Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خــاورمیــانه یــا بازیچــه غــربی ها ؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط لیلما سدید   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 09:10

لیلما سدید خبرنگار بین المللیچالش های اصلی خاور میانه بیشتر منشا می گیرد از مسایل انرژی و اقتصادی برعلاوه اینکه مسایل سیاسی و امنیتی نیزمهم و ربط دارد بر نامنی های خاورمیانه بلکه بیشتر مسایل انرژی عنوان شده می تواند زیرا منابع نفت و گاز کشورهای خاورمیانه می تواند چشم اندازی اقتصادی برای جهان و افزایش رشد قدرت های نوپا در اسیا و حتی منطقه گردد.

خاورمیانه نظر به موقعیت جیوپولیتیک و داشتن منابع طبیعی نفت و گاز یکی از حوزه های مورد علاقه غرب مخصوصن امریکا می باشد. که این سیاست بیشتر برخاسته از مسایل امنیتی ولی با هدف های متفاوت در عرصه انرژی می تواند باشد.

بی ثباتی در خاور میانه و اسیا مانند افغانستان می تواند مسله دیگری باشد که غرب را دوچار کشمکش های روز افزون ساخته است. اشغال سرزمین فلسطین توسط اسراییل،مسله اعراق ، سوریه ، لیبی و مصر از مسایل عمده وقابل بحث در جاممه امروزی می باشد که کشورهای فوق دخالت کشورهای غربی و اروپایی را عامل اصلی این همه دشواری و ناامنی ها در سرزمین های شان می خوانند.

مسله دیگر که می شود بر ان اشاره کرد عدم توافق در پروسه صلح خاور میانه در برنامه حل مسله فلسطین و اسراییل و عملکرد ناکارامد غرب را اعنوان کرد. همچنان سیاست امریکا در قبال اسراییل و خاورمیانه را در زمان جورج دبلیو بوش و بارک اوباما رییس جمهور فعلی ان کشور می توان بخوبی مشاهد کرد، تغییر که در استراتیژی امریکا بوجود امده است خوبتر قابل دید است، مثلا در زمان جورج بوش امریکا بیشتر تجهیزات نظامی برای اسراییل بفروش می رساند اما در زمان بارک حسین اوباما بیشتر این مسایل بشکل گفتگو باقی ماند است که تغییر درسیاست امریکا را نشان می دهد، که بر ضرورت کنار گذاشتن سیاست های تجویزگرایانه بوده و خواستار همکاری های دوجانبه می باشد.

هرچند امریکا با هدف مبارزه علیه تروریسم و القاعده بخاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی بالای منافع ان کشور وارد مرحله نو گردید و دست مداخله اشکار را که امروز ما نتنها در افغانستان بل در خاورمیانه و حتی اروپای شرقی یعنی اوکراین شاهد ان هستیم واین حالت را بخوبی مشاهد میکنیم. زیرا تحرکات و قوی ساختن گروهای افراطی اسلامی و تروریسم ، قاچاق مواد مخدر ، تجهیزات نظامی تروریستان، تعصبات قومی و نژادی عامل عمده این همه چالش های موجود در خاور میانه و اسیا می باشد که از طرف امریکا و اسراییل بیشتر تمویل و حمایت می گردد.

خاورمیانه و یا افغانستان؛

مشکل اساسی خاورمیانه و یا افغانستان را می توان از چند بعد ریشه یابی کرد: تشدید و افزایش گرایشات مذهبی، قومی ، نژادی ، حمایت و تمویل کردن گروهای افراطی و اسلامگرایان تندرو و قوی ساختن انها در برابرحکومت های انتخابی مسایل اند که غرب روی ان بیشترتمرکز و یاهم می توان گفت که سرمایه گذاری کرده است. صحبت های خانم کلینتون وزیر خارجه اسبق امریکا در رابطه به حمایت از گروهای القاعده و مجاهدین مهر تایید بر این مسله می گزارد.

بحث دیگر اوردن اصلاحات و دیموکراسی که غرب به ان باورمند است در کشورهای خاورمیانه و اسیا مانند افغانستان می باشد که بی ثباتی را نسبت به گذشته بیشتر ساخته و نظام حکومت های مقتدر را درهم کوبیده و اوضاع را چنان پیچیده ساخته است که یافتن راه حل را به جامعه بین المللی دشوار کرده است، تا جایکه پای پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را در افغانستان و عساکر امریکای و انگلیسی را در کشور های اعراق  و سوریه کشاند.

