Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بازی جدید کرزی با کارت پشتونولی به قیمت حذف غنی احمدزی در انتخابات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
يكشنبه ، 18 مرداد 1388 ، 22:30

داکتر هارون امیرزادهاخیراً روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا جریان معاملات پشت پرده تیم کرزی را افشاء نمود که در آن گفته شده است تیم کرزی احساس می کند که انتخابات را در برابر رقیب عمده شان داکتر عبدالله می بازند. اما آنها در تلاش هستند با اشرف غنی احمدزی یک معامله سری در چهار چوب پشتونولی و بوساطت امریکاییها انجام بدهند.

 

 کرزی در ابتداء تلاش نمودند با وعده کرسی خیالی صدارت داکتر عبدالله را از صحنه رقابت ها بیرون سازد. اما داکتر عبدالله آنرا باقاطعیت رد نموده بودند. آخرین اطلاعات مطابق به روزنامه ماندگار در مورد تلاشهای کرزی کنار آمدن با داکتر عبدالله نیز بی نتیجه مانده است. اما حالا کرزی با استفاده از کارت پشتونولی در تلاش است اشرف غنی احمدزی را از طریق وعده های خیالی کرسی نخست وزیری از صحنه رقابت ها بیرون سازد. داکتر اشرف غنی احمدزی بار ها مخالفت شدیدخویش را با نظام صدارتی اعلام نموده و گفته است که فغانستان لابراتوار نظام سازی ها نیست. این در حالیست که بدون تعدیل در قانون اساسی نمی توان پست صدارتی و یا شبه صدارتی را ایجاد نمود. وزیرارشد در کابینه کرزی در تحت رهبری امین ارسلا وجود دارد که نه مشروعیت از لحاظ قانون اساسی دارد و نه صلاحیت، بجز از ضایع ساختن انرژی جناب ارسلا. روی تصادفی نیست که جناب ارسلا در واکنش به این پست بی صلاحیت خود را در مقابل کرزی کانید نموده اند.


باید گفت طرح نظام پارلمانی داکتر عبدالله از بنیاد با طرح عوامفریبانه کرزی تفاوت دارد. طرح داکتر عبدالله دموکراسی پارلمانی و انتقال قسمتی از صلاحیت های مرکز به محلات از طریق انتخاب رهبران محلی نه تنها ساختار و بافت سنتی قدرت را در افغانستان دگرگون می سازد، بلکه جوهر قدرت را عادلانه ساخته و در نتیجه پایه های اجتماعی دولت افغانستان را گسترش تا سطح دور ترین محلات افغانستان می دهد. ازینرو وعده های کرزی برای مقام صدارت نه برای مدیریت کشور تاثیر مثبت می گذارد و نه ساختار قدرت تمامیت گرا را عادلانه و همگانی می سازد.


هر چند تا حال تلاشهای پشت پرده کرزی برای متقاعد ساختن داکتر غنی احمدزی کار ساز نبوده و داکتر غنی همواره پافشاری بر ادامه رقابت می کند و گفته است به نفع هیچ کاندیدی کنار نخواهد رفت. باید گفت غنی احمدزی نسبت به هر کاندید دیگر منتقد حامد کرزی است و ایشان در وبسایت خویش به نقل از روزنامه نیویارک تایمز خانواده کرزی را مافیای مواد مخدر افغانستان معرفی نموده است. افزون بر آن در شماره اخیر وال ستریت جورنال داکتر اشرف غنی گفته است:" افغانستان به رهبر جدید نیاز دارد و به خاطر همین است که من خود را کاندید نموده ام."


 اما بازار آشفته سیاست افغانستان همواره نشان داده است که متخاصم ترین افراد و گروه ها باهم بدور منافع خاصی برخلاف تصور همه گان کنار آمده اند. افزون بر آن نفوذ قدرت های خارجی در شکل گیری همه معاملات نقش اساسی دارد.


