Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

«علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد؟! » PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط م- ع- عزیزی   
يكشنبه ، 20 فروردين 1396 ، 13:08

م- ع- عزیزیسر انجام بعد از خواب گران و طولانی؛ سی وهشت  ساله که دشمن مهاجم بر دروازه های خانه کشور های خلیج دق الباب نمود بیدار شده وبفکر افتادند که چکار کنند ؟!
سقوط نظام مستقر کشور عراق بزعامت صدام حسین وانهدام وویران ساختن مهد خلافت اسلامی بغداد وجدا سازی این کشورنیرومند و پهناور اسلامی از پیکرۀ امت اسلامی وعربی وتاسیس حکومت طایفی ومتعصب و

 

خشن از نوع حکومت شاه اسماعیل صفوی در بغداد - وتصفیه های گسترده قومی ودینی ومذهبی در عراق و......که با حضور ارتش سی هزار نفری ونیروهای اطلاعاتی واستخباراتی ایران در عراق اداره میشود و....


تاسییس حزب الله بعنوان بزرگترین ارتش نظامی با نیروی بیش از پنجاه هزار نفر با اندیشه و طرز فکر طایفه ای ومذهبی و با ساختار دولت مستقل دیگری در پهلوی دولت اصلی لبنان ونفوذ برهمه دستگاه های دولتی (کابینه - پارلمان ونیروهای اطلاعاتی وتشکیل نظامی) و حتی ارتش لبنان و....برهبری وفرماندهی ایران در لبنان و....وسرازیر شدن سیل سلاح های کشنده ومرکبار و تشکیل ارتش شصت هزار نفری از ملیشه های متعصب غالی شیعی افراطی در سوریه وسهمگیری در تصفیه های قومی ومذهبی در کنار قصاب دمشق ( که عامل  قتل بیش از ششصد هزار نفر وآواره ساختن بیش ازیازده ملیون مردم سوریه شده است وتاسیس پل هوائی - زمینی ودریائی بین تهران ودمشق و ارسال صد ها هزار تن سلاح های پیشرفته ومواد لوژستیکی ومیلیاردها دالر پول نفتی وجا بجائی ارتش منظم ایران وسپاه پاسدارن ایران در سوریه و.......امریست انکار ناپذیر وعملیست آشکار .
واز جانبی مسلح ساختن حوثیهای در یمن وآغاز عملیات نظامی شان که از منطقه صعده ( منطقه محدود قبایلی شیعه نشین در کتار مرزهای سعودی ) شروع و بطرف دیگر شهر های یمن با قلع وقمع وتاراج وبربریت همراه بود سر انجام پایتخت یمن (صنعا ) بدست حوثیها سقوط کرد .بعد از سقوط صنعا بدست حوثیها و وگروگان کیری رئیس جمهور واعضای کابینه یمن ؛ خطوط هوائی ودریائی اکمالات نظامی بین تهران وصنعا وبنادر بحری یمن شروع شده وسلاحهای پیشرفته ومستشاران سیاسی ونظامی ایران یه یمن حضور یافتند تا حوثیها به خلای فکری ورهبری سیاسی ونظامی مواجه نشوند .
حوثیها اعلان کردند که اگر مخالفین سیاسی با ما در تشکیل حکومت یکجا نشوند ما به تنهائی حکومت میسازیم ومخالفین سیاسی هم بخواسته های حوثیها تن نداده وخواستار اخراج ملیشه های حوتی از مرکز صنعا شدند تا باب مذاکره را باز کنند
حوثیها ادارات دولتی ومراکز پولیس وموضع نظامی را اشغال وبا همکاری با بقایای نظامی وسیاسی علی عبدالله صالح رئس جمهور مخلوع قبلی مواقف خود را در صنعا قوت بخشیدند
