Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اوضاع هر روز پیچیده و جنگ بین المللی در افغانستان ابعاد گسترده تری پیدا می کند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:24

مهرالدین مشیدروسیه قدرتی در حال ظهور یحیث بازیگر بزرگ منطقه  و رقیب بدون منازعۀ امریکا
پوزۀ شوروی پیشین بحیث ابرقدرت بزرگ جهانی پس از آن به خاک مالیده شد و از هم فروپاشید که در برابر جهاد مردم افغانستان و حماسه آفرینی های مجاهدین توان ایستاده گی را از دست داد و ارتش تا دندان مسلح آن تاب رویارویی با مجاهدین افغان را نیاورد. از سویی هم ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی گرباچوف زیر عنوان  گلاسنوس و پروسترویکا هم نتوانست مانع فروپاشی شوروی شود تا آنکه این قدرت بزرگ جهانی به جمهوریت های پانزده گانه تجزیه شد و توان رقابت های سیاسی و اقتصادی در برابر امریکا را از دست داد تا آنکه جهان پس از فروپاشی شوروی پیشین در آخر دهۀ قرن بیستم از لحاظ نظامی و سیاسی یک قطبی شد. در نتیجۀ آن امریکا بحیث آقای جهان یکه تازی را آغاز کرد و پس از آن یکی پی دیگر تهاجم بزرگ نظامی را به عراق، افغانستان و پسانتر هم  سوریه آغاز کرد. پوتین پس از فروپاشی شوروی پیشین بحیث رییس جمهور فدراتیف روسیه زمام امور را در  دست گرفت و توانست تا اقتصاد ورشکستۀ روسیه را دوباره احیا کند و روسیه را بار دیگر از لحاظ اقتصادی به پای خود ایستاد نماید. روسیۀ که خود را وارث شوروی پیشین می خواند و در کلۀ پوتین هم هوای ابرقدرت شوروی پیشین موج می زد. وی تمامی کارنامه های امریکا را تحت نظر داشت و در فکر آن بود تا با استفاده از  فرصت توان رویارویی و رقابت در برابر امریکا را پیدا کند. تهاجم امریکا دو بار به عراق و یک بار به افغانستان و حمله های هوایی پی هم آن بر سوریه برج و باروی اقتصاد امریکا را فروریخت و هزینه های در حدود سه هزار میلیاردی جنگ امریکا در عراق، افغانستان و سوریه کمر اقتصادی امریکا را شکست و در برابر روسیه هر روز بیشتر از روز دیگر آسیب پذیر تر شد.
حال که درگیری های دوامدار امریکا در افغانستان و سوریه تیغ از دمارش بیرون کرده است و هر روز بیشتر از روز دیگر زمینگیرتر می شود و یکه تاز هایش در حال پایان یافتن است. روسیه با استفاده از این فرصت تازه می خواهد وارد بازی بزرگ با امریکا شود و برای این بازی خود را آماده می کند.  حالا پوتین دریافته است که بازی امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم نه تنها امریکا را از رسیدن به بحیرۀ خزر و منابع سرشار نفت و گاز کشور های آسیای میانه مانع شد و رویا های  طلایی کاخ سفید را برای رسیدن به آروز های کلان به یاس بدل کرد؛ بلکه هیمنه و طنطنۀ نظامی  و اقتصادی را نیز شکست و حالا در افغانستان و سوریه بیش از هر ز مانی زمینگیر شده است. فریب امریکا در مبارزه با تروریزم و همدستی های پشت پردۀ آن با پاکستان برای رسیدن به اهداف استراتیژیک اش که همانا بردن جنگ به کشور های آسیای میانه و ناامن کردن مرز های روسیه و چین است، سبب شد که جنگ هراس افگنی به فرنگشتاین غیر قابل مهار تبدیل شود و حالا از کنترول امریکا بیرون شده است. بازی های پشت پردۀ امریکا با پاکستان در تبانی با عربستان سعودی گروه های افراطی القاعده و طالبان را یکی پی دیگر در منطقۀ ما بوجود آورد و تهاجم امریکا به افغانستان و بعد عراق گروه های افراطی النصره و داعش را در عراق و سوریه بوجود آورد که حالا در برابر این مار های آستین دست پروردۀ خوش در منطقه از پا درآمده است.
