Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بنيـــان ســازمــان فرهنــگی هنــری فــارسي زبانـــان و همــگرايي بيشــتر ايــران، افغــانســتان و تاجيكســـتان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط فرزاد رمضاني بونش   
جمعه ، 7 تیر 1392 ، 09:33

فرزاد رمضاني بونشواژگان كليدي: سازمان فرهنگی هنری مشترك فارسي زبانان، همگرايي بيشتر ايران، افغانستان و تاجيكستان، تشكيل سازمان فرهنگی هنری مشترك، همكاري ايران افغانستان وتاجيكستان، همگرايي بيشتر ايران افغانستان و تاجيكستان، تاسیس اتحادیه کشورهای فارسی زبان

بيان رخداد:
اخيرا در نشست سه جانبه وزيران فرهنگ ایران، تاجیکستان و افغانستان طرح بنيان سازمان فرهنگی هنری کشورهای فارسی زبان نهایی و


با انتخاب دکتر حجت اله ایوبی بعنوان دبیرکل این سازمان و معارفه او فعاليت رسمی و قانونی سازمان فرهنگی هنری کشورهای فارسی زبان يا اي آي تي در تهران آغاز به كار کرد. این سازمان میان کشورهای تاجیکستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران فعال خواهد بود و اين سازمان که «ای آی تی » نيزخوانده می‌شود به‌ عنوان یک تشکیلات بین‌المللی با اهدافي چون تقویت پیوندهای فرهنگی، علمی، آموزشی و اجتماعی بین ملت‌ها به‌ویژه نخبگان، دانشمندان، ادیبان و هنرمندان منطقه، تقویت همکاری در زمینه‌های تاریخ، فرهنگ و ادبیات، مردم شناسی، انسان شناسی، باستان شناسی و گردآوری و نگهداری میراث مشترک فرهنگی و معماری کشورهای عضو، ترویج و تشویق هنرهای اصیل ملی و بومي، ایجاد پیوندهای فرهنگی و ادبی در کشورها، حمایت از ایجاد و گسترش رشته‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و تحقیقات پیرامون مشترکات فرهنگی، حمایت از پژوهش‌ها در زمینه فرهنگ و تمدن و ادبیات مشترك، احیای آيین‌های مشترک و تلاش جهت شناساندن آنان به سایر ملل و... تلاش ميكند تا با حفظ میراث مشترک فرهنگی، معرفی تاریخ و تمدن مشترک به گسترش و تقویت پیوندهای فرهنگی بین کشورهای حوزه تمدنی مشترک بپردازد. در اين نوشتار به بررسي اهميت اين سازمان و تاثير آن در همگرايي بين سه كشور ايران تاجيكستان و افغانستان خواهيم پرداخت.

