Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حقــوق بشــر قبیــله و تهــدید هــای عــوام فــریبانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر اکبر همت   
جمعه ، 21 آبان 1395 ، 09:15

داکتر اکبر همتسواستفاده ازحقوق بشر بمثابه افزار جنگ رواني علیه جنرال دوستم
درین شکی وجود ندارد که سازمان ملل متحد در عموم و شعبه (حقوق بشر) آن بنام هومان رایت واچ در خصوص در انحصار کشور های ابر قدرت در چهره امریکا, انگلیس و اسراِئیل قرار دارد که آنرا به مثابه افزار فشار بالای دولت های به اصطلاح سرکش از حاکمیت جهانی امریکا بکار میبرد. ما مثالهای زیاد آنرا در دهه های اخیر شاهد بودیم که فجایع در لیبیا, عراق, سوریه و بوسنیا نمونه های بارز مدعاست.
در کشور های تحت فرمان امریکا برای همآهنگی فعالیت های به اصطلاح حقوق بشری, سازمانهایی بنام (سازمان "مستقل" حقوق بشر) ایجاد و در حقیقت در تبانی با حقوق بشر سازمان ملل فعالیت میکند که این سازمانها نیز در واقع از جانب حامیان تمویل میگردد. در افغانستان نیز بعداز سقوط رژیم طالبان (حقوق بشر مستقل افغانستان) ایجاد و در انحصار حلقات حاکم قرار گرفت که از یکطرف وابسته به حلقه های حاکم و از جانب دیگر در تبانی با دولت های زورمند فغالیت میکند و معاش های هزار ها دالری را نیز به حمایت حامیان داخلی و خارجی بدست میآورند.
مسئله (حقوق بشر) در افغانستان به یک کارت احتیاطی سرخ بدست حاکمان قبیله تبدیل شده است, هر آن لحظه ایکه بیمناک میشوند که مبادا سیستم انحصاری قبیله ازهم بپاشد, کارت سرخ یعنی موضوع گویا نقض حقوق بشر را به میدان میاندازند ! حالا مردم افغانستان هم در جریان 15 سال از متن نیات ناپاک قبیله گران بخوبی آگاه شدند و فریب نمیخورند. اما اذهان بعضی از مهره های خارجی در افغانستان هنوز در محاصره شیطنت های نمایندگان قبیله حاکم قرار دارد و گاهی در اثر غفلت یا رشوت با این قصه پردازان همصدا میشوند. مگر اینها مجموعه پروسه لاهه نیستند بلکه کلنگ دارانیکه تلاش میکنند راه را بسوی لاهه هموار کنند که نتیجه در طول 15 سال منفی بوده است چونکه به فحوای فرموده یک حکیم چینی (پالیدن پشک سیاه در اطاق تاریک که آن پشک هم در اطاق نباشد, بی فایده است).

تا جاییکه بنده پیگیری کرده ام, از سال 2001 میلادی تا به امروز کارت سرخ حلقات قبیلوی بنام نقض حقوق بشر چندین بار در میدان انداخته شده است که چندی از نمونه های آن ذیلآ تذکر داده میشود:

اگر از هیاهوی لویه جرگه اضطراری بعداز نشست بن 2001 پیرامون ناقضین حقوق بشر که توسط خانمی (از محصولات پاکستان) احتمالآ دیکته شده برپا شد بگذریم, موضوع ناقضین حقوق بشر براي بار اول در پيشواز اولین انتخابات رياست جمهوري (2004 نوامبر) براه انداخته شد. البته مقصد اصلی حاکمان "ریوانشیست" بقول معروف خیط کردن آب و گرفتن ماهی بود که همانا برای رقبای کرزی گوشزد گردد که جایشان را خوب بشناسند !

بار دیگر موضوع نقض حقوق بشردرآستانه اولین انتخابات پارلماني (2005) با گزارش يكصدوسي صفحه يي هومان رايت واچ با ذكر نام يك تعداد اشخاص (عبدالعلی مزاری, احمدشاه مسعود, جنرال دوستم, استاد سیاف و بعضی های دیگر كه احتمالآ به رهنمايي حقوق بشر افغانستان و حلقات حاکم تهیه و ترتيب شده بود، براه انداخته شد.

بعدآ بتاريخ سيزدهم دسمبر 2005 میلادی يعني شش روز قبل از گشايش اولين مجلس پارلمان، كنفرانسي تحت نام عدالت و مصالحه در كابل داير و سه روز موارد نقض حقوق بشر بررسي شده و درختم آن راپور پنجصد صفحه ئي براي رئيس جمهور كرزي تقديم گرديد. این هیاهو پیامی داشت تا عرصه برای تکنوکرات های برگشته از غرب توسعه یابد.
همچون پروژه ها وقتآ فوقتآ بادرنظرداشت سطح حساس بودن ضعف حاکمان انحصارگر در مقابل مردم عدالت طلب براه انداخته شده است.
این همه هیاهوی انحصارطلبان قدرت در محور بحث ناقضین حقوق بشر به همان "تفنگ خالی" میماند که هم خود میترسد وهم جانب مقابل !!! اگر اینها میتوانستند که اسنادی از نقض حقوق بشر توسط جنرال دوستم ویا هر حریف سیاسی دیگر خود ارایه بکنند, لحظه ئی نمیگذاشتند که در جان این اشخاص بقول مردم "شمال بخورد" !

