Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فیصــله هــای شــورای وزیــران و یا رهــا کــردن بــاد در هــوا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط مولانا کبیر فرخاری   
پنجشنبه ، 24 اسفند 1391 ، 09:21

مســاله ئی  فــرهنــگی با همــه پهنــا و ژرفــای که دارد:
پیشرفت علوم، اختراعات، انکشافات و نو آوری که در جهان دیده میشود به حدی سریع السیر است که شگفت آفرین و در آفرنیش وسایل و آلات معجزه می نماید.
امریکا دشمنان خویش را ذریعه ی طیارات بدون پیلوت در عمق اهداف خویش تعقیب و هدف قرار میدهد ذریعه ی ماواره های پیشرفته گزمه میزند و میهن خود را از نفوذ دشمنانش حفاظت میکند. تلفون بی سیم، اختراع و ابداع وسایل دیگر شرق و غرب شمال و جنوب را با هم مرتبط ساخته است و میتوان مطالب و موضوعات قابل انتقال را در یک ثانیه از امریکا تا اقصای جهان و دور ترین نقطه انتقال بدهد و از ان جا ها موضوعات را به امریکا بیاورد.همیگونه است رساندن پست و نامه نیاز به وسایل انتقال داشت، اکنون از طریق الکتریک و انرژی در کمتر از یک دقیقه به ادرس منظور میرساند.
کمپیوتر و انترنیت وسیله ی خارق العاده است موضوعات مختلف به زندگی را به سهولت انجام میدهد،با دور ترین نقاط به هدف میرسد در ادارات و پرشکی مسایل را ساده حل می نماید و اکنون ما میتوانیم اقارب و خویشاوندان خویش را در دور ترین نقاط با هم بیبینیم و یکدیگر را مشاهده نماییم.
این تحلیل نشان میدهد که جهان بی نهایت کوچک شده و به مثابه دهکده و یک قشلاق خورد قرار گرفته است.و حالا گز و بر میکنیم که فیصله ی شورای وزیران را که فرمان داده اند که فرهنگ بیگانه ها از فرهنگ کشور تمیز و از کتاب و دفتر و اداره ها بیرون ریخته شود. دیگر در مکالمات روز طرف استفاده قرار نگیرند.یک فیصله ی درست است و یا نا روا؟در آغاز باید کمپیوتر را که فرهنگ بیگانه ها است از ادارات بیرئن ریخت.
طوریکه گفته امدیم دنیا یک قریه کوچک و بی نهایت بی گز و بر شده است کجا میشود فرهنگ یک طرف یک قریه را از ان طرف دیگر جدا ساخت و حتی کل قریه دارای فرهنگ واحد، مشترک و لایتجزا است.
اولآ جدا سازی فرهنگ بی نهایت دشوار است، فیصله و فرمان شورای وزیران قادر به انجام این وظیفه نیست و حتی یک اکادمی علوم و حتی جهان در مجموع قادر به اجرای جدا سازی فرهنگ ها بوده نمی تواند.
در زبان انگلیسی پدر و مادر و بسیار کلمات و واژه های دیگر وجه مشترک دارند و یا دیده مشود در رسوم عادات و کلچر به هم نزدیکی داریم.در عبادات دست انها طرف اسمان بسوی خدا دراز میگردد و نیاز خود را از ان ذات تمنا می برند همین گونه است.مسلمانها هم به این شیوه وشکل بخدای خویش مراجعه و نیازمندی های خود را به پشگاه خالق یکتا با عجز و بیچاره گی عرضه می نمایند.اگر شورای وزیران افغانستان فیصله ی خویش در پراتیک پیاده کند دین مردم کشور را از سرحدات افغانستان بیرون میریزند و خدمت شگفت انگیز به مردم متدین انجام میدهند.
کلیمه (بانک) که نه در زبان پشتو و فارسی است نه در سایر زبانهای مردم میهن.کلیمه ی فرانسوی است من فکر میکنم کشیدن این کلیمه از فرهنگ مردم و اوردن کلیمه معادل ان دیوانگی است و هیچ کلیمه ی نمی تواند در جای ان بنیشیند و حکمروایی کند و البته این یک نمونه مثال است.
