Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

استخبارات پاکستان بازیگر اصلی در منطقه پس از دههء هشتاد است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 12:26

استخبارات پاکستان بازیگر اصلی در منطقه پس از دههء هشتاد استحمله های مرگبار طالبان یک روز پس از نشست عمان، تعهد شکنی آشکار پاکستان است
در این شکی نیست که استخبارات پاکستان پس از تهاجم شوروی تا حضور امریکا در افغانستان، بازیگر اصلی در منطقه است و از چندین دهه بدین سو نبض جنگ در افغانستان را در دست دارد. این شبکهء جهنمی توانست با استفاده از هجوم شوروی امتیازات قراوانی از امریکا بدست آورد. حق انکشاف هسته یی و داشتن بم اتوم و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی امریکا و سایر کشور هتی جهان را پیدا کرد، نه تنها این؛ بلکه با سرازیر شدن جنگجویان از کشور های عربی، افریقایی، آسیایی، اروپایی و امریکایی به پشاور میلیارد ها دالر به پاکستان سرازیر شد. در همین زمان بود که عبدالله اعزام وابسته به جنبش جهانی اخوان المسلمین از فلسطین و اسامه از امریکا به پشاور آ مدند و تحت نظر آی اس آی به فعالیت های شان به نفع مجاهدین ادامه دادند و هزاران میل اسلحه تحت نام کمک به مجاهدین افغانستان، به این کشور به گونهء مستقیم به اردوی پاکستان سپرده شد. نظامیان پاکستانی توانستند تا ده ها میل اسلحه و صدها هزار دالر به عنوان از تنظیم های جهادی بدست آورند. جهاد افغانستان در واقع حیثیت" گاو شیری " را برای پاکستان پیدا کرد. شهر های این کشور، بویژه پشاور توسعه یافت و حاکمیت پاکستان در قبایل گسترش یافت. استخبارات پاکستان نقش مهمو حتا تعیین کننده در سمت و سو دهی جهاد افغانستان بر ضد شوروی را داشت. بیشترین اسلحه بوسیلهء اردوی پاکستان به مراکز مجاهدین منتقل می شد و حتا بدون کمک اردوی پاکستان ممکن نبود که پس از دههء هشتاد اسلحه چی که حتا یک خریطه سمنت هم بدون اجارهء آی اس آی از سرحد پاکستان وارد افغانستان شود. در آن زمان استخبارات و حکومت ملکی و گذوه های سباسی و مذهبی پاکستان در رابطه به افغانستان نظر واحد و اشراف کامل بر فعالیت های نظامی و سیاسی تنظیم ها و رهبران آنان داشتند. این سبب شد که پس از سقوط داکتر نجیب جهاد مردم افغانستان به ناکامی انجامید که در ناکامی آن آی اس آی نقش مهم ومرکزی را داشت. آی اس آی در زمان جهاد از طریق دفتر ارتباط گروه ها در این دستگاهء جهنمی نه تنها تمامی فعالیت های گروه ها تحت نظر داشت؛ بلکه سرشته دار و سارماندهء اصلی تمام فعالیت های سیاسی مجاهدین نیز بود و تمامی رهبران چون مومی در چنگال آی اس آی بودند و بسیاری از آنان هنوز هم هستند و به ولی نعمتان دیروزی و امروزی خود وفادار اند. این شبکهء جهنمی از آن به بعد هیچ گاهی ابتکار در جهت تنظیم و بسیج گروه ها را از دست نداد و هر از گاهی یکی را برضد دیگری پشتیبانی کرد و با امتیاز دهی یک گروهء خاص بیشتر گروه ها را از خود راند و از بطن سازمان های طلبه یی گروه تحریک طالبان را به کمک سیاسی امریکا و کمک مالی سعودی بوجود آورد. القاعده در نتیجهء اختلاف میان عبدالله اعزام که شخص معتدل و اسامه شخص تندرو به رهبری لادن در پاکستان تشکیل شد. در واقع کار استخبارات پاکستان پس از دههء هشتاد همیشه ابتکار رهبری تمامی گروه های جهادی و طالبانی را دارا بوده و تلاش می کرد تا مخالفان خود در داخل تنظیم ها را تجرید کند و بسیاری را ترور و وادار به فرار از پاکستان نماید. چنانکه احمد شاه مسعود فقبد قربانی این بازی آی اس آی شد. آی اس آی از همان آغاز تا کنون یک لحظه هم نگذاشته ابتکار را از دست بدهد. چنانکه هدف اصلی پشتیبانی های گروهی و تشکل های نو به نو گروه های مخالف مانند طالبان و القاعده از سوی پاکستان حفظ نفوذ دوامدار و ابتکار این کشور بر گروه های مخالفان افغانستان است.
