Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهمند   
پنجشنبه ، 2 مهر 1388 ، 08:13

تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزیاز این لست معلوم می شود که؛ در صورت دوباره تکیه زدن کرزی بر چوکی استبداد، کابینهء ایشان در همین حول و حوش تشکیل خواهد شد و سطح دید ایشان و اطرافیانش از همین حد برتر نیست. گفته اند «از کاسه همان تراود که در اوست».

ولی با اشارهء مختصر و بی غرضانه، هر کس می تواند حال زار این ملت بیچاره را با وجود این موجودات در مهم ترین پست های دولتی درک کند! بدا بحال ملتی که چنین کابینه ای داشته باشد!

 

********

 

يک عضو ولسى جرگه که نخواست نامش ذکر گردد به آرمان ملى گفت، در حالى جمهورى از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلان نگرديده حامد کرزى نامزد رياست جمهورى افغانستان اشخاص ذيل را در کابينۀ خود ثبت نموده است.

 

گل آقاى شيرزوى وزير دفاع ملى «او به قول خودش بیشتر از یک بیلدوزر نمی تواند چیزی دیگری باشد. از عیاش ترین و بدنام ترین قوماندانان در دوران جهاد و بعد از آن بوده است. او تحصیلات درست و مسلکی ندارد و به معنای واقعی کلمه یک پهلوان بی سواد است. نصف روز او با نغمه سپری می شود. از همهء اینها گذشته، بدون شک و شبهه او یکی از مهره های اساسی آی إس آی در طول تاریخ سی سالهء افغانستان بوده و هست. وقتی که زمزمهء کاندیداتوری او در ریاست جمهوری مطرح شد، استاد سیاف گفت: او یکی از کاندیدان آی إس آی است»

 

انجينير ابراهيم فراهى وزير امور داخله « من این شخص را نمی شناسم و هم نمی توانم در بارهء اش چیزی بگویم، ولی اگر همان معین فعلی وزرات خارجه باشد، آدم بدی نیست»

 

هدايت امين ارسلا وزير امور خارجه « او فکرا یک انسان نشنلست و قوم پرست است و در عین حال صحت خوبی ندارد و از حد تقاعد عمر او گذشته است. تا حال از او چیزی قابل ملاحظه ای در سیاست و اداره دیده نشده است و از ظاهرش پیداست که مساوی به یک انسان بی کاره، لومپن و بار دوش ا ست و بس»

 

محمد شاکرکارگر وزير انرژى و آب « او یکتن از پرچمی های سابقه دار است، و در عین حال یک چاپلوس و حتما تحت همان برنامهء سابق اخضر ابراهیمی در سهم حزب پرچم از جانب ملل متحد تحمیل شده است. کرزی می خواهد در وجود او به نوعی شعله ای ها و ستمی ها را هم راضی بسازد»

 

معين مرستيـال وزير معارف « او به قول استاد سیاف؛ یکتن از افغان ملتی های بسیار پرشور است و در این اواخر به مسائل مذهبی هم علاقه مند شده است. از همین رو نکتایی و دریشی را به ظاهری قبایلی،لنگی و قطیفه تبدیل کرده است و در عین حال به گفتهء استاد سیاف؛ یک انسان بسیار احساساتی و کودن است»

 

فاروق وردک وزير اطلاعات و فرهنگ « او یکتن از اعضای سابقه دار حزب اسلامی است و فعلا در یک حلقهء خاصی از استخبارات خارجی کار می کند. او در اختلاس های کلانی که در هشت سال حکومت کرزی است و در لست 25 نفری قرار دارد که؛ او باما می خواهد در رابطه با کمک های جهانی که در افغانستان دستبرد شده است، از آنها تحقیق کند»

 

عصمت الله قانع وزير تحصيلات عالى « او یکتن از اعضای سابق جمعیت اسلامی افغانستان است، و در عین حال یک پشتون متعصب است و کرزی خواسته است با این کار به یک تیر دو فاخته بزند؛ هم گویا یک جمعیتی را مقرر کرده است و در عین حال یک قبیله پرست متعصب را که از استراتیژی کرزی در آینده است در کابینه وارد کرده است»

 

محمد حنيف اتمر وزير انکشاف دهات « او یک پرچمی خادیست است و به قول استاد سیاف؛ ملل متحد و یوناما در هر شرایطی که باشد او را می خواهند. کرزی با این انتخاب می خواهد هم یوناما را راضی بسازد و هم تیم خود را قوی نگه میدارد»

 

حاجى محمد محقق وزير عدليه « او یک تجار سیاسی است و همهء امتیازات قبیلهء خود را در مقابل چوکی و موتر می فروشد و او کسی است که از یک سوراخ روزی چند بار گزیده می شود و کار او عاقبت ندارد»

