Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
انتخابات و بازی با "شاه مار" سیاسی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
يكشنبه ، 25 مرداد 1388 ، 10:42

انتخابات و بازی با "شاه مار" سیاسیانتخــــــابــــات و بــــازی بـــا "شــــــاه مــــــار" ســــیاســــی

در هشت سال اخیر ما شاهد گزیدن یک تعداد افراد توسط یک مار خاص از یک غار نه تنها یک بار، بلکه حتا چندین بار بوده ایم که تا هنوز به هوش نیامده اند. شاید بهترین نمونه این مار گزیدگان در بازی های انتخاباتی اخیر را در وجود مارشال محمد قسیم فهیم، استاد خلیلی، محمد محقق، سید منصور نادری، داکتر هارون امیرزادهجنرال دوستم و اسمعیل خان جستجو نمود که در هشت سال گذشته به بدترین شیوه از جانب کرزی گزیده شدند ولی هنوز در زیر افسون وی قرار دارند.


یک تعداد فکر می کنند که این مار گزیدگان این بار هوشیار شده اند و طوری بازی خواهند نمود که گویا کرزی به ساز ایشان بازی خواهد نمود. مثلاً فهیم خان معتقد است که چون هم غرب از کرزی روگشتانده است و هم قبایل پشتون از وی نفرت دارند، وی می تواند اینبار کرزی را به ساز خود مثل ساز توله هندو برقصاند. اما محقق، خلیلی و دوستم پلان های کلانتر ازین هم در سر دارند. آنها بگونه ای خود را آماده بازی نموده اند که کرزی نتواند مثل گذشته به آسانی آنها را بگزد.


تدابیر اولی آنها اینست که متحدانه وارد بازی میشوند و کرزی به تنهایی نمی تواند آنها را بگزد. تدبیر دو م آنها اینست که از کرزی تعهدنامه کتبی و حتا سوگندنامه گرفته اند که این بار ایشان را فریب نخواهد داد. و تدبیر سوم آنها اینست که ترک ها و ایرانی ها نیز تعهدنامه و با سوگندنامه کرزی را تضمین نموده اند مثلیکه در ایجاد شورای هماهنگی 1994 نموده بودند.

 

در افغانستان با توجه به گرایشات شدید قومی، محلی، آیدیولوژیکی، سیاسی، گروهی... ائتلافها در میان افراد و گروه های سیاسی و قومی، و محلی به دو دسته تقسیم میشود: یکی ائتلافها و زدو بند های نسبتاً طبیعی و دیگری ائتلافهای غیر معمول، عجیب و غریب.بگونه مثال حمایت سازمان افغان ملت، حزب اسلامی، پیر گیلانی، مجددی، استاد سیاف و یا گل آقا شیرزی و یک تعداد دیگری از حامد کرزی زیاد مایه تعجب کسی نخواهد شد. زیرا در جو کنونی از آنها انتظار فرا قومی و یا اندیشیدن بخاطر خیر و سعادت افغانستان کمتر متصور است. حتا هزار بار دیگر افغانستان را کرزی و برادرانشان غارت و به نیست و نابودی بکشانند، باز هم همین گروه های نامبرده در کنار کرزی و مافیای نظام باقی خواهد ماند، مگر اینکه کدام لقمه چرب تر از جای دیگری برای شان وعده داده شود.

 

اما آنچه مایه تعجب شده است حمایت محقق، خلیلی، دوستم، فهیم، سید منصور نادری و اسمعیل خان و یک تعداد دیگری از کرزی است که نه از لحاظ منافع و مشترکات قومی و منطقوی قابل محاسبه است و نه از لحاظ اعتماد سیاسی، سازمانی و شخصی منطقی به نظر می رسد.

 

باید گفت انگیزه حمایت مارشال فهیم از کرزی با خواستها ی محقق و دوستم و یا استاد خلیلی تفاوت زیاد دارد. با آنکه مارشال فهیم لحاظ تباری متعلق به ملیت تاجک است و کرزی مقام ریاست اول را تلویحاً به نمایندگی از ملیت تاجک بوی داده است، ولی فهیم بیشتر از موضع یک مجاهد و مارشال نظام حرف می زند. چنانچه در 5 سال اخیر که کرزی وی را از قدرت کنار زد همواره کرزی را از موضع مجاهد بودن مورد انتقاد قرار می داد، نه از موضع تاجک بودن.

