Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بــزرگــداشت از هفتهٔ شهیــد در ملبـــورن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط فتح محمد سامع   
سه شنبه ، 7 مهر 1394 ، 10:51

بــزرگــداشت از هفتهٔ شهیــد در ملبـــورنیاد داشت: قرار بود این مقاله در محفل بزرگداشت از هفتهٔ شهید در ملبورن خوانده شود، اما بنا بر دلایلی از فهرست خوانش مقالات حذف شد. لهذا لازم دیده شد تا از طریق سایر رسانه ها برای خوانندگان وعلاقه مندان پیشکش شود۰

بسم الله الرحمن الرحيم
بنام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
خرد گر سخن بر گزیند همی
همان را گزیند که داند همی


با عرض سلام و احترام به شما حضار محترم!
در محفل امروزی که طبق معمول از مدت بیشتر از یک دهه به این طرف هرسال به مناسبت بزرگداشت از شهدا دایر میشود، با اغتنام از فرصت وبدون جانبداری از گروه خاصی با رعایت اصول اخلاقی وسفارش های باوری می خواهم سخن چند پیرامون موضوع، خدمت شما حضار گرانقدر تقدیم بکنم. نخست از همه برای تمام سربازان و ایثارگران واقعی کشور که در طول تاریخ وبخصوص در چند دهۀ اخیر در دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال ملی جان سپرده اند از بارگاه الهی طلب مغفرت می نمایم. در سر زمین خراسان باستان وافغانستان امروز قهرمانان ودلیران زیادی ثبت تاریخ شده اند و بسیاری آنها سرانجام با توطئه دشمنان خارجی ومجریان مزدور داخلی جام شهادت نوشیده اند روح شان شاد بادا.
سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد حمله تروریستی وحشیانه و سازمان دهی شده ای فوق العاده پیچیده است که به همیاری حلقات مرموز خارجی وهمدستان داخلی در افغانستان و نیویارک انجام داده شد.
عامل اجرای این جنایت نابخشودنی عربهای وهابی، پنجابیهای پاکستانی، چلیهای وطن سوز و حواریون نزدیک شان قلمداد می شوند.
به همین مناسبت عدهٔ از مردم ما همه ساله در اینجا و آنجا در خارج وداخل کشور گرد می آیند تا از آن یاد آوری کنند وبه مرتکبین این عمل نفرین بفرستند. سوال در اینجاست که چرا همه ساله این محافل باید دایر شود؟
ایا بخاطر آنکه از آرمان ها و قهرمانی های قهرمانان وشهدا یاد آوری گردد تا از ذهن مردم فرار نکنند ویا اینکه اشخاص وگروه خاصی از تدویر چنین محافل برای خود بهره برداری سیاسی دارند وبا بر اندازی فاتحه خوانی و قرائت کلام الهی از بارگاه ایزدی استدعا می کنند تا قهرمانان را در صفوف صادقین، صالحین و شهدا راه حق مقام ومنزلت دهد. در این مورد تعبیر و تفسیر هر کس پیوند مستقیم وغیر مستقیم به طرز بینش، پیشینه، سلیقه وتمایلات همان شخص دارد۰
اما به نظر بسیاری این بزرگداشت از شهدا امریست لازمی وبجا، مشروط بر اینکه از تدویر محافل یاد وبود از شهدا، زیر نام ”قهرمان ملی“ افراد وگروه های خاص قومی وسمتی برای خود استفادۀ کاذب نکنند تا در محله خود به صفت کلانتر وارباب شناخته شوند. گرامیداشت از شهدا باید همه جانبه باشد واز تمام کسانیکه به انواع گوناگون از طرف دهشت افگنان، بی کفایتی دولت مردان و سازماندهی همسایگان به شهادت می رسند یادآوری بعمل آید وراه بیرون رفت از وضیعت کنونی ارزیابی وجستجو گردد۰
طوریکه همه شاهد هستیم سلسلهٔ این شهادت ها هرروز در سراسر کشور به انواع گوناگون به سازماندهی استخبارات خارجی و همکاری مزدوران داخلی که در رده های بلند دولتی جا سازی شده اند برای پاک سازی ملت افغانستان بی رحمانه ادامه دارد۰