 

سيد منصور نادرى وزير زراعت، آبيارى و مالدارى «او به قول استاد سیاف؛ یک مشرک چوتار است و با وجود او اسماعیلیه های افغانستان و از جملهء دفتر آقای خان بخش مهم تجارت های مالی و اقتصادی افغانستان فعلا در دست آقای خان است، کمکی خوبی برای کرزی است»

 

ملالى شينوارى وزير امور زنان «او کسی است که همه او را می شناسند و اگر چند دقیقه در یک میز همرایش بنشینی دیگر تقوا را از دست می دهی»

 

شکريه عيسى خيل وزير کار، امور اجتماعى شهدا و معلولين «من این شخص را نمی شناسم و در رابطه اش هم دروغ نمی گویم»

 

انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع « انوار الحق احدی یکی از پایه های سیاست غرب در افغانستان است و در عین حال در همان 25 دوسیهء اختلاس که در ادارهء اوباما تحت کار است شامل می باشد و کرزی با این کار اوباما را هم به چالش کشیده است و در عین حال قبایل آنطرف را که بعضا خوشبین افغان ملت است با این کار راضی می سازد»

 

ملا تاج محمد مجاهد وزير مبارزه با مواد مخدر «او یک ریا کار دین فروش است و در زمان والی بودن او در کابل، خانه های شیرپور بر سر غرباء ویران شد و جایشان به دزدان مافیایی تقسییم گردید تا قصر بسازند. جالب اینکه ملا تاج محمد در مصاحبهء خود با بی بی سی گفت: چون آنها پول آباد کردن خانه را به استاندارد شاروالی نداشتند، بناءً خانه های شان به پول داران توزیع شد. گذشته از اینها او یکی از تف طفیلی های است همیشه یک ادارهء پسیف برای استاد سیاف در بدل خوش خدمتی هایش به یک تیم فاشیست داده می شود، و او هم اول به ملا تاج محمد می رسد. من خدا را شاهد می گیرم که، او یک انسان ریا کار و دین فروش است »

 

محمد عمرزاخيلوال وزير ماليه « من او را نمی شناسم و در رابطه اش هم چیزی نمی گویم، ولی از ظاهرش پیداست که او لیاقت وزارت مالیه را ندارد. اقلا اینکه او هیچ تجربهء کاری و سابقه به این پست مهم را ندارد»

 

سيد محمدگلاب زوى وزير مخابرات « او یکتن از جلادان آدمکش خلقی و بعدا پرچمی است و زیاد به معرفی ضرورت ندارد. و خود افتخار می کند که هنوز به نظام اقتصادی مارکس معتقد است»

 

ضراراحمد مقبل وزير ترانسپورت « او یک طفیلی بی همه چیز است و سیاف صرف به بهانهء شمالی بودن و پروانی بودن او را بر کرزی تحمیل می کند، حال اینکه او در پروان یک گروپ هم ندارد و کسی دنبال او نمی رود. و او بیشتر از نقش یک سکرتر چیزی دیگری را بر کرزی ندارد»

 

عزيز احمد نادم وزير اقتصاد «من این شخص را اصلا نمی شناسم»

 

داکتر نجيب الله مجددى وزير صحت عامه « داکتر نجیب الله یک انسان تحصیل کرده، با سابقه کار مسلکی در ادارات بین المللی و بسیار انسان خلیق و پرهیز گار و در عین حال پسر ارشد حضرت صاحب مجددی می باشند»

 

ملاتره خيل کوچى وزير امور سرحدات «او یک کوچی به معنای واقعی کلمه است و فعلا در تجارت زمین در کابل مصروف است. هزاران جریب زمین را از کرزی بنام کوچی ها گرفته است و در ساحات بگرامی، پل چرخی و... به عنوان یک تن از مافیایی زمین مصروف این تجارت سود آور است. یعنی حق کوچی ها را خودش می فروشد و کوچی ها خبر ندارند»

 

مولوى شهزاده شاهد وزير حج و اوقاف « او را زیاد نمی شناسم ولی همین قدر می دانم که از قوم گجر و انسان خوبی است»

 

ارسلا جمـال وزير انکشاف شهرى « ارسلا جمال یکی از متعصبین و نشنلست های مشهور است ولی تحصیل کرده و با دانش است»

 

سيد هاشم فولاد وزير فوايد عامه « من این شخص را نمی شناسم»

 

فيض الله ذکى وزير معادن « یک انسان اپرچونیست و از نفر های دوستم است و اصلا برای یک مدیریت ساخته نشده است، چه رسد به یک وزارت»

