Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اهمیت اســتراتــژیک پایــگاه هــای نظــامی امــریکاه در جهـــان و منطقـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
دوشنبه ، 16 اسفند 1389 ، 11:10

اکبر نوابیبعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد که به تک قطبی در جهان انجامید، ایالات متحده امریکاه به مثابه قدرت برتر و بی رقیب در عرصه های سیاسی، اقتصادی و نظامی در جهان تثبیت موقیعت کرد.
ایالات متحده امریکاه واتحاد شوروی در دوران جنگ سرد برای توسعه و گسترش ایدئولوژی خود با بکارگیری جنگ های روانی، تبلیغاتی، جاسوسی و مسابقات تسلیحاتی در تضعیف طرف مقابل فعال بودند و داشتن پایگاه های نظامی در نقاط مهم و استراتژیک جهان را در اولیت استراتژی خود قرار داده بودند.

با فروپاشی سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی و بر چیده شدن پایگاه های نظامی و ایدئولوژیک آنکشور در سطح جهان، ایالات متحده امریکاه نه تنها پایگاه های نظامی خود را کاهش نداد بلکه اقدام به افزایش چند برابر بودجه نظامی و ایجاد پایگاه های جدید نظامی در نقاط مهم جهان کرد که هم اکنون در کشور های متعدد دنیا این پایگاه فعال اند.

داشتن این پایگاه ها در نقاط مهم استراتژیک جهان ایالات متحده امریکاه را قادر به گسترش منافع استراتژیک اش در جهان ساخته و این کشور را در حفظ برتری های سیاسی، اقتصادی و نظامی که در "براندازی دولت ها" و "استقرار حکومت های مورد نظر" نقش تعین کننده ی دارد، یاری میرساند.

بحث ایجاد پایگاه های دایمی ایالات متحده امریکاه که در این اواخر سر از مطبوعات کشور بر آورده است در واقع طرح دکترین نظامی ایالات متحده امریکاه است که در دست داشتن نقاط مهم و استراتژیک جهان و منطقه را برای حفظ جهان تک قطبی مورد نظر دارند.

افغانستان بنابر موقیعت حساس ژیوپولتیک که دارد همیش مورد توجه قدرت های بزرگ جهان ومنطقه قرار داشته است. موقیعت داشتن افغانستان در محوریت کشور های مهم آسیا که در معادلات و معاملات جهانی نمی شود آنها را دست کم گرفت؛ به اهمیت این کشور می افزاید.

موقیعت داشتن کشورهای آسیا مرکزی، چین، هند، ایران و پاکستان در همسایگی افغانستان و منابع سرشار طبیعی و دست نخورده ی افغانستان و کشور های پیرامون آن برای قدرت های دیروز امروز جهان (ایالات متحده امریکاه) از اهمیت ویژه بر خوردار است.

داشتن ظرفیت های بلند سیاسی، اقتصادی و توانائی های بالقوۀ نظامی کشورهای چین، روسیه و هند که به سرعت در حال رشد و تسخیر منابع طبیعی در جهان و کشورهای آسیا مرکزی استند، از نظر ایالات متحده نمی تواند بدور باشد.

کشور چین که همانند آب های آرام بحر که امواج پر تلاطم و سریع در زیر آن جریان دارد بطرف رشد و پویائی اقتصادی و در به انحصار گرفتن بازار های امریکاه و اروپاه به پیش میرود و از نظر سیاسی در حال گزار از نظام سوسیالیتی به کپیتالیستی است که با انگیزه قوی و نیروی بزرگ انسانی بطرف ابر قدرت شدن در حرکت می باشد؛ به چالشی جدی در برابر ابر قدرت امروزی جهان در آینده نزدیک تبدیل خواهد شد.

کشور روسیه که تجربه ای قدرت جهانی و بزرگترین ذخایر نفت و گاز را در سینه ای کشور پهناور خود دارد؛ دارائی توانائی لازم در به چالش کشیدن منافع امریکاه در منطقه می باشد. مخالفت شدید مقامات روسیه از استقرار پایگاه های نظامی دایمی امریکاه در افغانستان و مبهم خواندن اهداف امریکاه در منطقه بیانگر آنست که نقش روسیه را در معادلات افغانستان و منطقه نمی شود نادیده گرفت.

قابل ذکر است که رشد سریع صنعت و سیر صعودی روز افزون در اقتصاد کشور هند نقش و اهمیت این کشور را درسطح جهان بطوری چشمگیری افزایش داده است. امضاء توافقات هسته ای امریکاه با هند، پیشنهاد هند بحیث عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد و " قدرت جهانی" خواندن آنکشور توسط بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکاه دست آورد بزرگ سیاسی برای آنکشور بحساب می آید. ایالات متحده امریکاه با توافقات هسته ای، هند را از یکطرف به هم پیمان خوب خود در منطقه مبدل کرد از طرف دیگر قدرت هسته ای آنکشور را در مقابل چین توازن بخشیده است تا اینکه از ظهور چین بحیث قدرت یکه تاز در منطقه جلوگیری نماید.