روسیه که در اوایل تهاجم امریکا به افغانستان از مبارزه با تروریزم دفاع کرد و به ظاهر خود را حامی و پشتیبان امریکا خواند و در رکاب مبارزه با تروریزم همسفر امریکا شد؛ اما در کمین انتقام از امریکا بود. پوتین که از تجربۀ تلخ تهاجم شوروی پیشین در افغانستان خاطره ها داست و می دانست که پایان حملۀ امریکا به کجا ها می انجامد، هر از گاهی منتظر فرصت بود که چه زمانی امریکا در این جنگ زمین گیر می شود و فرصت بازی بزرگ در منطقه و جهان برای او میسر می گردد. پوتین پیش از این نیز در میان کشور های منطقه کار می کرد و در صدد همپیمان منطقه یی بود و تلاش می کرد تا با رویکرد های سیاسی متفاوت همپیمانان سنتی شوروی پیشین را به خود جلب کند. روسیه تجربه یی که از شکست افتضاح بار شوروی پیشن در افغانستان داشت، می دانست که امریکا در این کشور با چه سرنوشتی رو به رو خواهد شد. چنین هم شد، مثلی که رویا های رسیدن شوروی پیشین برای رسیدن به آب های گرم هند بی تعبیر ماند. به همین گونه رویا های امریکا و اروپا هم برای رسیدن به چشمه های نفت و گاز کشور های آسیای میانه و بحیرۀ خزر هرگز تحقق عملی پیدا نخواهد کرد. از همین رو بود که روسیه هم مانند امریکا به بازی دوگانه با طالبان و حامی آنان یعنی پاکستان آغاز کرد. روسیه برای نخستین بار در سال 2007 با طالبان تماس برقرار کردند. این تماس پس از ربوده شدن طیارۀ روسی و به دام افتادن خلبان آن با طالبان فراهم شد. این تماس در واقع زمینۀ گفت و گو های طالبان را با روسیه  فراهم کرد تا آنکه ایران در سال 2015 با طالبان تماس نزدیک حاصل کرد و حتا روی انتقال دفتر قطر طالبان به ایران نیز گفت و گو هایی انجام شد. این تماس ایران با طالبان فرصت را برای روسیه فراهم کرد تا با طالبان در تماس شوند. دیپلومات های روسیه توانستند تا نخستین تماس ها را با طالبان در ایران حاصل کنند. چنان که ملامنصور رهبر طالبان پس از بازگشت از ایران در مرز مشترک پاکستان و ایران بوسیۀ طیاره های امریکایی کشته  شد. این حادثه نشان داد که امریکایی ها بر تمامی فعالیت های طالبان به کمک پاکستان اشراف کامل دارند. از اظهارات مشاور امنیت ملی پاکستان مبنی بر این که کشته شدن ملاعمر و ملا منصور روند صلح در افغانستان را به تعویق افگند، فهمیده می شود که امریکایی ها از کشتن ملامنصور دو هدف را دنبال کردند. هدف اولی ایجاد موانع بر سر راۀ  تماس میان طالبان و روسیه و ایران وهدف دومی هم ایجاد موانع در راۀ صلح افغانستان؛ زیرا امریکایی ها صلح حکومت افغانستان با طالبان را بر وفق میل خود می خواهند، نه صلحی که مانع براورده شدن اهداف استراتیژیک امریکا و هم پیمان آن پاکستان شود.
