Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهمند   
پنجشنبه ، 2 مهر 1388 ، 08:13

تبصره ای بر کابینهء احتمالی کرزیاز این لست معلوم می شود که؛ در صورت دوباره تکیه زدن کرزی بر چوکی استبداد، کابینهء ایشان در همین حول و حوش تشکیل خواهد شد و سطح دید ایشان و اطرافیانش از همین حد برتر نیست. گفته اند «از کاسه همان تراود که در اوست».

ولی با اشارهء مختصر و بی غرضانه، هر کس می تواند حال زار این ملت بیچاره را با وجود این موجودات در مهم ترین پست های دولتی درک کند! بدا بحال ملتی که چنین کابینه ای داشته باشد!

 

********

 

يک عضو ولسى جرگه که نخواست نامش ذکر گردد به آرمان ملى گفت، در حالى جمهورى از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلان نگرديده حامد کرزى نامزد رياست جمهورى افغانستان اشخاص ذيل را در کابينۀ خود ثبت نموده است.

 

گل آقاى شيرزوى وزير دفاع ملى «او به قول خودش بیشتر از یک بیلدوزر نمی تواند چیزی دیگری باشد. از عیاش ترین و بدنام ترین قوماندانان در دوران جهاد و بعد از آن بوده است. او تحصیلات درست و مسلکی ندارد و به معنای واقعی کلمه یک پهلوان بی سواد است. نصف روز او با نغمه سپری می شود. از همهء اینها گذشته، بدون شک و شبهه او یکی از مهره های اساسی آی إس آی در طول تاریخ سی سالهء افغانستان بوده و هست. وقتی که زمزمهء کاندیداتوری او در ریاست جمهوری مطرح شد، استاد سیاف گفت: او یکی از کاندیدان آی إس آی است»

 

انجينير ابراهيم فراهى وزير امور داخله « من این شخص را نمی شناسم و هم نمی توانم در بارهء اش چیزی بگویم، ولی اگر همان معین فعلی وزرات خارجه باشد، آدم بدی نیست»

 

هدايت امين ارسلا وزير امور خارجه « او فکرا یک انسان نشنلست و قوم پرست است و در عین حال صحت خوبی ندارد و از حد تقاعد عمر او گذشته است. تا حال از او چیزی قابل ملاحظه ای در سیاست و اداره دیده نشده است و از ظاهرش پیداست که مساوی به یک انسان بی کاره، لومپن و بار دوش ا ست و بس»

 

محمد شاکرکارگر وزير انرژى و آب « او یکتن از پرچمی های سابقه دار است، و در عین حال یک چاپلوس و حتما تحت همان برنامهء سابق اخضر ابراهیمی در سهم حزب پرچم از جانب ملل متحد تحمیل شده است. کرزی می خواهد در وجود او به نوعی شعله ای ها و ستمی ها را هم راضی بسازد»

 

معين مرستيـال وزير معارف « او به قول استاد سیاف؛ یکتن از افغان ملتی های بسیار پرشور است و در این اواخر به مسائل مذهبی هم علاقه مند شده است. از همین رو نکتایی و دریشی را به ظاهری قبایلی،لنگی و قطیفه تبدیل کرده است و در عین حال به گفتهء استاد سیاف؛ یک انسان بسیار احساساتی و کودن است»

 

فاروق وردک وزير اطلاعات و فرهنگ « او یکتن از اعضای سابقه دار حزب اسلامی است و فعلا در یک حلقهء خاصی از استخبارات خارجی کار می کند. او در اختلاس های کلانی که در هشت سال حکومت کرزی است و در لست 25 نفری قرار دارد که؛ او باما می خواهد در رابطه با کمک های جهانی که در افغانستان دستبرد شده است، از آنها تحقیق کند»

 

عصمت الله قانع وزير تحصيلات عالى « او یکتن از اعضای سابق جمعیت اسلامی افغانستان است، و در عین حال یک پشتون متعصب است و کرزی خواسته است با این کار به یک تیر دو فاخته بزند؛ هم گویا یک جمعیتی را مقرر کرده است و در عین حال یک قبیله پرست متعصب را که از استراتیژی کرزی در آینده است در کابینه وارد کرده است»

 

محمد حنيف اتمر وزير انکشاف دهات « او یک پرچمی خادیست است و به قول استاد سیاف؛ ملل متحد و یوناما در هر شرایطی که باشد او را می خواهند. کرزی با این انتخاب می خواهد هم یوناما را راضی بسازد و هم تیم خود را قوی نگه میدارد»

 

حاجى محمد محقق وزير عدليه « او یک تجار سیاسی است و همهء امتیازات قبیلهء خود را در مقابل چوکی و موتر می فروشد و او کسی است که از یک سوراخ روزی چند بار گزیده می شود و کار او عاقبت ندارد»