 کرزی از تمام پست های دولتی در مرکز و محلات گرفته تا تقسیم منابع زیر زمینی به این و آن گروه وعده نموده است. روزنامه اندپندنت می نویسد در صورتیکه غنی احمدزی رییس اجراییوی را که مثل پست صدارت است قبول کند سرنوشت پست های که کرزی در بدل گرفتن رای برای گروه های مختلف تعهد سپرده شده است، چه خواهد شد؟

 

واقعیت اینست که برد و باخت در هر انتخابات یک پدیده عادی است و بمعنای پایان تاریخ نیست. به نظر بنده باخت احمدزی در انتخابات به مراتب آبرومندانه تر از تسلیم شدن ایشان به کرزی در بدل یک پوست میان تهی و خیالی خواهد بود. هر چند بیرون کشیدن داکتر غنی از صحنه رقابت ها با استفاده از کارت پشتونولی برای کرزی یک پیروزی خواهد بود، اما این پیروزی در آن حدی نخواهد بود که پیروزی کرزی را در برابر رقیب قدرت مند ایشان داکتر عبدالله تضمین نموده و جلو رفتن به دور دوم انتخابات را بگیرد.


بسیاری ها معتقد هستند که تیم تمامیت خواه حامد کرزی برای ماندن در قدرت از هیچ وسایلی مشروع و نامشروع حتا افروختن جنگ داخلی روگردان نیستند. چنانچه گروه کرزی شایعه پردازی می کنند که اگر آنها برنده نشوند جنگ داخلی رخ می دهد. این در حالیست که به نقل قول از رییس ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله گروه کرزی آنها را متهم می سازد که اگر داکتر عبدالله انتخابات را ببازد دست به تظاهرات مسلحانه می زند.

واقعیت اینست که آقای کرزی از جنگ داخلی ترس ندارند ولی ترس از شکست در انتخابات دارند. ایشان درک می کنند که به آسانی داکتر عبدالله را شکست داده نمی توانند. لهذا به هر طرف دست و پا می اندازند. تلاش کرزی در جهت قومی سازی انتخابات یکی از خطرناک ترین شیوه رسیدن به قدرت است. جنگ داخلی زمانی در افغانستان رخ خواهد داد که کرزی دست به تقلبات بزند در آنصورت مردمیکه با رای شان خیانت شده بی اسلحه و یا با اسلحه ممکنست برای گرفتن حق شان وارد صحنه شوند.


بازی کرزی با کارت پشتونولی نیز چندان کارساز نخواهد بود؛ زیرا پشتونها مثل غیر پشتونها از دست دولت کرزی به ستوه آمده اند و خواهان تغییر هستند. اما این تغییر را می توان حتا دروجود کم سواد ترین کاندیدان جستجو کرد نه در کارنامه های ناکام هشت ساله کرزی و تیم ایشان.


جریان کمپاین نشان می دهد حتا اگر غنی احمدزی هم با کرزی معامله کنند، به مشکل می توانند رای تمام پشتونها را حاصل نمایند. این در حالیست که عدۀ قابل ملاحظه پشتونها از برنامه های داکتر عبدالله که" تغییر و امید را" به مردم وعده می دهند، حمایت می کنند. افزون بر آن تضمینی وجود ندارد که با پیوستن داکتر غنی تمام طرفداران ایشان به کرزی رای بدهند. زیرا افغانستان غرب نیست که مردم بیشتر به احزاب رای می دهند تا با معامله شخصیت ها. چنانچه زمانیکه داکتر علی احمد جلالی و داکتر زلمی خلیلزاد از کاندیداتوری خویش صرف نظر کردند و در عوض از طرفداران شان خواستند که به غنی احمدزی رای بدهند. اما در عمل بسیاری آنها برخلاف تقاضای آقایان جلالی و خلیلزاد با داکتر عبدالله و یک تعداد کاندیدان دیگر پیوستند.


روزنامه اندپندنت از تیم کرزی نقل قول می کند اگر انتخابات به دور دوم برود کرزی انتخابات را می بازد و جنگ داخلی رخ می دهد. درین شکی نیست که کرزی بازنده انتخابات خواهد بود. اما باخت کرزی نه بمعنای باخت افغانستان و یا آغازی برای جنگ داخلی خواهد شد. برخلاف باخت کرزی باز شدن دریچه های امید به آینده و قبل از همه نجات از دولت بیکاره و فاسد خواهد بود. هم چنان تداوم حکومت کرزی بمعنای تداوم بدبختی و حتا احتمال جنگ داخلی وجود خواهد داشت.


