Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
نمــک خــوردی نمــکــدان را تــو مشـــکن! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتر جلیله سلیمی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:20

داکتر جلیله سلیمیشمال و مرکز افغانستان و تا اندازه همه افغانستان محل زندگی اقوام و نژاد های مختلف است که بیشتر در میان خود به زبان های مادری اقوام مربوطه شان حرف میزنند ولی به رغم تفاوت های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و تاریخی با رشته محکمی فرهنگی و کلتوری زبان دری فارسی با هم متحد اند که در این میان شاعران، نویسندگان و قلم بدستان دیگر تبار در مجموع آثار شان را به زبان فارسی دری به نشر میرسانند.

 

امروزخوشبختانه بیشتر از سخنسرایان و نویسنده گان که به زبان فارسی دری مینویسند و میسرایند از اقوام پشتون، ازبک، ترکمن هزاره ودیگر اقوام بزرگ و کوچک هستند که سلسله اجداد انها به اقوام دیگری غیراز فارسی دری زبانان و یا پارسیان و یا تاجک تباران میرسد ولی آثار نوشته شده آنها به زبان فارسی انها را به شهرت و موفقیت های بزرگی رسانده و در بسیاری موارد به موقیعت های اجتماعی قابل احترام هم رسیده اند و ضمنا از نگاه اقتصادی هم شغل های پردرآمدی را از برکت این زبان نصیب شده اند که خوشبختانه این میتواند نماد از پیروزی زبان فارسی دری در میان اقوام ساکن در کشور محسوب شود.

ولی نکته قابل تاءمل این است که این سخنسرایان فارسی دری نویس با وجود این همه منفعت های مادی و معنوی با استفاده از این زبان تا چی اندازه درپی برباری زبان دری بوده اند و تا کجا خواسته اند درمعرفی صادقانه ی تاریخ باستانی زبان دری فارسی ووارثین اصلی و بومی وابسته به زبان دری در این سرزمین در حوزه خود و بیرون از آن غیر جانبدارانه بنویسند و تا چی اندازه بدون تبعیض برای معرفی وارثین اصلی و بومی فارسی دری زبانان افغانستان کنونی آنچه حقیقت است بیان کرده اند تا ریشه های این زبان را در ذهن تاریخ زنده نگهدارند.

 گرچه خوشبختانه این واضح است آثار ادبی انها میتواند نماد از همبستگی آنها را با اقوام اصیل دری فارسی زبان کشور بیان کند ولی دیده شده است که وقتی مساله معرفی هویت تاریخی، جفرافیایی و نژادی اقوام اصیل فارسی دری زبان یا تاجک تباران در کشور کنونی افغانستان مطرح میشود مساله جایی دیگری میرود. اینجاست که خون حسادت به جوش میاید، قلم ها برای گردن زدن به حقایق شمشیرمیگردند، راه ها عوض میشوند، دست ها از آستین های دیگری کشیده میشوند، خط ها رنگ میبازند، موضع گیری های خشمگینانه آغاز میگردد، توهین و بدگویی ها و رقابت ها قدم میکشند. و بلاخره دست ها بر روی آفتاب گرفته میشود.

 این حسادت ها و کینه توزی ها حتی در تاریخ نویسی واثر های پژوهشی پژوهشگران غیر فارسی زبان ساکن در افغانستان در گذشته و حال به کثرت دیده میشود.

پژوهش ها وآثارنوشته شده با قلم حسادت و افکار عقده مندانه در مورد وارثین زبان فارسی دری زبان و تاریخ باستانی این قوم در افغانستان کنونی ازجاده پژوهش های ژرف علمی منحرف شده و به جاده تبعیض منتهی شده است که منجر به بزرگترین جعل های تاریخی درمعرفی تاریخ وارثین زبان فارسی و فارسی زبانان افغانستان کنونی شده است.

بلاخره این جعل کاری ها و نوشته های جانبدرانه و تبعیضگرایانه سبب بی باوری برای اشخاص و افراد بیگانه که میخواهند در مورد تاریخچه زبان دری فارسی در افغانستان کنونی و وارثین اصلی این زبان معلومات پیدا کنند گردیده و انها را مجبورمیسازد که به منابع خارجی رجوع کنند.

