Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
سه شنبه ، 16 آذر 1395 ، 08:29

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شدایالات متحدۀ امریکا که خود را از نگاه نظامی و اقتصادی مقتدر ترین کشور دنیا و الگوی دموکراسی معرفی میکند از حدود  160 سال پیش از میان احزاب مختلف سیاسی آن، دو حزب جمهوری خواهان و دموکراتها توانسته اند بیش از هر حزب دیگر در صدر قدرت قرار بگیرند و تعیین کنندۀ سرنوشت امریکا باشند.
حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا (  The U.S. Republican Party)  در سال ۱۸۵۴ میلادی با روحیۀ ضد برده داری به میان آمد که ابرهام لینکلن به حیث نخستین رئیس جمهور منتخب طی سالهای ( ۱۸۶۱تا ۱۸۶۵)  زمام امور را به دست گرفت و آخرین رئیس جمهور آن جورج بوش پسر بود که سال‌های (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹)  را در کاخ سفید سپری کرد.
هرچند سیاست ستراتیژیک امریکا بر پایۀ اولویت دادن بر منافع امریکا را هر دو حزب جمهوری خواه و دموکراتها در نظر دارند ولی تاکید بیشتر جمهوری خواهان بر تقویت بنیۀ نظامی امریکا و جلوگیری از مصارف بیرون از امریکا منهای پایگاه ساختن های نظامی در کشور های خارجی می باشد  که با داشتن روحیۀ قاطع در امر منافع امریکا تلاش میکنند. همچنان حزب دموکرات در سال 1792 میلادی توسط توماس جفرسون بنیاد گذاشته شد که  بیشتردر سیاست خارجی شان طرفدار مصالحه و راه حل‌ها ازطریق دیپلماسی مخصوصاً در برابر دو رقیب خود «چین و روسیه» هستند و تمایل کمتر به دخالت نظامی دارند. نزدیکترین نُماد های سیاست جمهوری خواهان را در تهاجم نظامی امریکا بر عراق در زمان جورج دبلیو بوش و بالعکس خروج عساکر امریکا را از افغانستان در زمان اوباما از حزب دموکراتها مشاهده کرده می توانیم.همچنان جمهوری خواهان دیموکراسی را با حفظ ارزشهای دینی، فرهنگی و اخلاقی مورد توجه قرار میدهند چنانچه در قسمت شیوع همجنسگرایی و سقط جنین مخالفت ورزیده و نخواسته اند مثل دموکراتها آزادیها را از چار چوب ارزشهای دینی، اخلاقی و فرهنگی بیرون کنند.
خانم کلینتن از حزب دموکرات با حصول تجارب فراوان از بحرانهای سیاسی، نظامی  و اوج گیری تروریسم که طی دهۀ های اخیر درجهان سمت و سو یافته است،  در مقابل دونالد ترامپ مرد تجارت و بی تجربه از دنیای سیاست قرار گرفت. در فرجام ترامپ توانست پیروزی اش را درانتخابات حاضر بصورت غیر منتظره در داخل امریکا و پیشداوریهای بین المللی به صورت بسیار متفاوت و چشمگیر به نمایش بگذارد. و اما اکنون دیده شود که عملکرد دونالد ترامپ با افغانستان چه مسیری را خواهد پیمود؟
برای پاسخ به این سوال باید کمی به گذشتۀ افغانستان نظر بیافگنیم:
سیاست خارجی افغانستان طی چهل سال سلطنت محمد ظاهر برمبنای سیاست عدم انسلاک یا بیطرفی شکل یافته بود. به همین دلیل افغانستان با کشورهای خورد و بزرگ دنیا ارتباط کج دار و مریز داشت.  در اصل سلطنت، نه خودش صاحب اراده بود که با کار و پیکار شجاعانه و دلسوزانه ملت و کشور را به شاهراه ترقی سوق دهد و نه پای خود را در بند کشور های بزرگ جهان مثل امریکا، کشور های اروپایی و یا اتحاد شوروی بسته ساخته بود که از بغلِ آنها خود را چرب کند.  به قول معروف محمد ظاهر، پادشاهی اش را غنیمت میدانست،  یعنی شولۀ اش را می خورد و پرده اش را میکرد. این سیاست بیطرفی تا اواخر جمهوری  محمد داوود ادامه پیدا کرد. و اما افغانستان پس از کودتای 7 ثور توسط خلقی ها و پرچمی ها به حمایت اتحاد شوروی سر تا پا قرص به حیث مستعمرۀ روسها عرض اندام کرد. به نظر من شاید این تکبر کرملین و در رأس آن غرور بد فرجام بریژینف و از سویی به اصطلاح (سر به داگ یلا دادن) و عدم کنترول خلقی ها و پرچمی های نادیده، نو کیسه و نو به قدرت رسیده تو ام با فکر و ذهن خام آنها به وسیلۀ اتحاد شوروی وعوامل گوناگون دیگر بود که افغانستان به خاکدان خاک مبدل گشت و از جانبی علاوه از فروپاشی اتحاد شوروی بزرگ ، صدها عسکر و افسر روس به قتل رسیدند و تریلونها دالر ضرر مادی دیدند.