از آن پس روسیه به تدریج بر تماس های خود با طالبان افزود و پوتین توانست تا برای آخرین بار در یک پایگاۀ نظامی در تاجکستان در سال 2015 با ملامنصور رهبر طالبان گفت و گو کند.  این گفت وگو ها در واقع زمینه را برای فراهم آوری کمک های روسیه برای طالبان فراهم کرد و از آن به بعد طالبان به اسلحه و  تجهیزات روسی دست یافتند و روسیه در بخش اطلاعاتی کمک هایی را برای طالبان فراهم کردند. چنانکه گفته میشود که همین اکنون روسیه از طریق مرز هایش با نصب کمره های پیشرفته تمامی اطلاعات را در اختیار طالبان قرار می دهند. چنانکه گزارش های زیادی به نشر رسیده است که طیاره ها طالبان را اکمال می کنند. نخستین همکاری های طالبان و روسیه در سقوط کندز آشکار شد. واضح است که روسیه در عقب تماس خود با طالبان اهداف گوناگونی را دنبال می کند که تنها مسالۀ بدست آوردن یورانیم  افغانستان، نیست؛ بلکه روسیه خواهان وصل شدن با کشور های خلیج برای مبادلۀ کالا های اقتصادی می باشد. روسیه می خواهد که خود را از طریق خط آهن کشور های آسیای میانه به هند و ایران وصل کند. چنانکه ایران همین اکنون چاه بهار و زاهدان را به طول 600 کیلومتر وصلح کرده و در حال امتداد زاهدان به نیمروز است. کشور هند نیز می خواهد که مسیر دلارام – زرنج را آمادۀ بهره برداری کند. روسیه و ایران برای بهره برداری مشترک از مسیر یادشده به توافق رسیده اند. روسیه تلاش می کند تا برای رسیدن به آبهای گرم از طریق افغانستان تماس هایش را با طالبان گسترش بدهد. چنانکه طالبان در یک اعلامیۀ خود گفتند که آنان از پروژه های اقتصادی پشتیبانی می کنند که هدف از این اعلامیۀ شان نشان دادن چراغ سبز برای روسیه بود. از سویی هم روسیه از موجودیت در حدود 2700 تن شهروندان روسی وابسته به داعش نگران است. روسیه می خواهد که با دادن اسلحه و تجهیزات برای طالبان، افراد وابسته به داعش را در افغانستان سرکوب کند. از سوی دیگر روسیه خواهان تمدید گاز تاپی نبوده و حتا از طالبان خواسته است تا مانع عملی شدن این پروژه شوند؛ زیرا روسیه می خواهد که با  وصل کردن گاز آسیای میانه به جانب خودش، بازار فروش آن را به نفع خود به کشور های دیگر منطقه و جهان فراهم کند.
روسیه ننها از حضور امریکا و رسیدن داعش به مرز های غربی خود نگران نیست؛ بلکه از این بیشتر نگرانی های اقتصادی نیز دارد که همانا نگران توسعۀ گسترش روابط اقتصادی چین در منطقه و جهان است. روسیه از همین رو تلاش می کند تا مانع عملی شدن پروژۀ CPEF  شود که چین را با پاکستان وصل می کند. از همین رو است روسیه در صدد هرچه بیشتر تامین رابطه با طالبان است و همکاری های روسیه با طالبان از محدودۀ مرز های شمالی کشور فراتر رفته و به مرز های شرقی و جنوبی کشور رسیده است.  چنانکه چندی پیش منابع موثق از سفر و گزمۀ مشترک افسران روسی، پاکستانی و شبۀ حقانی به مرز های شرقی افغانستان در ولایت های پکتیا و پکتیکا خبر دادند که در تاریخ جنگ پانزدۀ سالۀ امریکا در افغانستان بی پیشینه می باشد. این بازدید مشترک نه تنها از رابطۀ گرم روسیه با طالبان؛ بلکه از رابطۀ تنگاتنگ روسیه با پاکستان و ایران بر سر معامله با طالبان نیز خبر می دهد و به این حقیقت مهر تایید می گذارد که روسیه می خواهد زیر نام کمک به روند صلح افغانستان، به تجهیز و تمویل طالبان پرداخته و با ضربه زدن به امریکا، به اهداف نظامی، سیاسی و استراتیژیک خود درمنطقه نایل آید.  
