سلام آقای فرهاد،
بسیار خرسند شدم که نوشته تان را خواندم. تنها می خواستم ازتان خواهش کنم که اشتباه کو چکی را که شاید فقط یک غلطی تایپی باشد، اصلاح کنید. نشانه signe است نهsinge
مدلول واژه ی singe در زبا ن فرانسوی میمون یا همان شادی است

با احترام