Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تقویت ارادهء مبارزه با فساد سیلی محکم بر روی تروریزم و حامیان آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 20 فروردين 1396 ، 12:32

تقویت ارادهء مبارزه با فساد سیلی محکم بر روی تروریزم و حامیان آندر این دیگر هیچ کس شک ندارد که تقویت ارادهء مبارزه با نروریزم معنای سیلی محکم بر روی تروریزم و پشتیبانان منطقه یی و بین المللی آن است. اراده برای سرکوب مخالفان مسلح زمانی تقویت می یابد که برای مبارزه با فساد قاطعانه و سازش ناپذیر عمل کرد و در برابر مافیای فساد استوار ایستاد؛ زیرا مافیای فساد خطرناک تر از تروریزم است و مفسدان همکار و بازوان نیرومند تروریستان است. از این رو لازم است تا حکومت فساد پیشگان بزرگ را بدون در نظرداشت خوب و بد دنبال و محاکمه کند و آنان را به قول پهلواتان "ضرب فنی" کند؛ زیرا پیچیده گی اوضاع و دشواری شرایط فساد پیشگان بزرگ را مانند تروریزم وارد فاز خوب و بد کرده است. در حالی که این گونه نگاه به فساد پیشگان اراده و صداقت حکومت را برای مبارزه با فساد زیر پرسش می برد و جاده را برای تروریزم هموار می کند. از این رو کمترین تعلل و تاخیر برای مبارزه با فساد و فساد پیشگان سبب نیرومندی مخالفان می شود و زمینه را برای تبلیغات سؤ و سربازگیری های آنان فراهم می کند. ادعای مخالفان را مبنی بر یک حکومت ناکام در کابل نیرومند کرده و واقعیت می بخشد.  از همین رو است که تقویت ارادهء مبارزه با فساد معنای شکستن شاخ تروریزم را دارد.  فساد اداری در کشور زخم ناسوری را ماند که از چندین دهه بدین سو دامنگیر مردم افغانستان شده و اکنون آنان را به بدترین حالتی زمینگیر کرده است. هرچند فساد اداری در افغانستان پدیدهء جدید نیست و این برمی گردد به چهار دههء پیشتر که پس از سقوط نجیب در کشور شیوع بیشتر یافت و حالا گویی نهادینه شده و به یک فرهنگ بدل شده است که اکنون با تاسف وارد یک مرحلهء خیلی جدی گردیده و غیر قابل کنترول شده است. هرچند پیش از آن نیز در کشور رشوت رایج بود و اما هیچ زمانی به میزان کنونی اش نرسیده بود. فساد اداری و رشوت در گذشته های دور بیشتر شکل انفرادی را داشت و در سطح کوچک واقع می شد؛ زیرا در آن زمان  کارمندان دولتی عزت نفس و وقار انسانی بالایی داشتند که حتا به بهای سنگ بستن در شکم های شان حاضر به اخذ رشوت نشده و دست یازی به فساد اداری و اخذ رشوت را به خود شرم و گناۀ عظیم می پنداشتند. بدون تردید دلیل اش داشتن وقار انسانی آنان بود که در نتیجهء داشتن تقوای دینی و سیاسی و شرف انسانی رشوت گرفتن را نه تنها گناهء بزرگ؛ بلکه نهایت شرم و بی عزتی بر خود می پنداشتند. انسان های آن زمان فرشته ها نبودند و حتا از داشتن آکاهی های انسان های امروزی هم محروم بودند؛ اما داشتن معنویت عالی و فضیلت بلند انسانی آنان سبب شده بود که جوهرهء ایثار در آنان به بار و برگ بنشیند و آنان را قادر ساخته بود تا مصممانه و استوار بر ضد خود و به نفع دیگران که همانا فداکاری صادقانه و صمیمانه است، تصمیم بگیرند و به آن عمل کنند. تصمیمی که از ژرفنای اخلاق انسانی آنان منشا می گرفت که جوهرهء آن ایثار نامیده شده است. آنان در حالی از داشتن صفات عالی انسانی برخوردار بودند که زیاد شعار دینداری هم سر نمی دادند، لاف دینی هم نمی زدند و در ضمن ریش های بلند چه که حتا ریش های خود را هم هر روز تراش می کردند و در زنده گی عادی خود هم عادی تر از دیگران با مناعت نفس و قناعت خوب زنده گی داشتند؛ اما ده ها دریغ و درد که بیشتر دست آنانی تا آرنج امروز در فساد غوطه ور است که از بام تا شام لاف دینداری می زنند و به هر پهلو که می خوابند گویی خود را بالای شاخ آهو سوار می یابند، سمرقند و بخارا به تماشا نشسته، به جهاد دیروز مجاهدان آزادی کشور افتخار کرده  و رویای جهاد را در آنسوی اوقیانوس ها می بینند؛ اما در زنده گی شخصی شان همه چیز وارونه است و دست غارتگران بزرگ را صمیمانه می فشارند و به هر سر سبزی کلاه می گذارند. آنقدر رشوت ها را کلان، سازمان یافته و مافیایی کرده اند که حتا سر کلافهء آن را هم نمی توان پیدا کرد. شگفت آور این است که امروز بیشتر آنانی دست به فساد های کلان می زنند که بیشتر از دیگران لاف دینداری می زنند و ریش های شان خیلی بلندتر از آدم های دیروزی است، در مسجد ها هم در صف اول اند، خدای نخواسته اگر در اثر غفلت ملا صاحب در صف اول نمازگذاران برای شان جای نماند؛ در آنصورت ملا صاحب شامل لیست سیاه شده و تعزیرات اقتصادی هم برایش وضع می شود. در جنازه