Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
فقـــدان یگـــانگی واژگـــان میـــان فــــارسی گــــویان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط بصیر کامجو   
شنبه ، 12 دی 1388 ، 22:24

بصیر کامجویکی از مشکلات عمده و اساسی که درصد سال اخیر نخبگان وفرهنگیان فارسی گوی در افغانستان بر سر آن تا کنون به اندیشه مشترکی دست نیافته اند، نبود طرح راهبرد سیاسی علیه سیاست زبان ستیزی حاکمان قبیله گرا ــ مبنی برسرنوشت هویت زبان فارسی در این کشور بوده است.

 

ما در پهلوی دگر قلم بدستان فارسی گوی، غافل از موضوع نبوده راجع به سرنوشت آینده زبان فارسی دراوغانستان اندیشه کرده وباری مفاهیمی چند در اهمیت و ارزش علمی و اقتصادی وفرهنگی و اجتماعی آن به هم میهنان خویش ارائه داشته ایم؛ کنون ضرورت تکرارش را نمی بینم.


مگر این جا اذعان باید کرد که مردم ما از ساختار غیر متجانس اجتماعی جامعه خویش آگهی کامل دارند که کشورایشان افغانستان، کشوری است متشکل از اقلیت های اتنیکی و قومی مختلف. واین را هم میدانند که زبان فارسی ازصد ها سال دور به این سو دراین سرزمین یگانه زبان تفاهم ملی میان همۀ اقلیت های ساکن این خطه باستانی بوده وهست.

 

اما رهبران سیاسی پشتون تبار در روند سده اخیر از محمود طرزی و امان الله خان و خاندان آل یحیا شروع تا حامد کرزی و تیمش همه در پی نابودی زبان گویای فارسی و تقویه گویش محلی پشتوو پشتونیزه سازی فرهنگ، اقتصاد و سیاست جامعه ما بوده و هستند.

 

پیشبرد سیاست زبان ستیزی هشت سال حاکمیت حامد کرزی ( 2001 ـ 2009 میلادی ) و تیم تمامیت خواه اش، بوسیله وزارت خانه های فرهنگ و آموزش و پرورش در افغانستان شاهد مدعای ماست.

 

حاکمان قبیله خوب میدانند که اگر در شرائین سیاست و اقتصاد و فرهنگ این کشور خون صاف زبان فارسی مثل گذشته جریان پیدا کند، اراده و نیت و عمل شهروندان این سرزمین زنده، براحتی بسوی هم فهمی و همآیشی و همبستگی ملی سوق می شوند.

 

همبستگی ملی علامت صلح و آشتی، ثبات و امنیت است. با تأسف که طول عمر سیاست حاکمیت قبیله در حفظ جنگ و خشونت است نه در تأمین صلح وامنیت.

بدین اساس است که تحقق سیاست زبان ستیزی از طرف حاکمان قبیله ــ در حقیقت جلوگیری از روند همآیشی ملی و صلح و ثبات در کشور ما می باشد.

 

فارسی گویان عزیز ! زبان فارسی، زبان حوزه تمدنی آسیا، زبان اول عرفان جهان و زبان دوم اسلام است. این زبان به هیچ قوم و تباری آویختگی وتعلقیت خونی ندارد. هرکس که با آن صحبت می کند صاحب آن می باشد وهرگروهی که علیه این زبان مبارک قرار می گیرد در حقیقت امر دشمن آن بوده و مانع گسترش معرفت عرفانی و اسلامی و علمی آن در منطقه و جهان میگردد.

 

فارسی گویان گرامی ! در افغانستان نگهبان و مراقب این زبان مشترک باید بود. ونگذاشت که سیاست زبان ستیزی قبیله بالای مطبوعات و رسانه ها و منابع تصویری وحوزه های آموزشی و پرورشی حکومت کند.

شهروندان کشورآگاه اند که در صد سالی که گذشت ! حاکمان قبیله شعورانه و بی شرمانه واژه های قدیم مانوس زبان فارسی را که در ذهن پوست و گوشت و استخوان فرد فرد مردم ما آمیخته شده بودند ــ با کلمات ساختگی مجرد ونامانوس گویش محلی پشتو تعـــویض نمودند وهزاران فرهنگی مدافع زبان فارسی را نیز به سیاه چال ها محبوس کردند.

حال باید تعمق کرد واز وسایل مدرن ارتباط ماهواره یی بهره گرفت وزبان فارسی را در افغانستان از چیرگی حاکمیت دولتی نجات داد.

 

این خیانت آشکار و غیر نا بخشودنی خواهد بود که بخاطر تناول یک لقمه نان در سفره گدایی حاکمان قبیله از هویت فرهنگی و زبانی خویش در افغانستان بگذریم.