بنده با گزارش 130 صفحه ئی (سازمان حقوق بشر مستقل افغانستان) در تبانی با حاکمان قبیله که تقدیم مآمورین هومان رایت واچ نموده بودند (جولای- اگست 2005) نه تنها آشنا هستم بلکه اتهامات بی اساس و دسیسه سازانه ایشان را یکایک ازلحاظ حقوقی بررسی نموده و مقاله ئی شامل سه فصل تحریر و در داخل و خارج افغانستان به نشر سپرده بودم.
با گذشت ده سال هنوز یکی دوتا از اتهامات واهی آنها در برابر جنرال دوستم در ذهنم باقی مانده است که آنرا مینویسم تا شما خود قضاوت کنید: 1- یک خبرنگار بی بی سی شاهد بوده که یکی از عسکر های جنرال دوستم در کابل بایسکل یک پسر بچه را بزور گرفته و یک سیلی هم برویش زده است !!!
2 - شاهدان عینی که نخواستند نامشان افشآ شود, به یک مآمور سازمان حقوق بشر گفته است که یکی از سربازان دوستم را دیده اند که راکت انداز خود را بسوی مردم نشانی گرفته بود !!!
ازین قبیل اتهامات بی اساس و مسخره درین گزارش 130 صفحه یی زیاد بود. اگر مآمورین و قضات لاهه این اتهامات را بخوانند, از مسخره بودن آن شاخ خواهند کشید.
به این سبب این دسیسه سازان جرئت نمیکنند تا این چرندیات را تحویل لاهه بدهند.
بنآ این گزارش های بی اساس ارزش کاغذ باطله دانی را هم ندارد.
بنده هیچگاهی خدانخواسته چنین ادعایی ندارم که در جریان جنگ های افغانستان حقوق بشر نقض نشده ویا جنایاتی صورت نگرفته است! روزی خواهد آمد همه جنایتکاران جنگی زنده یا مرده در پیشگاه محکمه عادلانه و بیطرف محاکمه و به سزای اعمالشان خواهند رسید. بلکه فریاد من این است که هر روز صدها انسان بیگناه اعم از زنان, اطفال, جوانان، کهنسالان از جانب نا انسانهای جانی سر بریده میشوند, تیرباران میشوند, بمبارد میشوند, سنگسار میشوند و بالاخره غیرعقلانی ترین شیوه های جنایت ضد بشری در وطن ما تجربه میگردد اما صدایی از داعیه داران حق انسانی بیرون نمیآید! ولی به خاطر تعمیل مقاصد شوم و غیرمشروع, حلقات تشنه قدرت مشغول دسیسه و توطئه بنام نقض حقوق بشر هستند برایم غیر قابل قبول هست.

بعداز آنکه از دسیسه های دیگر، چیزی بدست حاکمان قبیله نیآمد, توجه خود را به پروسه جنگ با طالبان و تمرد اسرای طالبان در قلعه جنگی مزار معطوف نمودند که امریکائی ها در آن رهبری عملیات را بدست داشتند. این توطیه هم به شکست مواجه شد. چونکه تمرد مسلحانه به منزله جنگ مسلحانه تعریف میشود و متمردین باییست سر کوب میشدند. گذشته از آن در سوق و اداره این معضله امریکائی ها نقش اساسی داشتند.