واقعیت اینست زمانی در افغانستان انتخابات به هرج و مرج و جنگ داخلی تبدیل خواهد شد که در انتخابات تقلب صورت بگیرد. این تقلب اگر در روند اول صورت بگیرد و یا دوم بدون شک پیامدی به جز از فاجعه چیزی دیگری در پی نخواهد داشت. پس اگر کرزی و تیم شان خواهان جنگ داخلی نیستند دست به تقلب نزنند و از انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک پشتیبانی کنند. در آنصورت نه نیاز به اعتراضات مسالمت آمیز خواهد بود و نه جنگ با کله شینکوف طوریکه تیم کرزی و حامیان خارجی ایشان شایعه پردازی می کنند.

 

داکتر هارون امیرزاده

9 اگست 2009

Advertise your business here. Click to contact us.
 • سید علی محسنیار
  اقای هارون امیرزاده !
  ناگزیرم مستقیما" شمارا مورد انتقاد قراردهم چون سم پاشی های شما بنده را ب دان وا داشت تا چنین صراحت لحجه داشته باشم. اگر اصول نگارش راخوانده باشید درآن به صراحت تاکید میکند د رترجمه باید تصرف صورت نگیرد . منبع باید بصورت مشخص ذکر شود آنجه اقتباس میگردد باید داخل قوس گذاشته ش ود. اما طوریکه میبینم شما هیچ یک از این اصول را مراعات نکرده اید وبرایم سوال خلق شد وشاید برای سایرخ وانندگان نیز خلق گردیده باشد که شما با اغراض به دروغ و شایعه پراگنی میپردازید. "اخیراروزنامه اند یپبندنت نوشته" معلوم نیست که در کدام شماره خود و درکدام بخش ؟ نویسند مطلب کی است؟ همه این ها یقی نا" که اهمیت کار شمارا قرین به صفر میسازد و به یک دروغ گو و واهل غرض مبدل گردانیده است ویا اینکه دروغ گویی و شایعه پراگنی را از عبدالله اموخته ای
  امید این نوشته را به دقت بخوانید و کمی فکر کنید ت ا شخصیت شما از لطمه بیشتر در امان بماند
  امید ازرده نشده باشید
 • اسما عیل عظیمی
  با عرض احترام.
  این جای شک نیست که کرزی بخاطر قدرت حاضر به هرنوع معامله یی میباشد.و از مدتهاست که چه ره بدل میکند. گاهی با پوشیدن لنگی در جمع مردم پکتیا و قندهار ظاهر میشود، وموقعی باریختن اشک در جلو ت لویزیونها خودرا غم شریک مردم هرات و فراه میخواند و در لحظه دیگری با کلاه قره قل و چپن و وعده های زیا د به جنرال دوستم و محقق در تلاش کسب حمایت برادران ازبک و هزاره میبرایند و وقتی این نیرنگها کارساز وا قع نشد تعدادی را با تمام قدرت بنام کوچی و مهاجر برگشته به وطن مسلح ساخته مانند محمد گل مهمند ،نادر ، و طالبان ظلمت بر سر مردم بیدفاع بهسود، تخار و بدخشان می فرستد تا اصالت خود را به بر تری جویان قومی نشان داده و حمایت انها را بدست اورد.و وقتی از همه مایوس شد به باداران خارجی اش رو اورده و از انها در بدل براورده ساختن تمام خواستهای شان کمک می طلبد...
 • جاوید غزنوی  - بس است دیگر
  کرزی آیا از داکتر نجیب و ملاعمر پند نمی گیرد که چگونه توسط مردم دلیر از اریکه قدرت خلع شدند. باید از تاریخ پند گرفت. میخواهند که باز مردم کشته شود. میخواهند که باز کشور به ویرانه تبدیل شود. میخواهند ک ه باز زن و فرزند ملت بی گناه آواره شوند. بس است کرزی کار از کار خلاص است بگذار مردم آرام باشد. من به جناب ایشان می گویم که همراه برادرانش کشور را ترک و در رستورانت شان در ورجینیای امریکا بیاید و کار خ ود را پیش ببرد. بسیار دارای و پول جمع کرده است. بس وی است.
  وسلام
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 240 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.