 انتخابات و بازی با "شاه مار" سیاسی

واقعیت اینست که علیرغم نفش تعین کننده تاجکان در جهاد و مقاومت ملی، قربانی های فراوان و کسپ آگاهی نسبی اجتماعی، امروز آنها نسبت به هر مردم دیگر افغانستان از آشفتگی و بحران رهبری رنج می کشند. ازینرو مارشال فهیم با آگاهی ازین حقیقت هرگز مدعی رهبری تاجکان و حتا زادگاه خود پنجشیر را نخواهد نمود. افزون بر آن تا حال هیچ شخصیتی را سراغ نداریم که مبارزه خود را بنام ملیت تاجک به پیش برده باشد. بناً معامله مارشال فهیم بیشتر مسوو لیت و ابتکار شخصی خود ایشان است. معامله اسمعیل خان با کرزی بیشتر تجارت سیاسی برسر مردم هرات است و این در حالی بود که در انتخابات 2004 کرزی به کمک خلیلزاد و یک تعدادی دیگری نه تنها پسر اسمعیل خان را کشتند، بلکه خود وی را به بسیار حقارت از مقام ولایت هرات برکنار نموده و به کابل فرا خواندند و در مقام وزارت آب و برق هر روز توهین هر خانواده کم برق و بی برق کابل و افغانستان را نثار وی کردند.

 

اما تا جاییکه به معامله دوستم و محقق و خلیلی با کرزی ارتباط می گیرد باید گفت آنها مدعی رهبری ازبکان و هزاره های افغانستان هستند. آقایان مذکور این ائتلاف را با کرزی به نمایندگی اقوام خویش نموده و چند تا چوکی را برای خود از کرزی وعده گرفته اند. این در حالیست که در هشت سال اخیر مارهای کپچه کرزی و تیم قبیله پرست آنها نه از قتل و کشتار هزاره های بهسود بدست کوچی ها دریغ ورزیدند و نه از کشتار مردم جوزجان و نه از طوطئه و زندانی و تبعید جنرال دوستم. این در حالیست که درین اواخر هر کس از نام جنرال دوستم و جنبش ملی به کاندیدان مختلف حرف از ائتلاف و یا بایکوت از انتخابات می زنند. اما برای ما تعهد اولی جنرال دوستم که بیشتر در تحت تاثیر محقق و ترکیه قرار گرفته است معیار سنجش است. امکان دارد جنرال دوستم از تعهد اولی اش با کرزی منصرف شده باشد و لی پرسش اینست که با کدام انگیزه در ابتداء با کرزی سازش نموده بود؟

 

دوستم، خلیلی و محقق فکر می کنند که کرزی چندین بار آنها را در 8 سال اخیر گزیده است این بار او آنها را گزیده نخواهد توانست، بلکه از طریق دوستی و گرفتن امتیاز خود وی را فریب خواهند داد و برای دست یابی به این هدف چند تا تضمین گرفته اند: خط و قرارداد کتبی گرفته اند و حتا کرزی سوگند خورده است که این بار آنها را نمی گزد و برای حسن نیت امسال کوچی ها را مسلح نساخته بر علیه هزارجات روان نمی کند و برای هردو هم پول های فراوان می دهد و مناطق شانرا باز سازی می کند. تعهد دیگر کرزی در برابر جنرال دوستم این است که خون خواهی پشتونها در مورد ادعای کشتار طالبان پشتون در کانیتر ها توسط دوستم در دشت لیلی را برای مدتی سرپوش می گذارد.

 

شاید کرزی به دلایل مختلف در انتخابات پیروز شود ولی پیروزی وی هر گز بمعنای پیروزی آقايایون فهیم، محقق، خلیلی، دوستم، منصور نادری و اسمعیل خان و یک تعداد دیگری نخواهد بود. شاید آن روز دیر نخواهد بود که کرزی اینبار همه آنها رابه بلعد. زیرا کرزی بعد از پیروزی در انتخابات از مار عادی به شاه مار تبدیل خواهد شد و همه قربانیان ساده فکر شانرا خواهد بلعید. شاید بهتر است گفته شود از کرزی تشکری نمود که با بلعیدن افرادی متضاد و بی اصول خدمت بزرگی به مردم افغانستان نموده مردم خویش باور را از شر آنها نجات دهند.

