Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فــدرالیســم متضمــن تمــامیت ارضی افغــانســـتان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر اکبرهمت   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:25

فــدرالیســم متضمــن تمــامیت ارضی افغــانســـتان استداکتر اکبرهمت داکتر اکبرهمت (شاگرد حقوق بین الدول و علوم سیاسی)
05 جنوری 2017
با گذشت زمان در افغانستان کثیرالقومی, زبانی, مذهبی و منطقوی ضرورت یک ساختار غیرمتمرکز برجسته تر میگردد که آنرا اصل فدراسیون مینامیم و برخی ها اعم از طرفداران و مخالفین این ساختار طبق دلخواه خود از آن تعبیر و تفسیر میکنند. بنآ لازم دیدم تا این مهم را در حد ممکن مختصر,عینی و ساده تر به ترتیب ذیل بیان کنم:
فدرالیزم از لغت لاتینی فئودوس (foedus) مشتق شده است که به معنی اتحاد یا قرارداد میباشد.
درینجا لازم به تذکر است که باییست تفاوت معنی دقیق و مورد استعمال اصطلاح (فدرالیزم) و (فدراسیون یا فدرالی) در نظر گرفته شود. یعنی اگر ما اصطلاح فدرالیزم را استفاده کنیم, منظور ما تیوری یک "اندیشه" در مورد یک ساختار است. ولی اگر ما اصطلاح فدرالی, فدراتیف ویا فدراسیون را بکار ببریم منظور ما همانا "ساختار" یک سازمان سیاسی که دولت عالی ترین شکل آنست.
اصول فدرالیسم نه تنها منوط به ساختار های دولتی است بلکه سازمانهای کلتوری و حتی مذهبی میتواند بر مبنای اصول ساختار فدراسیون تشکیل گردد. مثلآ بعضی از فرقه های مسیحیت با اصول فدرالیسم اداره میشود که آن بنام فدراسیون دینی یا الهی یاد میشود.

ادامه مطلب
 
با این سرنوشت، چه باید نوشت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:01

احمد سعیدی ای کاش رهبران حکومت وحدت ملی میدانستند که تاريخ، آميزه اى از افكار، عقايد و آداب و رسوم در گستره زمان است و بيان واقعيات آن به واقع نگرى و روشن بينى نياز دارد. پرداختن به مقطعى از تاريخ بدون درك و شناخت واقعيات حاكم بر آن، كارى به دور از شيوه تحقيق بوده و پرداختن به تحلیل واقعيت ها و تحليل آن همراه با دخالت حبّ و بغض ها هم شيوه  كم اثر است.

ادامه مطلب
 
جنــرال دوســتم نماد شجــاعت وطنپرستی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:09

جنــرال دوســتم نماد شجــاعت وطنپرستی ده ها سال قبل رهبران دولت دموکراتیک و مرد می افغانستان گفته بودند که حکمرانان پاکستانی دشمن مشترک و آشتی ناپذیر مردم افغانستان است . ولی در آن زمان بخشش های سخاوتمندانه دالر وکلدار چون پرده ای بروی واقعیتها پیچیده بود که احساس مخالفین دولت را منجمد ودانستن آن را برای شان نا ممکن میساخت .اما تاریخ در چهار دهه اخیر نشان داد که پاکستانی ها وحامیان بین المللی شان از همان آغاز جنگ تا اکنون هیچ گاهی به مردم افغانستان رحم نکرده ودر ازآء دالر و کلدار خون میلیونها هموطن ما را بزمین ریختند.

ادامه مطلب
 
فدرالیزم دموکراتيک يگانه راه وحدت ملی و ترقی اجتماعی در کشور می باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط امان معاشر   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:32

فدرالیزم دموکراتيک يگانه راه وحدت ملی و ترقی اجتماعی در کشور می باشددر کشور به خون نشسته ی مان افغانستان که درآن اقوام و قبايل مانند: پشتونها ـ تاجيک ها ـ هزاره ها ـ ازبک ها ـ ترکمن هاـ بلوچ ها ـ نورستانی ها ـ پشه يی ها ـ هندوها و سيک ها... زندگی می کنند؛ هر يک آنان دارای زبان ـ فرهنگ ـ عنعنات و بازار اقتصای، رسوم و آداب مختلف و متفاوت از هم بوده اند.
اما ازعرصه بيش از 200سال به این سو، در کنار فقر اقتصادی، ظلم،

ادامه مطلب
 
از آن شــش جــدی؛ تــا ایــن دم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابل   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:46

عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابلنبردایدیولوژیک یا استقرار استراتیژیک؟
اساسا هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را درجهتی تنظیم میکند که در نهایت، خواستها و نیاز های امنیتی، راهبردی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی اش در کوتاه مدت یا بلندمدت تامین شود. البته نباید انتظار داشت که که هدف های عمده سیاست خارجی یک کشور در شرایط و مقتضیات گوناگون به صورت ثابت باقی بماند و هیچ تغییری را شاهد نباشد.

