طلب کشور در اهداف و آرمان هایش متجلی بود.

ادامه مطلب
 
درس هــای از ســیاست برای نســل جـــوان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:56

احمد سعیدیسلام دوستان گرامی وعلاقمندان به سیاست وتعامل با افراد وشخصیت های حکمی وحقیقی جهت حفظ وقار، شوکت ومنافع ومصلحت ها. درین نوشته میخواهم بگوشه کوچک وزوایای پیچیده سیاست اشاره کنم در رویکرد ها ی سیاسی من به سیاست تعاملی باور دارم و تقابل را به ندرت می پذیرم لذا درین نوشته برای دوستان به خوبیهای سیاست تعا ملی  واضرار سیاست تقابلی اشاره میکنم و

ادامه مطلب
 
انگیزه ها و اهداف پاکستان در نگاه به پناهندگان افغانستانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر مسائل منطقه ای فارس   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:21

-فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر مسائل منطقه ای فارسافغانستان با داشتن میلیون ها مهاجر در جهان در شمار کشورهای با بیشترین مهاجر و پناهنده قرار دارد . در این بین در آغاز دهه هشتاد میلادی بیش از پنج میلیون شهروند افغان، میهن خود را به مقصد پاکستان ترک کردند و با بهبود نسبی وضعیت امنیتی در افغانستان سه میلیون و هشتصد هزار پناهده افغانی به کشور خود بازگشتند اما همچنان یک میلیون و ششصد هزار پناهنده افغانی در پاکستان و حدود 3 میلیون پناهنده غیرقانونی افغانستانی مقیم پاکستان هستند.

ادامه مطلب
 
پــرونده ی دســتبرد صــد میلیــون دلاری اشــرف غنــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهار چوپان   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:22

پــرونده ی دســتبرد صــد میلیــون دلاری اشــرف غنــی از فردای برچیده شدن گلیم رژیم خونریز طالبانی، زمینه ی ظهور و حضور افراد بسیاری در کابینه ی اداره موقت وسپس دولت انتقالی و دولتهای بعدی فراهم شد، که در میان جامعه بهارچوپانسیاسی به آنها " تکنوکرات " خطاب میشود. این گروه ظاهرا افراد دانش آموخته و صاحب تخصص اند، و دارای تعهد و راه و رسم . دوره ی پسا طالبانی برای افراد گمنام و حاشیه نیشنی چون حامد کرزی، دوره ی طلایی عمر آنها بود؛ که با استفاده از پشتیبانی خارجی وارد عرصه ی سیاست افغانستان،شوند و بی آنکه پایگاه مردمی و شرایط رهبری را دارا باشند، به رهبری و زعامت و قدرت و شهرت برسند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:27
ادامه مطلب
 
استقــــلالی در استعمـــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط همایون بهمنش   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:05

همایون بهمنش سخن از استقلال است و می‌گویند نود و هفتمین‌سال‌روز استرداد  و استقلال کشور را به‌تجلیل نشسته‌اند. جاده‌ها را زیر و رو کرده و هر چه از جنس زنده جان را زیر تایرهای خودروهای‌شان له می‌کنند. بی‌خبر از این‌که استقلال ـ خود سالاری ـ را که آن‌ها دارند ازش تجلیل می‌کنند، سال‌ها می‌شود در دامن یک استعمار فرانو سقوط کرده و مستعمرۀ ـ به‌معنای امروزی ـ  بیش نیستیم.

ادامه مطلب
 
اهــدا به جــوانان همـــوطنم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:54

عبدالوکیل کوچیسالون عروسی مزین با گلهای تازه به اطراف قندیل های بزرگ جلوه نمایی میکرد.مهمانان آراسته با دریشی های جشنی به گرد میزهای سفید پوش هشت نفری حلقه زده و مملو از خوشی وسروربودند.عروسی دو جوانی که هفته گذشته در شهر زیبای هامبورک جرمنی عقد بستند. موزیک لایف با صدای رسای هنرمندان جوان هموطن طنین شادی افگنده وامکان گپ زدن را ناممکن میساخت.

ادامه مطلب
 
اعتراف باید کرد که خطا هایی انجام شده و فرصت ها از دست رفته اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:22

مهرالدین مشیدآنانی که از اسلام و جهاد داد می زنند و غوغا بر پا کرده اند و جنگ پس از سقوط طالبان را جهاد در برابر صلیبیان عنوان می کنند، صادقانه باید اعتراف کنند که برای منافع پاکسنان در افغانستان جنگیده اند و می جنگند. این جنگ نه تنها حقانیت جهاد مردم افغانسنان در برابر شوروی را زیر پرسش برده است و حتا گفته می توان که پاکستان چنان آنان را دوشید که در نتیجۀ جهاد و ارزش های جهاد را یکسره به تاراج برد و

ادامه مطلب
 
افغــانســتان در بی نظمــی کــــامل: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ظریف امین یار   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:16

آیا این همان چیزی است که آقای حامد کرزی می خواهد؟آیا این همان چیزی است که آقای حامد کرزی می خواهد؟
منبع: نیویارک تایمز تاریخ نشر: ۵ آگست ۲۰۱۶
ترجمه: محمد ظریف امین یار

پیشگفتار مترجم:
مطالعه این نوشته شما را قادر می سازد تا در مورد طرز سیاست گذاری در افغانستان و وضعیت سیاسی حاضر کشور بیشتر بدانید. نوشته بیشتر روی شخصیت آقای حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان و نقش آن در سیاست حاضر میچرخد.

ادامه مطلب
 
قابل توجه وزرات های عدلیه، خارجه و داخله افغانستان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط محمود منجم زاده   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:40

قابل توجه وزرات های عدلیه، خارجه و داخله افغانستانسفارت افغانستان دربرلین و سایرنمایندگی دربن ومنشن بدون تذکره نفوس گذرنانه صادر نمیکنند
چرا آماردقیقی ازنفوس افغانستان دردست نیست و چرا شماری از مردم تذکره نفوس ندارند؟
از نفوس افغانستان آمار دقیقی در دست نیست و این امر روند حکومت داری زندگی مردم را با مشکل روبرو کرده است، وخیلی ازمردم این کشور هنوزهم تذکره ندارند و توزیع تذکره های الکترونیک نیزبه تعویق افتاده است،

ادامه مطلب
 
ســپاس‌نامــۀ: از برخــورد کارکنان شفــاخانۀ ۱٠۲ بســتر خیــرخــانه PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط امان ریاضت   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 07:06

امان ریاضتاز برخــورد کارکنان شفــاخانۀ ۱٠۲ بســتر خیــرخــانه، سپاس‌گزاری می‌نماییم.
کلینیک ۱٠۲ بستر خیرخانه در بازار لیسه مریم- ناحیۀ ۱۱ شهر کابل قرار دارد. این شفاخانه، از گذشته ها با امکانات کم، خدماتش را آغاز کرد و اکنون، ۱٠۲ بستر دارد.
بسیاری از باشنده گان ناحیه های ۱۱، ۱۵، 4، ۱٠ و ۱۷ شهر کابل، ولسوالی‌های شمال کابل (کوهدامن) و برخی ولایت‌ها، بیماران شان را به این شفاخانه می‌آورند.
این شفاخانه دولتی است و به گونۀ رایگان، خدماتش را به پیش می‌برد.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 1 از 540

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 72 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.