پس باید از بزرگداشت این روز در بسیچ همه افغان هایی که به وطن آبایی خود علاقه دارند ومنافع ملی کشور شانرا والا تر از منافع قومی سمتی تنظیمی مذهبی سیاسی می پندارند سمت وسو داده شود تا مبارزات وانگیزهٔ ازادی خواهانه آن قهرمانان ومبارزین ملی الهامی شود برای نسل جوان وبرومند کشور در راه دفاع از میهن والقای روحیهٔ جدید به منظور تامین امنیت سراسری و ایجاد روحیهٔ وحدت ملی شهروندان افغانستان که به سرعت در مقابل تجاوزگران وآدم کشان شکل می گیرد۰سعادت ورفاه مردمان ساکن کشور یکی از این آرمان ها بود وهست که در این راستا رزمندگان با دلیری رزمیدند تا سرانجام به شهادت رسیدند. بطور کل در سخنرانی ها از جهاد ومقاومت نام برده می شود، منظور از جهاد مبازره بخاطر رهایی کشور از اشغال نیروهای شوروی سابق بود که برای پشتیبانی رژیم مورد حمایت خود در افغانستان حضور داشتند۰ هدف از مقاومت، مقاومت در مقابل دفع وطرد نیرو های دهشت افگن و تروریست بود. یعنی کسانی که به دستور حاکمان پنجابی در کشتار مردم بی گناه، ویرانگری، وچپاولگری دارایی های عامه، تخریب پل ها و زیربناهای اقتصادی، ریشه کن کردن درختان مثمر پسته وبادام وجلغوزه، سرقت ذخایر زیر زمینی ترویج کشت وقاچاق مواد مخدر در افغانستان وسیله قرار گرفته که پیامد این جفا را در بیش از دو ملیون معتاد به مواد مخدر مشاهده می کنید۰
غصب زمین های دولتی وخانه های مردم از چشم هیچ کسی پنهان نیست، راکت پراگنی ها انتحارات وانفجارات در گوشه وکنار کشور به همکاری دهشت افگنان بطور کل و در شهر کابل بطور خاص جزء از برنامهٔ استراتیژی نظامیان پاکستان بوده است که برای پاکسازی مردم ما از سال ها بدینسو با بربریت تمام ادامه دارد۰ مجریان این اعمال زشت قاتلین بد نام مریض های روح وروان وسادیست های سرگردان اند، در دنیا علیل و در اخرت ذلیل.
هوشمندان به این گفته ای (شیلر) معتقد اند که هیچ جنگی غیرانسانی تر وننگ آورتر ازجنگ های متعصبانه مذهبی وتنفر آور حزبی كه درداخل یك كشور برافروخته می شود، نیست۰ همچنان باورمند اند که باید حکومت به آرای مردم وبه اشتراک همه گان بدون
تقلب به وجود آید. وگرنه حاکمان بی خبر از درد مردم وبسی پست و سرمست و فرمانروایان خاین به منافع ملی به وجود می آیند، چی بر سفرۀ چرس وشراب نشسته باشند و چی بر سجادۀ روزه ونماز.
فرمانروایان خودکامه وحاکمان سیاه نامه تا مدتی می توانستند گوش ها و چشمها و دهان
های مردم را ببندند، اما هیچگاه نمی توانستند جلوی درک و فهم مردم را بگیرند. ما بسا خودکامگان سیه نامه را دیدیم که عمری در شطرنج مردم بازی کردند و در غصب مال ودارایی عامه وآزار شکنجه مردم گنج اندوختند. ولی سرانجام در طغیان اقیانوس پرتلاطم روز گار و خشم مردم غرق شدند۰ فرعون ها، نمرودها، چنگیزها، هلاکوها، و پولپوت های زیادی را تاریخ در حافظه دارد وهمقطاران امروزی شان غافل اند که به زود ترین فرصت به سرنوشت آنهادر دنیا دچار می شوند ودر آخرت به غذاب وقهر خدا گرفتار۰
قهرمانان افغان در چند دههٔ اخیر یکی پی دیگر هدف تیر تروستان قرار گرفتند ومقاومت شان سرانجام به پایان رسید. سیاسیون مطرح با مکر وحیله و فریب و معامله، هویت مردمی وتوان رهبری را از دست دادند۰
