Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اظهارات اخیر حان در مورد پیشگیری از جنگ داخلی پرده افگندن برروی شکست های امریکا در افغانستان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:29

مهرالدین مشیدپیشگیری از جنگ داخلی افغانستان یا  پرده افگندن برروی شکست های امریکا در این کشور
جان کری وزیر خارجهء امریکا بزرگترین دستاورد اش را پیشگیری از جنگ داخلی در افغانستان خوانده است. هدف از این اشارهء آقای کری امضای تفاهمنامهء سیاسی سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله است که با پا درمیانی او به امضا رسید و بر بنیاد آن حکومت وحدت ملی بوجود آمد. آشکار است که او با این اظهارات خود می خواهد بگوید که پس از به تقلب رفتن انتخابات، با امضا نشدن این تفاهمنامه درگیری نظامی میان دو طرف حتمی بود. من در اینجا نمی خواهم سر سناریوی تقلب انتخاباتی بحث کنم که کی برحق بود و کی برحق نبود و اما پیشامد های پس از انتخابات تا کنون به گونۀ واضح مشت ها را باز و چهره ها را عریان کرده است و از حقانیت دو طرف بر مصداق این شعر مولانای روم ”آفتاب آمد دلیل آفناب” به اندازهء کافی پرده برداشته است. در این میان آنچه مسلم است، اینکه تقلب های گستردۀ اننخاباتی از سوی دو طرف انجام شده بود و تنها تفاوت در میزان تقلب بود که حامیان یکی کمتر و از دیگری بیشتر توانستند، در روند انتخابات مداخله کنند و با این مداخله انتخابات و دموکراسی جوان کشور را به پرتگاۀ نابودی نزدیک کردند که انتخابات افغانستان را به یکی از بدترین انتخابات های جهان معرفی نمودند. از این که هدف اصلی در این نوشته، اظهارات آقای کری است و برمیگردیم به سخنان او که آیا او راست می گوید و یا در اظهارات خود مبالغه کرده است و هدف او از پیشگیری کردن جنگ داخلی چه است. وی در حالی این سخنان را می گوید که پس از امضای توافق یادشده جنگ ها در افغانستان به شدت افزابش یافت و طالبان توانستند شهر استراتیژیک کندز را دو بار تصرف کنند و خود را به دروازه های شهر های بغلان، هلمند، ارزگان و فراه رساندند که هنوز هم شهر های یادشده و بوبژه کندز و هلمند تحت تهدید شدید طالبان قرار دارند. جنگ در افغانستان به اندازه یی شدت گرفت که نبرو های امریکایی خلاف جدول زمانی تعیین شده افغانستان را ترک نکردند و اوباما به صراحت به صراحت از یک عقب گرد سخن گفت، جنگ افغانستان ادامه پیدا می کند و اما امریکا نمی گذارد که القاعده در افغانسنان مسلط شود. وی افزود که امریکا دیگر وسوسۀ ملت سازی در افغانستان را ندارد و امروز امریکایی ها به صراحت افغانسنان را خطرناک می خوانند. پس این سخنان او به گفتۀ نویسندهء ”اصول فلسفهء سیاسی” در واقع از رویکرد های سیاسی در غرب پرده برمیدارد که می گوید، سیاست در غرب سیمای ” تانژیرو” را دارد که گاهی در نماد شیر و زمانی هم در نماد روباه آشکار می شود که سیمای نخستین قدرتمندی و قاطعیت غرب را در شماری از تصمبم گیری های داخلی و بین المللی آنان به نمایش می گذارد و سیمای دومی نرمش های فریب آلود و انعطاف های مسخره آمیز آن را نشان می دهد که چگونه با بازی های سیاسی و نظامی سرنوشت ملت ها را به بازی می گیرد. این سیاست های غرب یعنی یاران نزدبک کری بوده است که امروز شرق میانه در آتش می سوزد و در کشور های یمن، سوریه و عراق آتش و خون بیداد می کند و شعله های آتش جنگ خانمانسوز هستی مادی و معنوی این کشور ها را نابود کرده و تیغ از دمار انسان های این سرزمین ها بیرون کرده است. کشتار های بیرحمانه و مهاجرت های جمعی اجباری در موجی از فقر و گرسنگی از کم ترین پیامد های جنگ غرب در این کشور ها می باشد. این بدین معنا است که لشکرکشی های غرب نه تنها دروازه های خوش بختی را بر روی شهروندان کشور های یادشده نگشود؛ بلکه بدتر از آن ثبات در این کشور ها و منطقه را از میان برد و با ایجاد تغییرات در منطقه و سرنگونی زمامداران مستبد نه تنها استبداد محو نشد؛ بلکه جدا از وحشت آفرینی گروه های تندرو داعش بسان مار های آستین غرب، آتش استبداد حاکم کنونی خطرناک تر از گذشته در منطقه زبانه می کشد. بعید نیست که موفقیت