Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

امنیت منطقوی ارزش ها و معیار ها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 16:52

احمد سعیدیمن شام روز گذشته مورخ 24 میزان 1395 از کنفرانس برگشتم که به ابتکار انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان که رهبری این نهاد پژوهشی را محترم دوکتور داوود مرادیان به عهده دارد این انستیتیوت به سلسله ابتکارات و عملکرد های موثر گذشته خود نشست دو روزه ای را تحت عنوان (پنجمین کنفرانس گفت‌وگوهای امنیتی هرات ) با حضور اضافه تر از 100 نفر از مقامات و کارشناسان افغانی بشمول اشتراک کننده گان دیگری که از۱۵ کشور و سازمان های بین‌المللی  حضور به هم رسانیده بودند در این کنفرانس
کارشناسان ارشد و آگاهان سیاسی از جمهوری اسلامی  ایران، پاکستان، ترکیه، هند، بریتانیا، آمریکا و روسیه تاجکستان سهم فعال گرفته بودنداین اشتراک کننده گان طی دو روز با نشست های دوامدار نفس گیر روی
اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه صحبت کردند و به پرسش‌ها نیز پاسخ گفته شد3.
دوکتور کریستین فر، استاد یکی از دانشگاه امریکایی که با لحن صریح صحبت می‌کرد گفت جنگ در افغانستان عوامل داخلی هم دارد اما او پاکستان را متهم کرد که از ایالات متحده پول می‌گیرد و آن را به مخالفان دولت افغانستان به مصرف می رسد .
خانمکریستین فر گفت وقتی کشورش یعنی امریکا مالیات می‌پردازد می‌داند که بخشی از این پول ها از طریق پاکستان به جیب طالبان و تروریستان دیگر می‌رود. در مقابل سخنان خانم کریستین فر یکی از جنرالان باز نشسته پاکستان که در محفل حضور داشت به جواب خانم امریکایی چنین گفت ما پاکستانی ها شاید یک کشور یعنی افغانستان را خراب کرده باشیم ولی شما امریکایی ها ده ها کشور را به ویرانه تبدیل کرده اید جنگ در کشور های عربی و نقاط دیگر دنیا در اثر مداخله شما امریکایی ها به وجود آمده نقش تخریب کننده شما نسبت به پاکستان در افغانستان و منطقه زیادتر است
یاهو جینگ، سفیر چین در افغانستان، وضعیت این کشور و منطقه را پیچده خواند، اما با اشاره به برخورد کشورش با هند، که با هم منازعات تاریخی و مرزی دارند، گفت آنها توانسته‌اند از طریق گسترش همکاری‌های اقتصادی، اختلافات سیاسی را به حاشیه بکشند.
شماری از شرکت‌کنندگان این نشست و از جمله یک کارشناس کشور ترکیه بر پیروی از اتحادیه اروپا به عنوان الگویی برای همکاری منطقه‌ای تاکید کردند. آنان گفتند ایجاد اتحادیه‌ای مشابه که بر اساس مبادلات اقتصادی شکل گرفته، از افزایش منازعات جلوگیری می‌کند. من نیز در این کنفرانس صحبت های داشتم از آن جمله از پاکستانی ها پرسیدم که آخر بگویید شما با این همه مداخلات از افغانستان چه میخواهید و تا چی وقت باعث کشتار مردم بی گناه ما می شوید و ده ها پرسش دیگر که متاسفانه آنچه که توقع  میرفت از طرف جنرال اسد درانی ریس اسبق اداره ISI پاکستان جواب  پیدا نکرد اما در این نشست با ارزش و موثر دیدگاه های خود را که یاداشت کرده بودمشریک ساختم .


1.تعریف وارزش امنیت.
تعریف امنیت.:مصئونیت از تعرض وتصرف اجباری  وساده ترین تعریف امنیت آرامش خاطر است.یعنی امنیت تنها نجات وفرار از جنگ نیست بلکه امنیت داشتن فضای آرامش وامن به مفهوم واقعی آن است که تهدیدات امنیتی را نیز در بر میگیرد.یعنی محیط امن عاری وخالی از تهدیدات امنیتی هم است.فقدان تهدید ورهائی از تهدید در همه ابعاد زندگی امنیت نسبی گفته میشود.ما شاید زمانی از شر جنگ در امان بوده باشیم اما سایه تهدیدات امنیتی همیشه  در محیط زندگی ما وجود داشته.
ارزش امنیت:امنیت نیاز طبیعی وفطری فرد جامعه ودستگاه های کوچک وامپراطوری های بزرگ است.هر موجودی فطرتا به خفظ ومصئونیت خود فکر میکند که طبیعی بودن امنی
ت را ثابت میسازد.در تنظیم امور زندگی  امنیت پیش شرط وپیش زمینه است برای حاکمیت قانون وحاکمیت قانون پیش شرط است برای تا مین  عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی  شرط اساسی برای اتحاد و وحدت ملی است ووحدت ملی هم  پیام آور استقلال وآزادی است وهیچ نعمت با ارزشتر از استقلال وآزادی نیست.