 

سيد منصور نادرى وزير زراعت، آبيارى و مالدارى «او به قول استاد سیاف؛ یک مشرک چوتار است و با وجود او اسماعیلیه های افغانستان و از جملهء دفتر آقای خان بخش مهم تجارت های مالی و اقتصادی افغانستان فعلا در دست آقای خان است، کمکی خوبی برای کرزی است»

 

ملالى شينوارى وزير امور زنان «او کسی است که همه او را می شناسند و اگر چند دقیقه در یک میز همرایش بنشینی دیگر تقوا را از دست می دهی»

 

شکريه عيسى خيل وزير کار، امور اجتماعى شهدا و معلولين «من این شخص را نمی شناسم و در رابطه اش هم دروغ نمی گویم»

 

انوارالحق احدى وزير تجارت و صنايع « انوار الحق احدی یکی از پایه های سیاست غرب در افغانستان است و در عین حال در همان 25 دوسیهء اختلاس که در ادارهء اوباما تحت کار است شامل می باشد و کرزی با این کار اوباما را هم به چالش کشیده است و در عین حال قبایل آنطرف را که بعضا خوشبین افغان ملت است با این کار راضی می سازد»

 

ملا تاج محمد مجاهد وزير مبارزه با مواد مخدر «او یک ریا کار دین فروش است و در زمان والی بودن او در کابل، خانه های شیرپور بر سر غرباء ویران شد و جایشان به دزدان مافیایی تقسییم گردید تا قصر بسازند. جالب اینکه ملا تاج محمد در مصاحبهء خود با بی بی سی گفت: چون آنها پول آباد کردن خانه را به استاندارد شاروالی نداشتند، بناءً خانه های شان به پول داران توزیع شد. گذشته از اینها او یکی از تف طفیلی های است همیشه یک ادارهء پسیف برای استاد سیاف در بدل خوش خدمتی هایش به یک تیم فاشیست داده می شود، و او هم اول به ملا تاج محمد می رسد. من خدا را شاهد می گیرم که، او یک انسان ریا کار و دین فروش است »

 

محمد عمرزاخيلوال وزير ماليه « من او را نمی شناسم و در رابطه اش هم چیزی نمی گویم، ولی از ظاهرش پیداست که او لیاقت وزارت مالیه را ندارد. اقلا اینکه او هیچ تجربهء کاری و سابقه به این پست مهم را ندارد»

 

سيد محمدگلاب زوى وزير مخابرات « او یکتن از جلادان آدمکش خلقی و بعدا پرچمی است و زیاد به معرفی ضرورت ندارد. و خود افتخار می کند که هنوز به نظام اقتصادی مارکس معتقد است»

 

ضراراحمد مقبل وزير ترانسپورت « او یک طفیلی بی همه چیز است و سیاف صرف به بهانهء شمالی بودن و پروانی بودن او را بر کرزی تحمیل می کند، حال اینکه او در پروان یک گروپ هم ندارد و کسی دنبال او نمی رود. و او بیشتر از نقش یک سکرتر چیزی دیگری را بر کرزی ندارد»

 

عزيز احمد نادم وزير اقتصاد «من این شخص را اصلا نمی شناسم»

 

داکتر نجيب الله مجددى وزير صحت عامه « داکتر نجیب الله یک انسان تحصیل کرده، با سابقه کار مسلکی در ادارات بین المللی و بسیار انسان خلیق و پرهیز گار و در عین حال پسر ارشد حضرت صاحب مجددی می باشند»

 

ملاتره خيل کوچى وزير امور سرحدات «او یک کوچی به معنای واقعی کلمه است و فعلا در تجارت زمین در کابل مصروف است. هزاران جریب زمین را از کرزی بنام کوچی ها گرفته است و در ساحات بگرامی، پل چرخی و... به عنوان یک تن از مافیایی زمین مصروف این تجارت سود آور است. یعنی حق کوچی ها را خودش می فروشد و کوچی ها خبر ندارند»

 

مولوى شهزاده شاهد وزير حج و اوقاف « او را زیاد نمی شناسم ولی همین قدر می دانم که از قوم گجر و انسان خوبی است»

 

ارسلا جمـال وزير انکشاف شهرى « ارسلا جمال یکی از متعصبین و نشنلست های مشهور است ولی تحصیل کرده و با دانش است»

 

سيد هاشم فولاد وزير فوايد عامه « من این شخص را نمی شناسم»

 

فيض الله ذکى وزير معادن « یک انسان اپرچونیست و از نفر های دوستم است و اصلا برای یک مدیریت ساخته نشده است، چه رسد به یک وزارت»