 

نادرخان کتوازى وزير امور مهاجرين و عودت کننده گان « من این شخص را نمی شناسم و تا جایی که شنیده ام، به قبایل بیشتر مربوط است تا به افغانستان»

 

اسماعيل يون رئيس عمومى ادارۀ امور « این از خطرناکترین تئوریسن های افغان ملت است و او است که می خواهد همهء چیز افغانستان به جز از رنگ بوی قبیله و تعصب زبانی چیزی نباشد. او این اهداف شوم و متعفین خود را به صراحت در سطح دانشگاه اعلان می دارد. وجود او در این پست به معنای فاشیست بودن ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه است و با وجود او در این مقام دیگر حرف وحدت ملی به یک مضحکهء و رسوایی می ماند و بس»

 

عبدالستار سياف وزير دولت در امور پارلمانى « او پسر استاد سیاف است و تا حال هیچ کاری اداری نکرده است. آدمی خوبی است ولی بخاطر همان پست های دل خوش کن و طفیلی به خاطر استاد سیاف در این پست می آید»

 

نورالله دلاورى رئيس عمومى د افغانستان بانک « او انسان مسلکی است ولی در کار اداری در همین پست چندان موفقیت نداشته است»

 

زلمى مجددى رئيس عمومى امنيت ملى « او انسان ابن الوقت است و هرکس که در ریاست جمهوری داخل شد به همان دول می رقصد و غیر از یک ارباب با سابقهء جنگی و آدمکشی چیزی ندارد. از پای قدرت استاد ربانی به این سطح رسید و امروز با پر روی بد ترین جفا ها را در حق مجاهدین و همراهان خود می کند»

 

شکريه بارکزى رئيس جمعيت هلال احمر افغانى « این دیگر از عجایب المخلوقاتی است که در یک دولت که نامش جمهوری اسلامی است، وجود او اصلا یک جنایت بزرگ است. او هر چند ماه شوهر خود را از خانه بیرون می کشد و همراه بای فرند های خود زندگی می کند، وقتی که دلش دوباره خواست شوهر خود را به خانه می آورد. چهرهء ظاهری او نماد یک زن.... است و برای مردم افغانستان یک توهین و ننگ ابدی است، بخصوص استاد سیاف که با چنین موجوداتی در پهلوی کرزی ایستاده است»

 

حاجى دين محمد والى بلخ « او آدم با سابقه بسیار خوب است و تا حال هیچ پاینت زیاد منفی از او نشنیده ام»

 

اسدالله خالد والى هرات « تقرر او در این پست هدیه ای است از جانب کرزی به اسماعیل خان. بدین معنا که دختران هرات باستان را در معرض تجاوز جنسی قرار داده است. همه می دانند نه تنها خودحاجی اسد، بلکه باریگارد ها و سکرتر هایش همه هیچ شب بدون یک فاحشه تیر نمی کنند. اینست جهاد اسماعیل خان که با حمایت از کرزی یک انسانی را که همهء عالم و آدم در این اعمال او یقین دارند، به سرنوشت هرات بی چاره حاکم می سازد. ای اسماعیل خان با خواندن این لست کابینه یکبار به خدا از صدق دل توبه کن که؛ همهء جهاد و اعمال اسلامی تو نابود می شود! توبه کن و از خدا طلب مغفرت نما که بخدا اگر حاجی اسد والی هرات شود، همهء ملائکه های آسمان ترا نفرین می کنند!!!