افغانستان و تمام کشور های اسلامی از اختراعات و حتی مدل اختراعات دیگران محروم اند و هر چیزیکه مهر تخنیک را خورده است، ساخت کشور های دیگر است و به اشیای مؤلد خود نام گذاشته اند و حالا ما به لحاظ مفهوم ان یک نام دیگر بگذاریم نهایت بی ادبی است و حتی نا مردی است. من فرزند خود را نام میگذارم و همسایه چه حق دارد که برای مؤلد من نام دیگری بگذارد.
افغانستان تا حالا قادر به ساختن سوزن نیست و چیز های کلان دیگر را هرگز ساخته نمی تواند.
در افغانستان نمی شود فرهنگ های بیگانه را از فرهنگ کشور جدا ساخت و این کار نهایت بی فرهنگی است که فرهنگ خود را از روح و روان تهی بسازیم و با ان بستیزیم.اگر به حساب تزس ها ی کریم (خرم) کلیمات و واژه های ناب فارسی دری را از زبان و لهجه معمول ان زبان بکشند هرگز قادر به تعمیل این فیصله نخواهند شد و یک تلاش بیهوده است زیرا زبان فارسی سابقه ی 5000 ساله دارد و ریشه این زبان در ژرف های تاریخ و عمق زندگی مردم جای گرفته است که بیرون کشیدن این ریشه ها از قدرت و فیصله شورای وزیران به فرسخها فاصله دارد.زبان فردوسی، سعدی و هزران سخنور نادر است. و زخایر ادبی و اشعار سچه و ناب است که حتی دانشمندان خارج به این زبان با عظمت ارج می گذارند.
زبان فارسی دری و تاجکی زبان واحد است و کلیمات متداول در هر سه کشور البته با تفاوت لهجه ها زبان با قدسیت فارسی را تشکیل میدهند، زبان توده ها و اکثریت مردمان آسیای میانه است.و به این زبان تکلم میکنند در هند و پاکستان نیز از حلاوت و عذوبت اش سهم میبرند.علامه اقبال و صد ها نویسنده وشاعر از حوزه تمدنی هند که به این زبان شعر های سروده اند. مثال های روشن این ادعا است.
زبانهای داخل و مروج کشور در غنا مندی خویش از همدیگر وام برده اند و با هم برادر وار حیات بسر می برند و میگویند برخی کلیمات کج شده ی فارسی واژه گان زبان پشتو را ساخته اند.
رهبران کج نظر میهن!
سی سال است مردم کشور رنج میکشند، قربانی داده اند، هیچ خانواده ی نیست که به داغ یکی از اعضای فامیلش سوگوار نباشند. اگر به توغ های قبرستانها نظر بیاندازید به عمق فاجعه پی می برید فرزندان جنوب،مرکز،غرب و شرق کشور همه روزه تلفات میدهند و اخبار افغانستان همه روزه به جز از کشتار و نابودی مردم دیگر خبری ندارد. خلاصه تمام مردم کشور ازین مصیبت بی نصیب نمی باشند.هستی و دارای وطن در کام نیستی فرو رفت، بیت المال چور و چپاول شد،کشور ویران گردید و شکم هزار پاره ی کاخ تاریخی شاه امان الله خان تمام جنایات و ادمکشی درین گوشه جهان رافاش و بر ملا میسازد.
بیایید سلاح اندیشه ی باطل خود را به زمین بگذارید و بیش از این اسباب رنجش خاطر مردم نگردید و فرهنگها را از همدیگر جدا نسازید که هر یک به غنای دیگرمدد میرسانند.
هر دو فیصله ی شورای وزیران هم در باره ی خروج نیرو های امریکای از ولایت وردک و هم بیرون کردن اصطلاحات فرهنگ بیگانه از فرهنگ کشور چون رها کردن باد در هوااست و تعمیل هر دو فیصله از توان شورای وزیران بدور است و همین اکنون نا توانی شورای وزیران در اخراج نیرو های امریکا از ولایت وردک این مطلب را روشن میسازد.
مولانا کبیر فرخاری

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 41 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.