آی اس آی دیروز توانست ابتلاف بزرگ ضد هجوم شوروی پبشین به افغانستان را متشکل از کشور های امربکایی و اروپایی و آسیایی در سطح جهانی به گونه غیر رسمی تشکیل بدهد و از این ساز و کار خود میلیارد ها دالر را بدست آورد. استخبارات پاکستان توانست بار دیگر پس از یازدهم سپتمبر از چنگال امریکا رهایی یابد و خود را با جا زدن در ردیف کشور های ضد تروریزم به بازی دوگانهء خود در افغانستان ادامه بدهد. پاکستان در یک دوره توانست تا با پیوستن به مبارزه با تروریزم میلیون ها دالر بدست آورد و اما حالا که تشت رسوایی اش از بام به زیر افتاده و بازی جدید را آغاز کرده است که گفته می توان برای تشکیل یک ایتلاف بزرگ متشکل از چین، روسیه و ایرانو حتا ترکیه را با خود ببافد که در محراق این بازی آی اس آی قرار دارد و بازیگر اصلی است و توانسته تا تمامی این کشور ها را به بهانهء منافع ملی بدور هم به نفع خود بکشاند. استخبارات پاکستان از چهار دهه بدین سو خیلی قشنگ توانسته است تا از تمامی امکانات مالی،  نظامی و سیاسی امریکا به نفع استراتیژی کلان خود در منطقه سود جوید و امریکایی ها هم مانند " گاو شیری" و حتا به مثابۀ " روسپی سیاسی"  خود را در آغوش پاکستان افگنده اند و برای استخبارات آن تمامی فرصت ها را  فراهم کرده اند تا از امریکایی ها  به بهای تجاوز سیاسی به نفع شان بهره بگیرند.  این رویکرد امریکا در برابر اسلام آباد سبب شده تا واشنگتن برایش " ببر کاغذی " بیش نباشد. شاید زمان آن رسیده باشد که دیگر پاکستان برای امریکا آن کشور رویایی نخواهد بود که برای رهبران و سیاستگذاران پیشین امریکا " بهشت آرمانی" برای رسیدن به اهداف استراتیژیک آنان نخواهد بود. امریکایی ها دریافته باشند که زمامداران پاکستان از چندین دهه بدین سو از امریکایی ها به عنوان "روسپی سیاسی" استفاده کرده اند و هر از گاهی با آغوش گیری ها در اوجی از نفرت به بیرون پرتاب شان کرده است؛ اما امریکاییی ها چنان ناشیانه مشتاق پاکستان اند که در هر بار بیرون افگنده شدن از آغوش پاکستانی ها عطش شان برای بازگشت بیشتر می شود. ممکن این رویا های سیاسی زمامداران پاکستان افکار خیلی رهبران امریکا را پر کرده باشد که پاکستان باید مورد حمایت نظامی و سیاسی غرب قرار داشته باشد. چنانکه . چنانکه وزارت خارجۀ امریکا هفته گذشته اسناد و مکاتبات پالیسی خارجی حکومت جیمی کارتر، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، را نشر کرد که حاوی بیش از ۱۱ هزار صفحه است.  در میان اسناد و مکاتبات نشر شده، یکی هم ملاقات زبیگنیو برژینسکی ، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کارتر، با برین ادوارد تالبایز، معاون صدراعظم پیشین زیلاند جدید، است که وی تاکید  می کند، ایران و پاکستان باید مورد حمایت نظامی و سیاسی غرب قرار بگیرند. آقای برژینسکی در این ملاقات گفته بود که اول کمک های کشور های اسلامی به پاکستان فراهم گردد و به تعقیب آن، کمک های غربی به پاکستان سرازیر شود. وی با اشاره به سخنان گاندی گفته بود که افغانستان باید غیر منسلک و بی طرف نگاه شود. وی از سه عامل چون؛ تداوم حمایت ایالات متحده از متحدین اش، ایجاد جهان اسلام واحد و ادامه جهاد در افغانستان برای خروج شوروی پیشین از افغانستان نام برده است. بدون تردید رهبران واشنگتن دریافته باشند که دیگر آن پیش داوری ها در مورد پاکستان نادرست از آب بیرون شده است و زمانی فرارسیده است که روی آن تجدید نظر جدی شود. هرچند این تصمیم ساده یی هم نیست که کاخ سفید بتواند با زودی با پنتاگون و استخبارات آن کشور هماهنگ شود؛ زیرا نظامیان امریکا هم در بازی های بزرگ دخیل اند و با مافیایی اسلحه و قاچاق مواد مخدر رابطه دارند. این رابطه ها تا کنون جهانی را به باد داده است و شاید گذشتن از آن امری ساده هم  نباشد؛ زیرا این گونه زد و بند های خطرناک و مرموز غیر قابل مهار بوده و از کنترول سیاستگذاران کشور ها فراتر رفته است. چنانکه این بازی به گونۀ عملی از سوی نظامیان پاکستان زیر نام رسیدن به " عمق استراتیژی " پاکستان در رقابت با هند در دست اجرا است. این سبب شده است که استخبارات پاکستان حتا چند گام پیشتر از استخبارات امریکا بازیگر فعال و دو آتشه در منطقه باشد و آن را می توان آقای استخبارات منطقه لقب داد.  این شبکۀ جهنمی برای اثبات چنین آقایی و حفظ بلند دستی خود هر از گاهی از سیاست های تهاجمی و گاهی هم سیاسی در افغانستان استفاده کرده است. چنانکه هر از گاهی که موضوع گفت وگو ها مطرح بوده و نشستی انجام شده است، این شبکۀ جهنمی در موازات رویکرد حکومت ملکی این کشور وارد عمل شده و برای امتیاز گیری های بیشتر سیاسی و نشان دادن ضرف شصت خود مخالفان مسلح دولت افغانستان را وادار به اجرای شدید ترین حمله های انتحاری و انفجاری و گروهی کرده است.
