Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

زبــــانِ پــارســــی را پـــاس بــداریــــم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط مهندس شاه امیر فروغ   
دوشنبه ، 14 اسفند 1391 ، 11:22

زبــــانِ پــارســــی را پـــاس بــداریــــم یکی از شاعران پیش امیر دزدان رفت و ثنایش بگفت. امیر فرمود تا جامه از او بر کنند و از ده بیرونش نمایند. مسکین برهنه به سرما همی رفت و سگانِ گرسنه به دنبال وی. خواست تا سنگی بردارد و دفع سگان کند، زمین یخ بسته بود. عاجز شد و نالید: این چه حرام زاده مردمان اند؛ سنگ را بسته و سگ را قلاده گشاده اند. امیر دزدان کلام شاعر بشنید و بخندید و گفت: ای حکیم، از من چیزی بخواه. مهندس شاه امیر فروغمرد پاسخ داد: جامۀ خود میخواهم اگر انعام فرمایی.

امیدوار بُوَد آدمـــی به خیــــــر کسان
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

گلستان سعدی با اندک تغیر

 

این روز ها بسیار می خوانیم و بسیار می شنویم که دولت فاشیست پخش برنامه‌ های صدا و سیما را که به زبانها و لهجه‏‎های به گفتۀ اینان بیگانه است، ممنوع نموده و شورای فاسدِ وزیرانِ در جلسه‎ ای با حضور حامد کرزی رئیس جمهور طالب منش...، استفاده از زبانها و لهجه‎ هایی را که به عقیدۀ اینان زبان و لهجۀ بیگانه است، در رسانه هایی همچون صدا و سیمای کشور غیر قانونی اعلام کرده اند.

بر اساس اطلاعیۀ دفتر آقای کرزی که در اختیار رسانه‎ های همگانی قرار داده شده، شورای زبونِ وزیران دستوری صادر نموده که بر اساس آن صدا و سیمای کشور از نشر و پخشِ لهجه ‎هایی که با معیار های شووینیستی و ننگینِ اینان منافات دارد، بپرهیزند. همچنین از بکار گیری کلماتِ نامأنوس با فرهنگِ فاشیستی این زورگویان، جلوگیری به عمل آید و حرف آخر اینکه استفاده از زبان‎ها و لهجه ‎هایی که بیگانه با ادبیاتِ انتحار، طالب منشی و بربریت باشد، در رسانه های تحت امر اینان مجاز نیست.

کابینۀ خود فروختۀ آقای کرزی تاکید کرده که وزارتخانه‎ های اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی و آموزش و پرورشِ باید در نهاد های تحت امر خود برای تقویت لهجه‎ ها و زبانهای مرتبط با شعار های فاشیستی عبدالحی خان حبیبی و گل محمد خان مهمند تلاش کنند. دین ‎محمد راشدی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگِ فرمایشی رژیم کرزی که از فرهنگ فقط نام آنرا یدک می کشد، چنین ابراز نظر فرمود: امروز زبان دری (پارسی) مشکلاتی پیدا کرده و حقِ وزارتِ فرهنگ است که این زبان‎ را هم از نظر واژه‎ و هم لحاظ لهجه‎ پالایش کند....