های کری در افغانستان نیز از این دست باشد و شاید اصل موفقیت او همین بوده که گویا به زبان دپلوماسی از آن سخن گفته است. از سویی هم از سخنان کری به گونۀ آشکارا فهمیده می شود که جنگ کنونی در افغانسنان جنگ داخلی نه؛ بلکه جنگ خارجی است که از سوی پاکستان، ایران، حالا روسیه و شماری کشور های دیگر به شمول امریکا بر مردم افغانستان تحمیل شده است؛ اما امریکا خلاف تعهدات اش که در معاهدۀ استراتیژیک و معاهدۀ امنیتی با افغانستان از آن تذکر رفته است تا کنون عمل نکرده و با توجه به سازش های پشت پرده اش با پاکستان و کشور های دیگراز اجرا و عملی شدن مواد آن عدول کرده است. در یکی از ماده های توافقنامۀ امنیتی آمده است، در صورتی که افغانستان از سوی یک کشور خارجی مورد حمله قرار بگیرد، امریکا مکلف به دفاع از افغانستان می باشد؛ یعنی این ماده به صراحت دشمن امریکا و افغانستان را هسان خوانده و مکلفیت های هردو کشور را ارایه کرده است. پس این اظهارات کری ببانگر تخطی آشکار امریکا از معاهدۀ امنیتی میان کابل و واشنگتن است که آقای کری به صراحت از آن سخن گفته است. ورنه کدام عقل سلیم این اظهارات کری را می پذیرد که گویا او از جنگ داخلی در افغانستان پیشگیری کرده و حالا به قول معروف افغانستان گل و گلزار شده است. این گفته همان آهنگ معروف خوانندهء زنده یاد مرحوم ” صیفو ” را به یاد می آورد که پس از یک سلسله داد و فریاد خوانی ها چون” آسیا وان، دوزخی، قرآنخور” به زبان امروز یعنی”رب” چنین ادامه میدهد، ”خیر و خیریت باشد، هیچ چیزی نشده، همه چیزم به چپاول بردی”. حال معلوم نیست که آقای جان کری با این اظهارات اش کدام سیاست های اشتباه آلود امریکا در افغانستان را می خواهد، پنهان کند. جز این که اظهارات اخیر جان در مورد پیشگیری از جنگ داخلی افغانستان را، پرده افگندن برروی شکست های امریکا در افغانستان خواند. زد و بند های پنهانش با اسلام آباد بر سر افغانستان و یا سکوت و بی تفاوتی هایش در برابر استتخبارات پاکستان و بازی های نظامیان پاکستان نه تنها برضد افغانستان؛ بلکه برضد امریکا و حیف و میل شدن میلیارد ها دالر امریکایی در پاکستان و افغانستان زیر نام مبارزه با تروریزم، از جمله ۳۲ میلیارد کمک های مالی به پاکستان و هزینهء برباد رفتهء ۱۴۰ میلیارد دالری امریکا برای بازسازی افغانستان که گفته می شود، حدود شصت میلیارد آن در بخش نظامی هزینه شده و اما هنوز ارتش افغانستان نیروی هوایی و اسلحۀ لازم برای جنگ با مخالفان مسلح ندارد. به همین گونه ده ها خبط و اشتباۀ جبران ناپذیر دیگر که تا کنون هزاران انسان بیگناه را به قربانی گرفته و خساره های هنگفت مادی و معنوی را به بار آورده است. مگر می شود که این همه را بازی سیاسی تلقی کرد و سرنوشت ملت ها را در پای آن ریخت و آیا این رویکرد را نمی توان بزرگترین اشتباه خواند که تا کنون به بهای بازی با حیات انسان چه که با حبات ملت ها تمام شده است. آیا چقدر منطقی خواهد بود که این بازی را برای رسیدن به اهداف استراتیژیک توجیه کرد. در حالی که نجات و رهایی انسان و انسانیت باید در محراق استراتیژی های بزرگ کشور ها قرار داشته باشد و نه بربادی و تباهی آن؛ اما با تاسف که امریکا تا کنون بزرگترین ارزش های انسانی را قربانی اهداف استراتیژی های کلان خود در جنوب آسیا و شرق میانه و کشور های حوزۀ خلیج کرده است که تا کنون نتابج آن معکوس بوده است. امروز هر قطره خونی که داعش در وجب وجب سرزمین های جهان می ریزد و دهشت ها و جنایت هایی که بر ضد انسانیت انجام میدهد، مسؤول آن امریکا است و هدف از حرفی را که ترامپ ربیس جمهور امریکا به گونهء انتقادی برای ادارهء اوباما می گوید و او را مسؤول ظهور داعش میخواند، بدون تردید چنین است و گفته می توان که این همه جنایت های بشری ارزش رسیدن به هرگونه استراتیژی های بزرگ را ندارد. امید آن می رود که سیاستگذاران جدید در کاخ سفید به رهبری ترامپ در این زمینه تجدید نظر کرده و به سیاست ها پبشینۀ کاخ سفید نقطۀ پایان بگذارد. یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 74 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.