 

با تأسف یکعده افراد بی مایه گرویده دنیای قدرت وشهوت و مادیت، به این عقیده اند که باید در نظام شؤونیزم قبیله کار کرد تا زمانیکه در تفسیمات قـــدرت مدیرمسؤول کدام سمتی بشوند. بعد آن، میتوانند از هویت و زبان و فرهنگ باستانی این سرزمین دفاع کنند.

 

مگر مردم دیدند که در هشت سال حاکمیت شریرحامد کرزی نقش سیاسی وعملی فارسی گویان در این نظام در دفاع از زبان فارسی وهویت باستانی این کشور چقدر بی جان و بی رنگ و شرم آور بود.

باید برای یک تغییر بنیادی در ساختارنظام سیاسی و حقوقی افغانستان تعقل کرد و همبسته گام گذاشت. نه در آبیاری ریشه درخت ستم گستر بی ثمر حاکمیت قبیله.

 

اکنون جو سیاسی حکم می کند که ما رسالت خود را در راه پاکیزگی زبان مشترک فارسی ادا نمایم.

ما با عرض حرمت وادای ادب از تمام روشنگران فارسی گوی آرزو می بریم که در نوشته های فارسی خویش واژه های ناموس « گویش محلی پشتو » را عوض واژه های فارسی تحریر ننمایند.

وامید واریم که هرکس به نوبه خویش واژه های بی جا شده زبان فارسی در افغانستان را با تدقیق و تحقیق و استفاده از داشته های تاریخی، آهسته آهسته دوباره سر جایش بیآورند. تا نسل های بعد با زبان گویای پاکیزه فارسی به آسانی از معرفت عرفانی، دینی و علمی حوزه تمدنی آسیا و جهان بهره بیشترگیرند واز روند کاروان تمدن جهان عقب نمانند.

 

ما با استفاده از فرصت واژه های چند از درجات افسری زبان فارسی را که بوسیله حاکمان قبیله سالهای پیش پشتونیزه شده بود بازشناسی کرده منحیث گام آغازین ولی ناچیز به شهروندان فارسی گوی کشور ما پیشکش می نمائیم. واز سایر قلم بدستان تمنا داریم که هریک بنوبه خویش از این برنامه نیک فرهنگی ( پاکیزه سازی زبان فارسی از واژ گان گویش محلی پشتو ) حمایت نمایند وآنرا به سوی کمال مدد رسانند.

 

 

 

درجه های افسری در زبان فارسی

 

واضحاً نیروی مسلح متشکل است از دو بخش:

 

اول ـ بخش نظامی:

 

تشکلی از: نیروی زمینی، نیروی هوای. نیروی بحری می باشد.

نیروی های زمینی، هوایی، وبحری از افسران و درجه‌ داران و سربازان تشکیل شده است و عبارت اند از:

......................................................................................................................

 

1 ـ درجات افسران زمینی و هوایی بزبان فارسی:

 

رئیس ستاد ارتش: به پشتو لوی درستیز

ارتشبد: جنرال چهار ستاره فرمانده کل قواه ( به پشتو استر جنرال )

سپهبد          : جنرال سه ستاره ( به پشتودگر جنرال )

سرلشکر: جنرال دو ستاره ( به پشتو تورن جنرال )

سرتیپ: جنرال یک ستاره (به پشتو برید جنرال )        

سرهنگ: ( به پشتو دگروال )               

سرهنگ دوم: ( به پشتو دگرمن )           

سرگرد: ( به پشتو جگرن )

سروان        : ( به پشتو تورن )

ستوان: ( به پشتو برید من ) ( اول , دوم )

استوار         یا ضابط (اول و دوم )

گروهبان: ( به پشتو دلگی مشر) (فرمانده 8 الی 12 سرباز )

سرجوخه یعنی فرمانده 4 الی 5 سرباز      

سرباز         یعنی سپاهی ولشکری

 

...................................................................................................................

 

 

2 ـ درجات افسران نیروی دریایی بزبان فارسی:

 

دریاسالار معادل ( ارتشبد ) جنرال چهار ستاره فرمانده کل قواه دریا سالاردوم معادل (سپهبد ) جنرال سه ستاره

دریابان معادل (سرلشکر) جنرال دو ستاره

دریادار معادل (سرتیپ) جنرال یک ستاره

ناخدا معادل (سرهنگ) به پشتو: دگروال

ناخدا دوم معادل (سرهنگ دوم ) به پشتو: دگرمن

ناخدا سوم معادل (سرگرد )  به پشتو: جگرن

ناوسروان معادل (سروان) به پشتو: تورن

ناوبان معادل ( ستوان ) به پشتو: برید من (اول و دوم )

ناواستوار معادل ( استوار)  ضابط

مهناوی معادل (گروهبان) به پشتو: دلگی مشر

سرناوی معادل (سرجوخه )

ناوی معادل (سرباز)

....................................................................................................................

