Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

برنامۀ کودتای آقای گلبدین حکمتیار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط به قلم غ. م. عاشقان عارفانی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:33

برنامۀ کودتای آقای گلبدین حکمتیاردرین جای شک نیست که  سران مجاهدین همه اشتباهات خود را داشتند و کردند و اما اگر مردم افغانستان اعتراف نکند هیچ کابلی نیست که به آمدن حکمتیار خوش باشد زیرا تنها و تنها مردم کابل هستند دقیق میدانند که شهر زیبای شانرا حکمتیار به خاک و خون کشاند و ویران کرد. تنها کابلیان می‌دانند و بس
به جز از طرفداران آقای حکمتیار همه می‌دانند که حکمتیار خون آشام ترین ، فاسد ترین ، متعصب ترین،  و خود خواه ترین  (خود خواه تر از اشرف غنی) در تاریخ مبارزات سیاسی افغانستان است. حالا بعد از این همه شکست چطور شد که زیر عنوان صلح می‌خواهد بر گردد؟
همه خوب میدانند و اطلاع دارند که پاکستان بود که حکمتیار را به سازمان سی آی ای آمریکا معرفی کرد و به امریکایان چنین وانمود کردند که گویا از منظم‌ترین و با ثبات ترین حرکت در مقابل شوروی است و باید زیاد ترین کمک به او صورت گیرد. دلیل دوم که به امریکایان پاکستانی ها دادند  مهم‌تر اینکه از قوم پشتون است و اکثریت افغانستان پشتون است پس باید زیاد ترین کمک به حکمتیار داده شود. لذا حکمتیار از دانه‌های محوری پاکستان برای آمریکا در جهاد قرار گرفت و این سخن که می‌گویند حکمتیار نماینده آی اس آی پاکستان است یک واقعیت است.  اما حکمتیار با همه تسهیلات که برایش فراهم شده بود در جهاد افغانستان برای روی کار آوردن حزب اسلامی در قدرت ناکام ماند. دلیل ناکامی او احمد شاه مسعود و یا پاکستان نبود. دلیل ناکامی حکمتیار ظلم بود که در مقابل مخالفین خود در پاکستان انجام داد و هزاران نفر را کشت و زندانی کرد و در مقابل کابلیان انجام داد که شهر شان را به خاکروبه مبدل ساخت.  مردم کابل از مسلمانان معتدل و متعهد به اسلام هستند و اعتقادات تصوفی دارند زیرا کابل شهر عیاران است و ما اعتقاد داریم که خدا حق نام دارد و چون بد نیت بود خداوند  او را به قدرت نرساند. حکمتیار شدید عقده به دل ماند. عقده به دل قدرت.
هدف حکمتیار نه اسلام است نه صلح است نه  به رسمیت شناختن دستگاه فعلی است؛ فقط و فقط به قدرت رسیدن است زیرا خودش و طرفداران متعصب و نادان او که  99 در صد کابلی نیستند و حتی پشتون کابلیزه نیستند ( وقتی در مکتب نجات شاگرد بودم ، شاگردان مکتب استقلال به پشتون های که مدرن شده بودند یک کلمه از  زبان فرانسوی ساخته بودند و ایشان را کابلیزه می‌گفتند یعنی کسی که کابلی شده و یا مانند کابلی  رویه و کردار دارد)، و پشتون ها هستند می‌دانند که با حضور آمریکا نه می‌توانند به قدرت برسند پس بهتر است یک راه صلح را پیشکش کنند تا پای حکمتیار به کابل برسد که این مرحله اول کار است. گفته می‌شود که طرفداران حکمتیار در دستگاه اشرف غنی و قوای عسکری شامل هستند و از آن شور و احساسات که در گذشته داشتند و بر علیه آمریکا سخن می‌گفتند حالا جلوگیری می‌کنند. حکمتیار برای ایرانی‌ها و ترک ها در مورد اقلیت‌های شیعه و اوزبک اطمینان  داده است و اما اطمینان ترور دوستم را نداده است. بلی  اطرفیان غنی و حکمتیار را عقیده برین است که همان طوریکه احمد شاه مسعود از میان برداشته شد دوستم هم باید برداشته شود و راه باید مطلق صاف باشد