2.عوامل نا امنی: در کنار مداخله خارجی وتحرکات منطقه ای وفرا منطقه ای به عوامل درونی نا امنی بشرح ذیل اشاره داشتم.
1.    فقر اقتصادی ..که نیاز به تشریح نیست.
2.    اعتیاد .که هیچ کس منکر آن نیست.اعتیاد به فساد ومواد مخدر ومعتاد به پول ومصرف.
3.    خشونت خانوادگی :که زاده فقر فرهنگی وفقر اقتصادی است.
4.    بی‌اعتمادی  وبی باوری: ملتیکه در کنار هم نباشد نه روحا ونه هم جسما.
5.    هویت خواهی : زیر نام ارزش های ملی تک محوری وخود خواهی باعث نا رضا ئیتی میشود.
6.    تبعیض :تبعیض که یکی از عوامل اصلی نا امنی است در حاکمیت وادارات دولتی کاملا محسوس است.
7.    بیعدالتی: وقتی انکشاف متوازن نباشد توسعه ملی صورت نمیکیرد وتوسعه فردی فاصله وطبقه ایجاد میکند.
8.    جنایات سازمان یافته :جنایات دزدی واختطاف وتجاوزات گروهی .
9.    تبعیص جنسیتی: شما می بنید زنان من حیث نیمی از پیکر جامعه در کجائی جامعه قرار دارند؟
10.    نفاق وشقاق واختلافات قومی وسمتی وگروهی ووابستگی به حلقات بیرونی..
3. انواع  وابعاد امنیت:  امنیت انواع مختلفی  دارد اول  فردی، دوم امنیت  اجتماعی، سوم امنیت ملی، و چهارم بین المللی که در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و غیره قابل مطالعه وتحقیق است.وموضوع مورد بحث ما انواع امنیت است.یعنی

1.    امنیت فردی .امنيت فردی یعنی نبودن ترس ، آرامش خاطر افراد واتباع کشور.یعنی حالتی است که درآن فرد فارغ از از ترس آسيب رسيدن به جان يا مال يا آبروی خود يا از دست دادن آنها زندگی کند. که متا سفانه در افغانستان ارگ ریاست جمهوری هم ازین نعمت الهی بهره مند نیست.
2.    منيت اجتماعی:  طوریکه مردم بطور مشترک احساس امنیت کنند واز هیچ مانع وخطری نتر سند واین امنیت در شکوفائی کشور ها خیلی مهم است.چون از یک دست صدا نمی اید باید دستها ی مشترک در فضای امن واطمینان تکان بخورد. تصور زندگی سالم و هدفمند بدون  امنیت اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود و درست به همین رو دولتها در تحقق آن بسیار در تکاپو و تلاشند، زیرا  امنیت اجتماعی بر اقتصاد، تولید، توسعه، سیاست و فرهنگ خیلی اثر گزار است و تحقق امنیت اجتماعی به مفهوم فراهم بودن بسترهای تولید، اقتصاد، تجارت، علم و فرهنگ و اداره شهرها و کشور است به این ترتیب موضوع امنیت اجتماعی از موضوعات بسیار مهم به‌ شمار ‌می‌رود که ما هم روی آن تمرکز میکنیم وهم زمینه های فراهم آوری این نعمت الهی ونیاز فطری را با در نظر داشت امکانات وظرفیت های موجود در افغانستان به بحث میگریم.چون تهدید اجتماعی به هویت و ارزش‌های مورد احترام مربوط می‌شو د طوریکه یک هویت توسط هویت دیگر مورد حمله واقع می‌گردد. اینتهدیدات، در محدوده‌ داخل کشور اتفاق می‌افتد، اما اخیراً با گسترش فرآیند جهانی شدن، تهدید اجتماعی معنای  امنیت ملی  و فراملّی را هم یافته است.که ما اوراق تحقیق پیرامون امنیت منطقه وفرا منطقه ای را گشوده ایم.
3.      امنيت ملی:  حفظ ارزش های یک ملت از تهدیدات خارجی قابل تعریف است .وما بیشتر از همه به این امنیت نیاز داریم چون  نبود امنیت ملی امنیت فردی واجتماعی مارا سب وتاژ کرده . یعنیدر ساده ترین تعاریف، امنیت ملی این گونه تعریف می شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و این که کشورها  خصوصا کشور ما چگونه سیاست ها و تصمیمات لازم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می کنند. وقتی ما روی امنیت منطقه ای صحبت میکنیم منظور ما مصئون ماندن از خطرات منطقه است هر چند خطر خشونت وجهالت طالب وداعش والقاعده همه را یکسان ضربه میزند اما موقعیت جیو پولیتیک افغانستان آنرا نشانه وهدف قرار داده وامنیت ملی افغانستان در سطح منطقه از همه آسیب پذیر تر است.
