Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
انجمـــن مــووقت تاجیــکان افغـــانســتان یا فـــارسی زبانان افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده   
يكشنبه ، 17 آبان 1388 ، 11:04

ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زادههمـــوطنـــان عــــزیز،

مــرزمــا زبان مــا، عــدالت قــومی ودمـــوکراسی است

باعرض حرمت و احترام به هم زبانان و تاجیکان کشور خود با این نهاد نو ایجاد شده که در آن فراخوان یک انجمن وطنی در پیوست به انجمن جهانی را برای بیداری و هم یابی نیاکان در خطه آریانای بزرگ و خراسان ما خراسانیان این مهد تاجیکان آریا یی نژاد، فارسیان وتاجیکان جهان که تاریخ کهن وجدید گوا این واقیعت وحقیقت تلخ تاریخ است و گوایی میدهد که، این نژاد وتبار با درایت، باستانی وتاریخی خراسان که در این سرزمین مادری مان، زندگی با اقوام برادر دیگر زندگی برادر وار داریم،

باالوسیله اجنبی و بیگانگان، تاریخ، زبان،فرهنگ وهستی این قوم ونیاکان شان بنام های پامیری،کیانی، ایماق ونورستانی یا بلورستان قدیم ونام اصلی نورستان که اصیل ترین قوم تاجیک اند زیر سوال ونابودی رفته، که تا کنون در همکاری اجانب وجیره خواران داخلی شان ادامه دارد، باید دانست که تاریخ،فرهنگ، زبان وسیاست جامعه مان توسط امپراطوران روس و انگریزومستبدان داخلی وابسته به این کشورهای مداخله گر در منطقه وبا بازی بزرگ جهانی شان، یعنی بازی روس ها تزاری و بلشویکی وانگلیس های شکست خورده علیه تاجیکان این سر زمین ودشمنی آشکار استعمار گران با این قوم، زبان، فرهنگ وهویت این خلق خدا را بنام زحمتکشان و انقلاب در ایران شرقی سابق وترکستان امروز که ساخته و باخته استعمار است.

 

 هم مانند فرهنگ خراسان اعم از سمرقند،بخارا و ماورانهررا نابود ساختند و حتی سرزمین شان را از هویت قومی وتاجیکی شان خالی نمودند و موازی به آن با عین پلان سیاسی وهویت سازی روسی نام آریانای شرقی این سرزمین بلا کشیده را این دو استعمار شرق وغرب بنام ترکستان یادنمودند تا نام آریانا،تاجیکان وتاجکستان بزرگ را به یک دهکده وقریه کوچک تبدیل نمایند که چنین نمودند وامروز میخواهند زبان بزرگ ما را بنام های سیاسی فارسی،ایرانی،تاجیکی ودری تاجیکی تبدیل نمایند هموطنان هوشیار باشید که انگلیس های خلق کش یا انگریز های استعمارگر زبان،فرهنگ و هویت تاجیکی ما را تا سرحد نابودی زبان مادری ما در سرزمین نیاکان ما خراسان و افغانستان کنونی وتبدیل نام خراسان به افغانستان وایجاد اختلاف قومی بعد از معاهده گندمک وقبل از آن وجانشینی شاه شجاع بر تخت خاندانی و استبدادی پیش رفتند ومردم تاجیک یا فارسیان یا فارسیوان را به نابودی زبان و فرهنگ شان ونام کشورشان کشانیدند و زبان مردم مارا که یک هزار سال قبل از میلاد زبان نوشته و گفتار در آسیای مزکزی و جنوبی بود و 600 سال زبان رسمی هندبزرگ قبل از تهاجم انگلیس به هندوستان بود نابود کردندوزبان ما خراسانیان را در خراسان و بلخ وبخارا به پارچه های زبان تاجیکی دری وتاجیکی فارسی و دری نامگذاری استعماری کردند. و اکنون چنین توطیه و اغوای به مردم و خلق زحمتکش تاجیک و فارسیان یا فارسیوان در کشورما ومنطقه ادامه دارد واگر دیده شود در این روزهای که تقلبات انتخاباتی به اوج خود رسیده و غوغا به پا کرده است و دولت را وادار به ایجاد یک دولت نا مشروع،متقلب تبدیل،و جامعه را به گرایش های مستبدانه و دموکراتیک یعنی،دموکرات ها را به دموکرات های آزادیخواه ودموکرات های مستبد منقسم نموده که دموکرات های آزادیخواه از عدالت، حق گویی، حق عادلانه رای، مشارکت سیاسی، مدنی شدن جامعه، انتخابات تناسبی، تغیر ونوع نظام عادلانه پارلمانی صدارتی یا فدرالی سخن میگویند و دموکرات های مستبد در لفظ دموکرات اما در فکر وعمق فکری همگرا به شهونیزم قومی تقلبات انتخاباتی وعدم مشروعیت نظام ساخته شده توسط انگلیس و امریکا و بانکیمون را، که یک نظام فاسد، هیروهین چی،غاصب،تقلب کار و نامشروع را عادل و پیروزی هر مستبدی را از قوم وتبارخود دموکرات، نظام فاسد راعادلانه،مشروع و هر مشروع اقوام و زبان های دیگر افغانستانی را نا عادلانه میگویند، این است تفاوت دموکرات های آزادیخواه و دموکرات های مستبد وابسته به غربی ها شما میتوانید این ادعا را از گفته های شکریه بارکزی رییس خط سوم پارلمان و خط اول قوم کرایی ومعین مرستیال افغان ملتی دموکرات مستبد فهمید وبرداشت عادلانه کرد...

