Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جایگاه وزارت امور خارجه در حکومت وحدت ملی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
يكشنبه ، 20 فروردين 1396 ، 14:03

جایگاه وزارت امور خارجه در حکومت وحدت ملیافغانستان کشوری است که در سایه ای حکومت آلوده به فساد خود کامه و تا حدی قانون شکن با یک اداره ای بیمار در چنگ استخبارات کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه و فرا منطقه قرار دارد. در اثر خودکامگی و جا طلبی های رهبری عدم درک و فهم از تقسیم وظایف و صلاحیت ها در چوکات همین حکومت وحدت ملی با گذشت هر روز مشکلات فراوانی دامنگیر ادارات مختلف این کشور گردیده است بخصوص  سیاست خارجی کشور ما را بخاطر مداخله بی مورد در وظایف رهبری این اداره از طرف مقامات عالی رتبه کشور با گذشت هر روز بیمارتر از دیگر بخشها حتی اسیر منافع بیگانگان با ادامه همین وضعیت در سیاست خارجی خواهد شد. نزد رهبران حکومت وحدت ملی این منطق و این فهم وجود ندارد که کار فلان  وزیر چیست کار وزیر دیگر چیست و کار وزیر خارجه چیست، هر چی پیش آمد خوش آمد در تمام دنیا زیادتر قرار داد های بین المللی چه در داخل و چه در خارج کشور با امضای وزیر خارجه صورت میگیرد اما از چندی بدینسو نبود همکاری و احترام گذاشتن با وظایف و صلاحیت ها در چوکات قانون که عامل عمده آن مداخلات بی مورد رهبری حکومت وحدت ملی است  کار را بجای رسانده که وزیر دیگری یا مشاور بی سر کله ای کار وزیر امور خارجه را انجام دهد بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی عوض اینکه کار به اهل آن سپرده شود تفکیک و تشخیص وظایف و صلاحیت ها معلوم باشد متاسفانه در حال حاضر زیادتر ادارات بدستور رئیس جمهور کار اداره دیگر را انجام میدهد. این بر میگردد به خود کامگی جا طلبی و تمکین نکردن مقامات عالی رتبه ای این حاکمیت به قانون و ارزش ها و معیار های قبول شده در یک نظام قانون مند کس نیست پرسان کند جناب عالی کار شما چیست در چوکات قانون مسئولیت های شما چیست ، ای کاش این حقیقت را همه میدانستند و باورمند به تفکیک مسئولیت ها و صلاحیت ها میبودند به باور من بخاطر جلو گیری از  خود کامگی های رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برای نجات از مشکلات فعلی بحران زا نیاز به خانه تکانی بزرگی نه تنها در عملکرد ها و تصمیم گیری های که قانون برای  وزارت امور خارجه مشخص کرده ضرورت دارد بلکه در همه امور طی دو سال و اندی مداخلات بی مورد رهبران حکومت وحدت ملی کمر کاری اکثر وزارت ها را شکستانده، در گذشته مبارزه مشترک یکجا  با پاکستان علیه تروریزم همکاری اقتصادی نشان دهی منبع تروریزم آرزوی هم سایه نیک و حسن همجواری همکاری با کشور های منطقه و فرا منطقه نکته های دلچسب  بوده اند که هر روز ما و دست اندر کاران سیاست خارجی در تلاش بودند تا نتیجه ای ملموسی از آن بدست آید اما مداخله در امور و صلاحیت های وزارت خارجه از طرف ارگ ریاست جمهوری و بعضی وزارت های دیگر کار را بجای رسانده که دیگر هیچ کس نمی تواند امیدوار فردای بهتر موثر تری در روابط بین المللی باشد. اگر بخواهیم عادلانه و منصفانه قضاوت کنیم عملکرد های دو سال و اندی حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی مبتنی بر کم دانشی و بی دانشی دست اندر کاران وزارت امور خارجه نبوده است. بلکه مداخله بی حد ریاست جمهوری در امور این اداره و عدم درک کسانیکه مسئولیت وزارت امور خارجه را ندارند، و وظایف آن اداره را انجام میدهند این اشخاص نه نسبت به محیط بین المللی، حس درست و آگاهانه ای دارند و نه شناخت؛ کلی  زمانیکه رهبری سیاست  بدست مسئولین وزارت خارجه نباشد حس تعارض، حس تقابل، حس نفی. عصبانی بودن مقام ریاست جمهوری و ده ها مشکل دیگر  این همان ادامه «مکتب هیجان» در سیاست خارجی شمرده می شود رئیس جمهور یا بعضی از وزرا و مسئولین ادارات دیگر که امور وزارت خارجه را از چندی بدینسو انجام میدهند. شاید  در زمینه های بسیاری از جمله معماری، هنر، موسیقی، ادبیات، مهندسی و پزشکی اقتصاد تجربه و تخصصی داشته باشند اما این آدم ها با عدم استقلال که دارند در سیاست هنوز تابع