همین سیاست های دوگانه غرب در خاورمیانه باعث شد تا ناتو پایگاه های نظامی اش را در منطقه و مسله امنیتی در خاورمیانه را گسترش دهد و از ان حمایت کند، چون داعش و القاعده گروهای اسلامی افراطی اند که در این حوزه ها بیشتر فعال اند و غرب نگران بحران شدید امنیتی در اروپا و یاغرب می باشد. زیرا گمان می رود در 10 سال اینده اسلامگرایان تندرو و افراطی در خاورمیانه و حتی دنیا در بخش امنیتی تهدید جدی علیه کشورهای غربی محسوب خواهدشد.

ازنگاه انرژی خاورمیانه را می توان به دو بخش یعنی کشورهای ثروتمند و فقیر تقسیم کرد، شکی نیست که برای کشورهای کم انرژی خاورمیانه مسله اقتصادی و پیوستن به اقتصاد جهانی مهم می باشد ، بناعن این کشورها در تلاش اند تا به توافقات دوجانبه و یا هم چند جانبه با جامعه جهانی که می تواند بیشتر باعث رشد انها گردد، دست یابند. همچنان پیش بینی های که صورت گرفته نشان می دهد که صادرات نفتی خاورمیان تا 15 سال اینده از 49.5 در صد به 52 در صد افزایش یابد، بدین ملحوظ سرمایگذاران اصلی در حوزه انرژی کشورهای خاورمیانه خواهد بود.  

خاورمیانه ،اعراب و اسراییل؛

در بحث امنیت و جهان ، مخصوصن درخاور میانه می تواند مسله که به ان اشاره کرد قضیه اعراب و اسراییل را برشمرد چون در بی ثباتی خاورمیانه این موضوع بسیار پررنگ بنظر می رسد. که در رقابت تسلیحاتی، جذب جوانان به گروهای افراطی اسلامی مانند القاعده و داعش یا طالبان در افغانستان ، فقر وبیکاری و صدور تروریسم به دنیا نقش مهم داشته است.   

عملکرد امریکای ها در قبال خاورمیانه وافغانستان ازدید تحلیلگران اروپای که هزینه بسیار زیاد اقتصادی و سیاسی را متوجه ان کشور ساخته درواقع نگرانی های را نسبت به اینده امریکا در میان جامعه و مردم انکشور نیز به همراه داشته است چون مبارزه علیه تروریسم نتوانست بشکلی ان چنانی که صورت می گرفت عملی گردد، برعکس باعث ازدیاد گروهای تندرو مانند داعش و دیگر گروهای افراطی در خاورمیانه شد.

این همه نشان می دهد که اینده خاورمیانه تا یک دهه دیگر با شرایط سخت و دشوار امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و زندگی را در این سرزمین سخت تر خواهد ساخت که شاهد مهاجرت های گسترده در جهان خواهیم بود، که می توان اینده متفاوت تر را برای منطقه و مسلمانان رقم زد.

به باور تحلیلگران افغانستان مسله که می تواند در اوردن ثبات در خاورمیانه و افغانستان ممد واقع گردد تنها حمایت کردن حکومت های انتخابی و نهادینه کردن دیموکراسی واقعی و موضوع بسیار مهم دست کشیدن و یا حمایه نکردن گروهای افراطی مانند داعش، القاعده و طالبان از طرف بعضی کشورهای منطقه و جهان چون پاکستان، امریکا، عربستان سعودی ، قطر و اسراییل می باشد، که باید دنیا بر این موضوع متحد باقی بماند.

در نهایت می تواند گفت که هر چند سیاست های غربی ها در مورد خاورمیانه مخصوصن اعراق و سوریه چندان مثبت نیست اما امریکا و غربی ها تلاش کنند تا تغییر در پالیسی که نسبت به کشورهای خاورمیانه بشمول اسراییل، فلسطین و در اسیا با افغانستان دارند بعضی مسایل را باز نگری کنند؛ در انصورت می تواند ان کار را نسبتن مثبت ارزیابی کرد و به نفع کشورها و جامعه جهانی دانست.