 

هموطنان اگر ابتکار ایجاد مخلصانه انجمن تاجیکان را در افغانستان میخواهید به هم متحد شویدوتماس خود را با شورای مووقت انجمن تاجیکان در کابل تأ مین نماید تا خط مشی وبرنامه وقواید داخلی فعالیت آنرا پیریزی نمایم وچگونگی روابط خود را با انجمن جهانی تاجیکان وفارسی زبانان جهان با حفظ هویت افغانستانی بودن موجود خود به مثابه یک نهاد جهانی فارسی زبانان و تاجیکان جهان و منطقه حفظ کرده،تا باشد هویت نیاکان خود و اولاد خود را در این دنیای پر از ماجراهای سیاسی، فرهنگ وزبان خود را از دستبرد عظمت طلبان داخلی وهمکاران خارجی شان حفظ نموده باشیم در غیر آن در زیر سم های قدرت های متشکل داخلی (افغان ملتی ها) و منطقوی و جهانی همکار شان از این میراث پدری محروم خواهیم شد، در غیر آن باید ملتفت شد وفهمید که تنهاو مجرد زندگی کردن و از هم دور بودن وجدا فکر کردن راه راه به برتری شهونیسم هموار نموده و نتایجی موثری که باید به بارآید بدست نمی آید در این مقطع تاریخ فارسی زبانان در هر نقطه از دنیا که هستند باید بدانند که مرز تاجیکان را زبان شان ودموکراسی وعدالت انسانی وقومی بدون تعصب وبرتری جویی تشکیل میدهد فارسی زبانان از هر رنگ ودر هر منطقه ای که هستند در همبستگی برادرانه زندگی کنند وباید بدانند که زبان،عدالت و دموکراسی قوم ومرزشان را میسازد، برادری شما بدور یک محور فرهنگی وعلمی بدون جنایت کاران جنگی وناقضین حقوق بشری که در طول تاریخ افغانستان معامله سیاسی خلاف منافع شما نموده اند اساس پیروزی شما است.

