Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تاریخ سیاسی پاکستان؛ با بنیاد گرایی وتروریزم رقم خورده است!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:13

محمد علی مهرزادبسیاری ازافرادی که با سازمان استخباراتی پاکستان از نزدیک کارنکرده اند، تصورمی کنند که این سازمان، حکومتی درداخل حکومت پاکستان است.درعین حال تصوراینست که ای-اس-آی به صورت مستقلانه وخارج از اراده دولت پاکستان اهداف وسیاست های را دنبال می کند که محورآن افغا نستان وکشمیربه طورعمده نقش کلیدی را ایفا می کند؛ ولی کارشناسان استخبارات امریکایی عقیده دارند که سازمان ای-آس-آی یک سازمان نظامی است که بر اساس دستورهای قومندان های عالی رتبه اردوی پاکستان عمل می کند.پاکستان از همان آغازتولد توسط بریتانیا تلاشهای پنهان را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف سیا سی درازمدت اش درافغا نستان وکشمیرهند گاهی اشکاروگاهی پنهان بکارمی برد. فعالیت های تروریستی با ایجاد لانه های آن درپاکستان نباید اتفاق عجیب وغریبی تلقی شود؛ چرااین فعالیت های تروریستی پاکستان اکنون به یک سریال دنباله دارمی ما ند که سنا ریوی ان برای تمام فصول در سالها وشاید دهه ها از طرف کارگردان استعمار کهنه کاروحامیان تازه نفس شان نوشته شده باشد. اگرچه خاستگاه بنیادگرایی دینی را می توان در وحله اول درعربستان سعودی هم زمان با بوجود آمدن مذهب وها بی جستجوکرد؛ اما بنیاد گرایی سیا سی ومدرن رااز همان آوان جداکردن کشوری بنام پاکستان از بدنه هند وافغانستان درمنازعات شبه قاره هند در جریان استقلال استعماربریتانیا برای مجازات هند؛ وانتقام گیری از شکست های که توسط مردم ازادی خواه افغا نستان دیده بود، از همان اغازیک منازعه قومی – مذهبی درهند درمقابل هندوئیسم واسلام واختلاف سرحدی وپد یده تروریزم یگانه محرکه منازعات در دوبخش مسلمان نشین هند وپاکستان وموجب جدایی اقوام پشتون وبلوچ از بدنه افغانستان شد. با جداشدن بخشی شرقی وغربی کشوری جد یدی بنام بنگله دش پاکستان به مداخله خود توسط گروهای تندرودینی از جمله ( جماعت اسلامی) دست به حمایه این گروه زده وصفحه خونباری رادر این کشوربازکرد که تا هنوزتبعات آن نه تنها در بنگله دش ادامه دارد؛ بلکه گروهای متعدد شورشی را در مدارس دینی در جوارسرحدات افغانستان تاسیس، تربیه وتسلیح تروریستان واعزام شان به کشورماغر ض ویرانی پلها، سرک ومسا جد واماکن مقدسه وبالاخره فعالیت های انتحاری یکی از ابتکارات پاکستان در افغانستان است.نقش اردوی پاکستان وبه خصوص سازمان اطلاعات آن در مدیریت سیاسی جامعه پاکستان در کنارارتباط تنگاتنگ آن با گروهای شبه نظامی اسلامگرایی افراطی همواره درتاریخ پاکستان رقم زننده بسیاری از تحولات داخلی وخارجی بوده است، که هنوزهم در افغانستان وکشمیرادامه دارد.تحولات افغانستان در دهه هفتاد میلادی وانتقال تضادهای دوبلاک سرمایه داری وسیوسالیستی به بهانه حضور نیروهای نظامی شوروی سابق در افغانستان برای حمایت از حکومت چپگرای این کشور، یک معامله جدید را رقم زد که بازهم کانون تروریستی آن درپاکستان سازمان داده شد. ظهورپد یده جد ید بنام تروریزم زیر پوشش مقدس ارزشهای اسلامی بنام( جهاد) برای مبارزه با کمونیزم که توهم غرب وایجاد کمر بند سبزدر دل بنیاد گرایی اسلامی برضد کمونیزم به اطراف شوروی ایجاد شد یکی از پلانهای پنتاگون بود تا حضورخودرا درین منطقه تثبیت کند، در این مقطع زمانی بیشتراز همه جلوگیری ازرسیدن مسکوبه آبهای گرم دریای عمان واقیانوس هند انگیزه های جدید برای حضوردایمی قدرتهای مطرح درین منطقه ایجاد کرد، که منجربه نبرد بین دواردوگاه به دامنه های هندوکش کشیده شد. که درین میان پاکستان هم بعنوان وسیله وپل این منازعه مورد توجه بخصوص قرارگرفت.تحلیل تحولات پاکستان بدون درک وشناخت تاریخ کوتا این کشورونقش بنیادگرایی افراطی در بطن ساختار سیاسی – نظامی آن با در نظرداشت بعد داخلی وخارجی ان امکان پذیر نمی باشد.بدون شک این کشوریعنی پاکستان بیش ازآنچه نمونه ی ساختار مدرن بر اساس مولفه دولت- ملت باشد بیشترتصویریک ژئوپلیتیک است که از طرف بریتانیا جعل شد، طوریکه در درون بخش های چهارگانه خود( سند-پنجاب- بلوچستان- ومناطق قبایلی سرحد)هرگزنتوانسته است مفهوم وحدت ملی را عینیت بخشد وبه عنوان کشور متحد جایگاه اعتباری خودرااثبات کند.از همین رووقتی از پاکستان سخن گفته می شود در واقع از چهارسرزمین متفاوت وبعضاً متضاد یاد می شود.از طرف دیگرنقش اردو درحوزه ای سیاست داخلی وخارجی، فساداداری نهادینه شده؛ وحتی نخبگان سیا سی همواره با ادعای دموکراسی خود تابع اراده نظامیان گردیده است. هم چنان این نهاد های اصلی قدرت در اسلام اباد از گروهای بنیاد گرایی افراطی دینی در هردو حوزه سیاسی درونی وبیرونی بهره لازم را میبرد.این درهم تنیده گی وپیوند ارگانیک بین نهاد های اصلی قدرت در اسلام آباد به گروهای بنیاد گرایی در طول حیات این جمهوری نه تنها همواره موجب هرج ومرج وبی ثباتی در منطقه شده است، حتی وضعیت سیاسی واجتماعی کشوررا نیز در معرض اسیب چنین گروها ی تروریستی قرارداده است.تجربه چند دهه اخیرفعالیت های تروریستی وانتحاری که استفاده از گروهای تروریستی وبنیاد گرایان دینی هم چون بازی با اتش در انبارباروت بوده است وهیچ نیروی قادربه مدیریت وکنترول کامل این میدان با زی نخواهد بودوعاقبت کسیکه این اتش را برافروخته درشعله های غیرقابل پیش بینی خواهد سوخت. پیچیده گی شرایط وتضادهای قومی- مذهبی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی این کشورآن چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته است که حتی دیگراردو ونهاد های دولتی پاکستان نیز از حملات تروریستی نه تنها درداخل بلکه در منطقه وبا لاخره امروزامریکا واروپا را این تروریستان تربیه شده در پاکستان تهد ید وبه مبا رزه طلبیده است؛ در حالیکه صادقانه کشورهای حامی پاکستان درسیاست توسعه طلبی وحمایه خود نسبت به پاکستان تجدید نظر نکنند هیچ گوشه از جهان در آمان نخواهد ماند.  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 255 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.