Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پاکستان با لغو قانون (FCR) هدف را نشانه گرفت: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 9 فروردين 1396 ، 21:08

پاکستان با لغو قانون (FCR) هدف را نشانه گرفت:پا کستان  سال ها کوشیده است تا زمینه ادغام قانونی قبائل آزاد را به دولت آن کشور  مساعد سازد  وحال با ایجاد وضعیت اشوب واضطراب در مناطق قبا ئیلی  همه را جان به سر ویا از زندگی بیزار ساخته و  طبق پیشنهاد هیئت مؤظف  تحت ریاست سر تاج عزیزقوانین حاکم بر این منطقه موسوم به FCR  را که از ابتدای قرن گذشته میلادی بر این منطقه جاری بوده است با قوانین جدید جایگزین می‌شود.ا

ین درست همان هدفی است که پاکستان از سال ها بدینسو  برای رسیدن به آن نردبان گذاشته ودر هر چند سال یک زینه را آمادۀ پا گذاشتن  ساخته.
پا کستان درست از زمان ذولفقار علی بوتو به این سو تلاش کرده است تا فریاد دا پشتونستان ز ما  را در گلوی حکومت های افغانستان منجمد سازد وچنین هم کرد چنانچه امروز حتی سران قبائل هیچ میلی به  بسوی افغانستان را ندارند و پاکستان را مهد زندگی ما من وگهواره رشد وتوسعه حیات سیاسی اجتماعی خود میدانند. وهر طرحی را از طرف حکومت پاکستان می پذیرند چون دیگر طرفدار عقب مانی وقبیله نشینی ومحرومیت از ارزش های مدنی  نیستند. سرتاج عزیز، مشاور نخست‌وزیر در امور خارجه پا کستان، به رسانه ها گفته است که بر اساس این اصلاحات انتظار می‌رود که با ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور، مردم این مناطق قبا یلی و نمایندگان آنها در انتحابات مجلس ایالتی خیبرپختونخواه در سال ۲۰۱۸ شرکت کنند.البته همه احزاب سیاسی خواستار تغییر قانون اساسی در مورد جایگزینی قانون مدرن بجای FCR هستند.واین بدین معنیاست که داعیه پشتونستان خواهی افغانستان یک شعار محض وبیهوده بوده که سال ها منافع ملی افغانستان را قربانی گرفته است.

قانون FCR:
درمناطق قبایل پاکستان تا هنوز هم قانون جرایم سرحدی یا FCRاز سال 1901 زمان استعمار انگلیس  یعنی قانون جرائم سرحدی اجرا می شود البته اساس این قانون  در سال 1877 میلادی به طور ویژه برای مقابله با پشتون‌ها از سوی حکومت انگلیس طراحی شده بود و هدف اصلی آن نیز حفظ منافع استعمار بود تفرقه بیانداز وحکومت کن وقوانین رسم ورواج وفرار از تمدن ومدر نیته.یعنی ارباب ها وملک های قومی مطابق عرف وعادت قومی داد گاه دائر میکردند وبه همان راضی بودند مثلا کسی از فامیلی جنایت میکرد تمام اعضای فامیل آنرا تبعید وخانه اش را آتش میزدند قانون جرم  یک جنایت دسته جمعی پنداشته میشد.اما پاکستان با ایجاد بی ثباتی دوامدار ومدیرت وضعیت جنگ وبحران در مرز ها ویا امتداد خط دیورند توانست وضعیت را بجای برساند که مردم قبائل حاضر شوند هرنوع قانونی را که ضامن ثبات وامنیت وانکشاف مناطق دور افتاده قبا ئل باشد باشد بپذیرند.پس معلوم میشود که پاکستان راه صد ساله را تا رسیدن به هدف استراتیزیکش که ادغام داو طلبانه قبائل با حکومت مرکزی پاکستان باشد پیموده است.وچه خوب است که این مسئله را از دید رهبران پشتون آنطرف دیورند واینطرف دیورند مورد بر رسی ومطالعه قرار دهیم.
نظر رهبران مشهور پشتون آن طرف دیورند در مورد لغو قانون FCR
اسفندیار ولی خان میگوید:  خوب است تطبیق این طرح از یک طرف صوبه خیبر پختونخواه بزرگتر و نیرومند تر می شود و از طرف دیگر مشکلات بوجود آمده از حق تلفی پشتون ها خاتمه میابد.
افراسیاب ختک می گوید:"این قوانین یادگار زمان استعمار است. ولی اکنون نباید دریک کشور مستقل با مناطق قبایل چنین روش صورت گیرد که برابر با دیگراتباع پاکستان دانسته نشده وبه آنها به نظر کم دیده شود."
آفتاب احمد خان شیرپاو می گوید:"ما خواهان اصلاحات درمناطق قبایل هستیم که به صورت دموکراتیک انجام شود تا مردم آن قبائل قبول کنند که آنها یک بخش از جمهوریت هستند و درآن سهم می گیرند. دراین راستا ما می خواهیم که به پارلمان اختیار داده شودتا بزرگان قبایل که دراسامبلۀ ملی یا درمجلس سنا هستند بتوانند برای مردم مناطق خود قانون بسازند وپارلمان درآن سهم بگیرد. ما با این مطلب که تقاضای وقت است، موافقیم."...البته بسیاری از نمایندگان پشتون تبار آنطرف خط دیورند ازین پیشنهاد دولت استقبال کرده اند که با شرائط ومقتضیات عصر کاملا همخوانی دارد.
نظر رهبران افغانستان: عبدالغفور لیوال سرپرست وزارت اقوام و قبایل میگوید.