 قرار گفته ها وقتی آثار نوشته شده پژوهشگران و نویسنده های ساکن در افغانستان را مطالعه میکنند پژوهش های انها با پژوهش های یک پژوهشگر خارجی در مورد فارسی زبانان افغانستان به کلی فرق داشته و اکثراز پژوهش های نویسنده گان ساکن در افغانستان راضی به نظر نمیرسند چون بعد از کمی دقت متوجه میشوند که این نویسنده گان دری نویس که زبان دری زبان دوم انها است بیشتر تلاش کرده اند تا نوشته ها و آثار پژوهشی خود را به نفع اقوام خود تغییر بدهند واز پیشینه تاریخی وباستانی وحقیقت های آفتابی که در مورد اقوام بومی اصیل تاجک تبار فارسی دری زبان افغانستان با شواهد تاریخی موجود است یا طفره رفته و یا از نوشتن آن انکار کنند.و در بیشتر موارد هم دیده شده است که این نویسنده ها تلاش کرده اند حسادتمندانه تاریخ اقوام اصیل و باستانی مردمان دری یا فارسی زبان را در افغانستان ضعیف و یا وارونه جلوه بدهند.

گرچه این اشکار است که هیچ کوهی با انگشت و یا وزش بادی ازجا نخواهد جنبید ولی با این حرکت ها میشود روا دید ها را سنجید و مطلب آشنایی های دیگران را در مورد زبان فارسی دری و وارثین این زبان به خوبی شناسایی کرد.

اینجا است که آن ضرب المثل قدیمی فارسی یادم میاید که میگوید:

نمــک خوردی نمکـــدان را تو مشـــکن    ..........    نمــــکم پیـــــش چشمــــانت بگیــــرد.

 

 

 

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • zakaria  - Very misleading article

  I am sorry in advance as I am writing this in English as I do not have Farsi alphabet-capable keyboa rd.It is true that Tajeeks in Afghanistan and Tajeekistan speak in Farsi as a native tounge and are of the same racial root but in Iran it is a different case. In that country the idea of race and eth nicity is not a factor in most part and all the ethnicities including; Fars, Turks, Kurds, Azeres, K hawares, and many other speak in Farsi. Now let's go to Afghanistan of modern day that in the past i t was known by many other names where people of Turk, Turk-Mongol, and Tajeek lived and spoke Farsi. Babor and his children took the Farsi language all the way to India and promoted it,Sultan Mahmud G haznavi spent his life time in promoting the Language of Farsi. Do you honestly think if it was not for the Truks, Muhammad Iqbal Lahori ever got acquainted with Farsi and would have written his great poetic book. In a nut shell tell me one Tajeek leader either today or in the past that has worked h ard for the good of Farsi language as the above mentioned individuals. True that Tajeeks speak only Farsi but Turks, and Turk-Mongols not only speak Farsi fluently but they also have kept their own la nguage as well. Please acknowladge the hard work of non-Tajeek,non-Fars people in the shaping of the Langage as well. In our country it is accepted that more than a solid 55%of the population speak Fa rsi as their original language, and have of them are of Hazara ethnicity but in your article you men tion these people at the end of the list of group of people who speak and write in Farsi, it leaves me with no other option but to think what is going on here, why a group of people who speak and guar antee a solid majority for a language is kept behind the lines? is it racism, is it cowardness, it i s an act of injustice? I leave it up to the author to clarify. please do not mind it and publish it for the readers.
 • جهانشیر..
  خانم سلیمی سلام، فکر نکنم لازم باشد که شما یکبار فارسی دری بگوئید و باز دری فارسی و باز دری!


  زب ان مردم افغانستان فارسی است و بس!


  تشکر از نوشته ای شما، در نوشته های بعدی خود فقط فارسی/پارسی ب نویسید و از کسی نترسید.