وبه تنهائی  اعلان حکومت کردند هر چند با مخالفت عامه مردم صنعا و دیگر شهر های یمن مواجه شدند وعبدالرب منصور هادی را که در نزد شان گروگان بود وادار باستعفا نمودند وبه زور استعفا نامه اش اعلام کردند
حوثیها فکر میکردند که با سقوط صنعا کشور در اختیار شان است وتمام پادگانهای نظامی را تاراج کرده وتمام شیعه های حوثی را مسلح ساخته وهر کسیکه در صنعا مخالفت میکرد با بر خورد نظامی با او مقابله میکردند
وحتی چندین مرتبه بالای تظاهر کنندگان مخالف حوثیها تیر اندازی وافراد زیادی از پولیس ونیروهای مخالف را کشتند
عبدالرب منصور که خود را از خطر اعدام انقلابی نجات داده بود بعد از دو سه هفته که تحت اقامت جبری ونظر بند بود شبانه از مرکز صنعا بطرف عدن فرار کرد ودر آنجا با مشتشاران سیاسی ونطامی خویش اعلان نمود که پای تخت یمن از صنعا به عدن انتقال کرده است وگفت که حوثیها اورا تهدید کرده بودند واستعفا نامه اش اعتبار ندارد
سپس حوثیها همه احزاب موثر سیاسی وحتی حرکت اصلاح یمن را که معتدل ترین گروه اسلامی بود نیز تهدید کرده ویا آنها مقابله نظامی را شروع کردند واز همه طرف های سیاسی خواستند تا بر وفق خواست ومرام شان حکومت بسازند واشغال مراکز دولتی وگروگان گیری وقتل مخالفین ووابسستگان نظام یمن که تحت زعامت عبدالرب منصور قرارداشتند شدت بخشیدند .
وسپس حوثیها با بقایای نظامی وسیاسی رژیم علی عبدالله صالح به سوی دیگر شهر ها به پیشروی شروع کردند وبا قوه قهریه ونظامی با مردم برخورد کرده وبعضی مناطق دیگری را نیز گرفتند ودر بعضی مناطق با مقاومت مردم وهواداران حکومت عبدالرب منصور هادی مواجه شدند .
عبدالرب منصور با وزرای که از صنعا کریخته بودند ومستشاران نظامی وسیاسی خواستار جلسه سیاسی با همه طرفهای سیاسی در عدن شدند وحوثیها این پیشنهاد را رد نمودند واعلان کردند که عبدالرب منصور وحکومتش منتهی شده است
درین ایام حکومت سعودی که اوضاع یمن را ترصد داشت در خواست جلسه مشترک کشور های خلیچ در ریاض را نمود تا همه طرف های سیاسی یمن حضور بهم رسانده وبرای بیرون رفت یمن چاره ای بیاندیشند
حوثیها با اجلاس کشور های خلیج در ریاض مخالفت کرده وبا آرایش نظامی قوی که با افسران نظامی علی عبدالله صالح رئیس مخلو ع همراه بود ، بطرف عدن بحرکت افتادند تا به حکومت غبدالرب منصور خاتمه داده وعدن را نیز بگیرند وآغاز جنگ خونین در اطراف میدان هوائی عدن وپیشروی حوثیهای وابسته به ایران تا نزدیکی میدان هوائی عدن صورت گرفت و دروازه های ورودی کشور سعودی وکشور های دیگر عرب دق الباب شد !!!!
درین وقت بود که عبدالرب منصور بعنوان رئیس جمهور یمن از کشور های خلیج در خواست همکاری نظامی نمود واز جامعه جهانی خواست تا نگذارند حوثیها با قوت نظامی وملیشه ئی حکومت یمن را سقوط دهند .
