Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نبـــود مســـعود فـُــرصتی بــرای قــدرت نمـــایی مجـــدد حکمتیــــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
دوشنبه ، 25 شهریور 1392 ، 10:11

نبـــود مســـعود فـُــرصتی بــرای قــدرت نمـــایی مجـــدد حکمتیــــارنبـــود مســـعود فـُــرصتی بــرای قــدرت نمـــایی مجـــدد حکمتیــــاردوازدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود و هفته شهید مصادف است با کارزار و تحرکات سازمانهای مختلف سیاسی افغانستان برای انتخابات سال ۲۰۱۴ در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بسیاری گروهای سیاسی از تجمعات و همایشات هفته شهید به مقاصد انتخاباتیهارون امیرزاده شان استفاده می کنند. اما یکی از مهمترین گفتمان های این روز ها را پیوند نبود مسعود با تحولات پس از خروج قوت های خارجی و احتمال سقوط افغانستان به کام طالبان و پاکستان بدون کدام مقاومت جدی تشکیل می دهد.

درین مقاله نگاهی انداخته شده به جایگاه خالی مسعود پس از ۲۰۱۴ و فعالیت های آقای گلبدین حکمتیار با استفاده ازین فرصت در شمال افغانستان و دره پنجشیر زادگاه و پایگاه مسعود.


اهمیت جهانی جنگ مسعود با تروریسم طالبانی
با کشته شدن احمد شاه مسعود 12 سال قبل توسط دو تن دهشت افگنان بین المللی دو روز پیش از حوادث یازدهم سپتمبر که منجر به اشغال افغانستان تحت نام جنگ با تروریسم شد نه تنها تکان دهنده بود، بلکی خیلی شگفت آور و اسرار آمیز نیز بود. تا به امروز پیوند اسرار مرگ مسعود با یازدهم سپتمبر که در هر دو حادثه بن لادن و شبکه وی مسوول شناخته شدند، فاش نشده است. تا کنون نه از جانب رهروان و همرزمان مسعود اسرار کشته شدن وی را پیگیری کرده اند و نه دولت افغانستان و جامعه جهانی به آن توجه نموده اند.
مرگ نا بهنگام مسعود بدینگونه یک ضایعه بزرگ نه تنها داخلی، بلکه از لحاظ جیو پلیتیک نیز بحساب می آید. جامعه جهانی تا حوادث سپتمبر نه تنها ارزش مقاومت او بر علیه تروریسم در افغانستان را که خصلت جهانی داشت درک نکرد، بلکه به اخطار های وی هم آگاهانه توجه نکرد. با سرازیر شدن نیروهای خارجی در پی حوادث سپتمبر در افغانستان نیروهای غربی به بسیار آسانی توانستند با اتکاء به نیروی بازمانده از مسعود طالبان را سقوط بدهند. اما همرزمان مسعود نتوانستد ماهیت شرایط جدید را بخوبی درک کنند و در یک بازی گمراه کننده به بسیار سادگی خلع سلاح شده واز کرسی های دولتی بیرون ساخته شدند و در عوض تیم تربیت شده و وفادار به غرب وارد قدرت شدند. این در حالی بود که تازمانی که مسعود زنده بود پاکستان و طالبان موفق نشدند کاملاً آنها را از صحنه سیاست و قدرت در افغانستان خارج سازند.
با آنکه در 12 سال گذشته ما شاهد سرازیر شدن نیروهای بیش از 50 کشور با امکانات گسترده در افغانستان هستیم ولی نه تنها امنیت در افغانستان تامین نشده است، بلکه قرار است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در2014 باری دیگر سر نوشت افغانستان به طالبان در تحت حمایت پاکستان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2014 نگرانی های مردم ناشی از سقوط افغانستان به سالهای 90 و آغاز مجدد جنگ های داخلی و نسل کشی توسط طالبان بیشتر میشود. اما این نگرانی در نبود یک نیروی منسجم و فرمانده کرزماتیک نظیر مسعود بیشتر میشود. زیرا در شرایط حاضر بیش از هر وقت دیگر اهمیت نبوغ نظامی و ایستادگی تاریخی مسعود در برابر تروریسم بین المللی برجسته تر میشود.