 

نادرخان کتوازى وزير امور مهاجرين و عودت کننده گان « من این شخص را نمی شناسم و تا جایی که شنیده ام، به قبایل بیشتر مربوط است تا به افغانستان»

 

اسماعيل يون رئيس عمومى ادارۀ امور « این از خطرناکترین تئوریسن های افغان ملت است و او است که می خواهد همهء چیز افغانستان به جز از رنگ بوی قبیله و تعصب زبانی چیزی نباشد. او این اهداف شوم و متعفین خود را به صراحت در سطح دانشگاه اعلان می دارد. وجود او در این پست به معنای فاشیست بودن ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه است و با وجود او در این مقام دیگر حرف وحدت ملی به یک مضحکهء و رسوایی می ماند و بس»

 

عبدالستار سياف وزير دولت در امور پارلمانى « او پسر استاد سیاف است و تا حال هیچ کاری اداری نکرده است. آدمی خوبی است ولی بخاطر همان پست های دل خوش کن و طفیلی به خاطر استاد سیاف در این پست می آید»

 

نورالله دلاورى رئيس عمومى د افغانستان بانک « او انسان مسلکی است ولی در کار اداری در همین پست چندان موفقیت نداشته است»

 

زلمى مجددى رئيس عمومى امنيت ملى « او انسان ابن الوقت است و هرکس که در ریاست جمهوری داخل شد به همان دول می رقصد و غیر از یک ارباب با سابقهء جنگی و آدمکشی چیزی ندارد. از پای قدرت استاد ربانی به این سطح رسید و امروز با پر روی بد ترین جفا ها را در حق مجاهدین و همراهان خود می کند»

 

شکريه بارکزى رئيس جمعيت هلال احمر افغانى « این دیگر از عجایب المخلوقاتی است که در یک دولت که نامش جمهوری اسلامی است، وجود او اصلا یک جنایت بزرگ است. او هر چند ماه شوهر خود را از خانه بیرون می کشد و همراه بای فرند های خود زندگی می کند، وقتی که دلش دوباره خواست شوهر خود را به خانه می آورد. چهرهء ظاهری او نماد یک زن.... است و برای مردم افغانستان یک توهین و ننگ ابدی است، بخصوص استاد سیاف که با چنین موجوداتی در پهلوی کرزی ایستاده است»

 

حاجى دين محمد والى بلخ « او آدم با سابقه بسیار خوب است و تا حال هیچ پاینت زیاد منفی از او نشنیده ام»

 

اسدالله خالد والى هرات « تقرر او در این پست هدیه ای است از جانب کرزی به اسماعیل خان. بدین معنا که دختران هرات باستان را در معرض تجاوز جنسی قرار داده است. همه می دانند نه تنها خودحاجی اسد، بلکه باریگارد ها و سکرتر هایش همه هیچ شب بدون یک فاحشه تیر نمی کنند. اینست جهاد اسماعیل خان که با حمایت از کرزی یک انسانی را که همهء عالم و آدم در این اعمال او یقین دارند، به سرنوشت هرات بی چاره حاکم می سازد. ای اسماعیل خان با خواندن این لست کابینه یکبار به خدا از صدق دل توبه کن که؛ همهء جهاد و اعمال اسلامی تو نابود می شود! توبه کن و از خدا طلب مغفرت نما که بخدا اگر حاجی اسد والی هرات شود، همهء ملائکه های آسمان ترا نفرین می کنند!!!

