Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خطاب به دولت مردان و سیاسیون خالق انگیزه باشید نه قاتل انگیزه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالصابر نورزاد استاد دانشگاه ونویسنده   
دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 07:38

عبدالصابر نورزاد استاد دانشگاه ونویسندهاز روزگاران قدیم بدین سو همه زدوبندها و رایزنی های سیاسی و نظامی در جوامع  بابت تحصیل قدرت بوده است و هر فرد یا گروه از آدرس های متفاوتی به نحو خواسته اند تا دراین بازی سهم گرفته و از طرف خویش که در حقیقت رقیب سیاسی آنها پنداشته میشود پیشی گیرد.
کسب قدرت نیازمند زمان بیش از حد نبوده و در زمان کوتاهی میشود بدست آمد اما آنچه که بیشتر از همه موارد مهم و الزامی پنداشته میشود کنترول وضعیت بابت حفاظت ازین قدرت بدست آمده است.
آری! به هر مقیاس که تیوری ها  و نظریات سیاسی برای حصول قدرت الزامی پنداشته میشود به همان میزان نیاز به قدرت نظامی و داشتن کادر های نظامی است تا این قدرت را حفاظت کند . به بیان سهل تر آن: قدرت سیاسی در کنار داشتن تیوری ها و در پرتو نظامی میسر است ورنه به زود ترین فرصت شاهد افول یا زوال آن خواهیم بود که منجر به مستغرق شدن نظام در منجلاب بدبختی و آوردن این نظام بر لبه پرتگاه میشود. دولت ها مکلف اند که بعد از تحصیل قدرت  یک برنامه واحد و همه جانبه  و میکانیزم دقیق بابت حفظ این قدرت داشته باشند  که در این زمینه کادر های نظامی و عساکر کار کشته و کار آموخته میتواند کار ساز و جوابگو واقع شوند.
کادر های نظامی، تیوریسن های که بیشتر در مسایل نظامی دست بالا دارند و عساکر با انگیزه، کارکشته و فدا کار حافظ نظام های سیاسی در جوامع مختلف بوده اند. اما این وضعیت شرایط خاص خویش را با خود داشته است که این شرایط را میتوان قرار ذیل در قید قلم آورد:
اولا: اکمالات و تجهیزات کامل و همه جانبه این نیرو ها به واسطه نظام در همه عرصه های جنگی و اکمالاتی که بیش از حد مهم پنداشته میشود. چون از قدیم ها گفته اند شکم گرسنه جنگ نمیشود. بنا با در نظر داشت مورد فوق میشود از نیروهای نظامی تمای پیروزی و بهروزی را داشت و در انتظار فردای که مملو از سرفرازی و کامگاری است نشست.
ثانیا: سپردن کار به اهل کار: جایگزینی افراد زبده و نخبه به سمت های اساسی و کلیدی نظامی  نهایت مهم و الزامی پنداشته میشود. فرمانده در میادین نبرد رول پدر را بازی میکند که در عدم موجودیت پدر اطفال از مسیر معین و مشخص تعین شده  منحرف و در نهایت به ناکج آباد (بیراهه)  روانه میشوند بنا فرمانده خبیر، خبره و کارکشته نظامی میتواند کاروان خویش را به جناح موفقیت و مورد نظر سمت و سو بدهد.
ثالثا: ایجاد انگیزه درمیان نیروهای نظامی که در میادین نبرد شانه به شانه هم در برابر دشمنان و چاکران حلقه به گوش اجانب و قسم خورده این مرزبوم میجنگند. انگیزه برای یک سرباز مبارز در میادین  نبرد به مثابه غذای روحی و روانی برای وی پنداشته میشود بدون تردید که به همان مقیاس که یک مبارز نظامی برای خوردن آب و غذا نیازمند است دقیقا به همان میزان نیازمند غذای روحی و تقویت روانی که به اساس دادن انگیزه برای سرباز میسر میشود  نیز نیازمند میباشد.
نکات فوق الذکر و همه  مسایل دیگر میتواند تاثیرات بسزای خود را داشته  و میتواند شا کلید (کلید اساسی) برای حل منازعات ومعضلات در جامعه شده و گره گشای این گره کور باشد.