ادامه مطلب
 
قهــرمـــانـان!! بی غیــرت! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ضیا   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 08:54

قهــرمـــانـان!!  بی غیــرت!

هر زنده جان، از مور تا ملخ، از انسان تا حیوان به خاطر زنده ماندن با محیط و شرایط آن به توافق نیاز دارد. توافق یا سازش به آسانی به دست نمی آید، زمان به کار دارد تا موجود زنده با آرامش ادامۀ حیات دهد؛ مثلاً:
آدمها، حیوانات، پرنده هایی که در مناطق استوایی به سر می برند، شاید هیچ نتوانند یا به مشکل بتوانند در مناطق سرد قطبی زنده گی کنند. و اما آدمها مزید بر توافق با محیط طبیعی، تعلق شدید به محیط معنوی نیز دارند که دران بزرگ شده اند  و تربیت یافته اند.

ادامه مطلب
 
دسایس عــریان مســتلزم بســیچ همه گان در افغــانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط فتح سامع   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:04

دسایس عــریان مســتلزم بســیچ همه گان در افغــانستاناز گزارش رسانه های خبری پیرامون  اوضاع جاری در افغانستان می توان استنباط کرد که توطیه ها ودسایس سازمان یافته  از طرف حلقات داخل نظام به حمایت واستشارۀ  استخبارات خارجی در شمال کشور در حال شکل گیری است. در ایجاد وضعیت کنونی  حوادث قبلی را که بطور زنجیری به وقوع پیوسته نباید نادیده گرفت.  در این روز ها پخش خبر اتهام " تجاوز جنسی!؟"  بر آقای  یشجی خبر ساز شده وسروصدا های را در رسانه های  داخل وخارج کشور ایجاد کرده است که

ادامه مطلب
 
روسیه، ایران و پاکستان حمایه کننده طالبان! PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط لیلما سدید، بروکسل   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:17

لیلما سدید، بروکسل جنرال جان نیکلسون قومندان قوای ایتلاف که در حاشیه مجلس وزرای خارجه در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که نیروهای امنیتی افغانستان با برنامه منظم کمپاینی، در سال ۲۰۱۶ به پیش رفته‌اند، ولی نفوذ بازیگران خارجی در افغانستان زنگ خطری برای ایالات متحده امریکا و افغانستان است.
وی افزود که: "نفوذ نادرست بازیگران خارجی به ویژه پاکستان، روسیه و ایران باعث نگرانی ما است.

ادامه مطلب
 
کتاب معضل پشتونستان... بخش چهارم. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط خلیل وداد   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:29

خلیل ودادتصمیم مبنی بر تعلق ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد) به پاکستان.
۱. موقف لیگ سراسری مسلمانان هند و محمد علی جناح. کمپاین مقاومت مدنی مسلم لیگ در ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد)
اقدامات مستقیم در راستای ایجاد پاکستان که به برخوردهای خونین جماعتی انجامیدند، ولایت صوبه سرحد را نیز احتوا کردند، گرچه اوضاع در این استان از ولایات دیگر بکلی تفاوت داشت. در صوبه سرحد تقریبا همهء باشندگان مسلمان بوده، سیکها و هندوها اقلیت مطلق بوده و برای هواداران ایجاد پاکستان هیچ خطری پنداشته نمیشدند.