تحلیل رخداد:
هر چند همکاری سه جانبه و گوناگون در بین کشورهای فارسی زبان افغانستان، تاجیکستان و ایران در دو دهه گذشته مورد نظر بسیاری از کارشناسان و مقامات سه کشور بوده، اما در كنار چالش هايي همچون چالشهاي سياسي و اقتصادي داخلي سه كشور (چون جنگ داخلي تاجيكستان، درگيريهاي داخلي و سپس دخالت خارجي در افغانستان، بحران هاي سياسي و اقتصادي فراروي سه كشور) عملا گام های مهمی در این راستا برداشته نشد. چنانچه گسترش همکاری‌های مشترک سه جانبه بين کشورهای فارسی زبان از سال ۱۳۸۵ خورشیدی آغاز و نخستین نشست سران این کشورها در شهر دوشنبه برگزار گرديد. به علاوه در سالهاي گذشته هم هر چند تلاش هايي براي همگرايي هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي در بين سه كشور ايران، تاجيكستان و افغانستان انجام شد، اما عملا موانع منطقه اي و بين المللي نيز مانع از گسترش روابط با توجه به پتانسيل هاي موجود شده است. چنانچه سه كشور حتي موفق نشدند تلويزيون مشترك مشترک سه كشور افغانستان، ایران و تاجيكستان را راه اندازند. در اين حال بنيان سازمان فرهنگي و هنري مشترك در شرايط كنوني مي تواند نقطه عطف تازه اي در مسير همگرايي بين سه كشور هم فرهنگ و هم زبان باشد. چرا كه با توجه به نگرش سه كشور در بنيان اين سازمان و توجه به وظايفي چون برگزاری برنامه‌های فرهنگی، همایش‌ها، جشنواره‌ها و هفته‌های فرهنگی مشترك، شناسایی و معرفی میراث فرهنگی و تمدنی مشترک و تلاش برای ثبت جهانی، چاپ و انتشار مجله‌های علمی، کتب، اطلس‌های فرهنگی، هنری و تاریخی درباره مشترکات فرهنگی و تمدنی، تقویت همکاری بین دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌های زبان و ادبیات، تنظیم برنامه‌های تبادل فرهنگی، تأسیس شبکه ارتباطی بین مراکز فرهنگی و.... عملا سه كشور با بنيان سازمان فرهنگي هنري مشترك مي كوشند گذشته از نگاه ها و اهداف ملي خود با برنامه هایی در حوزه فرهنگ و تمدن مشترک سه کشور و با تاکید بر ارزش های مشترک فرهنگي دور نويني از همكاري ها را آغاز نمایند. اين امر در كنار اتحاد فرهنگی کشورهای فارسی زبان، نزدیکی ها را بیشتر و گسترده کرده و ظرفیتهايي را ايجاد و به تقويت و رونق مناسبات فرهنگی کشورها رهنمون ميكند. در عين حال هم سه كشور مي توانند در ارتباط نزدیک با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی چون يونسكو با تدوين رويكردهايي همگرا در ثبت بين المللي آثار و شخصيت هاي مشترك فرهنگي چالشهايي همچون اختلاف بر سر تعلق آثار و دستاورهاي فرهنگي را نداشته و در گام هاي بعدي در كنار تقويت ديپلماسي فرهنگي به موضوعاتي همچون بنيان فرهنگستان علوم مشترک، فرهنگستان مشترك زبان فارسي و... میان کشور های فارسی زبان منطقه بپردازند.
در بعد ديگري افزايش همگرایی بیشتر بین کشور های سه گانه فارسی زبان جدا از توجه به ارزشهاي مشترك همگرایی کمک شایانی به همگرایی سیاسی و اقتصادی سه کشور خواهد کرد. يعني در شرايطي كه کشور های منطقه يا دارای پیمان های فرهنگي، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای فرامنطقه اي و منطقه ای بوده و يا در حال گسترش پيوندهاي منطقه اي خود بر محور تشكيل اتحاديه هاي منطقه اي چون اتحاديه خلیج فارس و شوراي همكاري كشوهاي ترك زبان و... هستند، بنيان سازمان فرهنگي و هنري فارسي زبان مي تواند مقدمه اي بر همگاري هاي گسترده تر اعضا در ساير زمينه ها باشد. يعني جدا از اينكه با همکاری های فرهنگی با مجموعه کشورهای فارسی زبان مي توان شیب همکاری را به مرور در ساير زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترش داد حتي ميتوان به گسترش فعالیتهای ژئوپلتيك و امنيتي يا تاسیس اتحادیه کشورهای فارسی زبان مبادرت ورزيد. اين امر در حالي است كه بدانيم كه نهادهاي منطقه اي چون اتحادیه عرب با عضویت بيش از بيست كشور و اتحادیه کشورهای ترک زبان اكنون مدت ها است كه با گذر از افزايش همكاري هاي فرهنگي نگاهي جدي به افزايش همكاريهاي هم جانبه سياسي، نظامي- امنيتي، اقتصادي و... داشته و نهادها وساختارهايي را در راه دست يابي به اهداف خود (چون ارتش مشترك ) بنيان نهاده اند.
گذشته از اين راه اندازی سازمان فرهنگي هنري مشترك گام مهمی در کاهش واگرایی هایي هاي زباني و فرهنگي بین سه کشور هم زبان است. اين امر زماني اهميت بيشتري دارد كه بدانيم از يك سو با توجه به تسلط روس ها در دوره تزاري و كمونيستي تاجیکستان از افغانستان و بویژه ایرانیان دور بوده و افغانستان نيز با چالش هاي داخلي روبر وبوده است. از سوي ديگر نيز این همگرایی تمدني و فرهنگي مخالفانی منطقه ای و بین المللی داشته است. چرا كه همگرایی فرهنگي و سپس سياسي و اقتصادي و... بین بیشتر سه کشور مسلما دایره نفوذ فرهنگی و سیاسی قدرت های منطقه ای و بین المللی را در منطقه تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. چنانچه اكنون نيز روسیه از آن افزایش نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران در تاجیکستان مي هراسد و امريكايي ها نيز نگران همگرايي هاي بيشتر افغانستان با ايران هستند. از اين ديدگاه با توجه به اينكه دبیرخانه دائمی ای آی تی در ایران و تهران مستقر است و در میان کشورهای فارسی زبان ایران قدرتی منطقه ای به شمار می رود قدرت هایی نظیر چین، روسیه و امریکا و حتی قدرت های منطقه ای نظیر ترکیه راه اندازی این سازمان فرهنگي هنري مشترك را گام مهمی در افزایش نفوذ فرهنگي، منطقه ای و ژئوپلتیک ایران در آسیای مركزي و افغانستان مي دانند.