مسله اساسی دیگر که قابل بحث است البته در شرایط امروزی؛ همکاری کشورهای های چون روسیه، ایران و ترکیه  می باشد که در حل فصل بحران خاورمیانه و مخصوصن کشور سوریه نقش مهم و اساسی را ایفا می کند.

ازانجایکه دیده شد از مدت ها بدین سو روسیه و ایران از جمله کشورهای اند که برای پایان دادن به تنش یا جنگ میان مخالفین حکومت منتخب سوریه نقش مهم را بازی کرده اند که می توان از انها بعنوان بازیگران اصلی حل بحران مناقشه در سوریه یاد کرد. چون روسیه همواره تلاش کرده است تا غرب مخصوصن امریکا را متقاعد به همکاری  در ازبین بردن گروهای تروریستی مانند داعش و القاعده یا دیگر گروهای مخالف حکومت بسازد ولی در این موارد امریکایی ها چندان علاقه نشان نداند و از کشور اسلامی مانند ترکیه به بهانه عضو و هم پیمان ناتو برضد کشور عربی سوریه که در همسایگی ان موقعیت دارد استفاده کردند.

ترکیه کشوری، عضو ناتو و مشکلات فراوان

ترکیه کشور عضو ناتو است که سالهاست ارزوی پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر می پروراند وامیدوار بود که با همکاری تنگاتنگ با متحدین غربی اش منجمله امریکا و اتحادیه اروپا می تواند به این هدف دست یابد. و تا جای رسید که طیاره جنگی کشور روسیه را به دلیل نقض حریم فضای ان در خاکش مورد حمله قرار داد و انرا سرنگون کردکه باعث کشته شدن یک تن پیلوط ان گردید. و روابط سیاسی و دیپلوماتیک این دو کشور بحدی تیره شد که در نهایت باعث قطع روابط میان دوطرف گردید. اما چند ماهی نگذشته بود که کودتاه ناکام نظامی در داخل ترکیه سبب شد که ان کشور روابط اش را با روسیه از سر گیرد، ارسال نامه رجب طیب اردغان رییس جمهور کشور ترکیه به ولادیمرپوتین رییس جمهور فدراسیون روسیه باعث اغاز همکاری و از سرگرفتن روابط دیپلوماتیک میان این دو کشور گردید.

موضوع ديگري را كه ميتوان از اغاز تاكنون در جنگ سوريه مشاهده كرد اين است كه جمهوري اسلامي ايران از اولين اغاز بحران الي اكنون در كنار دولت بشار اسد ايستاد پيش از هر كشور ديگر و يا قبل از انكه روسيه وارد ماجرا شود، اقدام نمود و از سقوط سوريه جلوگيري كرد، در حالي كه خبر ها از سقوط زود هنگام سوريه منتشر مي شد و اكنون پنج سال از ان جنگ و كشمكش هاي سياسي ميان حكومت بشاراسد و مخالفين ان مي گذرد ولي جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشور دوست در كنار مردم و حكومت سوريه ايستاد شد. و حاميان چون فدراسيون روسيه و تركيه نيز در كنار انها عرض اندام كرد كه تاكنون رژيم بشاراسد هنوزهم مقاومت مي كند.

فراموش نكنيم كه در ابتدا روسيه ، سوريه را بعنوان كشور همپيمانش در منطقه مي دانست اما وارد ماجرا نشد زيرا نخواست براي حضوردوامدار اسد هزينه بدهد. هرچند روسیه تمام گروهای مخالف حکومت سوریه را خطرناک و شورشگر می خواند اما جامعه جهانی مخصوصن امریکا با این نظر روسیه مخالف بوده و می گویندکه روسیه برای از بین بردن نیروهای مسلح مخالف حکومت سوریه نیز عمل می کند بدین ملحوظ امریکا با روسیه و شاید هم ایران اختلاف نظر دارند.

بحران سوریه در آغاز تنها اختلافات گروه های مخالف یا اپوزیسیون را دارا بود که آهسته آهسته به جنجالی ترین کشمکش های سیاسی داخلی و خارجی در منطقه و حتی به سطح جهانی مطرح شد که همواره رییس جمهور بشار اسد غربی ها را به حمایت از تروریسم با هدف تضعیف کردن حکومت سوریه و تبدیل ان کشور به عنوان تابع سیاست های غرب متهم کرده است ولی این انتقادات همواره از سوی غرب در کل رد شده است.

