Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تقـــلب در آرای مـــردم خیـــانت بــزرگ مـــلی است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط اکبر نوابی   
جمعه ، 17 مهر 1388 ، 21:32

اکبر نوابی به باور عمومی امید و انتظارمردم از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری در افغانستان به گونه یی بود که این انتخابات باید رویدادی تاریخی باشد، تا زمینه ای صلح و آشتی ملی، ترقی و ثبات را در کشور تأ مین کرده و راه بیرون رفت از چالش ها و مصا ئیب سه دهه جنگ را نشان بدهد.

 

انتخابات به لحاظ فرهنگ دموکراسی در واقع شیوه ی مبارزۀ سیاسی است برای بدست آوردن آرأی مردم؛ به سخن دیگر یعنی بدست آوردن دل و نظر مردم که با پیشکش نمودن استراتژی و برنامه های سود مند برای دست یافتن به اهداف مطلوب و رفع چالش ها و مشکلات موجود در جامعه صورت میگیرد. بنابرین دست یافتن به قدرت سیاسی مشروع از مولفه های اساسی آن بحساب می آید.

مشروعیت انتخابات در قدم اول در آرأی مردم نهفته است، این مردم اند که با رای خویش کاندید مورد نظر خود را انتخاب کرده و به آن مشروعیت می دهند و در قدم بعد نا ظرین ملی و بین المللی به آن صحه می گذارند. در نتیجه نظامی که از آن تولید میشود بنام نظام مردم سالار و یا حکومت مردم برای مردم یاد میشود.

اما وقتی در رأی مردم به نفعی کاندید مشخصی « تقلب» صورت گیرد، مشروعیت چنبن انتخاباتی زیر سوال رفته و ارتباط آن با انتخاب مردم فاصله می گیرد.

چنانچه انتخابات دورۀ دوم ریاست جمهوری در کشور با وجود تهدید های مخالفان مسلح دولت در نتیجه ای شهامت مردم و رفتن شان به پای صندوقهای رأی صورت گرفت؛ اما از« تقلبات گسترده» در آن سخن به میان آمد. که نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی جوان را در کشور دچار بحران ساخت، شایسته تر این بود که تهداب این فرهنگ با صداقت و راستی گذاشته میشد نه به تقلب و نیرنگهای که نمونه اش تا حال در هیچ جای دنیا دیده نشده است.

دست داشتن در تقلبی که از جانب حکومت موجود به رهبری جناب حامد کرزی رئیس جمهور بر حال کشور و تیم ایشان به پیمانه ای وسیع صورت گرفته است؛ باور و اعتماد مردم را نسبت به مشروعیت پروسه انتخابات سلب کرده و باعث بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی شده، که گسترش بحران را از ولایات جنوبی به ولایات شمال و غرب کشور نیز در بر داشته است.

چنانچه اخیراً معاون بر کنار شدۀ سازمان ملل متحد آقای پیتر گالبرایت در اظهاراتی با واشنگتن پوست میزان تقلب در انتخابات را بنفع حامد کرزی 30 فیصد و یک مقدار کمتر متوجه کاندیدان دیگر عنوان کرده است.

گالبرایت که از سمتش در نتیجه ای اختلافات با نمایندۀ خاص سر منشی ملل متحد آقای کای آیده، در رابطه با اظهاراتش مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغا نستان بر کنار شده است؛ پرده از روی حقایق ای برداشت که کای آیده را به جانب داری از یک جناح و نامزد خاص و نادیده گرفتن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان متهم کرد.

بعد از انتخابات دورۀ دوم ریاست جمهوری در افغانستان ما شاهد دو انتخابات دیگر در دو کشور اروپائی بودیم، که یکی کشور آقای کای آیده ( ناروی در شمال اروپاه ) و دیگری کشور آلمان در غرب اروپاه بود.

انتخابات پارلمانی در کشور ناروی بتاریخ 14 سپتامبر آغاز و به مدت یکروز دوام کرد، بعد از ختم انتخابات شب همان روز در مدت کمتر از پنج ساعت نتایج آن اعلان شد که به پیروزی« حزب کارگر» درین کشور انجامید. میزان تقلب در انتخابات این کشور ضریب صفر را داشت، ینعی کاملاً عادلانه و بیطرفانه بر اساس رأی مردم صورت گرفته بود.