روشن است که امریکا وغرب از هر وسیله به شمول تروریست پروری و استفادۀ ابزاری از مجاهدین، در تبانی با پاکستان و سایر کشور های عربی حریف دیرینه اش، اتحاد شوروی را به زانو نشاند. اما امریکا و کشور های غربی، بسیار ناجوانمردانه سران تنظیم های اسلامی وطالبان را چون گرگان گرسنه به سرنوشت مردم بی دفاع افغانستان رها کردند. اگر امریکا و کشور های غربی به انسان و نام انسانیت اندکی توجه میداشتند و حد اقل از حکومت خود ساخته شان بر بنیاد کنفرانس بن در افغانستان نظارت دقیق می کردند وهر گونه کجروی ها و بی بند و باری ها را به حکم ولی نعمت بودن شان بر حاکمان افغانستان و پاکستان جا بر جا  متقاعد می ساختند و نمی گذاشتند که دیگر پاکستان به دست درازی های شیطانی اش در امور افغانستان ادامه دهد، زیرا زنجیر پاکستان و سران تنظیم ها و شخص حامد کرزی به دست امریکا بود. تا آنکه سیاست سیل بینی امریکا به جایی رسید که طالبان، القاعده و سایر گروه های تروریستی به هر سو ریشه دوانیدند، شاخ و پنجه کشیدند و در فرجام گرگ هایی را که دستپروردۀ خود شان بود، دست به حادثۀ تروریستی 11 سپتمبر زدند.
حادثۀ تروریستی 11 سپتمبر درست زمانی رخ داد که جورج بوش از حزب جمهوری خواهان، ریاست  جمهوری امریکا را به عهده داشت. او بر وفق اندیشۀ جمهوری خواهان، آنهم به وسیلۀ کاربرد نظامی با عصبانیت در پی قلع و قمع طالبان، القاعده و سایر گروه های تروریستی شد. چنانچه حاکمیت پا برجایِ طالبان با همه ساز وبرگ و ملیشه های آن  فقط با یک اعلامیۀ امریکا مثل پترول به هوا رفت و اثری از طالبان (به استثنای مناطق توره بوره که بن لادن دران جا پناه گرفته بود) در افغانستان به جا نماند. سپس کنفرانس بن با هر ماهیتی (اینجا قابل بحث نیست) که بود، به وجود آمد و قرعه پادشاهی به نام غلام بچۀ طالبان حامد کرزی برامد. هرگاه دقت کنیم، از سال 2001 تا سالهای  2007 و 2008تحرکات تروریستی طالبان در مناطق کوهستانی نوار مرزی جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان کمتر به مشاهده می رسید که چشمگیر نبود. از جانبی قوت های نظامی امریکا و ناتو رهبری عملیات جنگی را به عهده داشتند که از طریق زمین و هوا  مخالفین را مورد حمله قرار می دادند. و اما زمانی که باراک اوباما از حزب دموکراتها به ریاست جمهوری رسید، نخستین اقدامش در مورد افغانستان کاهش نیروهای نظامی تا حدی که ساز و برگ نظامی امریکا را از افغانستان بیرون کرد و تعداد محدود عساکر را در امر آموزش باقی گذاشت.
