Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مــــردی از تبــــاری آزاده گـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
جمعه ، 20 شهریور 1388 ، 08:54

مــــردی از تبــــاری آزاده گـــان
نوشتن و ابراز نظر در بارۀ شخصیت های ملی و تاریخی ملل ونحل گوناگون کاری است مشکل که پژوهش و تحقیق گسترده و وسیعی از ابعاد مختلف زنده گی ایشان را می طلبد. احمد شاه مسعود یکی از جمله ی چهره های برجسته واستثناییاکبر نوابی کشور ما افغانستان است که در کمتر از نیم قرن اخیر، تاریخ جهاد و مقاومت علیه اشغال گران و مزدوران بیگانه در این سرزمین، به نام او گره خورده است.
در خصوص این شخصیت ملی و کاریزما تیک تاریخ معاصر ما مقالات و کتابهای فراوان به رشتۀ تحریردر آمده است.

 اما گفتنی های ناگفته یی از این چهرۀ محبوب ملی هنوز برای گفتن و نوشتن باقی است، که با گذشت زمان لزوم نوشتن آن برجسته و روشن خواهد شد.

 

مسعود و مسعود شناسی مکتبی است بزرگ، که شناخت و تحقیق در هر بخش آن استعداد و توانایی خاص خود را میخواهد. با آغاز دوره مسعود شناسی باید حوادث و تحولات سیاسی نیم قرن اخیر در کشورما، منطقه و جهانرا با دقت شناخت. مکتب افکار و مبارزات آزادی خواهانۀ مسعود در تاریخ افغانستان از جمله یی واقعیت های انکار ناپذیری است که صفحات جدیدی در مبارزات استقلال طلبی، اعادۀ غرور و حیثیت ملی را در تاریخ کشور ما نهادینه کرده است.

 

آنچه مسعود را به چهرۀ شاخص و یک رهبر واقعی ملی مبدل ساخت استعداد خدا داد و عشق و علاقه اش به آزادی و استقلال وطنش بود؛ او رهبری بود که از متن ملتش بر خواسته بود، درد ملت خود را بخوبی احساس میکرد و تمام خواسته های مادی و معنوی اش در عشق به آزادی و دفاع از ارزش های ملی اش خلاصه میشد.. ازین رو او به رهبر واقعی و « طبعی» ملت خود مبدل شده و در دل هر انسان آزادی پسند این وطن جا گرفته است.

 

کسانیکه از روی لجاجت و تعصب قصد نادیده گرفتن او را دارند، دیر یا زود به این امر متیقن میشوند که مسعود و افکار آزادی خواهانۀ او نقطه یی عطفی است برای آزادی طلبی و مقاومت بر ضد تسلط و استقرار نظام های دست نشانده و غیر ملی در تاریخ این کشور. بدون شک مسعود نماد و الگوی است از جهاد و مقاومت در برابر تجاوز و سلطۀ بیگانگان؛ که سالهای شرین عمر خود را در مبارزات آزادی خواهانه بخاطر آزادی سر بلندی وطن و مردمش وقف کرد.

 

بعد از شکست روسها (شوروی سابق) و پیروزی مجاهدین در افغانستان، مسعود با توطعۀ جنگ های داخلی مواجع شد، که در واقع طرح ریزی آن از طرف استخبارات کشور های خارجی به ویژه پاکستان صورت گرفته بود. کابل به بهانه های مختلف و دسیسه های سازمان یافته از قبل، هرروز موجب شلیک صدها راکت قرارمیگرفت؛ زیرا تلاش پاکستان در بقدرت رسانیدن یک حکومت دست نشانده برای خودش ناکام مانده بود. از ین رو پاکستان طرح تشکیل، تربیت و اعزام گروه طالبان را روی دست گرفت.