سؤال اول را که جواب می‌گوییم این است که چطور شد که حکمتیار با حکومت از در صلح پیش آمد. جواب این است که اطرافیان اشرف غنی مانند اتمرو کوچی عموی اشرف غنی و دیگران از پشتونیست های دو آتشه هستند. آمدن حکمتیار به اساس اتحاد پشتونیزم صورت گرفته است نه صلح برای افغانستان و آرامی کشور و این چیزی است و بود که هم پاکستان میخواهد و هم در گوش امریکایان گفته بودند که پشتون ها در اکثریت هستند و باید در قدرت باشند.  جناب فاضل گرامی عبدالستار سیرت نماینده مرحوم محمد ظاهر شاه هم در کنفرانس بن همین اعتقاد را داشت که پشتون ها در اکثریت هستند پس بایست یک پشتون به قدرت رسد . در حالیکه امروز همه میدانند که نه تنها که پشتون ها از نگاه نفوس در اکثریت نیستند بلکه در اقلیت هم هستند. مانند یهودان که  برای دلسوزی و جلب توجه جهانیان مردم جهان را فریب دادند که شش ملیون یهود در جنگ دوم جهانی به داش ها سوختانده شده است ؛پشتون ها هم همیشه همین تبلیغ را کرده‌اند که در افغانستان آن‌ها در اکثریت هستند  و دیگران در اقلیت قرار دارند. و جنگ سی ساله افغانستان هم بالای  به قدرت رساندن پشتون ها در افغانستان است که در اثر جهاد و آمدن  نظام معتبر دموکراسی از اهمیت آن به کلی کاسته است زیرا در جهاد همه مردم سهم گرفتند و نظام دموکراسی خواستار حقوق مساوی بین همه اقشار جامعه است و این چیزی است که پشتون ها نه میخواهند. پشتون ها اعتقاد دارند که افغانستان معاصر توسط فدراسیون پشتون در زمان ابدالی ها به وجود آمده است و باید همیشه به قدرت باشند. این قدرت طلبی باعث بدبختی‌های بزرگ اجتماعی افتصادی و سیاسی شد که قطعاً جبران نه میشود. پشتون گرایی و یا پشتونایزیش افغانستان به سرحد رسید که قریه ها و قصبات به پشتو نامگزاری کردند ، نام های مؤسسات را پشتو ساختند، نام های مکاتب را پشتو نامگزاری کردند که   این شر  توسط محمد گل مومند زیاد تر دامن زده شد. پشتون ها 99 در صد در قصه اسلام نیستند  فقط برای آن‌ها معیار های پشتون ولی مطرح است و بس. دلیل آمدن حکمتیار به  قدرت  اتحاد قوم پشتون است که توسط اتمر و کوچی طرح شده است .تا قدرت از دست رفته پشتون ها احیا شود.
مرحله دوم کار آقای حکمتیار کودتای نظامی است زیرا حکمتیار خوب میداند که به اساس دموکراسی محال است تا به قدرت رسد. یگانه راه کودتای نظامی است که بعد از دخول در کابل به کمک گماشتگان او در عسکری و داخل ارگ به راه می افتد. آمریکا از اشرف غنی دل خوش ندارد و امریکایان دانستند که مغز متفکر نتوانست صلح را به وجود بیاورد و مردم افغانستان به اندازه از شرایط ناگوار خسته شده‌اند که هر لحظه منتظر یک تغییر بزرگ هستند. یگانه گروه که شدید طرفدار همین نظام دموکراسی است  قوم هزاره است زیرا آزادانه می‌توانند هم به مسایل مذهبی برسند و دوم  خود را در اقلیت نه می‌بینند و قسمیکه دیده می‌شود امروز از خیرات نظام آمریکایی هزاره ها پیشرفته‌ ترین در بین اقوام هستند. اما با آمدن حکمتیار گلیم این آرگاه و بارگاه جمع خواهد شد و هزاره ها دوباره باید برای حقوق حقه خود به مبارزه بر خیزند . حکمتیار چون در دوران جهاد پول‌های هنگفتی دریافت کرده است با اینکه به ایران در مورد شیعه افغانستان اطمینان  داده است اما نه می‌تواند تا شیعه را اجازه دهد تا در امور زیاد دخیل باشد زیرا این خلاف پالیسی است که سنی‌ها با عربستان دارند. یک دلیل دیگر به قدرت رساندن حکمتیار توسط پاکستان و عربستان دل جمعی برای جلوگیری از پیشرفت فکری ایرانیان در افغانستان است.
