Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
حمـــله بــه مــرکــز شــهر کـــابل، نمــایش قــدرت از ســوی طـــالبــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظرمرادی   
سه شنبه ، 29 دی 1388 ، 10:11

 حمـــله بــه مــرکــز شــهر کـــابل، نمــایش قــدرت از ســوی طـــالبــانصبح روز دوشنبه مورخ 28 جدی، طالبان دریک حمله غافلگیرانه به ادارات مهم دولتی در مرکز شهر کابل، از یک مانور بزرگ ونمایش قدرت حرف زده اند.دکتر صاحبنظر مرادی

این بار اول نیست که طالبان در راه اندازی حملات دراماتیک خویش نیروهای امنیتی دولت را در پایتخت درگیر مقابلات غیرمترقبه مینمایند، پیش ازین هوتل پنج ستاره کابل سرینا، وزارتهای عدلیه، اطلاعلت وفرهنگ ومعارف درهمسایگی ریاست جمهوری ومراسم رژه نظامی درهشتم ثور1377 هدف حملات انتحاری قرار گرفته بودند، که مردم غیر نظامی بیشتر تلفات مالی وجانی همچو عملیاتهای رامتقبل گردیده اند.

 

درین روزها که کنفرانس لندن درمعرض تدویر است وقرار معلوم یکی از آجندا های بحث، مذاکره با طالبان خواهد بود. همچنان مقامات دولت افغانستان وامریکایی ازتفاهم واعطای امتیازات مالی به طالبان گویا "میانه رو" سخن میگویند، وکابل میزبان آقایان ریچارد البروک فرستاده فوق العاده رییس جمهور اوباما درامورافغانستان، دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس وقراراطلاع رییس استخبارات نظامی پاکستان میباشد، وحسب اطلاع قبلی دولت امروز مراسم تحلیف14 نفروزیرعضو کابینه افغانستان را که باچالشهای پارلمانی کسب رای اعتماد نموده اند اعلام گردیده بود، وهمچنان صدورفرمان حامد کرزی درمورد توظیف دوباره جنرال دوستم درمقام رییس ستاد ارتش افغانستان مصادف باین یورش دهشت افگنانه بود.

 

حمله صبح دوشنبه درواقع عکس العمل واکنشی و پاسخ صریح طالبان دربرابرپیشنهادات وتقاضاهای مذاکره ازسوی مراجع قدرت دربرابردعوت به مذاکره ازسوی دولت افغانستان ومقامات امریکایی بوده است.

حمله طالبان به نقاط حساس پایتخت ودرمجاورت کاخ ریاست جمهوری نه تنها ازجسارت طالبان وتعویض تخنیکهای عملیاتی سخن میگوید، بلکه ازیک برنامه ریزی دقیق کارشناسانه نیز پرده برمیدارد، ونشان میدهد که طالبان همچنان ازیک ساختارسیاسی چندین ملیتی با داشتن کارشناسان واستراتیژیستان نظامی بهره مند هستند. طالبان خودباین حرکت خویش نشان دادند که هرآنگاهیکه بخواهند میتوانند مراکزمهم دولتی راهدف تهدید و عملیات انتحاری خود قراردهند.

 

حال سوالات فراوانی برلبان مردم افغانستان میسبزد که بالاخره مقامات امنیتی افغانستان که درزمان گزارشدهیهای رسمی وکسب رای اعتماد ازپیشگاه پارلمان، افغانستان رابهشت امنیت خودساخته شان وانمود میکنند، چه وقت قادرخواهند شد تابلاهای روزمره طالبانی راازسرمردم رنجدیده افغانستان دفع نمایند، وبه تشویشهای التهابی مردم پاسخ عملی بگویند. یک هفته قبل آقای محمد یونس قانونی ازتریبون پارلمان کشور ازبرنامه انتحاری گسترده بالای وکلای مردم سخن گفت، وقراریکه دیدیم این اطلاعات بامعافیت گروههای عمل کننده تروریستی، ازقوه به فعل درآمد وفرصت امتیازخواهی ونمایش برتری طالبان رابازهم مساعد ساخت.

