Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جــایگـــاه عمــر در ادبیــات... PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
جمعه ، 21 بهمن 1390 ، 17:02

عبدالوکیل کوچی...و دیدگـــاه ادیبــان زنــدگی را آنگــونه کــه دوست داری تصــور کــن تــا آنگــونه شـــود.
وقت در حقیقت همان عمر انسان است که لحظات ودقایق آن به اشکال مختلف سپری میشود. بدهی است که عمر وبهتر بهره گرفتن از آن تنها سر مایه ایست که در اختیار انسان قرار دارد. وآنچه ارزش واقعی یک انسان کامل را تعین میکند صرف کردن بموقع این سرمایه ی مهم است. وهمین لحظات ودقایق زود گذر وارزشمند است که سر نوشت انسان را معین میسازد. وقت همان عمر است که بر گشت نا پذیر است وچیزی جانشین آن نمیشود.

آدمی که بر اساس هر چه پیش می آید وقت میگذراند تصور مبهم وگنگی از هدفش در ذهن دارد وحتی ممکن است کاملا هدفش را گم کند ولی وقت شناس وطراح خوب وقت وجنبه های مختلفی از راهای رسیدن به هدف را در نظر میگیرد پر ارزش ساختن وقت معنی اش آنست که از تمام امکانات موجودیکه در اختیار داریم بهترین ومبرمترین شان را انتخاب کرد. و آنرا در زمان مشخصی به نیکو ترین وجه بکار اندازیم. انتخاب اهداف وامور مهم زندگی، غالبا کار مشکل است. این کار ها نیاز به فکر واندیشه دقیق وقدرت تصمیم گیری دارد وقبل از همه نیازمند آگاهی به این امر است که چه معیار ومحکی را برای انتخاب کار های مقدم تر در نظر گرفت. بنظر میرسد بسیاری از مردم فقط از آن جهت در بر نامه ریزی دچار اشکال میشوند که آن را در ذهن وخیال خود تنظیم می کنند. در حالیکه آنان به روشی نیاز دارند که بیشتر به اهمیت واندیشه واهداف آگاه شان کند وآنرا جدی در نظر بگیرند.

نگاره شاد زیستن به ترجمه وحید افضلی نمایانگر آنست که داشتن هدف، جزءی از طبیعت انسان بوده وبشر بدون آن قادر به ادامه زندگی نیست. بنا برین تنظیم اهداف کمک میکند تا با تجسم روشنتر آنچه می خواهیم در آینده داشته باشیم از هم اکنون به ساختن آینده آن آغازید. باید از اشتباه کردن نترسید. هر اشتباه وشکست جز امور طبیعی وعادی انسان هاست. با توجه به اینکه هر اشتباه،انسان را به تو فیق نهایی نزدیک میسازد.

بنا برین اولین واساسی ترین سر مایه انسان دوران عمر اوست. عمر یعنی دقایق،ساعات، روز ها وسالها ی که زنده هستیم فقط در چهار چوب این او قات است که تعین وانتخاب خوب ودقیق اهداف امکان پذیر میباشد واین پرو گرام ویا برنامه با مشخص کردن اهداف اصول زندگی را می آغازد.

عمر از نگاه ادیبان وشاعران گرانقدر که آموزه های ادبی شان چون گنجینه ی در عرصه های علم ودانش نماد تجلی افتخارات فرهنگ وادبیات سرزمین بزرگ آریانای کبیر میباشد و در پرتو آن راه نسل های بزرگ تاریخ خرآسان را بسوی دانش وتفکر هموارمیسازد چنانچه

 صاءب تبریزی در باره عمر میگوید.

 باد اجل وزید وخزان گشت باغ عمر

 آخر نهاد بر دل ما مرگ وداغ عمر

 رفت آنچنانکه باد به گردش نمی رسد

 در حیرتم که از که بگیرم سراغ عمر

وحضرت خواجه حافظ در رابطه به فراق وهجرت ودوری معشوق وصرف عمر می گوید.

 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

 باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

 از دیده گر سرشک چو با ران رود رواست

 کان در غمت چو برق بشد روز گار عمر

رباعی از صبا بر معرفت استوار کن پایه عمر

 وزدست مده وقت گرانمایه عمر

 با دیده انصاف نگر تا بینی

 خورشید هنر دمیده از سایه عمر

 

سایر مشهدی، زمان عمر را به لب بام وپرتگاه تشبه کرده چون شمع بروی باد وچنین گوید.

 پرتو عمر،چراغیست که در بزم وجود

 به نیم مژه برهم زدنی،خاموش است

یوسف قزوینی عمر خود را فدای یار کرده وصالش را گرامی میخواند وافزوده میخواهد.

 چه کوتاه است شبهای وصال دلبران یارب

 خدا از عمر ما،بر عمر این شبها بیفزاید

واما اصفهانی تعریف دیگری از عمر دارد که میگوید.

 از بسکه گرم می گذرد کار وان عمر

 هر جا نشسته، بر سر آتش نشسته ایم

 رهی معیری جلوه برق شتابنده بو د جلوه عمر

 مگذرازباده مستانه، که شب درگذراست

با حرمت بی پایان به دیدگاه ها وآثارگرانسنگ شاعران وادیبان ومقام والای سروران علم وادب که آموزه های جاویدانه شان مشعل راه نسل های موجود و آینده میباشد. با آنکه در رابطه به تعاریف مفاهیم ومطالب، نظریات و دید گاه ها ی همگون وجود دارد، دربعضی موارد با توجه به ابعاد مختلف مفاهیم، نظریات بشکل گونه گونه ارایه میگردد. چنانچه در راستای نقش پای ادیبان و شاعران متقدم، متئاخرین وتازه کاران نیز در رابطه به بسیاری از مفاهیم تعریف هایی ارایه داشته اند که دراکثرموارد بیانگرپیروی ونقطه نظرهای مشترک میباشد ولی بعضا موضوعات با اوصاف متفاوت دنبال گردیده واحساس شاعررا چنان می آراید که بیانگر بینش خودش میباشد. بطورمثال چند رباعی دررابطه به جنبه های اجتماعی عمراز دیدگاه نگارنده چنین میخوانیم.

 از کوی تو دورم و جهان را چکنم

 تحسین بهشت دیگران را چکنم

 درعشق تو مرگ، جاودانه عمراست

 درهجر تو عمر جا ودان را چکنم

 ****************

 این عمر بهار، چون خزان خواهد شد

 بیرون زکف تو رایگان خواهد شد

 خواهی که به جا ودانه ها پیو ندی

 با خدمت خلق جاودان خواهد شد

 ***************

 تاکی تن عمر را به غم فرسودن

 در فکر کم و بیش، جهان پیمودن

 این گوهر عمر پر بهای انسان

 زیباست چو در خدمت مردم بودن

 ****************

 در غمکده ها چگونه راحت بودن

 نظاره گر، ظلم و حقارت بودن

 صد مرتبه مرگ و با شرف مردن به

 از زندگی ی که در اسارت بودن

 *****************

 آن دل که زسنگ بود آبش کردم

 از باده گلگونه خرابش کردم

 در خاک سر کو یتو اندر شب وروز

 جان کندم و در عمر حسابش کردم

 

عبدالوکیل کوچی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.