او که از ارایۀ مثال مشخص در این زمینه خود داری کرد، گفت اگر ما از واژه ‎هایی استفاده کنیم که در کشورهای پارسی ‎زبان (منظور ایشان کشور های ایران و تاجیکستان میباشد) مفهوم است ولی برای ما مفهوم نیست (باز هم منظور ایشان واژه هایی است که در زبانِ حکومتِ فاشیستی و طالبانی کاربردی ندارد، وگر نه پارسی در سرزمینِ خورشید از همه جا مفهوم تر است)، درست نمی باشد و این حـقِ ما است که از واژه‎ هـایی استفاده کنیم که برای ما مفهوم می باشد (یعنی در زبانِ وحشت و ترور جا افتاده است).
معاون وزارت اطلاعات و فرهنگِ حکومتِ ظلم و زور توضیح نداد که مرجع تشخیصِ نامفهوم بودن چنین واژه‎ ها چه نهادی میباشد اما گفت که این وزارت به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که آدم‎ های ورزیده در عرصۀ زبانِ (که مورد تأیید زورگویانِ شووینیستِ حکومتی باشند)، بیایند و واژه‎ها را سره و ناسره کنند و تشخیص دهند که از کدام واژه‎ها استفاده شود و از کدام واژه ها استفاده نشود.
در اطلاعیۀ دفتر نا کار آمدِ ریاست جمهوری آمده است که کابینۀ مزدور آقای کرزی پخش برنامه به زبانهای بیگانه (منظور این دفتر زبانِ وزینِ پارسی میباشد) را ممنوع کرده است. آقای راشدی از دادن پاسخ به این سوال که آیا پخش برنامه‎ های اردوی رادیو تلویزیون ملی، متوقف می ‎شود یا نه، خود داری کرد اما نثاراحمد ژوند، مدیر کل بخش بین ‎المللی تلویزیون ملی گفت که تصمیم اخیر شورای وزیران عمدتاً بر موضوع منع استفاده از لهجه‎ های بیگانه (پارسی) متمرکز است و شامل منع پخش برنامه به زبانهای خارجی (یعنی اردو و بنگالی) نمی‎شود. او گفت برعکس در نظر است که بخش بین‎المللی رادیو تلویزیون ملی گسترش یابد و در آینده برنامه‌ هایی به زبانهای خارجی دیگر هم از این رسانه‎ ها پخش شود.
بر هیچکس پوشیده نیست که در این ده سالِ اخیر استفاده از واژه‎ های نابِ پارسی (دری) توسط پارسی زبانانِ کشور، خشم حاکمانِ زورگو را برانگیخته است که در حال حاضر دامنۀ این خشم وسیع تر هم گردیده و یکی از نمونه های غیر منطقی این عصبانیت، دستور دور از عدالتِ شورای زبونِ وزیران است. خشم بنیادی حکومتِ مزدور به دلیلِ استفادۀ پارسی زبانان از واژه‎های ارزشمندِ پارسی (دری) همچون دانشگاه، دانشکده، دانشجو و غیره میباشد که در شعر و ادبِ کشور معمول بوده و سابقه یی بیش از یکهزار و دویست سال دارد، ولی شورای فاشیست وزیران این واژه‎ها را مربوط به گویش پارسی زبانانِ ایرانی می ‎داند و متأسفانه فرق میانِ مرز های سیاسی و فرهنگی کشور ها را متوجه نمی شود، در حالیکه مرزبندی یی میان واژه‎ های پارسی ایران، پارسی تاجیکستان و پارسی سرزمینِ خورشید وجود ندارد و این واژه‎ ها در شمار واژه‎ هایی همچون فروشگاه، ورزشگاه، دهکده، میکده، و... و... می ‎باشد که حکومتِ شووینیستی استفاده از این واژه ها را هم مردود می شمارد.
با توجه به آنچه در بالا گفته آمد، مشخص است که حتا حکایت امیر دزدان هم در امارتِ طالبانی اینان مصداقی ندارد چون اینان از آن امیرانی نیستند که صِرف خیر شان را از مردم دریغ کنند بلکه هدفِ این وطن فروشان رساندن شّر به دیگران است و میخواهند زبانِ ما را از ما بگیرند ولی نمی دانند که هرگز قادر نخواهند بود هیچگونه ضربه یی به این زبانِ گران سنگ و زبان ها و لهجه های هم پیوند با این زبانِ وزین و ادبی بزنند.
در پایان غزلی از خودم را که در موردِ زبانِ ارزشمندِ پارسی سروده ام، تقدیم پارسی زبانان و دوستدارانِ این زبانِ بی بدیل می نمایم.

 

 

دُر ثمیــــن

نباشـد زبانـی چنیـن، پـارســـــی!

به دنیا چـو دُر ثمیـــــن «پارسی»

چو دیگــر زبانهـای این سرزمین

تـو باشـی بلنـد و وزیـن، پارسی

به انگشتــر شعــر و نـثــر زمـان

تـویـی پـُر صـلابـت نگین پارسی

نــموده ز روی حســد، بـنـگــرم

بـه راهِ تـو دشمـن کمیــن، پارسی

ولیـکــن نـبـاشـــد تـرا هیـچ بـاک

چو هستی تو حبلِ متیــن، پارسی

تـو باشـی هـمان مشعـلِ تـابـنـاک

که هستی و بودی چنین، پارسی

شـب و روز در راهِ خدمـت تــرا

همـه پُـر تلاش و امیـن، پـارسی

مــرام همـه، حفظ شأن تـو است

ازیـن رو نباشم غـمین، پـارسی

بـرای بیانِ مــرامش «فـــــــروغ»

به تو وامدار و رهین، پارســی!

 

با عرض ادب
مهندس امیر فروغ

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 14 اسفند 1391 ، 13:20
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.