ها که هیچ نپرسید این آقایان در صف اول اند و حتا ملا صاحب به مشکل جرئت می کند تا نماز جنازه را ادا کند؛ زیرا ملاصاحب می ترسد که مبادا مورد خشم و غضب این آقایان قرار بگیرد و از سوی آنان متهم به داشتن غرور شود؛ اما در این میان شگفت آور این است که آنان به همان اندازه که برای ثواب پیشی می جویند، میزان پیشی جستن آنان برای گناه هم کمتر از آن نیست. هرگاه از غصب و غارت های آنان سخن زده شود حتا آسمان از حیا می گیرید و اما آن عالی جنابان نه تنها از شرم نمی ترکند؛ بلکه برعکس بر مصداق این سخن " پهلوان زنده خوش است " و اگر برای شان گفته شود که در زیر پایت درخت سبز شده است، نه این که می شرمند؛ بلکه برای نشستن در زیر سایهء بی ننگی آن هم ناقوس افتخار را به صدا درمی آورند. جالب تر این که آنان به گونهء واعظان ریایی بر فراز منبر می روند و دادخواهء جهاد می شوند و از ارزش هایی سخن می گویند که یک عمر زیر نام جهاد آنها را به گونهء بیرحمانه به قربانی گرفته اند و زیر پا کرده اند. جالب تر این که گاهی به آ ن مردان معزز و با وقار خورده می گیرند و بر آنان می تازند که به قول معروف اگر آب بر سر های آنان ریخته شود، وضو کردن با آن چه که حتا نوشیدن آن روا باشد. مردانی که صادقانه از آب خویش پاسبانی کرده اند و آبرو نگهداشتن را بر هر چیزی ترجیح می دادند و با سر های بلند و شکم های گرسنه در میان خون و آتش شجاعانه و بی هراس فریاد های ملکوتی " بردا و سلاما" را ابراهیم وار به آزمون گرفتند و حتا در همان حال مراقب بودند تا مبادا کلاهء آبرو از سر های سرفراز شان به زیر افتد و خدای نخواسته اتهام ناپاسداری از راه و طریقی بر آنان وارد شود. با این حال مبارزه با این کج کلاه خان ها هم حرف ساده یی نیست؛ زیرا ده ها طغره در بغل و در آستین دارند و جهاد رادمردان و آزادهء مردم افغانستان هم ابزاری در دست های آنان است و از این رو مبارزه با آنان هم امری دشوار و حتا آزمونی است. زیرا در یک دست قرآنکریم را دارند و در دست دیگر فریب تا "دام تذویر کنند چون دگران قرآن را " این دشواری حکومت را دست مانده و همکاری های مشترک سه پر جیرهء مافیایی راست و چپ لیبرال، در موجی از زد و بند های پنهان درون دستگاهی و بیرون دستگاهی حکومت را وامانده کرده است. این وامانده گی توانایی های حکومت را در برابر هراس افگنان و حامیان شان به چالش برده و شجاعت و پایمردی های نیرو های دفاعی و امنیتی کشور را نیز زیر پرسش برده است؛ اما این به چالش رفتن ها و زیر پرسش رفتن ها نمی تواند، از بار مسوءولیت حکومت در برابر مردم و کشور چیزی بکاهد؛ بلکه برعکس .مسوءولیت و تعهد حکومت را در برابر مبارره قاطع، پیگیر و جدی فساد پیشگان رنگارنگ مافیایی بیشتر و سنگین تر می کند و ضرورت مبارزه در برابر آنان را حتمی تر می نماید؛ زیرا اندکترین عقب گرد و انعطاف پذیری در برایر مفسدان نه تنها فساد پیشگان را در برابر حکومت با جرئت و مهاجم تر می کند؛ بلکه موضع مخالفان مسلح در برابر دولت را تیزتر و تندتر نیز می کند. از همین رو است که فساد پیشگان بازوان نیرومند تروریستان به حساب می روند تا زمانی که بازوان توانمند تروریزم شکسته نشود، مبارزه با تروریزم دشوار است. حکومت ناگزیر است، برای صاف کردن جادهء مبارزه با تروربزم، در گام نخست مفسدان کلان را سرکوب کند؛ زیرا تا زمانی که پای مفسدان شکسته نشود، هرگز ممکن نیست تا شاخ تروریسنان شکسته شود. مفسدان و تروربستان دو همزاد هم اند که رابطهء چندگانه باهم دارند و یار و یاور یکدبگر اند. این رابطه در تجارت سلاح، قاچاق مواد مخدر، تاراج دارایی عامه، جنایت و خیانت به مردم سخت با یکدیگر گره خورده است و اما صد ها دریغ و درد که در هر پهلو که این رابطه با یکدیگر پیوند پیدا می کند، به بهای دریدن سینهء اسلام با یکدیگر تجدید عهد می نمایند. حکومت جز رویکردی قاطع و برگشت ناپذیر یعنی تشدید مبارزه با فساد و بر جای نشاندن مفسدان و زدون فساد گزینۀ دیگری در پیش ندارد. حکومت ناگزیر است تا برای رسیدن به بام موفقیت بر ارادۀ مبارزه اش برای فساد بیافزاید و آن را تقویت نماید؛ زیرا خم خم رفتن برای مبارزه با فساد سبب تقویت مافیای فساد شده و دراز راۀ فساد را بجای آن که کوتاه کند، درازتر نیز می کند؛ زیرا تنها مبارزه با فساد و سرکوب فساد پیشگان بزرگ است که به مثابۀ سیلی محکم بر روی تروریستان و حامیان آنان حواله می شود و شاخ آنان را می شکند. یاهو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 114 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.