با در نظر داشت نکات متذکره اگر یک نگاه مقایسوی بدین قضیه داشته باشیم  برایند این روند مقایسوی در نهایت چی خواهد بود؟
در مورد نخست گفتمان ما بیشتر روی اکمالات  و فراهم آوری امکانات همه جانبه برای نیروهای امنتیی و نظامی ما در میادین نبرد بود. یعنی یکی ازمولفه های اساسی بابت پیروزی نیروهای امنیتی مورد یاد شده محسوب میشود حالا پرسش اینجاست که واقعا نیازمندی های نیروهای امنیتی  و نظامی ما از این ناحیه مرفوع شده است؟ سرباز که در جنگ حضور مستقیم داشته  ازبام تا شام  در عقب سنگر های نبرد بیدار میماند تا من و تو و نظام از گزند بی ثباتی حفظ شده و از سرطان نا امنی  و نفاق در امان بمانیم آنچنان که باید تجهیز و تقدیر از آن صورت گیرد نمیگیرد. سهمیه آن غارت میشود و یک حصه بخور ونمیر برای آن اختصاص داده میشود.
مورد دوم بیشتر روی سپردن پست های کلیدی نظامی به اساس ضوابط بود نه روابط. سپردن کار به اهل کار تاثیر مستقیم بر سرنوشت نیروها در میادین نبرد دارد به بیان ساده: دو دسته گی در فرامین از سوی مقامات بلند منجر به سراسیمه گی و سردرگمی سربازان شده و در نهایت منجر به تلفات و ضایعات بشری و مادی شده و شاهد سقوط جبهات پی در پی خواهیم بود. بنا: سران حکومتی و سیاسیون در این امر نهایت باید محتاط بوده و توجه  ژرف را در این روند باید به خرچ داد.  به قول ملک ستیز پژوهشگر توانا  و کارشناس روابط بین الملل  : جنرالان کهن‌سال سربازان جوان را در نبود تاکتیک هدف‌مند قربانی می‌کنند. خون‌های گل‌گون جوان برای کویرهای خشک ریخته می‌شود.
در مورد سوم بیشتر روی انگیزه صحبت شد. و انگیزه را به مثابه غذای روحی نیروهای نظامی و امنیتی تلقی کردیم. اما آیا برای نیروهای امنیتی مان که در نبردهای شبانه روزی سینه خویش را سپر کرده اند و دوشادوش هم برای آسایش ما می جنگند انگیزه آنچنانی که باید داده شود داده شده است؟
در جغرافیای که سرباز عرق و خون خویش را یکجا کرده و مبارزه میکند برعلاوه که برای وی انگیزه جنگی داده نمیشود بلکه با خون وی معامله پنهانی صورت میگیرد. و خون وی فروخته میشود. به وی کلاشینکوف میدهند اما برای دشمن وی سلاح پیشرفته تر از کلاشینکوف. منبع اکمالاتی دشمن به مراتب توجه خویش را به آن مبذول داشته در حالیکه به سربازان ما  اصلا همکاری آنچنانی که باید صورت بگیرد نمی گیرد. در حالیکه هردو طرف در این نبرد از یک منشه آب میخورند.  زمانی که فرمانده جنگ پا به فرار میگذارد پس از سرباز چگونه میتوان انتظار  ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن را داشت؟
این همه موارد دست به دست هم داده و منجر به تضعیف و کم انگیزه شدن سربازان در صفوف نیروهای امنیتی میشود. که نتیجه اش را هم به چشم و سر مشاهده مینماییم نظیر قضیه کهندژ.
از چنین وضعیت چی انتظار میتوان داشت؟ آیا هنوز هم میشه امیدوار بود؟ با در نظرداشت همه این موارد میتوان گفت: که ای ابر انسان  به  شهامت و دلیر مردی ات باید آفرین گفت. و دستان پرمهرت را که همواره برای حفظ نوامیس ملی و تمامیت ارضی این خطه ماشه سلاح را فشرده است به گرمی فشرد.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 117 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.