حکومت و مردم افغانستان این قضیه را از نزدیک نظارت می‎کنند، حکومت افغانستان قبایلی‌ها را مردم خود می‌میداند، اگر اراده این مردم رهایی از وضعیت موجود باشد به نظر من حکومت افغانستان به آن احترام خواهد کرد.
آقای حبیب الله رفیع میگوید: خط دیورند میراث باقی مانده از استعمار است و فیصله پاکستان در مورد قبائل نزد هیچ کس مورد پذیرش نیست پشتانه لرو بر یو دی.
شاید عالی جنابان آقای لیوال و  آقای حبیب الله رفیع کمتر آگاهی داشته باشند
از زما نیکه محترم اشرف غنی احمد زی بریاست جمهوری رسید تماس ها ومذاکرات خصوی بین رئیس جمهور افغانستان واستخبارات پاکستان شتاب بیشتر گرفت.سفر های غیر معمول و ملاقات های غیر متعارف رئیس جمهور غنی با رئیس ستاد ارتش وقت  پاکستان راحیل شریف ملاقات های پشت پرده با رضوان اختر رئیس سابق ISI  وسائر مقا مات نظامی پاکستان این حدس ها وگمانهخا را تقویت کرد که رازی در پرده نشستها وجود دارد خصوصا وقتیکه آقای عمر زاخیلوال منحیث نماینده خاص رئیس جمهور غنی وسفیر افغانستان در اسلام آباد مقرر شد وبعد جنگ های زرگری ومخالفت های بین سران کابل اسلام آباد شروع شد همه حکایت از دادن میدان به پاکستان بود تا بتو.اند گامهایش را بسوی هدف تعین شده سریعتر بسازد..درست است که عدۀ از پشتونهای نا سیونا لست افغانستان تا هنوز شعار پشتونستان را سر میدهد ویا اینکه نهاد های به دفاع از خط دیورند ساخته اند اما پشتونهای تربیت شده در کشور های غربی نگاه مدرنتری دارند این نگاه با طرز دید واندیشه حامیان خارجی نیز هم آهنگ است.چون حامیان افغانستان پاکستان را هم پیمان قدیمی ودوست استراتیژیک خود میدانند ودر هر حال از افغانستان پیش قدم تر است به همین دلیل به مهره های درون نظام افغانستان مشوره داده اند تا درین مقطع کشمکش های سیاسی با پاکستان را ختم کنند.چنانچه بند بودن مرز ها در همین شب وروز بخاطر این است تا مردم افغانستان که خسارات مالی هنگفت متحمل شده اند از وضعیت پیش امده وحل بحران مرزی استقبال کنند.
در نهایت: ادغام هفت اجنسی بحکومت های ایالتی پاکستان سر منزل است که پاکستان در صد سال پیموده واقدام منطقی ومطابق شرائط عصر است.وارادۀ سران کلیدی افغانستان جزء از مؤلفه های این تصمیم است وجامعه جهانی هم به این عقیده است تا با ادغام اجنسی ها ومشخص شدن مرز های بین افغانستان وپاکستان به بحران جنگ وبی ثباتی در مرز ها نقطه پایان گذاشته شود. در چنین حالتی که رهبران پاکستان در حال توسعه وایجاد ثبات در کشور شان هستند برعکس مردم افغانستان بر علاوه کشیدن بار سنگین جنگ در پشت دروازه های تورخم و بنادر دیگر بخاطر علاج مریضان خویش لحظه شماری میکنند در چنین حالت رهبران افغانستان  مصروف امتحان گیری از اعضای کمیسیون انتخابات و امتحان گرفتن از ضابط ها و خورد ضابط های اند که قومندان تولی و کندک مقرر میشوند افسوس و صد افسوس.

آنکه در مکتب ابلیس سبق می خواند
قصه ی ناف و کمر را لچ و لق می خواند
گرچه کور است ولیکن سند محرم را
نیمه شب خط به خط از پشت ورق می خواند

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 9 فروردين 1396 ، 21:16
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.