دورنمای رخداد:
ای آی تی يا سازمان فرهنگي هنري فارسي زبانان به ‌عنوان یک تشکیلات منطقه‌ای در چارچوب اساسنامه و طبق مقررات مصوب خود داراي داراي ارکان شورای وزیران، شورای نمایندگان و دبیرخانه و همچنين برنامه‌ها و ماموریت‌هایي است. در اين بين بايد گفت هر چند در دو دهه گذشته تلاشهايي براي بنيان سازمان هاي همكاري در سطوح گوناگون بين سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان مورد نظر بوده، اما چالشهايي داخلي همچون چالش هاي داخلي، ساختارهاي سياسي متفاوت سه كشور، نفوذ قدرتهاي منطقه اي و بين المللي مانع از گسترش همكاريهاي و بنيان نهادها و سازمان هاي مشترك شده است. چنانچه حتي سه كشور موفق به راه اندازي شبكه تلويزيوني مشترك نيز نشدند. اكنون نيز از يك سو بايد منتظر بود كه موفقيت و راه اندازی سازمان فرهنگي هنري مشترك موجب افزایش روابط فرهنگی و دستاوردهايي چون تثبیت موقعیت زبان فارسی در سه کشور، تقویت جایگاه زبان فارسی به عنوان یک زبانی فرامنطقه اي ملی و بین المللی و...گردد و گسترش همكاري هاي فرهنگي تمدني نيز الگویی برای همکاری سه جانبه در ابعاد سياسي اقتصادي و امنيتي سه جانبه گردد. از سوي ديگر نيز بايد توجه داشت كه عدم نتیجه گیری از همکاری سه جانبه در حوزه فرهنگي و بروز چالشهايي در گسترش همكاري ها بر سایر ابعاد همکاری در زمینه های سیاسی و اقتصادی نیز تاثیر منفی گذارد. به عبارتي بنيان سازمان فرهنگي و هنري سه جانبه ايران افغانستان و تاجيكستان مي تواند آزموني براي گسترش همكاريهايي هاي همه جانبه بين سه كشور و گذر از چالشهايي چون اهداف متعدد سه كشور، نوع نفوذ و نگاه قدرتهاي منطقه اي و بين المللي و... گردد.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 286 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.