وقتی اوباما با حفظ خصلت مدارا کردن، معامله گری و راهبرد های دپلوماسی حزبش در ارتباط با افغانستان عمل کرد، دیدیم که با گذشت هر روز عناصر تروریستی نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان، سوریه، عراق، یمن، لیبیا، سودان و سایر کشور ها با نامهای مختلف عرض اندام کردند. در نتیجه تروریستان با اعمال دهشت افگنی در سراسر جهان بخصوص حملات خونین در فرانسه، انگلستان، ترکیه، امریکا و سایر نقاط امن دنیا خواب آ رام را از چشمهای مردم به کابوس مبدل ساخت.  دنیا و بخصوص مردم امریکا حس کردند، آنچه را اوباما در کمپاین انتخاباتی اش در ارتباط با ازمیان بردن تروریسم وعده داده بود، ناکام ماند.
در انتخابات حاضر که خانم کلینتن از حزب دموکرات کاندید بود، مردم امریکا به این نتیجه رسیدند که دیگر فریب وعده های دموکرات ها را با سیاست های سازشکارانه  و معامله گرانه  شان، نخورند. احساسات و جذبه های شخصیت غیر سیاسی،  طبیعی، قاطعیت و یک لُختی دونالد ترامپ باعث شد که موصوف با کسب آرای بی سابقه به کاخ ریاست جمهوری امریکا جایگاهش را احراز کند.
بعد از اعلان پیروزی دونالد ترامپ، تعدادکثیری از امریکایی های لاتین، آسیایی ها و خاصه مسلمانان در ایالتهای مختلف امریکا دست به تظاهرات بزرگ زدند و علیه ترامپ شعارها سر داد ند که به هیچ وجۀ این تظاهرات در موقف ترامپ تاثیر گذار نخواهد بود. اما آن همه اعتراضات و تظاهرات گسترده  میتواند هشدار و انگیزه دهندۀ خوب برای دونالد ترامپ باشد تا در برنامه های کاری خود با اقداماتی متوسل شود که بتواند محبوبیت خود را در میان معترضین، بیشتر از هوادارانش در نظر داشته باشد.
دونالد ترامپ پس از اعلان پیروزی اش تاکنون دیدگاه خود را در مورد افغانستان بیان نکرده، اما از قرینه چنین استنباط می شود که تصمیم گیرنده گان حزب جمهوری خواهان با استفاده از تجارب عراق و افغانستان این بار در برابر تروریسم و لانه های تروریست ها در پاکستان و هر جای دیگر دنیا با قاطعیت وارد عمل خواهد شد. ترامپ باید به  مردم امریکا وجهان  به اثبات برساند که او در ریشه کن سازی تروریسم مبارزه بی امان می کند. او درک کرده است که اگر پول امریکا در افغانستان و یا هرجای دیگر دنیا به مصرف می رسد و یا سرباز امریکا در مقابله با تروریسم در میدان نبرد به قتل می رسد،  درین میان دیگر به فساد پیشه گان دولتی افغانستان میدان نخواهد داد که به شرمساری امریکا ادامه دهند. زیرا آنچه را مردم افغانستان و جهان از مداخله نظامی امریکا در افغانستان درجهت  باز سازی و محو تروریسم، انتظار داشتند، نتیجۀ مطلوب نداد ه است. دونالد ترامپ که از نام حزب جمهوری خواهان به کاخ سفید قدم می گذارد، مجبور است کار خانگی حزبش را که از زمان جورج دبلیو بوش در افغانستان ناتمام مانده و در مقابل جهان آزاد خاصه افغانستان به شرمساری مواجه گردیده، آنرا به انجام برساند.
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 162 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.