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  نویسنده این مطلب بیشتر شبیه دیوانه های خیالباف است.
  نه کرزی احمق است و نه جامعه جهانی کودن به انداز ه جنابعالی که چنین کابینه ای را بیاورند.
  شاید برخی چهره ها در کابینه کرزی بیایند ولی اکثراین لیست ج ز خیالبافی میرحیدر مطهر در روزنامه بی سر و ته اش است.
  اون روزنامه حتی ارزش نگاه کردن ندارد، چه رسد که جنابعالی براساس چنین منبعی شروع به چرند نویسی می کنی.
  اولاً تهمت اتهام فساد اخلاقی به خیلی ها نا روا وبه فرض این که چنین چیزی واقعیت هم داشته باشد، شرع و اخلاق به شما چنین اجازه ای نمی دهد که در مط بوعات به آن بپردازید.
  از خدا برای تان آرزوی سلامتی می کنم تا از عالم اوهام بیرون بیایید و اندکی واق ع گرا باشید.
  همین خیالبافی هاست که سال هاست جریان اپوزیسیون را از رسیدن به قدرت که می تواند حق آن ب اشد، باز داشته است.
 • نیک اندیش
  دراین میان وعده هایکه آقای کرزی برای دوستم ومحقق داده بود چه میشود؟ اینها مانند ملی بیرون ماندند و برای محقق پنج پست وزارت وبرای دوستم علاوه از وزارتها پست ولایات هم وعده داده شده است واسماعیل خان که گلون پاره کرد ومردم هرات را فدای تقلب شرم آور کرزی نمود، تکلیفش چه خواهد شد؟ ومردم مزار مانند هرات وبعضی جاهای دیگر اینقدرهم بی همت وبی غیرت نخواهند بود که یک قاچاقبر شناخته شده ای بی فرهنگ مانند دین محمد بیسواد والی ورهبرشان شود، این سرزمین مولویها وپور سیناها جز فرزندان راستین خویش که خدمتگزاری ر ا نشان داده اند وفرهنگ باوری را به اثبات رسانده اند، هیچکس دیگری را نمی پذیرند و با نافرمانی مدنی، س یستم انتخاب والیها را دراین کشور، در صورت تحمیل کرزی، بر این حکومت متقلب، خواهند پذیراند. زنده باد ا عطا محمد نور این فرزند با درایت بلخ نامی و بامی !
 • ناشناس
  عجیب کابینه ای اگر واقعیت داشته باشد اما من فکر نکنم که کرزی انقدرجرئت داشته باشد که هرکسی را که دلش بخواهد در هرجای تعیین کند. ایا اقای فهیم دراینجا حق ندارد که نظر خود رابیان کند در مورد دیگران من س خن نمیزنم اما من میدانم که فهیم خان کرزی را اجازه نمیدهد که تمام فاشیستها و بی کفایتها را تعیین کند. این خانم بای فرند باز را که شما ذکر کردید باید ریس شود زیرا او هم یک فاشیست است و همیشه نظر وی به ط رف کرزی است.
  لطفا لست معین های وزارت ها را نیز تحریر نممایید. انشاالله در دور دوم انتخابات کرزی باز نده است و با این کابینه بی کفایت خود والله اگر کاری کارده بتواند. زنده باد داکتر عبدالله و استاد عطا مرگ به فهمیم خان که بینی ماره برید.
 • ناشناس
  شما میدانید که افغانستان در طول تاریخ همینقسم یک بازیچه بوده وخواهد بود ما به صفت یک افغان هیج احساس نمیکنم که ما یک مملکت داریم و نخواهد داشتیم
 • ناشناس


  Dear Brothers
  I call you brothers based on the order of Holly Quran.
  I would like to share wi th you an idea and that is not to waste your time in such writings that cause hating each other. You r points are all okay but lets talk in a way not to hurt feelings. Since long we talk but no one is  listening. All are busy with themselves. No one thinks on what their job is but prefers to gain for  theri future capitals. A small child can underestand who Mr. X and Ms. Y is but they will come to po wer if they say yes to all wishes of the one who gets super power by the world super powers.   


 • A.A  - واي به حال وطن ما...................
  به نظر بنده افغانستان تحت استعمار قرار دارد وهر شخص با احساس و وطن پرست از اين ناحيه سخت دچار پريشان ي ميباشند، ولي متاسفم از يكتعداد..............................
 • ناشناس
  به نظرمن کرزی خودش بی فرهنگ بود که درگذشته چنین کرد وحالا ام میکند
  ازرده ازکابل
 • green
  اول سلام
  بعد به نظر من هم نویسنده این مطلب را بسیار جانبدارنه و به صورت عقده ایی نوشته است اگرچه م ن طرفدار کرزی نیستم اما به نظر جناب ناشناس مواقف هستم که کرزی انقد احمق نیست که چنین کابینه ای را بر سر کار بیاورد و فکر هم نمیکنم که اکثر صحبتهایی که در مورد افراد بالا زده شد صحت داسته باشد.
  نکته بعدی این که جناب نیک اندیش به نظر بنده این اصلا خوب نیست که شما به مردم یک ولایت توهین کرده و آنها ر ا بی غیرت بخوانید امروزه همین طرز فکرها باعث شده تا عاقبت ما این باشد.
 • معصوم مختار بهادر
  دوستان :
  درین کابینه اکثریت چهر ه های بدنام قومی متمرکز یافته است مانند احدی . یون . وردک . مرستیال . بارکزی وغیره این مهره عها از جمله فاسد ترین عناصر احتمالی کابینه کرزی است . اگر وافعآ چنین باشد پ س جادارد که اسم کشور را پشتونستان گذاشت درغیر ا« این کابینه انحثصاری درد کشور را بیشتر میسازد . مع صوم
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 2 مهر 1388 ، 08:21
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 143 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.