 

آنچه شایان یادکرد است اینکه، درخصوص مذاکره با طالبان نیزدیدگاههای مبهم وجریانهای غیر شفاف از سوی دولت افغانستان درعدم مطرح نمودن مسئله باشورایملی کشور وجوددارد. اصولاً مذاکره بین دورقیب زمانی منتج به ثمرخواهد بود که هردوجانب درطرح دیدگاههای شان، دربرشمردن نقاط مورد منازعه(توافق واختلاف) وسازشها وکمپرامایسهای سیاسی، خود دارای استقلالیت تصمیمگیری و سیاسی بوده باشند. درین حال هردوجانب مذاکره کننده باجوانب متحدین خود وابستگی عمیق دارند. متحدین دولت تحت نام "اتحاد بین المللی درمبارزه علیه تروریزم" وارد افغانستان گردیده اند، ووظایف عملیات نظامی رابرضد القاعده وحامیان منطقوی آنها درافغانستان ومرزهای پاکستان بدوش دارند. پس مسئله مذاکره باطالبان نه توسط دولت افغانستان، بلکه بایست برخاسته ازاراده جامعه بین المللی، یا همسوی باآنها بوده باشد. درغیر آن چنانکه درسالهای گذشته دیدیم، احساس عاطفی وملاحظات نهادهای معین سیاسی درمحوریت رییس جمهورافغانستان جای معیارها واصلهای پذیرفته شده بین المللی وجنگ وصلح رانمیگیرد.

 

دولت ومتحدینش که اززمان طولانی بدینسوازموجودیت "طالبان معتدل" سخن میگویند، وازتعدادی مثل ملاعبدالسلام ضعیف، ملاوکیل احمد متوکل ودیگران درکابل میزبانی مینمایند، هیچگونه انعطافی درموضعگیری طالبان نمودارنشده، وحتی طالبان مهمانان دولت کابل رانماینده خویش نمیدانند. حامیان طالبان مشکل دولت افغانستان درعرصه ملی وبین المللی را میدانند. ازین روبسیاری ازوعده ها وعیدها که بخاطر جلب توجه طالبان ازسوی دولت افغانستان عنوان میشود، غیرعملی بودن آنها ازسوی سیاست گزینان طالبی بهترتابش مییابد. درروزهای اخیرتعدادی ازتحلیل گران ازخارج نمودن نامهای رهبران طالبان ازلیست سیاه شامل درفهرست تروریستان صحبت میکردند، حالانکه هیچکدام ازدولتهای نامبرده بصورت منفرد صلاحیت بیرون نمودن نام رهبران طالبان رااز لیست سیاه جز شورای امنیت ملل متحد درخود ندارند.

 

این درحالیست که به پیروزی نیروهای بین المللی درکارزارمبارزه با دهشت افگنی صرفاً باابزارهای جنگی نمیتوان باورکرد. برگرفتن راه مذاکره بامخالفان مسلح، مستلزم دریافت منابع لوژیستیکی وتسلیحاتی آنهاست. بی تردیداین منابع ازماورای سرحدباپاکستان وتوسط حلقات معیین نظامی بدسترس گروههای مسلح مخالف دولت افغانستان قرارداده میشود. ازین روبراتحاد بین المللی لازمست تااین نازکی راتشخیص دهند وقضایا رامثل همیشه ازعینک پاکستانیها نبینند، وبرای شکار چوچه های پلنگ، ازمادرشان اجازه نخواهند.

Advertise your business here. Click to contact us.
 • sanginkhan
  dar kabolpres nawashe shoda ka tolab hotel ha bechra shai ha rafezera harigh sakhta-shia ham beder m ast-bad amal shoda ast-khoda khiir ma afghan ra piish konad
 • څارڅارنیال عبدالحلیم معرفت الم

  څارنیال عبدالحلیم معرفت الماس حقوق دان
  به تایید نظر جناب عالی، محترم داکتر صاحب مرادی نویسنده وپژوه شگرکشوربایدعرض نمود که نمود های بی علاقه گی وعدم صداقت به تعهدات سپرده شده نزدآنانیکه درهشت سال دادب ازسازی ،اولویت مداری وسازندگی کشور مارامیزنندوعده ایکه کنه گونه به بدنه دولت خخودرا چسپانده خون ملت مارا مکیدند.من چندی قبل درنامه سرگشاده خود معنونه جلالتمابان محترم روسای جمهور ایالات متحده امریکاوا فغانستان قبل ازاعلام استراتیژی جدید آقای اوبا مادرمورد افغانستان وصدور التیماتوم ششماهه مبارزه با فس اداداری درکشورما،صادروعوامل متعددی رادرعدم کارساز بودن شعار های صرفآ شعارارایه داسشتم ودر آن اشتباها ت وناکاره گی پالیسهیای غیرسنجیده وفاقدعواقب وپیامدمیمون وچاره نه سازملت بیچارهاوراهنگشای رفع اوضاع التهابی ومتشننجی که هموارهرگ افراد ملکی وبه جهنم بیگناه سوز مبدل گشته است . من درطرح خودبنام( نامه س رگشاده یک حقوق دان افغان) که همنوابا نظر جناب داکتراست از معاملات نامقدس پس پرده وپیش پرده بی پرده ن وشته بودم که بار بارفریادملت مادرآن مورد بلند گشته وسودی را بجانه گذاشته است . من چارچوب مبارزه با ه یولای فسادرادرای را درایجادشورای عالی مبارزه با فساداداری که (فساد اداری) اخلاق،آداب ،فرهنگ دلسوزی و عرضه خدمات با کیفیت را مردودو ممنوع میسازد. مارا تعنه خوار جهانیان ساخته است .شرمساری ماراعریان نمود ه است ولی حیف ودریغ که چه سان ما امکانات سازند گی خودراانداندک و آهسته آهسته از دست مید هیم و به هوش نمی آییم چراقربانی نسخه های بی فرهنگی که نه پدرآن معلوم است ونه مادرآن صرف عضو کامن ولت است. نسخه ه ای آن بایست مارادواباشد. که هرگز شهد آن نبود مارا دوایی .
  باعرض معذرت
  اظهار امتنان از مسولین محترم سایت پرنورودرخشش خاوران ومتشکرازسایتهای محترم آریایی وتول افغان که نامه سرگشاده ام را به نشر سپردند ومتاسف هستم که نامه ام در رسانه ههای صوتی وتصویری اقبال انعکاس را نه یافت ومعذرت ازکاستی های طباعتی آن
 • څارنیال عبدالحلیم معرفت الماس  - نامــه سرگشـــاده