حکمتیار و انتقامگیری با ابزارهای قومی
یکی از مهمترین پی آمد های نبود مسعود در 12 سال گذشته ظهور و قوتگیری مجدد تندروان نظیر گلبدین حکمتیار رقیب تاریخی وی است. زیرا تا وقتیکه مسعود زنده بود حکمتیار هرگز نمی توانست یکه تاز میدان شود. بسیاری ها فکر میکنند این مسعود بود که خوابهای فرمانروایی وی و پاکستان را بر افغانستان ناکام ساخت.
اما آقای حکمتیار تصور می کند که چون هم مسعود و هم استاد برهان الدین ربانی هر دو در زیر خاک خوابیده اند و اکثریت همرزمان آنان توسط غرب در 12 سال اخیر خلع سلاح ساخته شده و از قدرت به حاشیه رانده شده اند، پس از خروج نیروهای خارجی فرصت طلایی برای تحقق خوابهای از دست رفته وی با استفاده از ابزار های قومی مساعد خواهد شد. چنانچه آقای حکمتیار با استفاده ازین فرصت به خاطر آرام شبکه ترور و ویرانگرش را در کنار شبکه حقانی و طالبان ملا عمر در سایه حمایت آی اس آی در شمال افغانستان به غیر از دره پنجشیر فعال ساخته است. افزون بر آن طرفداران و پیروان حکمتیار از طریق ساختار سیاسی حکومت رییس جمهور کرزی بر کشور حکمرانی می کنند.
در 12 سال گذشته ما شاهد صحبت ها،وعده ای تصفیه حسابات گذشته دیرینه و اخطار های متعدد آقای حکمتیار بوده ایم. اما درین اواخر با نزدیک شدن معیاد خروج نیروهای غربی از افغانستان تهدید های انتقام جویانه سیاسی و قومی وی شدت کسب نموده است. چنانچه وی با استفاده از پیام عیدی اخیر وعده نسل کشی و تصفیه حسابات با هزاره های افغانستان را داد.
در حالیکه امروز شبکه ترور حکمتیار را در مقایسه به شبکه حقانی و طالبان کسی در افغانستان و نیروهای بین المللی جدی نمیگیرند، ولی با توجه به کارنامه سیاسی و نظامی آقای حکمتیار در سه دهه اخیر، وعده های انتقام جویانه حکمتیار را باید جدی گرفت. وی تمام زندگی شخصی و سیاسی اش را تا حال صرف انتقام جویی و خشونت کرده است. افزون بر آن شعار مذهبی و جهادی وی را نیز در افغانستان با توجه به کارنامه های زشت وی کسی تحویل نمی گیرد.ولی وی با زرنگی تلاش می کند که بازی با کارت قومی برایش جای پای در سیاست افغانستان در میان گروه های قوم گرا پیدا کند.
انگیزه تصفیه حساب با هزاره های افغانستان نیز تعجب آور است. این در حالی بود که برخی گروه های هزاره نقش برجسته ای در نجات حکمتیار بدست رقبیش مسعود در پی حوادث 1992 در کابل بازی نمودند. واقعیت اینست که هزاره های افغانستان در 12 سال گذشته با اجتناب از خشونت و با اتکاء به روش های صلح آمیز و مدنی در آوردن امنیت، باز سازی و پیشرفت نقش انکار ناپذیری داشته اند. این نقش آنها مایه نگرانی و انتقام گیری افرادی خشونتگرا و مریض روانی مثل آقای حکمتیار شده است.
نبود مسعود و اختلافات بازماندگان مسعود چنان حکمتیار را جسور ساخته است که وی اشکارا در صدد نفوذ در پنجشیر و پُر نمودن جایگاه مسعود است. چنانچه وی اخیراً در پیامی موسوم" برادر حکمتیار به مردم مومن پنجشیر" حرف از جلب حمایت از مردم پنجشیر می زند.
در حال حاضر بازماندگان مسعود چشم امید به انتخابات سال آینده در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوخته اند. چنانچه تعدادی از رهبران مجاهدین سابق منسوب به اتحاد شمال اتحاد انتخاباتی را تشکیل داده اند ولی تا هنوز موفق به نامزد واحدی نشده اند. اما به نظر می رسد که رییس جمهور کرزی وتیم وفادار شان برای تداوم حکومت خانوادگی خود چندان علاقمندی برای برگزاری انتخابات نشان نداده و در عوض در جستجوی بهانه گیری و به تعویق انداختن انتخابات از طریق بسیج هواخواهان سیاسی و قومی شان هستند.
در چنین شرایط نگرانی اصلی مردم افغانستان را نه تنها گرانی قیمت ها و سقوط تجارت، کار و بار تشکیل می دهد، بلکه کشمکش سیاست مدارانشان برای تحکیم موقعیت و منافع شخصی و گروهی شان بیش از هر چیز مایوس می سازد. هر چه زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر میشود، به همان اندازه نگرانی و فرار مغزها و سرمایه از کشور بخاطر وخامت اوضاع کشور نیز بیشتر میشود.
چشم امید مردم افغانستان در چنین اوضاع بسوی سیاست مداران جسور و خردمند ی دوخته شده است که نقش ناجی و قهرمان را بازی نموده و تا دم مرگ در کنار مردمش باقیمانده و حتا به "اندازه کلاه شان جای برای مقاومت داشته باشند" دست از مقاومت نکشیده میدان را به دهشت افگنان خالی نسازند.

 

هارون امیرزاده
9/09/13

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 27 شهریور 1392 ، 10:13
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.