این تلاش های روسیه سبب شده تا امریکایی ها کمی تکان بخورند و در صدد برنامه ریزی های  جدید نظامی و سیاسی در منطقه شوند. چنانکه دونالد ترامپ تلاش دارد تا رابطۀ تجاری خود را با چین گسترش داده و بدین وسیله صادرات این کشور به جهان خارج را مهار کند و از سویی هم مانع عملی شدن برنامه های اقتصادی روسیه در منطقه شود. این بازی تازۀ روسیه، رییس جمهور امریکا را وادار کرده است تا به شمار نیرو هایش در افغانستان بیافزاید و با اعزام گروپ های استخباراتی بیشتر در افغانستان حضور قدرتمند خود در منطقه از دست ندهد؛ اما شگفت آور این است که امریکایی ها هنوز هم در خواب خرگوشی غرق اند و فریب وعده های دروغین مقام های پاکستانی را می خورند. چنانکه ریچارد اولسن نمایندۀ پیشین امریکا درامور افغانستان و پاکستان، طالبان را سرمایۀ استراتیژیک پاکستان خواند و گفت که شامل کردن پاکستان در فهرست سیاه راۀ حل نیست؛ بلکه پاکستان باید در راستای صلح با افغانستان ترغیب شود. به گفتۀ وی هرگاه بر پاکستان فشار افزایش یابد. در این صورت به کشور های رقیب امریکا تمایل پیدا خواهد کرد. از این سخنان اولسن معلوم می شود که امریکا هنوز تمایل ندارد تا از دام وعده های فریب آلود پاکستان بیرون شود و در مبارزه با تروریزم در افغانستان صادق باشد؛ زیرا امریکا برای رسیدن به اهداف استراتیژیک خود در منطقه در برابر رقبای اش  مانند روسیه و ایران هیچگاهی حاضر به گذشتن از پاکستان نیست و هنوز هم می خواهد مانند گذشته افغانستان را برای پاکستان در معرض معامله قرار بدهد. در این صورت آشکار است که امریکایی ها در پیوند به افغانستان و سرنوشت مردم آن هرگز تعهد صادقانه نداشته و برای رسیدن به اهداف خود می خواهد هنوز هم مردم افغانستان را به قربانی بگیرد. در این حال بر حکومت و سیاستگران  افغان است تا در صدد چاره شده و برای رهایی کشور و رفاۀ مردم افغانستان بازی های تازه را بیاغازند.  بویژه حالا که روسیه بحیث قدرت بزرگ در منطقه در حال ظهور است، بازی های سیاسی در منطقه شکل و شمایل دیگری به خود می گیرند، جنگ افغانستان هر روز پیچیده تر شده و جنگ نبابتی در افغانستان میان  کشور های منطقه و جهان ابعاد دشوارتری به خود می گیرد. از همین رو است که می گویند، افغانستان به صحنۀ رقابت  و  جنگ بین المللی بدل شده است. از این رو کابل باید خود را با بازی های تازه آماده کند و بیش از این دنبال سیاست هایی نرود که تا کنون نتایج خوب به بار نیاورده است. کندکاری ها و معامله گری های امریکا طی سال های گذشته نشان داده است که امریکا هرگز حاضر به صلح پایدار به نفع مردم افغانستان نیست؛ بلکه صلح را برای خود و منافع خود می خواهد؛ پس حالا بر حکومت و مردم افغانستان است که برای صلحی تلاش کنند که رفاه و شگوفایی های اقتصادی را برای مردم افغانستان در پی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف مهم نیست که با کدام کشوری چه سرخ و چه سیاه و چه زرد  وارد معامله شوند و لازم است تا بیش از ان که کارد بر استخوان های مردم افغانستان فروتر رود، برای نجات  آنان بشتابند. برای رسیدن به این هدف فکر می کنم که حکومت افغانستان فرصت های بهتری نسبت به طالبان دارد و می تواند از این فرصت ها استفاده کند و از طریق گفت و گو های بین الافغانی با طالبان به کمک کشور های روسیه، پاکستان  و سایر کشور ها در فضای بده و بستان سیاسی در راستای منافع ملی کشور وارد عمل شود تا بن بست موجود در کشور شکسته شود. یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 217 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.