 

 

نویسنده: هارون امیرزاده

15 اگست 2009

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • رضا جعفری از بهسود  - کاملا دقیق
  افتخار به شما که این شیطان های انسان نما را با نوشتهء که برای همه اقشار جامعه قابل فهم است معرفی نمو ده اید. به به به بر شما. آنقدر ازین نوشته لذت بردم که فکر می کردم شما حرف های دلم را دانسته نوشته ای د. درووووووود بر شما و در حفظ و امان خداوند باشید.
  برادر گرامی نوشته هایتان را زود زود به نشر برسان ید تا مردم مان آگاه شوند
  .
 • ناشناس
  زنده باد داکتر امیرزاده با این مقاله زیبا و کاملا وافعی که بنده انرا کاملا تایید مینایم. افسوس صد اف سوس که اشخاص مانند هارون امیرزاده در افغانستان نیستند که مبارزات خود را بر ضد این چند خانواده که مرد م ما را بخاطر منافع شخص شان به ګروګان ګرفته اند، ادامه دهند. من که اقای امیرزاده را اصلا نمیشناسم و خوشبختانه در میز مدور تلویزیون بی بی سی چهره زیبا،دیبلوماتیک وسیاسی ایشان را دیدم خیلی ها خوشخال شدم .اګر شما کدام وفت به کابل سفر نمودید ومن شما را بیبینم، حتما شما را برای توت خوردن به دره بنجشیر خوا هم برد.
  من وافعا به شما افتخار میکنم
  داکتر نظری از کشور جابان
 • افراسیاب
  هرچه باشد این نار شاه ماران اطرافیان خود را زنده زنده قورت میدهد .بگذار مار کلان مار های خورد را بخ ورد وقتی مار های خورد خلاص شود او هم خود بخود از نداشتن لقمه چرب خواهد مرد میگویند در یک حوضیکه کرم ها از اثر کثافت ایجاد میشود در ابتدا زیاد و گم کردن آنها کار آسان نیست اما پسانتر ها این کرم ها بخور دن همدگر شروع میکنند و دیری نمی مند که آخرین کرم خود بخود از بین میرود انشالله این آخرین کرم از حوض افغانستان خود بخود می میرد
 • جلال غور
  حرف من صرف متوجه روزه گیر وتسبح بدست ریش سفید سیه دل تورن اسمعیل است تو تورن اسمعیل یکمرتبه خنجر ن امردیت را با تنها رها کردن مسعود قهرمان در جنگ گلب الدین دوم مرتبه فرار از میدان معرکه جنگ طالبان به ایران سوم مرتبه مقاطعه ازحکومت موقت که به ذعمت که ازیک ولسوالی سه وزیر اشاره به فهیم قانونی وعبدالل ه وحال چهارم مرتبه با کاندیتاتوری عبدالله عملا دشمنی خودرای با مردمی اشکار ساخته ای که عزت نسبی که داشتی از همت انان است واین مرتبه پنجم نه تو واین ملت ازاده خواهد بود که برتو نفرین ابدی میفرستند.
 • نوید از لندن  - مسلمان دوبار از یک غار گزیده نمیشود
  ان المومن لا یلدغ من ثقب الواحد مرتین
  نیش گژدم نه از پی کین است
  مقتضای طبیعتش همین است
  برادر گرامی! مضمونی خوب نوشتید که بر حالت و اوضاع فعلی تطابق دارد اما علت آنرا بیان نکردید که اصل مشکل در کجاست. حدیث شریف است که بیان میدارد مسلمان دوبار از یک غار گزیده نمیشود که مطلب اش همچون گزیدنهاست. بر گزند ه هیج ایرادی وارد نیست چون مقتضای طبیعت شان است. اما هستند مردمانیکه که گژدمها را میخورند، ماران را رام میسازند و یا هم نیش اش را دو میکند و اژدها را از بین میبرد. اما کجاست آن مرد. آنهاییکه امروز بار بار توسط مار مرده گزیده میشوند روزی بود که قشون سرخ از نامش میترسید حاجت به رویاریش نداشت اما متآسف انه که با گذشت زمان این بیخردان و پست فطرتان آنقدر ذلیل شده اند که با استناد با این گزیده شدنهایشان بر مسلمانی آنها شک پیداست. که هرکدام با به قدرت رسیدن درین دنیای دوروز و انجام دادن صدها فسق و فساد در داخل و خارج ممکن از دایره اسلام کاملا خارج شده باشد.
 • رستگار بشیر احمد
  جناب امیر زاده واقعاً که شاه مار گیر هستید چه زیبا مقام های هر کدام شان را در کارتون نظر به اندازه زهر شان جا بجا کرده اید اینبار اگر ملت موفق شود که این شاه مار دل شیاه را از بین ببرد مارکهای کوچک خود بخود می میرند . فردا نه پس فردا روزی است که باید ملت بیخ این سیاه مار را که خود را شاه مار جاه زده است بکنند و رنه او بیخ ملت را با زهر خود خدای نا خواسته خواهد کند
 • رستگار بشیر احمد
  منخو میگویم پس فردا بیخ این مار افگار را کند ورنه میگویند مار که زخمی شود زهرش بیشتر کشنده است بیای ید ای ملتی که شجاعت تان را از شرق تا غرب بروز داده اید در مقابل این مزذورکان مزور نیز نشان دهید و تا ج آزادگی را به تارک نهید و ایم سیه مار دل سیه هزار روی اهریمن سیر و پلشت را همیشه در زباله دان تاری خ با خانوتده قاچافبرش محو کنید
 • کاکه کابلی  - thanks
  مطلب خیلی جالب و پر از واقیعت
  تشکر از نویسنده محترم
 • لعلزاد  - کی را باید ستود...