ادامه مطلب
 
چرا یک «تُنبان»؛ مهمتر از افغانستان است؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:55

محمد عالم افتخار(پرسشی از سفیر محترم امریکا و نمایندگان جامعه جهانی)
یکی از حقوقدانان برجسته کشور جناب قاضی فضل احمد معنوی که زمانی معاون قاضی القضات افغانستان و زمانی دیگر رئیس کمیسوین مستقل انتخابات بود، در صحبتی با تلویزیون آریا نیوز پس از اینکه کان و کیف دستگاه عدلی و قضایی کنونی (یعنی مال کشور حایز درجهِ اول فساد در دنیا را که در آنهم همین دستگاه ها فاسد ترین است) افشا میکند، می افزاید:

ادامه مطلب
 
فرودگاه بین المللی (حامد کزری) آیا این نام شایسه ای سرزمین شاعران وعارفان؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط منچم زاده   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:23

فرودگاه بین المللی (حامد کزری) آیا این نام شایسه ای سرزمین شاعران وعارفان؟قبل ازاینکه به مطلبم آغاز نمایم میخواهم به عرض شما عزیزان برسانم، که احترام هرانسان به اندازه اش نه تنها لازم بلکه واجب میباشد. زمانیکه هواپیماهی درهرفرودگاه مینشیند، به ویژه در افغانستان خلبان و یا مهمان دارمیگوید (مسافرین محترم تا لحظاتی به فرودگاه بین المللی (حامد کرزی) برزمین خواهیم نشست، با شنیدن این نام چه احساسی دارید؟

ادامه مطلب
 
ســـفری در ادامــــۀ دریــا و آن شب مهتـــابی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:08

سید ثابتپرتو نادری تابستان سال ١٣٥٤ خورشیدی بود. من در دانش‌گاه کابل درس می‌خواندم  و آن روزها در کشم رخصتی‌های تابستانی را سپری  می‌کردم. یکی از دوستانی که همیشه به دیدارم می آمد، دوست ارجمندم سید ثابت بود. همان شهید راه آزادی که به سال ١٣٦٤ خورشیدی به دست مزدوران شوری که نفرین خداوند بر آنها باد! شاید دریک بامداد دل‌گیر و شاید هم در یک شام‌گاه خونین در پلی‌گونهای پل‌چرخی تیر باران شد و رسید به آن مقامی که هر شهید پاک به آن جا می رسد.

ادامه مطلب
 
چرا احمد ایشچی تن به بی آبرویی داده است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید حسیب مصلح   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:49

سید حسیب مصلحاحمد ایشچی  والی پیشین جوزجان ادعا کرده که پنج روز در خانه ارتشبد عبدالرشید دوستم و یازده روز در قید ریاست امینت ملی آن ولایت قرار داشته است. اما زمانی که مامورین ریاست امنیت ملی احمد ایشچی را به اتهام همکاری با دهشت افگنان بازداشت و شکنجه کردند هیچ گزارشی پیرامون این که آن کارمندانی بی رحمی استخباراتی چه روز و بلای بدی بر سر آن خصم دیرین ارتشبد عبدالرشید دوستم آورده اند، در سطح رسانه ها درز نکرده است.

ادامه مطلب
 
انتی‌گــرال رهبـــری و شـــاگــردان غبـــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 08:39

پرتو نادریبر رییس جمهور، بسیار عیب جویی می‌کنند و خرده می‌گیرند که این کار را خطا کرد وآن  کار را خطا کرد! دکمۀ کرتی اش را درست نبست، بند شلوارش از دامن اش بیرون زد.  پشت به خانۀ  کعبه دعا کرد و در نماز دست چپ بر دست راست گذاشت، یا در نماز جنازه رکوع رفت، امام حسین را نواسۀ خدا گفت و چیزهای کوچکی دیگر از این قماش.

ادامه مطلب
 
یلـــدا آوردگاه نــور و تـــاریکی! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:58

یلـــدا آوردگاه نــور و تـــاریکی!آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان که درازترین شب سال است، آن را شب یلدا گویند . باورها براین است که دراین شب ویا نزدیک به آن تحویل خورشید به برج جدی ست. گاهی هم گفته اندکه یلدا نام یکی ازملازمان حضرت مسیح بوده است؛ اما چنین باوری طرفدارن زیادی ندارد. دهخدا درلغت‌نامه دراین پیوند نوشته است که: «ظاهراً از بیت/ به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی/ که ازیک چاکر عیسی چنان معروف شد یلدا / بعضی ازفرهنگ نویسان از جمله مولف برهان، پنداشته اند که یلدا نام یکی از ملازمان عیسی بوده است؛

ادامه مطلب
 
جناب استا عطا لطفا دربلخ بمایند و درخدمت مردم باشید و فریب قول های ارگ را نخورید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط منچم زاده   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:41