 

بااحترام

 

ماستر انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده

کابل- افغانستان

02 عقرب 1388

24 Oct 2009

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • شاهین

  خرسندم که از مدت زمان طولانی باردیگر نوشته ای از جناب صوفی را باعین موضوع وخواهش در صفحات انترنت می بینیم. وبه اینوسیله به جناب ایشان درودها می فرستم .
  اما نکته ایکه از همان آوان اول به روز دادن این موضوع تا حال پارجا باقیست هماناکلمات « انجمن مؤقت تاجیکان وفارسی زبانان افغان ستان» نمی دانم که این انجمن چه زمانی یک انجمن دائمی یا تنها بنام « انجمن تاجیکان افغانستان » نامیده خواهد شد.چرا موؤقت ؟ چرا ما دهن خودرا با کمال شجاعت تا جائیکه دلمان میخواهد برای ادای مطالب خود باز کرده نمیتوانیم .مرا این کلمات که از ژرفای آئینه دلیری ما سرچشمه می گیرد ودیده میشود که ما بنابرکدام دلایلی باهزاران افسو س نتوانسته ایم دهن خودرا به همان اندازه ایکه میخواهیم برای گفتن حقوق خود بی پروا باز کرده نمیتوانیم. خداکند که قضاوت وبرداشت من سراسر غلط باشد ویکسر بیراهه رفته باشد اما شما از تکرار این لفظ منحوس (مؤ قت) چه برداشتی دارید مگر ما بعد از چند دیگر به ادامه کار وپیکار برای زنده نگهداشتن زبان آیائی خود ض رورت نداریم ؟ کلمان سخن میگویند وجملات ازی ک سو کنه حق وحقیقت را نشان میدهد ودر کنار آن تلزل ادامه ندادن یک حق را در به کاربردکلمله « مؤقت » که حقیقتا خیلی دردناک ، کمر شکن وحاکی از تزلزل وناامیدی می باشد. حق چیزیست که تا برآورده نشده انسان دست از آن برنمیدارد ودایما ادامه می یابد.سستی عزم ما حتی از کلمات خجالت آور ما هویدا میگردد. من به آقای صوفی میگویم که دلاور باش وبرای گرفتن حق تا پیش خدا پاید ار باش. من به این انجمن چه شما آنرا استحکام ببخشید ویا نه ایمان دارم وایمان داریم.چونکه خدا انسانهای متردد وجبون در بدست آوردن حق نمی پسندد. ما درخت حق وآزادی را در خراسان کبیرمان در صورت مقاومت ویا غ یرمقاومت دشمنان مردم وزبانمان با خون ظالمین آبیاری خواهیم کرد. ولی دلاور باش که خدا انسانهای جبون در مطالبه ازحقش را دوست ندارد ویک لحظه فکر کن که کدام ملت دیگر درجهان مانند تاجیکان شهنامه ای پر از گُ ردان وپهلوانان آزادیخواه دارد. شهنامنه یعنی تاجیکان وتاجیکان یعنی آزادگان . پیروز باشید . دوستان دار یم.انجمن فدائیان خراسان.
 • کاوه
  سلام جناب انجنیر صاحب. تشکر از نبشته عالی ات من میخواهم در این انجمن عضو شوم و همراه شان همکاری نمای م لطف نموده شماره تلیفون و یاآدرس را برایم بنویسید تا بیایم و از نزدیک با ایشان آشنا شوم .
  سپاسمن دم
 • هادی  - انجمن فارسی زبانان با تا جیکان چه ربط دارد ؟


  انجننر صاحب محترم ضمن آنکه ازابتکارشما حمایت میکنم یک نکته قابل توجه است و آن اینکه زبان مرز قومی ، منطقوی ونژادی ندارد ، ازینرو لسان فارسی دری تنها مربوط به تاجیکان نمیباشد بلکه متعلق به همه کسانی اند که به آن تکلم میکند ، امروز درسرزمین ما کسانی زیست میکنند که ازلحاظ نژادی تاجک نیستند اما بازبان فارسی تکلم میکند .