ایران چه نفشی در حل بحران سوریه دارد؟ موضع جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه واضع است و میتوان روی دو مسله در ان مورد بحث کرد: یک- توقف درگیری های نظامی در ان کشور و دیگر آغاز گفتگوهای سیاسی برای دست یابی به یک راه حل مناسب ، اما متاسفانه این موضوعات در همان ابتدا رد شده بود ولی باگذشت 5 سال جامعه جهانی معتقد اند که طرح کشور اسلامی ایران گذینه خوب برای حل این مشکلات در ان کشور بوده می تواند.

شکی نیست که بحران سوریه از حمایت کشورهای غربی و عربی چون اسراییل ، عربستان سعودی و قطر برای تمویل و تجهیز و همچنان تربیت و اموزش گروهای مخالف و تروریسیتی دولت سوریه برخوردار است و شرایط را بیشتراز گذشته پیچیده ساخته که در چند دهه اخیر بی پیشینه بوده و بیشتر بر مشکلات افزوده و این کور گره را که جامعه غرب زده است ، پیدا کردن راه حل بر ان را بی نهایت دشوار ساخته است.  بمانند مثال تجربه در گذشته از جنگ های طولانی در افغانستان نشان داده است که همواره غربی ها گروهای مخالف حکومت را بنام های این و ان حمایت کردند و شرایط را بحدی مشکل ساختند که این موضوع را بدامن سازمان ملل متحد انداختن تا جا پای شان را بشکل رسمی پیش بگذارند و در نهایت ملامت نزد دیگر کشورها و ملت امریکا یا دیگر کشورها نشوند و ادعا نکنند که بخواست خود عرض اندام نکرده اند که عین مسله را در جنگ عراق نیزمشاهده کردیم و در حال حاضر سوریه نیز به چنین شرایط بسر می برد.

حامیان داعش و نقش روسیه در بحران سوریه؛

اما مدت ها بعد با افزایش گروهای تروریستی مانند داعش در منطقه و جهان حامیان اسد سوریه را بدون حضور وی خطرناک می دانند و این دلیلی است که جمهوری اسلامی ایران در کنار حکومت بشار اسد ایستاد و همکاری های تنگا تنگ را از همان اغاز بحران ادامه داد و جلوپیش رفت گروهای مخالف حکومت مشروع اسد را گرفت و مانع سقوط سوریه شدند که بعدن روسیه نیز دست حمایت بیشتر و قویتر را به ان کشور داد و از منافع انها دفاع کرد و این عمل چنان به مزاج غربی ها و امریکایی ها نبود ، که بیشتر از ترکیه استفاده افزاری صورت گرفت. تاینکه ترکیه نیز درگیر کشمکش های درونی خود شد و اوضاع امنیتی نیز بسیار متشنج از گذشته گردید و ناچار شد که سیاست خود را درمقابل اسد تغییر دهد و حاضر به همکاری با کشورهای چون جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حمایت از سوریه بپردازد. بناعن می توان گفت که نقش این سه کشور در ادامه حکومت بشار اسد بی نهایت مفید و کلیدی است مخصوصن در اوردن صلح و امنیت در ان کشور، نیز مهم می باشد.

به باور دیگر این همکاری سه کشور زنگ خطر برای امریکایی ها، غربی ها و کشورهای عربی بود انها را چنان لرزاند که تاکنون پس لرزه های ان در منطقه کشورهای عربی باقیست. ولی امریکا ناگذیر رنگ بازی را عوض کند و برای خود تلاش دارد تا در میان این سه کشور نقطه وصل ایجاد کند که ما شاهد رفت و امدهای دیپلوماتیک زیاد میان امریکا با این کشورها هستیم که حتی ایالات متحده به کشور ترکیه وعده کرد که مخالف سیاسی وی یعنی فتح الله گلان را به ترکیه برمی گردانند.