پیامد ناگوار و اسفناک امروز را درعدم رهبری سالم، وجود فساد گستردهٔ اداری، خویش خوری، وجود مافیا و قاچاقبران در رده های دولت، بی تدبیری سیاسیون، عدم استراتیژی مشخص احساس می کنیم که این اوضاع نابسامان کنونی از سال هاپیش بینی شده بود۰
کنار امن کجا، کشتی شکسته کجا
که می روند ازین باغ دسته دسته کجا
امروز ارواح قهرمانان نامدار وطن از زدو بند های پیدا وپنهان شهرت طلبان وفتنه گران شکوه ها دارند۰
به چشمان اشکبار یتیمان وبه قلب پر از درد ورنج مردمان وبه بی تفاوتی دولتمردان وبه خونخواری ترورستان افسرده اند۰
در غم جنازه عزیزان وبه چشم اشک الود مادران وضجه و ناله پر سوز یتیمان وخنده و قهقه هستریک دولتمردان واکت های فلمی تازه به دوران رسیدهگان وبیدادگری دین فروشان مبهوت وسوگوار اند۰
به نوکری جا طلبان وخوش خدمتی بیگانگان دلتنگ اند۰
از تجاوز وحشیانه جنسی کودکان واز کتک زدن سوزاندن وزیر موتر کردن دوشیزهٔ جوان در ملای عام ودر دو صدمتری کاخ نشینان واز گوش وبینی بریدن زنان وزنده به گور کردن خواهران سخت دلتنگ اند وبه ریش وعقل هواداران وفتوای کاذب مولویان وافراطیون پنجابی وعربی می خندند ونفرین می فرستند۰
به زر اندوزی حریصان وکشتار بیچارگان به خدا پناه می برند۰
از زدو بند هایی مقطعی، پیدا وپنهان معامله گران بازار سیاست و مجریان پلان های شوم بیگانگان با انزجار می گویند۰
ای کینه وران باز به نیرنگ دگر
دارید سر فتنه به آهنگ دگر
نفرین به این شعبده بازی هر روز
تا باز فروزید آتش جنگ دگر
از بی کفایتی سیاسیون در کنترول بحران میان طالبان وکشاندن گروه عمدهٔ ناراضی در جهت صلح وبیرون کردن آنها از تسلط و اربابی آی اس آی حیران اند۰
با تداوم این وضعیت که از سال گذشته تا کنون بیش از ده هزار مردم ملکی و اردوی
ملی در بمهای انتحاری وانفجارات کنار جادۀ جان سپرده اند، خاموش ماندن گناه عظیم است.
اما نباید نا گفته گذاشت که ارواح قهرمانان از جانبازی همرزمان زنده شان مانند عبدالرزاق قندهاری، عیسی خان لغمانی، خانم ریزه گل وده ها مدافعین راستین دیگر در سراسر کشور در برابر حامیان جنگ های نیابتی و عمال شان دلشاد اند و همه روزه به اشکال گوناگون بر تعداد آنها افزوده می شود و سنگر مقاومت سرتاسری شکل تازه به خود می گیرد. دکانداران وبازرگانان با قطع فروش کالا هایی پاکستانی، دولت آتش افروز وسازمان جهنمی آی-اس-آی این دشمن سوگند خورده وتاریخی افغانستان را با فشار خود مردم پاکستان به سقوط مرگبار مواجه خواهند ساخت۰
تحرک جدید همبستکی ملی شهروندان ولایات شرقی کشور بر ضد قتل های بی رحمانهٔ مردمان آن ولایات واردوی ملی از طرف گروه دهشت افگن داعشی که در ماشین های چوچه کشی ولانه های جاسوسی پاکستان وحامیان شان چهره عوض کرده اند نوعی از قیام مردمی بر علیه این بربرها وحامیان شان است۰
پرورش وتقویت روحیه همبستگی ملی در میان قشر جوان افغان امروز بیش از هر وقت دیگر دیگر لازم است تا همه با یک صدا بدون اختلافات سلیقه ای و تمایلات کورکورانه قبلی دست بدست هم بدهیم وکشور وخانه ای مشترک خودرا از لوث دژخیمان وهمسایگان حریص و جاسوسان خود فروخته شان در داخل وبیرون نظام و خارج با روحیهٔ میهنی رهایی بخشیم، تا وطنفروشان کشور مارا صوبه پنجم پاکستان نسازند۰
به خاک تیره اخر خود سریها می برد مارا
چو اتش گردن افزاری ته پا می بردمارا
با عرض حرمت وسلام مجدد
فتح سامع

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 164 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.