 

مسعود با عزم و ارادۀ آهنین برای دفاع ازغرور و حیثیت ملی کشور و مردمش در برابر آنها به مقاومت پرداخت و به عنوان بانی مقاومت ملی در برابر بیگانگان و مزدورانشان نام خود را در اوراق تاریخ ثبت کرد. مقاومت و دلاوری این فرزند شجاع وطن در مقابل طالبان و تروریستان چند ملیتی القاعده، عظمت و بزرگی او را بیشتر از پیش به نمایش میگذارد؛ زیرا امروز دیده میشود که جامعه جهانی در رأس آن ایالات متحدۀ امریکاه که قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی جهان است، در مشارکت و همسویی با کشور های اروپائی که هر کدام از قدرت های سیاسی و اقتصادی جهان محسوب میشوند، در سیاست گذاری های خود بخاطر ایجاد استراتژی کار آ و موفق در مبارزه با طالبان و القاعده ناکام مانده اند و هر روز به تجدید و نو آوری در آن میپردازند.

 

اما مسعود با وجود داشتن امکانات بسیار محدود اقتصادی و نظامی توانسته بود مانع گسترش و تسلط نظامی و سیاسی آنها در افغانستان شود. ازینرو میتوان او را سیاستمدار، استراتژیسن ومبارزملی و هدفمند در افغانستان عنوان کرد.

 

مسعود در مبارزات بر حق و مشروع خود در برابر طالبان و القاعده در نظم بخشیدن و منسجم ساختن تمام گروه های مقاومت ملی که متشکل از اقوام مختلف در کشور میشد، نقش محوری و اساسی را ایفأ کرد. با وجود اینکه خود در شرایط دشوار و محاصرۀ دشمن قرار داشت تمام امکانات دست داشتۀ خود را با همۀ گروه های آزادی خواه که در مقاومت ملی منحیث جبهه و جنبش آزادی بخش بر ضد طالبان قرارداشتند تقسیم نمود و جبهۀ مشترک مقاومت ملی را در برابر طالبان با موفقیت ایجاد و سازماندهی کرد.

 

این خود در واقع بیانگر آن است که مسعود متعلق به یک قوم نبود، بلکه شخصیتی است فرا قومی و فرا ملیتی، که همۀ گروهها و اقوام ساکن در این کشور را همچون آزادی وطنش، صمیمانه و یکسان دوست داشت.

 

مسعود که از بنیان گذاران جنگ های چریکی و پارتیزانی در افغانستان بحساب می آید، در دفاع از کشور و مردمش از قدرت فوق العادۀ بر خوردار بود؛ با آنهم صلح و آشتی را بیشتر از هر چیزی دوست داست. بمنظور تأمین امنیت و آوردن صلح با قبول خطرات احتمالی خود برای گفتگو با مخالفانش میشتافت؛ او به یک افغانستان آزاد و مترقی علاقه داشت و ازین رو از هیچ گونه تلاش بخاطر آوردن صلح و آشتی ملی در گشور دریغ نمی ورزید.

 

مسعود به دموکراسی و نظامی که مبتنی به آرأی مردم باشد علاقمند بود. و به منظور رسیدن به این هدف تأکید به صلح و آتش بس را داشت تا زمینه را برای انتخابات در کشور مساعد سازد. مسعود مغز متفکر و از جمله یی نظریه پردازان مدبر و دور اندیش در حوزه های مختلف نظامی، سیاسی ومبارزاتی بود.

 

"مسعود متجدد روش اعتدال اسلامی در افغانستان " بود او مسلمانی بود با رحم و در هدف قرار ندادن اهداف غیرنظامی تأکید داشت. عملکرد او در مقابل اسرای جنگی روشی اسلامی و انسانی بود که در کمال احترام به کرامت انسانی و نهایت جوانمردی صورت میگرفت. مسعود از تبار آزاد گان و دلیران این سر زمین است که آزاد منشی، استقلال طلبی و پاسداری از ارزش های دینی و ملی کشور و فرهنگش را ازنیاکان بمیراث گرفته بود. او خودرا برای دفاع از مردم این سرزمین آماده ی پذیرش مخاطرات بزرگی ساخته بود.

 

مسعود سردار فاتحی بود چون خالد بن الولید، دلیری و شجاعتی داشت چون علی (ع) و در راه حفظ و پاسداری از آزادی و استقلال کشور و مردمش جانش را فدا کرد و فرهنگ مقاومت ملی و آزاده گی را درج وسیقۀ ملی برای ما و نسل های بعد ما کرد.

همه می گوییم:

روحش شاد، راهش پررهرو و یادش گرامی باد! 

 

اکبر نوابی 09.09.2009

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 24 شهریور 1388 ، 10:16
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 171 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.