  سلام هموطنان عزیز و مهربان!

  نوسنده مقاله به بسیار شیوه تحلیلی موضوع را بیان داشتند و در این شکی نیس ت که معامله های سیاسی گاهی پایان تلخی هم میداشته باشد ، اما صد افسوس در اینجا است که این بزرگان که ف علاً خود را وارثان شهدا و پرچم داران قوم و یا حزب خود میگویند نه تنها خود را رخیص میفروشند بلکه آن م ردم مظلوم که ساعت ها از کوه پیاده با مریض شان که بالای مرکب به شهر میارند به امید اینکه فلان کلینک و شفخانه که توسط موسسه فلان ایجاد شده ادویه برایشان فراهم کند...این مردان به ظاهر مسلمان های واقعی ح ق آن مظلومان را میفروشند اما به بهای بسیار ناچیز... این پنج سال هم میگذرد اما باز هم صد افسوس که این مردم بیچاره هوشیار نمیوشند و آنعده که لاف هوشیاری میزنند حاضر نیستند که حتی نوک انگشت مبارگشان خون بیاید..پس تغیر از عقب کامپوتر آغاز نمیشود و اگر این امکان میداشت امروز همه پیروز بودند...پیروزی و تح قق آرمانها نیاز به جان نثاری ها دارد و این را میتوان ار مجاهدین افغانستان آموخت حتی بعضی در این اواخ ر القاب گوناگون به آنها اهدا کردند اما آنها مبرا از این القاب هستند چون فرضیه الهی را اجبات کردند... ..والسلام
 • خالد  - مرگ نثار تان باد شرم است برایتان