کودتا خونین نخواهد بود زیرا این تفاهم بین آمریکا و پاکستان   عربستان و حتی روسیه صورت گرفته است
از آنجایکه نظام به طرفداری پشتون ها می‌باشد  تفاهم با طالبان چنین است که آرزوی آن‌ها که به قدرت رساندن پشتون هاست بر آورده می‌شود و همچنان دخیل ساختن شان در سیاست و این چراغ سبز را پاکستان به طالبان داده است که دل جمع باشند و دست از سلاح بر دارند و اما از نگاه نمایشی مبارزات طالبان چند روزی دوام خواهد کرد
مرحله سوم شروع حالت اضطراری و قیود شب گردی و تصفیه حکومت است.  سه نفر باید در اثر کودتا از بین برداشته شوند: دوستم ، عبدالله و عطا محمد نور. اشرف غنی راه فرار برایش مساعد می‌شود تا زود تر کابل را با رولا همسرش ترک گوید
سیاه ترین دوره دیگر افغانستان بعد ازین کودتاه خواهد بود. ننگین تر از کمونیستان زیرا حکمتیار خطرناک تر از یک کمونیست است. مردم افغانستان مخصوصاً کابلیان زیاد ترین ضربه را خواهد خورد زیرا در تمام مبارزات افغانستان کابلیان  چون در پایتخت کشور هستند در صف اول قرار دارند
بعد ازین کودتا برای اینکه ایرانیان خوش باشند زبان فارسی به آن‌ها تنها تعلق خواهد گرفت زیرا قوم پرستان پشتون در گذشته تا امروز در صدد از بین بردن زبان و فرهنگ فارسی بودند و هستند و همین خیانت بزرگ را در گذشته کردند که نام «دری» را روی کار آوردند و به این ترتیب نه تنها یک خیانت به زبان فارسی شد ، زبان فارسی به ایرانیان تعلق گرفت در حالیکه این زبان مال هم منطقه بود. بدین ترتیب با آمدن این کودتا فرهنگ خراسان تنها ملکیت ایران باستان خواهد بود نه افغانستان
داستان پشنونستان هم خاتمه پیدا میکند زیرا آمدن حکمتیار با توافق با پاکستان روی همین مساله است که نام دیورند دیگر گرفته نشود. هدف حکمتیار به قدرت رسیدن است نه احیای سرزمین های از دست رفته
اوزبک  ها مخصوصاً  در شروع کودتا مبارزه میکنند و اما شکست خواهند خورد در صورتی که هم اقوام به شمول پشتون های کابلیزه قیام سر تاسری کنند
دو نفر از آمریکا درین حکومت سهم خواهند داشت تا یک عده مردمان حس آرامش کنند یکی جناب دانشمند گرامی فاضل اسلامی آقای عبدالستار سیرت زیرا همیشه به طرفداری پشتون ها بوده است و حتی در یک محفل بزرگداشت احمدشاه مسعود درین پانزده سال شرکت نکرده است تا احساسات پشتون ها  جریحه دار نشود و دوم جناب فاضل گرانقدر آقای فضل غنی مجددی. جناب مجددی که از شاگردان اخوان المسلین است در خفا با حزب اسلامی همکاری داشته است. او هم برای اینکه پشتون ها را نرنجاند از مخالفین احمد شاه مسعود است و یکبار هم در محافل که برای آن شهید دایر می‌شود شرکت نه کرده است
من منحیث یک کابلی باید وظیفه خود را در مقابل کابلیان انجام میدادم و نوشتم تا بیدار باشید . والسلام

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 132 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.