جناب استا عطا لطفا دربلخ بمایند و درخدمت مردم باشید و فریب قول های ارگ را نخوریدجناب استاد عطا لطفا دربلخ به عنوان والی یا استادار بمانید و فریب قول های داده شده ازگ را نخورید درغیرمانند جناب اسماعیل خان به حاشیه رانده خواهید شد. ارگ درهراس میباشند و تلاش دارند به گونه های مختلف از جمله وعده های مانند وزیر شدن وغیره استاد عطا محمد نور را از پایگاه مردم اش رانده و نفوذ اش را ضعیف و ضعیف ترسازد و بالاخره خانه نیشن نماید.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:45
ادامه مطلب
 
چالش های عمده داخلی و شیب ملایم اصلاحات داخلی و سیاست خارجی میرضیایف PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه ای، شمسه   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:13

فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه ای، شمسهانتخابات ریاست جمهوری ازبکستان 4 دسامبر (14) آذر ماه در این کشور به پایان رسید و از بین نامزدهایی چون سرور آتمرادف از حزب دموکراتیک میلی تیکلانیش، شوکت میرضیایف از حزب لیبرال دموکراتیک، حاتمجان کتمانف حزب خلق دموکراتیک و نریمان عمرف از حزب سوسیال دموکراتیک، میرضیایف که از سال 2003 به عنوان نخست وزیر ازبکستان و پس از درگذشت اسلام کریمف،

ادامه مطلب
 
آمدن قوت های نظامی اتحاد شوروی در ششم جدی به افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امان معاشر   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:20

 آمدن قوت های نظامی اتحاد شوروی در ششم جدی به افغانستانآمدن قطعات محدود نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان در شش جدی 1358 که بر اساس تقاضای مکرر مقامات افغانستان و حاکمیت رییس جمهور نور محمد تر کی صورت گرفت، امر قانونی و تعامل بین المللی است.
روسیه و  اتحاد شوروی از زمان سید جمال افغان به کشور افغانستان روابط دوستانه و حسنه داشته وکشور های که از کمک به دولت افغانستان ابا می ورزیدند اتحاد شوروی با جبین باز به تقاضایی مردم کشور و خواست دولت افغانستان از کمک های بی دریغ ابا نمی ورزید و به کشور افغانستان همیشه دست دوستی داده است.

ادامه مطلب
 
در باره زبان اشکاشمی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عبدالصبور عریف سپندکوئی   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:35

عبدالصبور عریف سپندکوئی

در باره زبان اشکاشمی
لفظ شیرین وزبان شیره دار اشکاشمی     با همه آداب و ارکان استوار اشکاشمی
از نیاکان ماند برما چونمزار اشکاشمی        تا  ابـــد باید  بماند یاد گار اشکاشمی
ماکه پامیری زبانیم افتخار اشکاشمی

ادامه مطلب
 
آیا امریکا قدرت برتر جهان باقی می ماند؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی - مسکو   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:17

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی - مسکورقابت میان جمهوری خواهان ولبیرال دموکراتهای امریکا درانتخابات دو طبقه ای ریاست جمهوری« که مردم رای می دهند وگزینیشگران انتخاب می نمایند» واختلاف نظرآنها به آینده سیاست خاریجی امریکا، پیروزی دونالد ترامپ برخلاف پیشگویی ها وطرفداری های جانب دارانه معتبرترین رسانه های امریکا در انتخابات ریاست جمهوری، خروج انگلستان ازاتحادیه اروپا وترس ونگرانی ناتو ازاستقرارموشکهای اس 400 روسیه در شهر کالینینگراد،

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:21
ادامه مطلب
 
اطاعت از خلیفه وامیر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 08:49

اطاعت از خلیفه وامیر خداوند متعال در قرآن عظیم الشان (آیه 30 سورهء البقره ) می فرماید:‏‏« وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً... » (و یاد کن‌ که‌ چون‌ پروردگارت‌ به‌ فرشتگان‌ گفت من‌ در زمین‌ خلیفه‌ای‌ خواهم‌ گماشت...)
در ترجمه وتفسیر این آیهء مبارکه مفسرین نطریات مختلفی را ارائه داشته اند ازجمله:
تفسیر نور خرمدل: تفسیر نور «خَلِيفَةً»: را جانشين معنا کرده. ولی هستند عداه از مفسرین که کلمه

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 1 از 552

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 321

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 278 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.