4.    امنيت بين المللی: نيز حالتی است که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دست يازی به قلمرو يکدگر به سر برند ووضع موجود در خطر نيفتد.اما شاخ به شاخ شدن قدرت ها درین روز ها آزیر خطر جنگ جهانی را به صدا در آورده.هر چند جنگ جهانی عملا در سوریه ویمن وعراق وافغانستان جریان دارد ولی شاید از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم آن در اید.در آخر.
4. پیشنهاد ما بخاطر تا مین امنیت:
1.    اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه.
2.    مبارزه با عوامل تجاوز و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض.
3.    آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران.
4.    ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم.
5-  بطور خاص دا شتن استراتیزی ملی. هر کشوری برای پی گیری سیاست های امنیت ملی خود ناچار از داشتن درک روشنی از استراتژی ملی خود است. استراتژی ملی مجموعه ای از انتخاب های ملی است که با توجه به محدودیت ها و امکانات ملی به قصد نایل شدن به اهداف ملی تدارک می شوند. استراتیژی ملی دو عنصر مهم دارد د که عبارتند از: استراتژی توسعه ملی و استراتژی امنیت ملی.استراتژی توسعه ملی، کشورها باهدافی را دنبال میکند که متضمن رشد، توسعه، آبادانی و تکامل آنهاست، ولی در استراتژی امنیت ملی کشورها اهداف امنیتی و بقای خود را  تعقیب می کنند. یعنی امنیت وتوسعه از هم جدا نیست.توسعه متوازن ملی امنیت ملی را در پی دارد.شکننده بودن امنییت ملی ما طوریکه در فوق ذکر شد ناشی از طرز فکر جدا بودن توسعه ملی از امنیت ملی است.وما امنیت ملی خودرا  در رفع تهدیدات منطقه ای جستجو میکنیم. یعنی همسایه ها که امنیت ملی خودرا در نا بودی ما میدانند امنیت مارا در هم میریزند تا امنیت خودرا تا مین کنند..در آخر ما باید طرح های روی امنیت اجتماعی وامنیت ملی به دولت پیشکش کنیم.درین طرح ها هزینه هارا سنجش کنیم که آیا مصرف جنگ های دوامدار بیشتر است ویا تعدیل قوانین وایجاد ساختار جدید واحد های دادری .مثلا اگر ارادۀ سیاسی وجود داشته باشد من طرح هموار سازی بستر جدید تشکیلات اداری را ارائه میئهم تا بتواند همه مردم را شامل ساختار اداری نظام کند وبجای حکومت ولشکر نظامی فقط مردم خود شان امنیت را بگیرند.نمونه های کوچک سپردن اداره منطقه به افراد وکتله های مؤثر در محیط است که برای دفاع از خود وحکومت انگیزه دارند واجازه نمیدهند بیگانه وارد ساحه حاکمیت شان شود.محرومیت مردم از حکومت داری به معنی سپردن شان به دامن د شمن است.ودلسردی مردم باعث نفوذ دشمن در تمام مناطق گردیده.آنچه که برایم از همه چیز دلچسپ تر واقع گردید سخنان آقای دوکتور داوود مرادیان بود طی دو روز کنفرانس آقای مرادیان که برگزار کننده این کنفرانس بود در گوشه ای آرام نشسته بود اما در ختم کنفرانس در لحظات آخر از همه اجازه خواست و اینطور سخنرانی کرد نخست از همه اشتراک کننده گان بشمول نیرو های امنیتی و مسئولین هرات که هر کس به نوبه خود همکاری کرده بودند سپاس گزاری کرد اما در جملات بعدی آقای مرادیان این کلیمات و جملات زیبنده را به کار برد او گفت
ما به دنبال دست‌آورد نیستیم. ما به دنبال تفاهم هستیم. ما می‌خواهیم با برگزاری چنین نشست‌ها و ایجاد شرایط برای گفت‌وگو، تفاهم فکری و سیاسی اولا بین خود ما افغان‌ها به وجود بیاید و دوم بین ما و کشورهای بیرونی."
آقای مرادیان تأکید کرد: "دستاورد این کنفرانس چیزی نیست جز تلاش برای درک و تفاهم بیشتر. به گفته آقای مرادیان کنفرانس گفت‌وگوهای امنیتی هرات با الهام از کنفرانس گفت‌وگوهای مونیخ آلمان، که بیش از شش دهه سابقه دارد، همه ساله در هرات برگزار می‌شود. و این کنفرانس در سال های بعدی  نیز ادامه خواهد داشت .Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 186 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.