همسایه غربی افغانستان کشور ایران که از نظر ایالات متحده امریکاه کشور "سرکش" بحساب می آید؛ با وجود تحریم های دوام دار اقتصادی، سیاسی و عدم فروش وسائیل پیشرفته به این کشور همچنان در جهت خود کفائی به پیش میرود. تلاش ایران برای دستیابی انرژی هسته ای که از دید امریکاه ماهیت نظامی دارد و آنرا تهدیدی برای کشور های منطقه میخواند؛ خطری جدی تلقی میشود برای منافع امریکاه در کشور های خاور میانه که از نظر استراتژیک برای ایالات متحده امریکاه بسیار مهم و حیاتی استند.

باینحال ایالات متحده امریکاه با حضور خود در افغانستان و عراق حلقه محاصره ایران را به هم وصل نموده و اکنون این کشور را از چهار سوی در محاصره خود در آورده است و در صورت برآورده شدن این مامول یعنی پایگاه های دایمی امریکاه در افغانستان این به درد سر دایمی برای کشور ایران تبدیل خواهد شد.

کشور پاکستان همسایه شرقی افغانستان و دارنده سلاح اتمی که شریک استراتژیک امریکاه در دوران جنگ سرد در منطقه محسوب میشد، اکنون از آن اهمیت به دلیل نزدیکی امریکاه با هند بر خور دار نیست. اما نسبت خیزش قدرت چین در منطقه امریکاه با حفظ پایگاه های نظامی در این کشور نمی خواهد آنرا در دامان چین رها کند. به همین دلیل سالانه ملیارد ها دالر کمک های امریکاه را در جیب می زند و در باج گیری در منطقه جای اول را دارد.

ازینرو داشتن پایگاه های نظامی امریکاه برای حفظ منافع استراتژیک آنکشور در افغانستان که پیرامون آن، کشور های مهم جهان و منطقه قرار دارد بسیار مهم و با اهمیت دانسته می شود.

اما اینکه ایجاد این پایگاه ها برای افغانستان چه اهمیتی دارد؟ و تا چه اندازه به نفع صلح و ثبات در افغانستان خواهد انجامید؟ ویا باعث تشدید تنش ها و ایجاد فضای نا مساعد که زمینه ساز درگیری های بیشتر را بنابر حساسیت های که در این مورد وجود دارد خواهد گردید یا نه؟

جواب از این دست سوالات را همسایه های افغانستان در طی سه دهه جنگ و ویرانی در این کشور بخوبی داده اند. کشور های همسایه افغانستان به ویژه پاکستان در این مدت هیچگاهی به صلح و امنیت در این کشور نه اندیشده است بلکه با سیاست های غلط خود که ظاهراً منافع این کشور را در بر داشته است آتش جنگ و ناآرامی را افغانستان داغ نگهداشته است.

اعلان خروج قوای ائتلاف برهبری امریکاه در سال 2014 از افغانستان خبری خوشی است برای طالبان و حامیان پاکستانی شان که یکبار دیگر افغانستان را به پایگاه نظامی خود تبدیل کرده و"سیاست زمین سوخته" را در این کشور تکرار نمایند.

البته این واقیعت را باید پذیرفت که در طی ده سالی که گذشت نیروهای بین ا لمللی برهبری امریکاه در پی آن نبوده اند که ساختار های یک نظام قوی وبا مسؤلیت را در افغانستان تقویه و پی ریزی نمایند. تقویه و تجهیز سکتور دفاعی (اردو و پولیس ملی) که خود توانائی دفاع از کشور و سرحدات آنرا داشته باشد درین مدت صورت نگرفته است. بنابراین با خروج نیروهای امریکائی از افغانستان بعید بنظر میرسد که نیروهای افغان توانائی مقابله با نیروهای طالبان و حامیان خارجی آنها را داشته باشند.

از ینرو دیدگاه های متفاوتی در مخالفت و طرفداری استقرار این پایگاه ها از طرف سیاست گذاران و شخصیت های کشور ابراز شده است. استدلال طرفداران این طرح اینست که آنرا بنفع صلح و ثبات و تضمینی در مقابل برنگشتن دوباره نیرو های طالبان و حامیان خارجی آنها میدانند. در حالیکه مخالفان این طرح آنرا تهدیدی به امنیت و تشدید درگیری ها و منازعات در منطقه میخوانند.

اما آنچه از نظر بخشی از آگاهان دراین طرح تامل برانگیز است کلمه " دایمی" در پسوند پایگاه های نظامی است که استقلالیت کشور را زیر سوال میبرد. در غیر آن هرگاه این پایگاه ها بشکل دراز مدت نه دایمی در جهت منافع ملی کشور از طرف شورای ملی (مجلس نما ینده گان و مجلس سنا)افغانستان در صورت قطح حملات هوائی و کشتار بیرحمانه غیر نظامیان توسط این نیروها تائید شود بدون شک به نفع صلح وثبات در افغانستان و تضمینی برای برنگشتن دوباره حکومت متحجر طالبان و پایگاه های نظامی پاکستان درین سرزمین خواهد بود.

در غیرآن کشور های مداخله گر از جمله پاکستان هیچگاهی دست از مداخله و کشتار مردم رنج دیده کشور ما نخواهد برداشت و جنگ و ویرانی را دراین سرزمین پایانی نخواهد بود.

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 149 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.