سلام و احترام،
نویسنده محترم شما که در کنار اسم تان لقب دکتور (؟)را نیزعلاوه نموده اید، نمیدانم دکتو ر چه؟ ولی باید بدانیدکه زبان هرکز هو یت شده نمیتواند، زبان وسیله افهام و تفهیم است بطرور مثال: زبان رسمی نایجیریا،هند وانکلستان انکلیسی است ولی یکی سیاه پوست دیکری هندو واخرین سفیدپوست اروپاییی است و امثالهم٠
باعرض حرمت٠
ب،م،نیک ،ص