هر چند قبل ازدرخواست کمک نظامی عبدالرب منصور از کشور های خلیج ؛ صحبت علی یونسی معاون رئیس جمهور ایران که گفته بود بغداد پای تخت ایران وساسانیان میباشد این زنگ خطر را بکشور های خلیج بصدا آورد
وبعداً فرمانده بزرگ سپاه پاسداران ایران اعلان کرد که مادر چهار کشور بزرگ عربی ( عراق - سوری- لبنان ویمن) حضور فعال ونقش محوری داریم نیز زنگ خطر را بیش از پیش بصدا آورد
وبعدا در منابر سیاسی ونظامی ایران وحتی از طریق منابر حوزه های دینی ومراج شیعه نیز از تحقق صدور انقلاب خمینی در کشور های منطقه وخاصتا کشور های عربی پیهم صحبت بعمل می أمد
و دیری نپائید که یکی از تیوریسن های بزرگ سیاسی ایرانی بنام رحیم پور ازغدی اعلام کرد که ایران می بایست یک لشکر صد هزار نفری در کشور های خلیج بفرستد تا انقلاب اسلامی ایران را در آنجا پیاده کنندو از هواداران انقلاب خمینی حمایت نظامی نمایند .
حضور ارتش منظم تا دندان مسلح ایران در عراق وسوریه بفرماندهی جنرال قاسم سلیمانی وحضور مستشاارن نظامی ایران در لبنان ویمن وارسال سیل سلاح ومهمات وپول برای حوثیهای یمن سر انجام کشور های خلیج را از خواب گرانسنگ سی وپنج ساله بیدار کرد ودیروز با نشست عاجل وفوق العاده تصمیم گرفتند تا برای امنیت کشور های خلیج که مستقیما از طرف حوثیها و .......تهدید میشوند دست بکار شوند
و کشور های خلیچ مانند سعودی - کویت - اردن - امارات - عمان - قطر - وحتی مصر وسودان  درین ائتلاف اشتراک نموده و ضربات هوائی را بر مواضع حوثیها وارد کردند .در اوایل فکر می شد که این ائتلاف عربی خواهد توانست کار حوثیها وطرفدارن علی عبدالله صالح را در ظرف چند هفته وچند ماه یکطرف کند ؛ اما معلوم شد که قوای ائتلاف عربی نتوانست کنترل درستی بر ترانسپرت دریائی ارسال سلاح ایران به یمن جلو گیری کند زیرا کنترل باب المندب وسایر بنادر دریائی یمن از دست قوای ائتلاف خراج  بوده ودر آن ساحات بحری قوای دریائی امریکا و سایر کشور ها حضور دارند
هر چند تا حال ده ها کشتی حامل سلاح ایرانی که برای حوثیها انتقال داده می شد توقیف شده است ولی حوثیها با مستشاران ایرانی ونیروهای حزب الله لبنان با سلاح وامکانان نظامی بیشتر هنوز در صحنه های بزرگ نظامی حضور دارند وائتلاف  عربی نتوانست کا ر را یکطرف کند
اگر بعمق استراتژیک جنگ یمن متوجه شویم این جنک مانند جنگ عراق وسوریه ولبنان است که درورای آن دستهای خون آلد استعمار بین المللی دخیل میباشد
همان طوریکه دنیای غرب وروسیه بحمایت بشار اسد شتافتند واز سقوط آن جلو گیری کردند ، حالا غربیها نمیخواهند تا حوثیها از تسلط بر یمن کنار زده شوند بلکه باید این جنگ همان طوریکه عراق وسوریه را بویرانه تبدیل کرد این کشور باید کاملا ویران شود .
واین سناریو  از همان روز اول اشغال عراق واعدام صدام حسین در روز اول عید قربان توسط نیروهای وابسته بایران صفوی وتاسیس حکومت فرقه ئی ومتعصب  شیعی  وتصفیه مذهبی وقومی ذریعه این نظام طرح ریزی شده بود وآهسته آهسته در سوریه ویمن نیز پیاده شده است .