 

دوم ــ بخش انتظامی:

 

نیروی انتظامی عبارت از نیروی اصلی مسؤول خفظ امنیت داخلی یک کشور است که افزون برپلیس، این نیرو از نهاد های دیگری که عملاً در کار امنیت داخلی شریک اند و از بخش‌ها و رده‌ها تشکیل شده ودارای سه بخش کلی است.

ــ فرماندهی ؛

ــ حفاظت و اطلاعات ؛

ــ بخش عقیدتی و سیاسی.

بیشتر بخشهای نیروی انتظامی وظیفه امنیتی و نظامی داشته ودارای نیرو های مسلح هستند وبرخی بخش ها جنبه خدمات اجتماعی و دولتی دارند.

 

3 ـ ارگانهای نظامی بزبان فارسی:

 

1 ــ یک دسته ( به پشتو بلوک ):

یکی از یگان ( جز وتام ) های ارتشی است که معمولاً از 30 ـ 40 سرباز تشکیل شده، به فرمانده یک دسته، ستوان (به پشتو بریدمن) یکمی یا دومی گفته می شود.

 

2 ــ گروهان ( به پشتو تولی ):

یکی از یگان‌ ( جز وتام ) های ارتشی است که معمولاً از 140 ـ 170 سرباز تشکیل شده، به فرمانده گروهان، سروان (به پشتو تورن ) گفته می شود.

 

3 ــ گردان ( به پشتو کندک ):

یکی از یگان ( جز وتام ) های ارتشی است که معمولاً از 300 ـ 1000 سرباز یعنی 2 تا 6 گروهان ( به پشتو تولی ) تشکیل شده، فرمانده گردان، سرگرد (به پشتو جگرن ) گفته می شود.

 

4 ــ هنگ (به پشتو غند ):

یکی از یگان‌های ارتش است ومی‌تواند از 4 تا 6 گردان تشکیل شده باشد. فرمانده یک هنگ، سرهنگ ( به پشتو دگروال ) گفته می‌شود.               

 

5 ــ تیپ (به پشتو لوا ):

یکی از یگان ( جز وتام ) های ارتش است که از هنگ کرده بزرگتر و از لشکر کرده کوچکتر، تیپ معمولاً از یک هنگ و چندین گردان تشکیل شده، فرمانده آن سرتیپ: جنرال یک ستاره ( به پشتو برید جنرال ) گفته می شود.

 

 

6 ــ لشکر ( فرقه ):

از یگان های بزرگ ارتش است که از 3 تیپ تشکیل شده، و معمولاً شامل 10000 سرباز می باشد، فرمانده آن سر لشکر: جنرال دو ستاره ( به پشتو تورن جنرال ) گفته می شود.

 

7 ــ سپاه ( قول اردو ):

از یگان های بزرگ ارتش است که از چند لشکر تشکیل شده، فرمانده آن سپهبد: (جنرال سه ستاره ( به پشتو دگر جنرال ) گفته می شود.

 

8 ــ ارتش:

به تشکیلات و امکانات نظامی یک کشور گفته می‌شود. ارتش معمولاً به 3 گروه:

نیروی زمینی، هوایی و دریایی تقسیم بندی می‌شود. فرمانده آن ارتشبد: جنرال چهارستاره ( به پشتو استر جنرال ) گفته می شود.

 

شاد و پیروز باشید


دکترانت بصیر کامجو

جنوری 2010 میلادی

 

 

 

 

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • میر مسافرپور
  آقا شما باید قبل از همه املا و انشاءخود تون را سر و سامان بدین، بعد از فرهنگ و زبان فارسی حمایت کنید .
  من شما را خوب می شناسم. باری شما چیزی را در باب عرفان و فلسفه -نمی دانم در همین سایت و یا جایی دیگ ری- نشر نموده بودید. محتوای آن نوشته ی شما از الف تا یا از سایت آقای خامنه ای کوپی شده بود.
  برادر من ، شما نباید از حوزه ی تخصص تون پا رافراتر نهاده و در هر موردی اظهار نظر کنید! از جانب دیگر باید با ا نصاف بود و نباید نوشته های دیگران را دزدی نموده آفریده های فکری بندگان خدا را بنام خود تصاحب کرد! مگ ر شما غاصب اید؟ به امید سعادت شما! از اشتباهات احتمالی تایپی ما را معذور بدارید!
  "زندگانی خداوند  عالم سلطان اعظم ولی النعم دراز باد!"