 • بهرام
  سلام انجنیر صاحب ! به یقین که تاجکان در همه عرصه ها حتی که در ولایات تاجک نشین از توطه ها و تهدید ها ی افغان ملتی ها که به هیچ ارزش انسانی در تداوم جنون خود بزرگ بینی خود قایل نیستند باید آگاهی بیابند و متحد شوند . طرح شما یک طرح جذاب است . از شما خواهشمندم که یک تارنمار ایجاد نمایید که دوستان خارج از افغانستان بتوانند که با شما درتماس باشند و از منشور و برنامه های شما آگاه شوند . از بارگاه ایزدم تعال توفیق و همت بلند برایتان آرزومندم .
 • دکتر ذبیح الله
  برادر گرامی آقای صوقی زاده سلام
  پیشنهاد معقولیست از درد هایی که گفته اید همه رنج می کشیم ولی آدرسی نشان نداده اید تا با انجمن در تماس شویم . با احترام .
  دکتر ذبیح الله
 • رووف مهر
  درود بر جناب صوفی زاده. طرح تان خیلی عالی و ضرورت روز است. امید سیاست گذار های ما هم شامل این نیرو گ ردند. الیته فاشیست های بی همه چیز مقاله پر محتوای تانرا دست کاری کرده در تارگاه کثیف و مبتذل بز مقدس گذاشته اند که این خود نمایانگر وارخطایی فاشیست ها از شنیدن همچو طرح ها میباشد.