حالا چه باید کرد زیرا خود کرده را تدبیری نیست زیرا بعد از سقوط حکومت علی عبدالله صالح و قبل ازکودتای حوثیها بر علیه حکومت ائتلافی عبدالرب منصور سکولاریستهای   کشور سعودی که در دوران ملک عبدالله  قدرت زیاد داشتند برای جلوگیری از بقدرت رسیدت جمعیت اصلاح یمن که یک جنبش سنی  با گرایشهای اخوان  بود ، تلاش کردند تا حوثیهارا که رقیب سیاسی ومذهبی جمعیت اصلاح بود کمک مالی وتسلیحاتی نموده وبالوسیله حوثیها این جمعیت را تضعیف کرده واز میدان رقابتهای انتخاباتی دورسازند ویا نقش آنهارا  کمرنگ کنند  ،غافل ازینکه متوجه شوند که کمک کردن به  دشمن آشتی ناپذیر فکری واندیشه ئی ، برای تضعیف یک جریان اسلامی اعتدال گرا که هیچوقتی با کشور های اسلامی وحتی سران کشور های اسلامی قصد مقابله نداشتند ، نه امر شرعی است ونه مصلحت سیاسی
این موضعگیری سعودی در دوران ملک عبدالله در برابر جمعیت اصلاح یمن در بدایت امر ، برخواسته ازنتئج  پیروزی حزب اسلام گرا نهضة در تونس برهبری  استاد راشدالغنوشی وپیروزی اخوان المسلمین در انتخابات آزاد مصر بود
حکومت صهیونیستی و مدافعان غربی آن ، کشور سعودیها وسایر بلاد عربی را از خطر سقوط نظامهای عربی هشدار داده بودند وکشورهای عربی مانند امارات وسعودی را تحریک کردند تا در مقابل جنبش های اسلامی که گرایش اخوانی کری دارند بایستند
وهمان بود که اسرائیل وهم پیمانان غربی وبعضی از سران بلاد عربی طرح کودتابر علیه حکومت منتخب مصر را ریختند وحکومت منتخب دوکتور مرسی را سرنگون ووزیر دفاع حکومت مرس یرا بعنوان رئیس حکومت کودتا بقدرت رساندند وبیش از دوازده میلیارددالر یک دفعه ئی برایش کمک کردند وحکومت کودتا از بیش از هفتهاز نفر را در چند روز قتل عام نموده وبیش از شصت هزار نفر از افرادکابینه - پارلمان - وسران حکومت دوکتور مرسی وتمام سران اخوان المسلمین را بزندان انداخته ودر ظرف سه دقیقه حکم اعدام بیش از سه هزار نفر را نیز صادر کردند
وسپس در تونس نیز بالای حکومت حزب نهضه چنان فشار وارد کردند تا حکومت را به سکولاریستها تحویل بدهند وخود را از سرنوشت اخوان نجات دهند
بعداز فوت ملک عبدالله ، وموضعگیریهای جنرال سی سی بر ضد حکومت سعودی وحمایت سی سی از بشار اسد وموضوع جنگ یمن ، حکومت سعودی را از خواب گرانسنگ بیدار کرده است
هر چند دیر است ونمیتوان انتظار معجزه را داشت ، لیکن باز هم زمامداارن حکومت سعودی پی بردند که در بازی استعماربین المللی در شرق میانه از سقوط عراق - وجلوگیری از پیروزی انقلاب ملت سوریه وحمایت از حوثیها وتضعیف جمعیت اصلاح یمن چه تاوان سنگینی پرداخته اند
ودر نهایت این ضرب المثل علمی را به ذهن هر کسی همیشه تداعی میکند که :
« علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد»
والله غالب علی امره
پایان
**************
م- ع- عزیزی
یا حق
26-03-2017