هدف این قلم مقائیسه انتخابات در کشور ناروی و افغانستان نیست، زیرا نمیشود کشوری را که سه دهه جنگ و ویرانی را گذشتانده و در حال جنگ است با یک کشوریکه از لحاظ سیاسی و اقتصادی دارای ثبات است مقائیسه کرد.

اما هدف این است که کای آیده که خود اهل کشور ناروی است و یقینناً در انتخابات کشورش اشتراک داشته است؛ اینرا می داند که با تقلب نمیشود نظام مردم سالار ایجاد کرد، باآنهم تقلبات و تخلفات انتخابات را در افغانستان نادیده گرفته و مانع تحقیقات در مورد آن شده است. این عمل مصداق این سخن عامه است که این آقایان برای خود سمیان را می بُرند و در بریدن آش برای ما کوتاهی میکنند.

کسانیکه که از برکت خون جانباختگان راه آزادی و مقاومت، امروز در کرسی های قدرت در کشور ما تکیه زده اند، قبل از آن در کشور های اقامت داشته اند که انتخابات و سیستم دولت داری آنها دارای قانونیت و شفافیت بوده است؛ و از بلند ترین مقام های آن تا مردم عام در رعایت وحاکمیت قانون پا بندی دارند و بخاطر وطن و مردم خویش تمام منفعت های شخصی و سلیقوی خود را فدای منافع کلان ملی میسازند. اما این آقایان هیچ درسی از آن ها نیآموختند و این آموزه ها هیچ اثری نداشته است بر ایشان که دست و آستین را در تقلب بر زدند و میلون ها رأی جعلی را در صندوق های رأی ریختند تا پنجاه به اضافۀ یک را از راه نا مشروع آن بدست آرند.

به گفتۀ گالبرایت مراکز رأی دهی ایکه اصلاً باز نشده بود، ده ها هزار رأی جعلی برای کرزی تولید کردند. البته این به آقای کرزی از قبل معلوم بود که دورۀ حکومت هشت ساله اش یکی از جملۀ فاسد ترین حکومت ها در جهان قلم داد شده و اعتبار و حیثیت خود را در بین مردم افغانستان و جامعه ای جهانی از دست داده است. بدین لحاظ توانائی رقابت در انتخابات را با آقای داکتر عبدالله عبدالله ندارد، زیرا آقای عبدالله با پیشکش استراتژی و بر نامه های مناسب چالش ها و ضعف های حکومت موجود را برجسته ساخته بود و را ه حل های مناسب و کار ساز به آن پیشنهاد می کرد. از ینرو آقای کرزی و تیم شان دست به تقلب گسترده زدند، تا پنج سال دیگر در اریکۀ قدرت بمانند.

 اکنون که بیشتر از چهل روز از انتخابات دورۀ دوم ریاست جمهوری در کشور میگذرد، هنوز نتایج نهائی آن در پردۀ ابهام باقی است. معلوم دار است که مال دزدی را نمیتوان و نمیشود آشکارا استفاده نمود؛ رای دزدی هم صلاحیت و جرأت انسان را سلب میکند. بهانه سازی و نوعی گرد گردک گشتن بدور خود و بهانه جویی، ناشی از کم روحیگی و آفت های برآمده از همان عملیه تقلب و دزدی رای مردم است.

این تشویش در بین مردم کشور و جامعه ای جهانی وجود دارد که در صورت عدم حل و فصل عادلانۀ بحران ناشی از تقلب وخیانت در رای مردم، وضیعت سیاسی در محور های مختلف کشور به وخامت بگراید.

 با تقلب و زور به مدارج قدرت میشود رسید، اما حفظ و نگهداری آن فقط در رضایت، صداقت و احترام به مردم و رای آنها نهفته است.

 تقلب و تخلف در شمارش رأی مردم بزرگ ترین جفا در حق ایشان و بد ترین خیانت و ننگ در تاریخ افغانستان. است. راهیابی به صلح و ثبات در افغانستان نیاز مند همکاری صادقانه جامعه ای بین المللی در قبال مسائیل جاری و حل وفصل عادلانه و شفاف انتخابات پر از تقلب کنونی میباشد.

 در غیر آن، پیامد های ناگوارش افغانستان را یکبار دیگر در پرتگاه تروریزم و گودال طالبانیزم خواهد انداخت.

 

اکبر نوابی
08.10.2009

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 148 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.