  با عرض حرمت
 • Kamalludin Kamal
  salam Aqae Sofi Zada saheb!tarhe taan besyar yak tarhe aalist man kamelan baa shoma hamnawa astam kh odawanad maa ra taufiq bedihad wa hamrae konad ta maa betawanem az haqe mosalame khod defah konem da r ghaire aan ajdadane maa maa ra nakhwahad bakhshid wa yak roze ham atfale maa maa ra nafrin khwahad kardand pas beaied ke ba ham yak hambastagi salem ejad konem wa Sofi Zada saheb ra hamrae koned taa bashad natijae khobtar ba dast aawarem
  tashakor
  doste shoma Kamalludin Kamal
 • antitajik
  هدف این انجمن چیست؟؟؟محو دیگران؟؟یا تلاش برای تلفط ع به جای ح مثل فحال بجای فعال.
 • بهروز
  درود برآقای صوفی زاده !
  از درک مقبول ودلسوزانه شما ممنون.من هم شاهدم که شماعین پیشنهاد را پارسال طو ریکه محترم شاهین نوشته اند وعده داده بودید. لطفا مارا برای خدمت در جریان بگذاریدوآنهم هرچه زودتر. مؤ فق باشید مابدون شوخی جدا چشم به راه خبر خوشی شمادرین مورد هستیم.
 • تیمور قطغنی
  سلام به این عنصر ازیک جهت آگاه وازجهت دیگر کور بی سواد وناآگاه یعنی صوفی زاده:نبشته جناب کوروباعقل خ ام شمارا درسایت های دیگر نیز خواندم ونتنها خرسندی ببارنیاورد؛بلکه خودفروشی ونمک حرامی خویشتن چونان ن یکان تان به اثبات رساندی.
  آقای صوفیزاده:تاریخ وادبیات حوضه یی خراسان راطوریکه بوده،بمطالعه بگیر وتار یخ ترک وترکستان راآنچه که درکتب تاریخی درج است ؛مطالعه نمایی وکلمه نام نهاد بدون سندتاریخی آریایی تو ضحی نمایی ودرآخیرخودرا به عنوان یک روشنفکر که فراگیردانش است ؛تبارزنمایی إإإ؟اامیدوارم که درباب سوال ات پاسخ گوباشی.
 • khorasan
  قطغنی جان
  چی تاجک هزاره یا ترک همه مسلمان وانسان است.اگرمن تاریخ ترکها را مطالعه کنم میبینم که اکثرو قت انها بنام کوچی امده اند مانند کتاب طبقات ناصری که در عهد غوریان نبشه شده است ویاکتابهای تاریخی ک ه در دوران عباسیان ودیگران نبشه شده است.اگرکتاب اوستاکه بیش از 3000سال قدامت دارد و تاریخ باختریها واشکانیان و سغدیها که دراسیایمیانه بودند و نیاکان تاجکان و اریایی بودند مطالعه کنی میدانی که اریانا اسیامیانه وچاربرش بود.که ازان امپراتوریهای بزرگ تاجکان یااریایی چون هخامنشیان و بلخیها و اشکانیان وس اسانیان برخاسته است.
  خراسان نام دوم و 1800 ساله اوست که به فارسی دری است.که از ان دران دوران سلطنتها ی تاجکان چون کابلشاهان و طاهریان و صفاریان وسامانیان و غوریان و کارتها برخاسته است.و دولتهای ترک که امد همیشه زبان رسمی ایشان فارسی دری بود چرا که ازدولتهای تاجکان تمدن و فرهنگ ودانشمندان بجا ماند
 • قطغنی
  سلام وپیام نهایت پی پیان به مسولین این سایت وکانون سیاسی ؛فرهنگی واجتماعی:
  امیدوارم که درهمه ابعاد و زمینه پیروز وموفق باشیدوبهروزی وسرفرازی تان را درهمه گستره خواهانم وبعد عرض شودکه این سایت مربوط کوچ ه نیشینان آریایی وتاجیکان مست ومشروب است ویا چونان دانشگاه حقیقت وحقیقت جو درحدمت همه گویندگان حقیقت درتمامی ساحه وعرصه؟؟/
  من؛چندین ماه قبل دررابطه به نوشته پنجشیری چیزی که تمامآبر مبنای حقیقت زمان اس تواربود،به نقد گرفتم واما ؛روی پوند تباری که ملحوظات وپرنسیب محوری را نشخوار نموده باشید ازنشرش بازد اشتیدو
  روی حقیقت زمان خاک اندازی نمودید.
  هرچند فکرمیشود که ازاین عمل چندین بعدی ضررراتحمل نمایید یع نی مورد پسند اهل قلم ودانش نشوید.
  تیمورقطغنی.
 • Khan
  Mohtram wa geramie Sofizada,
  Ma Tajikan Zabane man Dari boode wa ma Tajikaniem wa ba hama mardoom A fghanistan Beraderem, Ma Hagez Fars naboode we Nestem wa Shoma ba Safat yak Tajik Chigona ma ra Fars megowed?????lotf namooda Tarich adabiate Tajikan ra Waraq bezaneed, wa na Ketab haye Fashist haye F ars Iran ra!!!Mowafaq bashed
 • سینا  - پارسیان خوزستان ایران
  با سلام خدمت هموطنان عزیزم که سالهاست از مام میهن دور افتاده اند
  چه بگویم از این درد دوری که ملالی نیست جز دوری شما عزیزان به امید روزی که ما ایرانیان همه در کنار هم و زیر یک پرچم به نام ایران باشیم
  از شما هم به جهت روشن کردن دیگران سپاسگزارم .
  عزیزان ما چیزی به نام زبان دری یا تاجیک یا زبان لر ی و یا ... ندارم اینها همه یک نام دارند و ان فارسی است اینها همه نقشه انگلیس گجستک برای نابودی زبان فارسی و ایجاد تفرقه بین فارسی زبانهاست .
  متاسفانه در ایران اکنون در مناطق ترک نشین بعضی از افراد خا ئن نقشه شوم تجزیه ایران رو در سر دارند ولی کور خوانده اند چون فرزندان کوروش و ارش هنوز زنده اند اگر مایل به تبادی با برادر ایرانی خود هستید با ایمیل یا وبلاگ من در تماس باشید .
  www.avanmehr.blogfa.co m
  پارسی باشید
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 17 آبان 1388 ، 11:12
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 168 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.