*************************************

 

آیا با حملات موشکی امریکا در پایگاه هوائی شعیرات استان حمص سوریه سیاست امریکا در قبال سوریه تغیر کرده است ویا خیر؟


وزارت دفاع امریکا وصد راعظم اسرائیل قبلا روسیه را از حمله بالای پایگاه شعیرات در استان حمص سوریه اطلاع داده بودند.!
وزرات دفاع آمریکا "پنتاگون" اعلام کرد که آمریکا، از قبل روسیه را از حمله موشکی گسترده صبح روز جمعه به پایگاه هوایی سوریه مطلع کرده بود، تا به هواپیماها یا پرسنل روس در سوریه آسیبی وارد نشود..
صدر اعظم اسرائیل نیز گفته بود که مقامات سوریه را از پرتاب راکتی امریکا مطلع ساخته بود.
در صورتیکه امریکا واسرائیل روسیه را از پرتاب موشکهای خویش به میدان هوائی شعیرات در استان حمص سوریه اطلاع داده باشد، تا به ادوات و پرسونل نظامی آنها خساراتی وارد نشود، وتمام عالم می دانند که ائتلاف روسیه وایران وبشار اسد جدا از همدیگر نیستند؟ومسلمان روسیه به نیروهای بشار اسد وایران نیز گفته است که نیروهای خود را از میدان هوائی شعیرات حمص خارج کنند
پس تا ثیر پرتاب این موشک های کروز امریکا بر بالای نیروهای نظامی اشغالگر ایرانی وروسی وحتی خود بشار اسد چه خواهد بود؟
از جانبی مقامات نظامی تابع بشار اسد گفتند که اکثرا طیارات نظامی وپرسونل نظامی سوریه از میدان هوائی مورد هدف خارج ساخته شده بود
در تازه ترین گذارش مقاما بلند پایه نظامی بشار اسد که از تلویزیون سوری منتشر شد شش نفر از سر بازان وابسته به بشار اسد ویکنفر ظابط سوری در حمله موشکی امریکا در میدان هوائی شعیرات حمص کشته شدند
وهمچنین بعضی خبر گزاریها اعلان کردند که هشت طیاره نظامی وابسته به اسد نیز خساراتی بر آنها وارد شده است
اما یک از خبراء عسکری ونظامی معارض سوریه در ترکیه از طریق شبکه الجزیره اعلان داشت که این میدان هوائی متروک بوده واداوات نظامی فعال در آن وجود نداشته است وطیارات داخل میدان غیر قابل استفاده بوده است
وبه نسبت اعلام قبلی امریکا واسرائیل به روسیه تمام پرسونل نظامی بشار اسد وروسیه وایران از حول وحوش این میدان هوائی خارح شده بودند
وخبر گذاری انتر تاس روسیه هم اعلام کرد که هیچ پرسونل نظامی روسیه درین عملیات آسیب ندیده است
سوال این جاست که آیا روسیه هم در گذشته از بمباردمان شیمیاوی بشار اسد وطیاره های خود بالای کودکان سوریه در شهر ادلب وسایر شهر های سوریه امریکارا با خبر کرده بود؟
هر چند پرتاب موشکهای امریکا بر یکی از میدانهای هوایی سوریه مورد استقبال اکثریت بلاد غربی مانند فرانسه وانگلیس وکشور های اروپائی وکشور های عربی عربی ومملکت ترکیه واقع شده است اما تا حال نمیتوان مطمئن بود که آیا این عملیات نظامی امریکا دلیل کامل بر تغیر جزمی سیاسی ونظامی امریکا در قبال نظام سوریه است ویا خیر؟
روزهای آینده ممکن مشخص شود که آیا ادعای ترامپ مبنی بر تغیر نظر آن در سوریه حقیقی است ویا اینکه امریکا می خواهد تا در برابر قتل عام ملت سوریه با سلاح کیمیاوی که توسط بشار اسد،صورت گرفت، می خواهد برای خود در سطح بین المللی کریدت حاصل نماید
زیرا دولت امریکا در دوران بارک اوباما در کنار ایران وروسیه قرارداشته وتمام تلاش آن آن ضربه زدن بر انقلابیون سوری بود وبس وهیج نوع حمایت سیاسی ونظامی از انقلابیون سوری بعمل نیاورده بود بلکه نظام اسد بر اساس حمایت سیاسی امریکا وحمایت نظامی واقتصادی ایران وروسیه بپا ایستاده بود
حالا این موضعگیری ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا دز صورتیکه جزری وجزمی باشد میتواند معادلات سیاسی ونظامی داخل سوریه را تغیر دهد
م- ع- عزیزی
07-04-2017


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 20 فروردين 1396 ، 14:13
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.