Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

لهجـــه هـــای بدخشــــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط عزیزالرحمن احمدی "خواهانی"   
دوشنبه ، 15 آذر 1389 ، 14:55

عزیزالرحمن احمدیسم الله الرحمن الرحیم

معرفی مختصر خودم عزیزالرحمن احمدی فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دری دانشگاه کابل.
بنده از ولسوالی خواهان ولایت بدخشان بوده، دوره ابتداییه را در لیسه ولسوالی خواهان ولایت بدخشان خوانده و دوره عالی را در لیسه عالی حبیبیه شهر کابل به پایه اکمال رسانیده ام و درسال 1388 از  دانشکده زبان و ادبیات رشته دری دانشگاه  کابل سند فراغت بدست آوردم.

قابل تذکر است که بدخشان در شمال شرق افغانستان موقعیت داشته  و بیشتر از  یک ملیون نفوس دارد، دارای 28 ولسوالی بوده از ساحه وسیع و سرسبز و کوهستانی برخوردار می باشد در این ولایت اقوام تاجک، ازبک،پامیری و یک اقلیت گجر واقوام دیگرنیز زنده گی می نمایند.

بنده می خواهم بالای لهجه ها کمی روشنی بیندازم باید گفت که در زبان دری لهجه های زیادی وجود دارد که در هر ولسوالی ولایت بدخشان لهجه های زبان فرق می کنند و متفاوت هستند.مانند لهجه های دروازی؛ جرمی، فیض آبادی، راغی وغیره.

 

وجه تسمیه بدخشان:  بدخشان سرزمین لعل است بدین ملحوظ کلمه  "بدخش" به معنای لعل و پس وند "آن"  به معنای محل است یعنی سزمین لعل، می خواهم بیشتر بالای محل زندگی خودم (ولسوالی خواهان) که نصف عمر خویش را در آنجا به سر برده ام بیشتر توضیح دهم.

وجه تسمیه خواهان:  واژه خواهان به معنی محل چشمه ها بوده از دو کلمه گرفته شده است. کلمه "خواه" چشمه را گویند وپسوند "هان"  به معنی محل است، یعنی محل چشمه ها من که از ولسوالی خواهان ولایت بدخشان هستم، می خواهم راجع به لهجه محلی خودم کلماتی  لهجه یی را به دسترس شما خواننده گان محترم  قرار دهم.

 

نام وسایل خـانه:

لهجه یی                               معیاری

کورپه            korpa            لحاف

کورپه چه      korpacha       دوشک

تک سری       Tak sari        بالشت

در                Dar               دروازه

قره بایی         Qara Bai      چای جوش کلان گلیتی

غداره            Ghedara       تغا ره

اوغرک        Oghrek          اونگ

سطیل          Satil              سطل

مشقاب       meshqab         بشقاب

 سرفه         serfa              سفره

 گیلم      gilam                  گلیم

دیگ تال      digtal            تخم پزی

الاغو         Alagho           تخم پزی

شیتون چراغ -       چراغ تیلی(چراغ که از روغن جهت روشن کردن در سابق  از آن استفاده می نمودند)

منگی         Mangi      کوزه

 

 

نام پوشـاک:

لهجه یی                     معیاری

کرته          Kerta       پیرهن

ایزار          Ezar        تنبان

تاقی           Taqi        کلاه

جومه        Joma       چپن

چپلی        Chapli      چپلک

لته           Lata         چادر

سله          Sala         لنگی

کلووش   Kaloosh     کلوش

پا پوش   Papoosh    بوت، موزه، کرمچ

گردن پیچ Gardanpaich  دستمال گردن پیچ

چمبوس     Chambos     بوت، این نوع بوت ها در قدیم از پوست حیوانات آماده می شد.

جورب        Jorab          جوراب

چارق      Chareq         بوت مسح که همراه کلوش پوشیده می شود.

دستونه    destoona      چوری

امیل گردن Amilgardan  گردن بند، لاکت

فک پیچون    Fekpaichon      پوز بند

دستمال        destmal           دستمال

رومال       Romal                شال

گوشوار    Goshwar          گوش واره

کوش         Kosh                کفش

دست کش   Destkash      دست کش

دست بند    Destband      دست بند

 

نام خوراکه ها:

لهجه یی                    معیاری

جیرغات    Jirghat    ماست

نون          Noon       نان

شوروا      Shorwa    شوربا

لوبی          Lobi        لوبیا

شله           shela     شوله

شور چای   Shorchai  شیر چای

پیاوه         Piawa      شور بای ترکاری

پلاو          Palaw       پلو

 

 

 

نام حبوبات:

لهجه یی                         معیاری

غله              Ghala            گندم

لوبی              Lobi             لوبیا

باقلو             Baqli            باقلی

بادم            Badam           بادام

 

 

نام میوه جات:

لهجه یی                      معیاری

سیو                Saiw         سیب

شفتالی            Shaftali     شفتالو

زردالی          Zardali        زردالو

نار                  Nar           انار

آلیچه           َAlicha         آلو چه

قلالو            Qalalo         آلو

کوپ سلطون Kopselton   الو بخارا

چارمغز      Charmaghz   چهار مغز

 

 

ارتباطات خانوادگی:

لهجه یی                    معیاری

عمک        Amak          کا کا

تغه          Tagha          ما ما

ینگه         Yanga      زن برادر  یا  زن کاکا

اکه              Aka         برادر کلان

بیرک         Biarek        برادر کوچک

بچه عمک  Bachai Amak  بچه کا کا

بچه تغه     Bachai Tagha  بچه ما ما

خویش          khaish          قوم

اپه                 Apa         خواهر کلان

خارک           kharek       خواهر خورد

دده                Deda          پدر

اته                  Ata           پدر

صغیره         Saghira        یتیم

دخترک       Dekhtarak    دختر

بچک            Bachak      بچه، بچه گک

مردک           Mardak      مرد

زنک             Zanak        زن

 

 

اصطلاحات عروسی:

لهجه یی                        معیاری

اروس               Aros        عروس

دوماد            domad        داما د

خوش دامن    khoshdaman خشو

قیسنگل          Qaisangul    خیاشنه

خسر بچه       kheser Bacha  خسر بره

خار عروس    khar Arose     خواهر عروس

توی                   Toy          عروسی

شانجی           Shanji  بدرقه کننده گانی که زن باشند

پشه              Pasha         شاه بالا

کرته  اروسی   Kerati Aros       پیرهن عروسی

چاشت عروس    Chasht Aros      تخت جمعی

دارغه              Dargha          تویی بریدن ( کسانیکه از طرف دختر دارجهت بردن اموال و پول و دیگر جهز از خانه داماد  تعین می گردند.

تغه عروس    Tagha Aros        پدر وکیل

 

اصطلاحات فاتحه:

لهجه یی                            معیاری

ختم قران Khateme Qeran     ختم قرآن

روز چل        Rose Chel         روز چهل

خونه هلال    Khona Halal       روز سوم

مورده شو     Morda sho          مرده شو

جمه گی          Jomaghi       (جمعه گی )  یک هفته بعد از فوت کسی

آبرو        Abero        دوره    (   پول که در وقت تدفین به کسانیکه در وقت جنازه حاضرمی باشند برایشان توزیع می گردد.

 

نام جای ها مانند دهلیز خانه وغیره:

لهجه یی                              معیاری

ایجیره  (حجره)     Aijra       مهمان خانه

پیشتاق(برنده)      Paishtaq     دهلیز

بالا خانه            Bala khana  منزل بالا )خانه دو منزله)

الاو خونه     Alaw khona          آشپز خانه

دیگ دون             digdon        دیگ دان

چلک                  Chalek          تندور

خونه                  Khona          خانه

میمون خونه       Maimon khona  مهمان خانه

ستمب                  Stemb               ستون

ایلگه                     Ailga           اتاق های اند که غیر منظم و بطور موقت د رایلاق (چراگاه تابستانی)ساخته می شود

شیبر                 Shaiber       چمن، سبزه زار،ولی د ر مناطق سرد موجود می باشند.

قشلاق              Qushlaq      دهکده، ده

آغل                   Aghel        گاو خانه

قمه                    Qama      محل نگهداری گاو ها

شاله                Shalah       محل نگهداری بز و گوسفند

که دون             Kadon                    کاه دان

 

نام پرندگان:

لهجه یی                          معیاری

غلبک         ghelbek           عکک

سبه              Saba              سایره

کجریک         Kegrik           گنجشک

مینه             Maina             مینا

ماکوک          Makok           ماکیان

چوچک        chochek        چوچه

القاب             Elqab           عقاب

قمری            Qumri         موسیچه

کفتر             Kafter          کبوتر

چاک              k Cha          چغز

چرغ            Chargh          با ز

مرغ آوی     Merghawi       مرغ آبی

کوگ             Kawg           کبک

ملا بوت بوتک  Mlabotbotak هد هد

پلاشتریک         Plashtrik      پرستو

خلیفه اوما        Khalifa Oma  هما

جولیک                 Jolik          جل

ساچ                    Sach        قره قش

زرغاو             Zarghaw       زرچه

 

کاربرد افعال:

 

لهج یی                                  معیاری

احمد نون خورده ایستادست          احمد در حال نان خودن است

احمد نون خورد                       احمد نان خورد

احمد نون می خوره                   احمد نان می خورد

احمد نون خورده است                احمد نان خورده است

احمد مکتب میروه                    احمد مکتب میرود

احمد مکتب رفتست                   احمد مکتب رفته است

زینب درس می خونه                 زینب درس می خواند

زینب خط نوشته می کنه             زینب خط نوشته می کند

سارا خونه ره جروب میکنه         سارا خانه را جارو می کند

سارا  لاق می شویه                   سارا کالا می شوید

محمود علف میدروه                  محمود علف دور می کند

محمود قولبه می میکند               محمود قلبه می کند

  نجیب باغه آو میده                  نجیب باغ را آب می دهد

نجیب سوزیا ره آو میده              نجیب ترکاری ها را آب می دهد

پرویز خونه شه جور میکنه         پرویز  خانه خود را می سازد

پرویز دیوال میکنه                    پرویز دیوار می کند

پرویز رفته گسیت                    پرویز رفته است

پرویز  نون خورده گسیت           پرویز   نان خورده است

پرویز  ایران رفته گیست            پرویز ایران رفته است

 

 

 

چیستان:

از بالا میاید هش هش دندون داره سی و شش

"اره"

 

صندوقچه ء ول ولی نه در داره  نه کلی

"تخم"

 

آسمان پر ستاره    میده میده می باره

" ایلک  "

 

یک درزه غشه رو  رویی آو میکشه

" آش"

 

از بالا میایه تیر واری پیش برش شیر واری

" عکک"

 

یک مرد قد پست، کمر شه  بست، در خدمت همه است.

" جارو"

 

میرود بربری بید می کند تخم سفید

"   تار و چرخه  "

 

ایبری دره او بری دره در بین آن یک توقلی بره         "  طفل و گهواره"  

      

 

چیست که روز میگردد  می گردد  شب در چای یک تنگه قرار می گیرد.

                                                                               " عسا چوب"

 

چیست که روز می گردد می گردد شب دهانش باز می ماند

" کفش"

 

یک تاقچه پر میخ چه

" دهن و دندان"

 

 

 

 

 

 

 

دوبیتی های لهجه یی:

در گذر ما بسته  ای تر میفروشن          خال لو دختره به زر میفروشه

خدا بگیره کمی و کمبودی ره              همسایه مایم جای دیگر میفروشه

  

از دور نظاره میکنم بالا ره               با گردن پست قد دولت ما ره

دولت ماه جون سرمه نزن چشماره      بی سرمه و بی سرخی تو کشتی ما ره

 

بالا میری به من گل لاله بیار             در کاغذ سوز(سبز) مشکه پیچانده بیار

بر کاغذ سوز مشکه  پیچانده نشد        یک دسته گل بستگی لاله بیار

 

بالا خونه پائین کبوتر خونه               قم  قم  میکنه  کبوتر بیگونه

یارم اومدست در تگ بالا خونه          حیرون حیرون سونی خونم می بینه

 

راه  اومده اید سوده شده پای شما      کوش های هزار میخجه در پای شما

ما میدونیم برای ما اومده اید            من خاک شوم پیش قدم های شما

 

 

من کوچه دوم کوچه دوم نار خرم       من خرترکم مگم غمی یار خـرم

من خرترکم عقل کلانان دارم             ناخورده شراب خیال مستان دارم

 

 

من صدقه شوم یکه یکه گشتنته       درگوشه بام مردما شیشتنته

در گوشه بام مردما چی شیشتی        ما را کشته دو چشم انگور سیات

 

مرغابی ره بین لب لب جوی پرواز کرد   گردد کجکاش گشتیم او هم ناز کرد

گرد کجکاش گشتیم روز ی صـد بار       میلش که به ما نبد بلند پرواز کرد

 

در لبک بام شیینی و سرشانه  کنی       ای بچه ای رهگذر ره دیوانه کنی

دیوانه کـنی اشارت خونه کنـــــــی         پیسشه گیری خودک شه آواره کنی

رفتم سر نیرنگه و دیدم راغه             گل های شگفتگی و سیل باغه

گفتم بروم یکبار بیبینم راغه              ارمان به دلم ماند ندیدم راغه

 

 

 

تهیه کننده و گرد آورنده

عزیزالرحمن احمدی "خواهانی"

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
  • متینجک
    ای کاش نه گرد میاوردی و نه جمع می کردی این هم شد به نظرت کار تحقیقی
  • ناشناس
    جالب است تشكر
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 115 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.