حس، مزاج، عصبانیت و رفتارهای واکنشی مقام ریاست جمهوری هستند این آدم ها باید و باید تربیت شوند تا منطق و عقلانیت بر رفتارها در سیاست خارجی ما حکم فرما شود. این که ما هر آنچه می خواهیم پشت تریبون به هر ملتی، دولتی، و هر کشوری صحبت میکنیم و باز در اوراق امضا مینماییم دنیا در مورد سیاست خارجی ما چه قضاوتی خواهند داشت آیا همچو عملکرد ها ناشی از احاطه هیجان بر زبان ماست یا تعصب و جا طلبی ها کار را به اینجا رسانیده، وقتی شخص عصبانی می شود، رفتارهای نامعقول از او انتظار می رود. همچنان که سیگار برای قلب مضر است، هیجان و مزاج نبود تفکیک وظایف و صلاحیت ها  نیز برای سیاست زیان آور است. بخاطر  مداخلات بی موجب ریاست جمهوری در امور وزارت امور خارجه کار را بجای رسانده که روابط ما نه تنها با کشور های همسایه بلکه با اروپا و جهان دیگر قفل شده است. در حال حاضر  با تعدادی از همسایگان، بشمول پاکستان روابط ما تقریباً تعطیل است. در حال حاضر این مداخله کار را بجای رسانده که برای ما در روابط بین المللی ده ها مشکل  دیگر در سطح منطقه و فرا منطقه پدید آید

بزرگ ترین چالش حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی، اجماع سازی داخلی میان نهادهای کلیدی قدرت برای متمرکز شدن بر رشد و توسعه اقتصاد ملی است. مبنای فلسفی این اجماع سازی این است که حکمرانی مطلوب و ماهیت وجودی یک حکومت، توجه به خواسته های مردم، عزت یک ملت و ثبات زندگی آنهاست. ما مسئول حل و فصل مشکلات مردم دنیا نیستیم. دولت و حکومت در افغانستان  مسئول حل و فصل مشکلات مردم افغانستان اند. اگر ما تفکیک صلاحیت ها و تقسیم وظایفه را با در نظرداشت قانون مطروحه مد نظر بگیریم و عقده مندانه در امور دیگران مداخله ننماییم  بر این اصل متمرکز شویم، بالا ترین سطح از امنیت ملی را تأمین کرده ایم و کسی هم با ما کاری ندارد. اگر در درون به اجماع اتحاد  برسیم، می توانیم در صحنۀ بین المللی، مؤثر تر باشیم و در دیپلماسی به نتیجه مطلوب دست یابیم. بعضی ها شاید به این باور باشند که ماهیت و عملکرد رهبری حکومت وحدت ملی که یک اداره کار اداره دیگری را انجام میدهد عقلانی است؛ اما به باور من نبود تفکیک در صلاحیت ها و وظایف نه منطقی است و نه عقلانی و نه هرگز مشکل گشا،آیا عقل و منطق ایجاب نمی کند حکومت در راه حل این مسائل بپردازد؟ پایه ای ترین سطح تحلیل در عقلانیت، پرداختن به مشکلات مردم افغانستان و تفکیک و تشخیص صلاحیت ها و مسئولیت های هر اداره با نظرداشت مقررات و لایحه وظایف آنها است.
معقول آن است که توازنی بین تمامی وجوه داخلی و بین المللی با در نظرداشت وظایف و عملکرد های مسئولین وزارت خارجه آن هم در چوکات و پرانسیب های قبول شده بین المللی برقرار گردد. هم طراحی این راهبرد و هم اجرای آن محتاج سیاستمدارانی با دانش و علاقه مند به کشور است. که در راس آن وزیر امور خارجه آقای صلاح الدین ربانی قرار دارد نه کس دیگری بد نیست بخاطر بن بست ایجاد شده ای سیاسی بین وزیر امور خارجه و شخص رئیس جمهور ضرورت جدی احساس می شود تا جناب رئیس جمهور یا با وزیر خارجه در یک تفاهم کاری به نتیجه برسند یا جناب شان در عملکرد های خود بخاطر مداخله در امور وزارت خارجه آنچه را که قانون مجاز نمیداند صرف نظر نماید بهتر است  سیاست خارجی را از خیابان ها جمع کنیم. به پوپولیست های مداخله گر در امور دیگران بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند و از مداخله بیجا و بی مورد دوری جویند. چون ادامه مداخله خلاف قانون و اصول  در امور دیگر ادارات نه معقول است و نه منطقی بهتر است تلاش گردد  تا افغانستان را از ناکارآمدی بخاطر مداخلات بی مورد مقامات عالی رتبه در همه امور نجات دهیم. مدارهای گسترش کارآمدی، تعامل معقول داخل با خارج است. بدون کار بین المللی و تفکیک وظایف نمی توانیم کارآمدی های موثری را در داخل به وجود آوریم؛ اگر از خود کامگی ها و عقده منشی ها در همه امور بگذریم  تاریخ در مورد ما و در مورد رهبری و حکومت داری ما منصفانه تر قضاوت خواهد کرد.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 100 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.