 • ناشناس
  در عصر بیست و یک بحث کردن روی چند و چون زبان وقوم چندان منطقی به نظر نمی رسد از سوی هم هر زبان معرف خودش از و می تواند جایگاه و عظمتش را تعریف کند از این رو اگر کسی در این رابطه داوری نموده و یک زبان را با دیگری برتری دهد از نظر فرهنگ شرقی ها نیز ملاک منطقی نخواهد داشت ؛ اما در پیوند با این نبشته ر استش من نداشتم که که این بانو عزیز با ردیف نمدن این کلمات پشت سر هم چی هدف داشته است که حتا یک مورد هم با انچه اظهار داشته اند به عنوان یک متن که قرار است آن را در یک رسانه برای نشر بدهند مثال و یا نم ونه ی را نیاورده اند ، بنأ فکر می کنم سخنگ گفت پیرامون هر چیز نیاز به یک تعمق اکادمیک دارد ورنه اسا س کار رسانه این است که اگر برای تاج ساخته نتوانستی به سادگی آنچه می خواهی بیان کنی و یا بسازی به یک لکه تبدیل می شود کسانی که خود را میراث دار زبان پنجهزار ساله می گیرند باید کمی به معلومات شان بی اف زایند ، زیرا زبان فارسی و فرهنگ غنی و پر بپار آریانای کهن نباید حامیان و میراث داران خالی ذهن و احس اساتی داشته باشد .
  با درود پدرود - ج روستاپور
 • آریا تهران
  خانم دوکتور محترمه خیلی زیبا نوشتی آفرین به استعدادت وبه این شهامت که تو داری ای دوشیزه راستین آریا نای بزرگ ، کوروش ، رستم ، سهراب ، تهمینه . همینطور است راست میگویی میراث داران بزرگ این سرزمین فارس ی زبانان ازهمه خیلی جفا دیدند . هر که آمد اینجا برایشان خیانت کرد بعدحالا میگویند شما کی هستید من شم ا را نمیشناسم. شما حقیقت میگویید که زبان فارسی زبان اجداد شما است ولی حالا کسی این را قبول نمیکند ش اید از رقابت و شاید طوری که خودت نوشتی از حسادت پس چی چاره است جز اینکه دندان به جگر گذاشتن .بگذار هر گه هر چی میگوید بگوید آفتاب را نمیتوانند به دو انگشت پنهان کنند.
 • ناشناس  - ایرج

  باعرض سلام خدمت این بانوی نوکار درعرصه ادبیات زبان پارسی. ولی جای بسیار افسوس دراین است که این خانم اولاً ازتاریخ و بعداً ازمنبع زبان پارسی چندان علمیت کافی ندارد و امیدوارم یکبار به همتباران تاجکستا ن خود نگاه کرده و بعد ادعا کند که زبان پارسی مربوط که کدام تبارها اند.
  بدرود
 • مرتضی  - سلام
  سلام به همه دوستا و بخصوص نویسنده این مقاله مطلب جالب است اما متاسفانه در دنیایی کنونی مردم زبان دری که از این زبان فارسی:اردو و بغضی لغات فارسی در عربی نیز جا گذین شده است کسی قدر دانی نمی کند من از دانشمندان محترم زبان دری خواهش میکنم تا حقا این زبان را ادا نموده و در مورد این زبان شیرین تحقیقات ن مایند تا مصدر خدمت و میراث گرانبهایی برای نسل های بعدی گردد.....تشکر از شما
 • شاهینی کیهاننما  -  حق به حقــــــــــداد میـــرسد ........نیک به نیـ
  سلام فرستاده می شود برای خواهری ارجمندم داکتر صاحبه جلیله سلیمی.
  خواهری گرامی شمااندیشه ای دانشمندان ه دارید چون مقاله ایتان نمایندگی از خانواده ای شاعران و دانشمندان میکند بدین رو روان دانش از اندیشه ای نیاکان در اندیشه ای نژادی آینده اش نهفته می ماند و این هم رازیست اگر امروز نی مگر فردا خواهد درخ شید.
  و آن شعر همانچه در پایانی مقاله ایتان نگاشته اید شعری برگزیده است و یک مصراعی دیگر نیز درآن شعر افزوده شد از سوی برادرت برای ناسپاسان.
  **********
  نمک خوردی نمکدان را تو مش کن
  نمکم پیش چشمــانت بگیــــرد
  روان شود ز اشکـــــانت نمکم
  روانش از گریبانت بگیـــــرد

  **********
  خواهری گرامی به کامی دل رسانیده شوید.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.