دلیل این آشکار است و به هیچ کس پنهان نیست که فرماندار اصلی مخالفان مسلح افغانستان استخبارات پاکستان است و برای رسیدن به عمق استراتیژی اش حاضر است که افغانستان را تا ژرفنای هستی اش به ویرانی بکشاند. حمله های زنجیره یی انتحاری همراه با تهاجم گروهی در ولایت پکتیا و غزنی و حمله های گروهی بر ولایت های فراه، اروزگان، وردک و انفجار دو ماین در کابل و رفتن آن به درجۀ شدید احضارات محاربوی و به شهادت رسیدن و جراحت برداشتن بیشتر از دوصد تن از هموطنان بیگناۀ ما خیلی ساده تشت رسوایی و بدعهدی استخبارات پاکستان را به نمایش نهاد. این حمله ها نشان داد که استخبارات پاکستان هرگز برای رسیدن به هدف های غیر انسانی خود از هیچ جنایتی دریغع نمی کند. درست این حمله ها یک روز پس از نشست مسقط در عمان انجام شد. آی اس آی خواست با این حمله ها هم ضرب شصت خود را نشان بدهد و هم بگوید که مخالفان در داخل افغانستان حضور فعال داشته و بحث بر سر موجودیت لانه های تروریستی در پاکستان موضوعی زاید است؛ اما با اتهام وارد کردن بر پاکستان نمی توان ضعف مدیریتی نیرو های کشفی و امنیتی را نادیده گرفت که چگونه مخالفانی می توانند، با عبور از چندین محل تلاشی خود را به نزدیک ترین نقطۀ هدف شان می رسانند که رهبری حکومت به آن کم توجه دارد. هرچه باشد حمله های زنجیره یی یک روز پس از نشست عمان نشان داد که دستان آی اس آی چنان در خون مردم افغانستان غرق است که برای رسیدن به هدف خود از هیچ جنایت آفرینی در افغانستان دریغ نمی کند. از سویی هم با این کار خواست، جهانیان را هشدار بدهد که جلو تروریزم جهانی در دست پاکستان است و هر از گاهی که بخواهد نه تنها یک شبه افغانستان را به خاک و خون می کشد؛ بلکه قادر است تا واشنگتن، لندن، پاریس و بن و برلین را نیز به آتش و خون بکشد. هدف از این جنایت آفرینی های استخبارات پاکستان، نشان دادن ضرب شصت اش بر جهان و بویژه برای امریکا و امتیاز گیری های بیشتر از آن می باشد. هرگاه امریکا وهم پیمانانش با این حمله ها اغوا شوند و بار دیگر با سیاست های دو پهلو تجربۀ ناکام گذشته را در مورد پاکستان تکرار کنند. چنانکه معاون ترامپ در گفت و گوی تیلفونی با نخست وزیر پاکستان از سفر وزیر خارجۀ امریکا به پاکستان خبر داد و این در حالی است که پاکستان اعلام کرده است که به کمک علمای این کشور طالبان را به میز مذاکره با کابل می نشاند. این گفت وگو در حالی انجام شده است که وزیر خارجۀ امریکا از حزییات بیشتر استراتیژی جنوب آسیای امریکا پرده برداشت و از روابط یک صد ساله با هند برضد چین سخن گفت و مودی را همکار خوب توصیف کرد. این نشاندهندۀ یک نرمش دیگر است که باز هم زنگ خطر تقویت تروریزم را به صدا در می آورد. در این صورت نه تنها فاجعه نه تنها در افغانستان فربه تر خواهد شد و پس از این مخالفان مسلح دولت افغانستان حمله های شان را در داخل این کشور بیشتر شدت بدهند؛ بلکه موج آن به زودی خطرناک تر از امروز دامن کشور های امریکایی و اروپایی را فراخواهد گرفت. حال بر امریکا و هم پیمانانش است که با وارد کردن فشار بر پاکستان و با در جای نشاندن آن جهانیان را از شر تروریزم نجات بدهند.یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 99 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.