  سلام به آقای هارون امیرزاده.
  واقعاً موضوع اساسی را تحلیل کرده ای.
  شما اشخاصیکه را که واقعاً به مل ت و مردم خود خیانت کرده اند به معرفی گرفته اید. از تصویری که شما در ارتباط نوشته تان ضمیمه آن است وا قعاً تمام وضعیت را به شکل درستش بیان کرده است. اگر مردم آگاه باشند و فهم درست داشته باشند.میدانند که چه کسی را ری بدهند اگر غافل اند بدتر از امروز حال شان خواهد شد. من نمیدانم چطور میشود اشخاصی را که از نزد خود بسیار به حال شرم آور دور بسازی باز هم دورت جمع شوند و اینار مشارکت ملی نام نهند واقعاً شر م است به همه این ها این چهار نفری که در پایان کارتونیست رسم کرده است واقعاً انسان های بی شخصیتی بوده اند.حیف به مردمیکه از عقب این ها در همه حالات بد از اینها پشتیبانی کرده اند. اینها بدانند که باز هم که همرای کسانی یکجا شده اند که چندی پیش ایشان را بنام های شرو فساد از کابل و سایر ولایات بیرون کردن د در حقیقت اینها جز همان گروه فاشیستی که بنام طالبان آمدند و مردم و کشور مانرا به ویرانه مبدل کرده ف رهنگ و تمدن این کشور را در نزد جهانیان زیر سوال قرار دادند. فهیم، محقق دوستم خلیلی و اسماعیل خان بدا نند که باز هم به کسی رای میدهند که شاکری ملاعمر و دوستی با حکمتیار دارد. وبس افسوسسسسسسس به حال تان ای ناخردان و نادانانیکه هر زمان این طالبان به ظاهر مردمان عیله طالب را حمایت میکنید. بدا به حال این ملت که همجون رهبران بی فهم و بی خرد دارند.
  وسلام
  خالد از کابل
 • خالد

  سلام به آقای هارون امیرزاده.
  واقعاً موضوع اساسی را تحلیل کرده ای.
  شما اشخاصیکه را که واقعاً به مل ت و مردم خود خیانت کرده اند به معرفی گرفته اید. از تصویری که شما در ارتباط نوشته تان ضمیمه آن است وا قعاً تمام وضعیت را به شکل درستش بیان کرده است. اگر مردم آگاه باشند و فهم درست داشته باشند.میدانند که چه کسی را ری بدهند اگر غافل اند بدتر از امروز حال شان خواهد شد. من نمیدانم چطور میشود اشخاصی را که از نزد خود بسیار به حال شرم آور دور بسازی باز هم دورت جمع شوند و اینار مشارکت ملی نام نهند واقعاً شر م است به همه این ها این چهار نفری که در پایان کارتونیست رسم کرده است واقعاً انسان های بی شخصیتی بوده اند.حیف به مردمیکه از عقب این ها در همه حالات بد از اینها پشتیبانی کرده اند. اینها بدانند که باز هم که همرای کسانی یکجا شده اند که چندی پیش ایشان را بنام های شرو فساد از کابل و سایر ولایات بیرون کردن د در حقیقت اینها جز همان گروه فاشیستی که بنام طالبان آمدند و مردم و کشور مانرا به ویرانه مبدل کرده ف رهنگ و تمدن این کشور را در نزد جهانیان زیر سوال قرار دادند. فهیم، محقق دوستم خلیلی و اسماعیل خان بدا نند که باز هم به کسی رای میدهند که شاکری ملاعمر و دوستی با حکمتیار دارد. وبس افسوسسسسسسس به حال تان ای ناخردان و نادانانیکه هر زمان این طالبان به ظاهر مردمان عیله طالب را حمایت میکنید. بدا به حال این ملت که همجون رهبران بی فهم و بی خرد دارند.
  وسلام
  خالد از کابل
 • مرتضوی
  به گردانندگان محترم سایت خاوران!

  در این اواخر با دقت می بینم که سایت خاوران بجای واقع بینی وواقعی ت اندیشی به نشر مطالب که از هرکس بدون درنظرداشت پیشینه وی بدستش میرسد به نشر میرساند فقط کافی است که در حمایت از عبد الله باشد. نشر کارتون در سایت خاوران کم سابقه بوده و این موضوع کم کم حرکتی است که سایت خاوران به موازات سایت کابل پرس میکشاندکه درآن به جز از دو و دشنام و کارتون های مزخرف چیزی دیگری دیده نمیشود ولو این کارتون جایتکاران باشد اگر خاوران دیر بجنبد فکر میکنم که بیننده خود را از دست خو اهد داد بنده نیز که هرگاهی سری به خاران میزدم اینک با دلسردی و گاهی هم از بی مضمونی انرا باز میکنم .
  امید وارم در مورد توجه داشته باشید
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 26 مرداد 1388 ، 09:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 239 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.