  من راه حلی را به جلالتماب محترم ریس جمهورافغانستان پیشنهائ مینمایم تا آن موانعی که سرراه است برد اشته شود:
  طوریکه من در نامه سرگشاده خود به روسای محترم جمهورایالات متحده امریکا وافغانستان (نامه سر گشاده یک حقوق دان افغان) چارچوبی را دررابطه به التیماتوم صادره ششماهه مبارزه با فساداداری دولت امری کا به دولت افغانستان قبل از اعلام استراتیژی جدید آقای اوبا ما در مورد افغانستان ، داده بود .مدت هشت سال کارکرد ها ،اشتباهات وتخلفات امریکاییان وناتو در کشور مان را تحلیل ودرهشت دلیل مدت تعیین شده رد گ ردیده ومیکانیزم مبارزه با فساد توم با مواد (32) گانه پیشنهاد نموده بودم که در ان دلایل قوی مشکلات عد یده ورفع انرا ارایه نموده بودم .
  با تشکر از سایتهای محترم (آریایی،خاوران وتول افغان ) که درنشر ان ب ا وصف سلسله اغلاط ناشی از( کا پی وپست) اقدام نمودند وهموطنان ما میتوانند ازسرچ سایتهای مذکوریا فارسی گوگل دستیاب وموردمطالعه قراردهند.
  بحث من به عنوان یک افغان در این است که جناب کرزی صاحب از یکطرف ب حیث یک فردمسلمان وجیبه اسلامی دارد،از جانبی بحیث یک فرد مکلف به پیشبرد تکلیف ان. همانا رساندن ودیعه ملت (اعتماد) به سرمنزل مقصود که پاسخگواخروی به پیشگاه ایزد رب العزت ، میباشد وهم از سوی دیگر وضعیت بد امنیتی که متاسفانه هیچ تضمینی برای امنیت ومصونیت وجود نداشته ،ریختن خون هموطنان بیچاره وبی دفاع م ا که هرروزبه بیرحمی وقصاوت قلب ازطرف متفقین ومخالفین دولت روزتاروزجریان دارد .بتاریخ وهم توقعات جام عه جهانی ازما افغانها که دربرابر(پول،کمک نظامی وریختاندن خون شان) نیزدریغگرنبوده اند.یکطرف واحکام قا نون اساسی کشور که درماده (4) حاکمیت را متعلق به ملت دانسته وملت بطور مستقیم (با انتخاب ریس جمهور) وغ یر مستقیم (ازطریق نمایندهای منتخب ) حاکمیت ملی را تمثیل مینماید . در ماده (پنجم قانون اساسی) دولت ی ابعباره روشن تر ریس جمهورمکلف به تطبیق احکام مواد قانون اساسی میباشد.درماده (63) قانون مذکورریس محتر م جمهوربه پیشگاه پروردگارکون ومکان به تطبیق ورعایت احکام قانون اساسی سوگندیاد مینماید ودرفقره (2) ما ده (64) ریس جمهورمکلف به نظارت از تطبیق احکام قانون موصوف گردیده است. اینهمه مواردی بود که حقیقتآ مس ولیتهای سنگین آنراتسجیل وتصریح نموده است. پس بخاطر ادای مسولیتهای دنیوی واخروی میبایست غرض بیرون رفت از حلقه تنگ ناامیدی واعتراضات گسترده با تمام چندوچون آن به موارد زیرتوجه جدی معطوف گردد.یک چیزی را که به صراحت به پیشگاه دانشمندان و هموطنانم بعرض برسانم زمانیکه اطلاق احترام آمیز صورت میگیرد دلالت ب دان نکند که من شاید از جمله کسانی باشم که ازگوشه( ارگ ) سربدرکرده باشم بل ادم فقیری هستم که محترم کر زی مرا اصلا ممکن اگر تقاضا هم کنم به پیمانه کوچکی ام موقع دید وملاقات هم برایم ندهد .اطلاق کلمات اح ترام امیزبرفرض خداوند متعالست که مارا
  (ولقد کرمنا بنی ادم که) منشای اولی واصلی حقوق بشربوده ومارا و اداشته است به حفظ عفت کلام وقلم که نه تنها من بلکه هرفرد دیگریکه دردایره مومنیت واخلاق خودرا جامیدهی د مکلفست تا اطاعت بی قید وشرط شود ازنصوص شرعی وزوایای اخلاقی درگفتار وکردارشان ،زیرا پیغمبربرگواراسل ام حضرت رسول اکرم (ص) نیز به آن تاکید ورزیده است. میشود که حرفها ونظریات خودرا بدون توصل به احانت وز شتگویی هم منعکس ساخت البته این درحد یک نظرست.
  (ناسزا وزشت گفتن نیست کارعاقلان – از برای نرم گفتن شد زبان بی استخوان.)
  بهرحال من مواردی را بعرض میرسانم تا بتوانم قطره آبی را بالای آتش برافروخته جنگ ،نفاق ،سردرگمی ودها چالش گریبانگیرملی بریزم:

  1-یکباردیگر جناب ریس جمهورنامه سرگشاده مرا که برایش قبلاایمیل نموده ام شخصآ با وصف مصروفیتهایش مورد مطالعه قراردهد، شاید مواردی درآن به مشاهده برسد که به اصطلاح ( بدردبخورباشد.) وازآن استفاده نماید.
  -2 بمنظوررفع اعتراضات گسترده وتامین استقلالیت کامل کمیسیونهای مستقل انتنخابات وشکایات اننتخاباتی ،بهتر است روسای آن از طرف لویه جرگه برای مدت یک دوره ا نتخاباتی مندرج در قانون اساسی زمان مشابه ریس جمهوربالایحه وظایف شان انتخاب گردند. آنها دراجراآت خود به شورای ملی الی ختم تصدی پست گزارش ده بوده ودرختم تصدی پست گزارش اجراآت و کارکرد های خودرا به لویه جرگه نیز ارایه نمایندودرصورت ارزیابی مثبت اجراآت آنها دوره خدمت شان از طرف لویه جرگه برای یک بار دیگ ر تمدید گردد. اگرچه تدویرلویه جرگه ها درختم هردوره انتخاباتی پرمصرف وتکلیف اورهم است.
  3- اعضای کمی سیونهای فوق به اساس را ی اعتماد شورای ملی انتخاب گردیده وبه روسای مربوطه گزارش ده باشند.
  4-توجه جدی معطوف گرددکه روسای کمیسیونهای مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی. اعضای کمیسیونهای مربوطه را از جمله اشخاص دارای تجربه،مهارت ولیاقت بلند مدیریتی وعاری از هرگونه ارتباط با احزاب وسازمانهای سیاسی واجتماع ی ،صرفآ متکی به اهلیت وشایستگی به شورای ملی معرفی دارند.
  5- ریس واعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بهت ر خواهدبود دارای تحصیلات وتخصص حقوقی،عدلی ،قضایی وتحقیقاتی باشند.

  6- تصامیم کمیسیون شکایات انتخا باتی یک مرحله یی وفاقد مرافعه خواهی باشد.
  7-پروسه رسید گی به شکایات انتخاباتی یک پروسه کاملاافغانی وملی گردد.بدین ملحوظ فقره (3) ماده (52) قانون انتخابات قابل تعدیل میباشد.
  8- هرنوع تخلف ازتصامیم کم یسیون مستقل انتخابات به کمیسیون رسید گی به شکایات انتخاباتی قابل احاله دانسته شود.
  9- تخلف از تصامی م کمیسیون شکایات انتخاباتی جرم سیاسی تلقی گردیده ومرتکب حسب احوال بر وفق قانون جرایم علیه امنیت داخل ی وخارجی قابل تعقیب عدلی پنداشته شود.
  10- روسای کمیسونهای مستقل انتخابات وشکایات اننتخاباتی ازتاریخ احرازتصدی پست بلافاصله تمام دارایی منقول وغیرمنقول خود وفامیلش را ثبت نمایند ودرختم تصدی پست دارایی او وفاملیش موردارزیابی قرارداده شود.
  با عرض احترامات فایقه
 • hamrazsidiq@yahoo.com
  Who created thoes wild animals in Pakistan , who removed them for a short period of time Who regr ouped them trained them again , gave them anything they want and sent them to AFG I give the answ er
  USA UK and Pakistan Because they need dogs to sent them to attack wherever they need
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 30 دی 1388 ، 08:03
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.