بعدآ ارگ طالب پرور ادعای واهی و مسخره دیگری را برعلیه جنرال دوستم مطرح و تبلیغات نمود که گویا نیروهای تحت امر جنرال دوستم اسرای طالبان را در دشت لیلی به قتل رسانده است! اینرا میگویند که برف بام خود را گرفته بالای بام دیگران انداختن!
مدعیان به خاطر تآیید این ادعای واهی خود، یکی یا دو نفر از افراد رانده شده از حوالی جنرال دوستم را پیدا میکند و او شهادت میدهد که فلان عسکر دوستم بطرف طالبان شلیک کرده بود !
تاریخ فراموش نخواهد کرد که گور های دسته جمعی دشت لیلی نشانه های جنایت وحشتناک طالبان هست. دشت لیلی پر از استخوان های اوزبیک, تاجیک و بخصوص هزاره است. اینرا حاکمان قبیله هم بخوبی میدانند و آگاه هستند. در غیر آن بجای آنکه در پی شاهدان دروغین و زرخرید بگردند, بقایای اجساد و استخوان های بدست آمده را {دی ان ای} میکردند و معلوم میشد که این کشتار های بیرحمانه را کیها انجام داده اند! نتیجه {دی ان ای} سندی است که هیچکس نمیتواند انکار کند.
اما بعد فلم های آزادی اسیران طالب و دلجویی از آنها در همه جا نشر است. مردم دلسوز جوزجان در شرایط بسیار سخت, نان خود را با این اسیران نصف کردند, اگر دوتا کمپل داشتند یکی را به اینها آوردند و اگر دوتا کالا داشتند یکی را به اینها آوردند, زخمی های آنها را مداوا کردند, به مریض های آنها رسیدگی کردند و آخرالامر جنرال دوستم این اسرای جنگی را ملاقات کرده و به هر کدام ایشان تهفه ها تعارف کرده وبا سرویس ها در خانه هایشان فرستاده شد.
محترم قبیله سالاران! منطق ادعای شما در کجاست که جنرال دوستم بخشی ازین اسیران را با این همه عطوفت در خانه هایشان روان کند اما بخش دیگر آنرا در دشت لیلی برده بکشد!
البته که شما مدعیان کشتار دشت لیلی درین ادعای خود نیز کوچکترین سندی ندارید چونکه چنین چیزی از طرف قوای تحت امر دوستم صورت نگرفته است وبازهم شما (پشک سیاه را در اطاق تاریک میپالید درحالیکه پشک هم در اطاق موجود نیست).
به خاطر تآیید این ادعا یکی دو نفر رانده شده از حوالی جنرال دوستم را پیدا میکند و او شهادت میدهد که فلان عسکر دوستم بطرف طالبان شلیک کرد !

حالا که در نتیجه کشتار, طالب پروری, انتقال نیمه پاکستانی ها در شمالی و دیگر مناطق بنام بیجاشدگان, تبعیض, انحصارگرای, فساد مالی, چور و چپاول بیت المال, ناامن ساختن عمدی صفحات شمال وغیره ظلم و استبداد علیه اقوام خودی و غیرخودی کارد به استخوان رسیده و جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سکوت را شکست و همه این بی انصافی ها را بی پرده بیان کرد, و مردم تحت زجر اقتصادی, اجتماعی, سیاسی و زورگویی های نمایندگان یا گماشتگان پاکستان علیه العنه اعم از اوزبیک, تاجیک, هزاره و برخی از پشتونها و دیگر اقوام ازین داعیه حمایت کردند, ارگ به لرزه درامد وبا دست و پاچگی تمام بار دیگر موزیک تکراری و خسته کن را بنام نقض حقوق بشر و جنایت جنگی برعلیه دوستم نواخت.

من باورمند هستم که حاکمان قبیله خود نیز میدانند که (ازین قماش تکه پوستین جور نمیشود). مگر برای مصروف نگه داشتن اذهان عامه و مزاحمت ایجاد کردن در توازن فکری حریفان بهترین اقدام شمرده خواهد شد!
اگر در آینده موضوع نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در یک فضای روشن و سالم و بیطرفانه مطرح شود, تنها جنرال دوستم نخواهد بود که مورد بازپرس قرار گیرد, حتی نقض حقوق بشر و جنایت جنگی به زمانه های آغاز كودتاي هفت ثور تا سقوط طالبان خلاصه نخواهد شد، بلكه ريشه هاي آن عميقتر و فضاي آن وسيعتر از آن است که حداقل دربرگيرنده دوران نادرخان و ادامه سلسله آن تا حكومت كرزي و احمدزی خواهد رسید. مگر جنایات غیرعقلانی طالب, القاعده, حزب اسلامی حکمتیار و داعش درین نوشته نمیگنجد که تذکر داده شود. پس اگر محشری در لاهه برپا شود, تمام بازیگران تیاتر حداقل چهار دهه در همسایگی من لاهه (دنهاگ) محشور خواهند شد.
در آنوقت است که در برابر ادعا های واهی و بی اساس حاکمان انحصارگر, عملکرد های عینی و مستند شده جنرال دوستم در راه دفاع از نوامیس ملی, حیثیت و شرافت شهروندان افغانستان, در دفاع از حقوق و آزادی انسان, حقوق و آزادی زنان, حقوق و آزادی کودکان, حقوق و حمایت از مهاجرین و بیجا شدگان, حمایت و رعایت حقوق اسرای جنگی از جمله طالبان, رفتار انسانی و کمک به زخمی های دشمنان, حمایت از مدنیت, زمینه سازی تحصیل برای مردان و بخصوص زنان, آزادی بیان, احترام به تمامیت ارضی و قوانین مملکت و امثالهم به تمام قد و قامت خود جلوه خواهد کرد و هرکسی اعمالنامه خود را از کرده های چهار دهه اخیر بدست خواهد آورد.
به امید روزی که هر کسی از کرده خود جواب بدهد.
با احترام

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 197 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.