ba salam khedmat masolan zahmat kash sayet khawaran ki hamish lotf daran vagheyat haye seyase afgha nistan ra be parde ba namaesh megozarad mekhastam ki khemate dostam begam ki raye dadan ba vozarayye aghaye karzaye az soye parloman baram kheli jalebi ki 2 ta vazer ki mohim tarin post edare keshwaro dar dast darand ki joz nakami va chezi degar dast award nadashtan masalan ghablan jang ha dar marze pakestan kashanede shodebod vali ba roye kar omadan aghaye vardak janga dar darvazehaye kaboul rase di va ham chenin ba roye kar omadan aghaye atmar khoshonat ro ba afzayesh shode mokhalefin dovlat v a saraham metonand har kare ki bekhand bekonad albate ba komak polic afg ba kamal tasof namayende h aye mardom to parloman ien hami be kefayeat haye va natavanaye ien 2 vezarate mohim keshwar ra do ba re ba ien aghayan vagozar kardan ki baz ham baraye 4 sali degi mardom mazlom dar atash doshman desoz and va ien 2 vazer magam kasane nabodan ki to ientekhabat taghalob dase ienha bod masolin mphtaram p arloman chera cheshaton ra baste ienha bodan ki raye mardom ra jaba ja kardan agar ientekhabat bedon taghalob bargozar meshod hame donya medone ki aghaye doktor abdoullah barandi bid ki ienshallah has t chera vezarat ha ba shayestagi adam ha sepordi nameshad ki ba aghvam sepordi meshad khoda hagho p eroz konad