 • محمد اکرم  - فقـــدان یگـــانگی واژگـــان میـــان فــــارسی گــ

  جناب بصیر کامجو السلام و علیکم، در امان خداوند یکتا باشید.
  اگر اجازه شما و سایت وزین خاوران باشد، می خواهم چند مطلب را به ارتباط نوشته های شما و بعضی از مدعیان نویسندگی به عرض برسانم.
  ببینید! در زندگی اجتماعی نقش ها بر اساس مهارت های انسانی که عمدتاً در نتیجه روابط با محیط ماحول از یکجانب و تعلیم و ت ربیه از جانب دیگر حاصل میگردد، تقسیم میشود.
  بنابرین هر شخصی مصروف کاری میگردد که از عهده آن برامده ب تواند. کسی داکتر، کسی انجنیر، کسی شاعر، کسی نویسنده وِغیره
  یقیناً ما از محسنات مدنیت قرن بیست و یکم بهره مند هستیم و سایت های انترنتی بیشمار وجود دارد که ما میتوانیم افکار و نظریات خود را بیان کنیم. ا ما پیش ازینکه در مورد یک مسئله جملاتی را سرهم بندی بکنیم، باید مسئولانه فکر کنیم که آیا صلاحیت علمی طرح و صدور فتوا را داریم ویاخیر!!!
  در گذشته همچنان بعضی نوشته های مقاله گونه شما را مطالعه کردم. مث لاً در نوشته ( تغییر نام افغانستان به خراسان ) که یک موضوع کاملاً تاریخی است، تمام گفته هایتان ضد و نقیض و گاهی هم خواننده پی نمیبرد که هدف شما چه است. ترتیب جملات، پیوند فصل ها، داخل شدن به موضوع و ب رون رفتن از موضوع، همه متبین آنست که جناب شما مسائل را به عاریت میگیرید.
  این نوشته شما از لحاظ ادبی بسیار متفاوت از دیگر مقالات! تان است.
  جناب کامجو! من شما را نمیشناسم و نویسنده هم نیستم و با شما کدا م رقابت هم ندارم. ولی اینرا از مقالات شما برداشت کرده ام که جناب تان تلاس میکند که خود را در جایی وی ا به نزد کسی تصنعی مطرح نماید. در اوایل نام خود را ( دیپلوم بصیر کامجو ) نوشته کردید، بعداً ( پوهندو ی بصیر کامجو)، بار دیگر ( داکتر بصیر کامجو ) و حالا که میبینم تنها ( بصیر کامجو ) ، تشویش دارم که در مقاله بعدی تان صرفاً به ( بصیر ) اکتفا کنید.
  به حالت سرقت ادبی کار خوبی نیست، شیطان را لعنت بفرستید ، و کاری را انجام بدهید که به خیر انسان جامعه تمام شود.
  ما باید از زبان مشترکی که با ایران داریم، با شکر نعمت از اندوخته های علمای این جامعه بآموزیم و نه با کفر نعمت آثار آنها را بنام خود قلمداد کنیم.
  جناب بصیر کامجو! من به شما به صفت یک انسان پرتلاش احترام دارم امیدوار هستم که ابراز نظر خالصانه مرا سو تلقی نکنید.
 • شهین
  با درود وآرزوهای فراوان پیروزیها وسلامتیهابه دانشمند عزیز وگرامی آقای کامجو.
  هر کس هرچه مینویسد وهر که هم مطلبی را نظر به چگونگی حال رقتباراجتماعی سیاسی میهن ظهار میدارند، اما آنچه شما نوشته اید به من زله سنگ تهداب نوشته ها باید دانسته شود که میشود.امیدوارم همه تاجیکان وفارسی زبانان مضمون محترم کامجو را بار بار بخوانند وباخود نگهدارند وباعشق وعلاقه فراوان سر از همین ساعت عملی گردانند. دانشمندی باری گفته بود « تا زمانیکه هنوز زبان خودرا بدست داری درحقیقت کلید درِوازه زندان خودرا بدست داری» ودرغیر آن درحصار ظلمت واز دست دادن همه ارزشهای به میراث رسیده خود تن به اسارت دایمی خواهیم داد. زبان کلید د ر فتوحات وپیروزیها شمرده میشود، زبان تاریخ دردها و شادیهای یک ملت است. زبان آئینه تمام نمای تاریخ اق وام است که در نداشتن آن از خود ازگذشته خود واز آینده ناکام خودآگاهی نخواهیم داشت . امید موضوع را تا ژرفای استخوانهای خود درک نموده باشیم وحتما در عمل پیاده کنیم واز همین لحظه آغازبه کنیم .کامجوی عزیز از دلسوزی ات ممنون وامرت را ازهمین لحظه به جا می آوریم ودنبال می نمائیم .پیروزباشید
 • ناشناس
  تشكر
 • ناشناس
  ما متكلمين به زبان دري (تاجيكي و پارسي ) در هر كشوري كه زندگي مي كنيم نياز به يك زبان معيار داريم تا از همه معلومات فرهنگي و علمي كه به اين زبان نوشته ميشود استفاده نمائيم.

  با تشكر
  محمد
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 209 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.