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  نویسنده این مطلب بیشتر شبیه دیوانه های خیالباف است.
  نه کرزی احمق است و نه جامعه جهانی کودن به انداز ه جنابعالی که چنین کابینه ای را بیاورند.
  شاید برخی چهره ها در کابینه کرزی بیایند ولی اکثراین لیست ج ز خیالبافی میرحیدر مطهر در روزنامه بی سر و ته اش است.
  اون روزنامه حتی ارزش نگاه کردن ندارد، چه رسد که جنابعالی براساس چنین منبعی شروع به چرند نویسی می کنی.
  اولاً تهمت اتهام فساد اخلاقی به خیلی ها نا روا وبه فرض این که چنین چیزی واقعیت هم داشته باشد، شرع و اخلاق به شما چنین اجازه ای نمی دهد که در مط بوعات به آن بپردازید.
  از خدا برای تان آرزوی سلامتی می کنم تا از عالم اوهام بیرون بیایید و اندکی واق ع گرا باشید.
  همین خیالبافی هاست که سال هاست جریان اپوزیسیون را از رسیدن به قدرت که می تواند حق آن ب اشد، باز داشته است.
 • نیک اندیش
  دراین میان وعده هایکه آقای کرزی برای دوستم ومحقق داده بود چه میشود؟ اینها مانند ملی بیرون ماندند و برای محقق پنج پست وزارت وبرای دوستم علاوه از وزارتها پست ولایات هم وعده داده شده است واسماعیل خان که گلون پاره کرد ومردم هرات را فدای تقلب شرم آور کرزی نمود، تکلیفش چه خواهد شد؟ ومردم مزار مانند هرات وبعضی جاهای دیگر اینقدرهم بی همت وبی غیرت نخواهند بود که یک قاچاقبر شناخته شده ای بی فرهنگ مانند دین محمد بیسواد والی ورهبرشان شود، این سرزمین مولویها وپور سیناها جز فرزندان راستین خویش که خدمتگزاری ر ا نشان داده اند وفرهنگ باوری را به اثبات رسانده اند، هیچکس دیگری را نمی پذیرند و با نافرمانی مدنی، س یستم انتخاب والیها را دراین کشور، در صورت تحمیل کرزی، بر این حکومت متقلب، خواهند پذیراند. زنده باد ا عطا محمد نور این فرزند با درایت بلخ نامی و بامی !
 • ناشناس
  عجیب کابینه ای اگر واقعیت داشته باشد اما من فکر نکنم که کرزی انقدرجرئت داشته باشد که هرکسی را که دلش بخواهد در هرجای تعیین کند. ایا اقای فهیم دراینجا حق ندارد که نظر خود رابیان کند در مورد دیگران من س خن نمیزنم اما من میدانم که فهیم خان کرزی را اجازه نمیدهد که تمام فاشیستها و بی کفایتها را تعیین کند. این خانم بای فرند باز را که شما ذکر کردید باید ریس شود زیرا او هم یک فاشیست است و همیشه نظر وی به ط رف کرزی است.
  لطفا لست معین های وزارت ها را نیز تحریر نممایید. انشاالله در دور دوم انتخابات کرزی باز نده است و با این کابینه بی کفایت خود والله اگر کاری کارده بتواند. زنده باد داکتر عبدالله و استاد عطا مرگ به فهمیم خان که بینی ماره برید.
 • ناشناس
  شما میدانید که افغانستان در طول تاریخ همینقسم یک بازیچه بوده وخواهد بود ما به صفت یک افغان هیج احساس نمیکنم که ما یک مملکت داریم و نخواهد داشتیم
 • ناشناس


  Dear Brothers
  I call you brothers based on the order of Holly Quran.
  I would like to share wi th you an idea and that is not to waste your time in such writings that cause hating each other. You r points are all okay but lets talk in a way not to hurt feelings. Since long we talk but no one is  listening. All are busy with themselves. No one thinks on what their job is but prefers to gain for  theri future capitals. A small child can underestand who Mr. X and Ms. Y is but they will come to po wer if they say yes to all wishes of the one who gets super power by the world super powers.   


 • A.A  - واي به حال وطن ما...................
  به نظر بنده افغانستان تحت استعمار قرار دارد وهر شخص با احساس و وطن پرست از اين ناحيه سخت دچار پريشان ي ميباشند، ولي متاسفم از يكتعداد..............................
 • ناشناس
  به نظرمن کرزی خودش بی فرهنگ بود که درگذشته چنین کرد وحالا ام میکند
  ازرده ازکابل
 • green
  اول سلام
  بعد به نظر من هم نویسنده این مطلب را بسیار جانبدارنه و به صورت عقده ایی نوشته است اگرچه م ن طرفدار کرزی نیستم اما به نظر جناب ناشناس مواقف هستم که کرزی انقد احمق نیست که چنین کابینه ای را بر سر کار بیاورد و فکر هم نمیکنم که اکثر صحبتهایی که در مورد افراد بالا زده شد صحت داسته باشد.
  نکته بعدی این که جناب نیک اندیش به نظر بنده این اصلا خوب نیست که شما به مردم یک ولایت توهین کرده و آنها ر ا بی غیرت بخوانید امروزه همین طرز فکرها باعث شده تا عاقبت ما این باشد.
 • معصوم مختار بهادر
  دوستان :
  درین کابینه اکثریت چهر ه های بدنام قومی متمرکز یافته است مانند احدی . یون . وردک . مرستیال . بارکزی وغیره این مهره عها از جمله فاسد ترین عناصر احتمالی کابینه کرزی است . اگر وافعآ چنین باشد پ س جادارد که اسم کشور را پشتونستان گذاشت درغیر ا« این کابینه انحثصاری درد کشور را بیشتر میسازد . مع صوم
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 2 مهر 1388 ، 08:21
 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 156 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.