نقطه دیگری که قابل بحث است حصه گرفتن نظامی روسیه در جنگ سوریه است که با بمباردمان های هوای  توانست تروریستان جنایتکار را مورد حمله قرار دهند و این حملات برای بازپس گیر برخی مناطق از دست رفته حکومت و پیشروی نیروهای حکومت اسد کمک بسیار کرد ولی پذیرفتن این کار برای امریکایی ها دشوار بود و غربی ها را غافلکیر کرد اما بعد از این تنها ایران نه بل کشورهای روسیه و ترکیه نیز دست بکار شده و برای نابودی گروهای تروریستی قد علم نموده اند ، و این مسله را با جدیت دنبال می کنند که برای پیدا کردن راه حل به یک برنامه درست دست یابند.

پس با این همه جاروجنجال های سیاسی ، بحران سوریه را در شرایط فعلی می توان گفت که دچار بن بست شده وهم به دلیل وضعیت داخلی و هم خارجی و تاثیرگذاری های بازیگران بین المللی سوریه را سرخط خبر های جهانی ساخته است، چیزیکه غربی ها شرایط سوریه را به اشتباه مانند مصر، لیبی و تونس می دانستند و فکر می کردند که حکومت بشار اسد نیز در ظرف دو الی سه ماه سرنگون خواهد شد، که بزرگترین اشتباه غرب تحلیل نادرست از ان کشور می باشد، با توجه به این نکته که حمایت های مالی و تسلیحاتی انجام دادند ولی در نهایت نخواستند که دست از این موضوع بردارند و عقب نشینی نکردند. هرچند امریکا و غرب تلاش کردند که با برگذاری جلاسات در کشورهای مختلف مانند مراکش، تونس، ترکیه و دوحه قطر ایتلاف بنام مخالفان بشار اسد و تنها نماینده مردم سوریه برسمیت بشناسند اما این تلاش ها بدلیل افزایش جریانات ترورستی چون القاعده و داعش بی نتیجه ماند زیرا مفکوره های این گروه ها روشن بود که انها در صورت بقدرت رسیدن از سیاست های غرب پیروی نخواهند کرد چون انها بدنبال تشکیل خلافت اسلامی هستند و باورمند دیموکراسی و پارلمان یا ازادی بیان و مذهب نیستند و در نهایت تهدید جدی برای جامعه جهانی محسوب خواهد شد.

امریکا و سیاست ملل متحد در قبال خاورمیانه؛
اخضر ابراهیمی یکی از دیپلومات های برجسته و کهنه کار سازمان ملل متحد است که در گذشته نماینده این سازمان برای بحران افغانستان بود و یک شخصیت عرب الجزایری است که با تمام مسایل کشورهای عربی و مخصوصن سوریه اشنای دارد و تلاش های زیادی بخرج داد تا راه حل برای این بحران دریابد و طرح را ساخت که به گفته یک تعداد کارشناسان اگر عملی می شد، بحران انکشور خاتمه می یافت. اما این طرح را مخالفان اسد یعنی داعش و القاعده نیز نپذیرفتند و چند بند انرا هم بشار اسد نیز قبول نکرده است که شامل ایجاد حکومت انتقالی، یا ایجاد پست نخست وزیری ودادن پست های کلیدی برای مخالفان او بود، اما وی می خواست که اختیار نیروهای امنیتی و پولیس را حکومت بعهده داشته باشد که این را غربی ها نمی پذیرند و این هم بی جواب مانده است.
در نتیجه اگر راه حل سیاسی به نقطه مثبت دست نیافت بعید نیست که سوریه به سمت تجزیه برود و تعداد از مناطق سوریه که در اختیار دولت بشار اسد نیست، می تواند زمینه تجزیه را بیشتر فراهم سازد و در نهایت دمشق و بخشی از حمص و حلب با منطقه غرب سوریه که به دریای مدیترانه وصل است (جبل) نامیده می شود انرا حفظ خواهد کرد. اما اینکه اگر ان کشور تجزیه شود یا رییس جمهور اسد از قدرت کنار رود چه اتفاقی در سوریه بوقوع می پیوندد برای امریکای ها شاید بسیار مهم نباشد اما تنها مسله سرنگونی او به هر قیمیت که باشد برای غربی ها با ارزش است. به هر حال این یک جنگ فرسایشی در منطقه است که در دراز مدت ادامه خواهد داشت و یا اینکه به تجزیه انکشور بی انجامد، و هزینه های مادی و معنوی بیشتر بردارد.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.