Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رویــارویی رئیــس جمـــهور غنـــی با هیـــولای فســـاد و مداخــلۀ پاکســـتان و آیندۀ تحـــولات منطقـــه و جهـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 07:46

مهرالدین مشیدشانس پیروزی و شکست حکومت در یک نگاه
رییس جمهور کشور با اتخاذ سیاست روشن تر در عرصهء سیاست خارجی و بویژه در برابر مداخلهء پاکستان و در عرصهء داخلی ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای مبارزه بافساد و به محاکمه کشاندن فساد پیشگان بزرگ خود را در آزمون جدی و در ضمن خطرناکی قرار داده است که در صورت پیروزی او در برابر هر دو نبرد، آشکار است که برای ماندن سنگ بنای یک افغانستان مستقل کار های بزرگی را انجام خواهد داد و در غیر آن باتوجه به حالت موجود و ناکامی های دوامدار اش از جمله ناکام ترین حکومت های افغانستان خواهد بود که در معرض بدترین قضاوت نسل های امروز و فردا قرار خواهد گرفت. رییس جمهور غنی پس از چهارده سال سیاست های محافظه کارانهء آقای کرزی در برابر پاکستان، برای نخستین بار اعلان کرد که افغانستان در برابر جنگ اعلان ناشدهء پاکستان قرار دارد. این اعلان نه تنها از سیاست های چند پهلوی پاکستان پرده برداشت؛ بلکه سکوت امریکا و غرب را نیز در پیوند به پاکستان شکست و پس از یک سلسله رخداد های زنجیره یی دیگر چون کشته شدن ملااختر منصور در پاکستان مقام های امریکایی و بویژه خلیل زاد سفیر پبشین امریکا در افغانستان و عراق در یک گفت و گوی تلویزیونی به گونهء صریح گفت،پاکستان مرکز تولید تروریزم است، افغانستان باید تمامی اسناد مداخلهء پاکستان را به شورای امنیت بسپارد و پاکستان باید به دادگاهء بین المللی معرفی شود تا خساره های جنگ افغانستان را بپردازد. وی افزود که او برای مشرف نیز گفته بود که از طالبان پشتیبانی نکنید و اما مشرف از موجودیت شورای کویته و پشاور چشم پوشی کرده بود. خلیل زاد همچنان در کنفرانس استماعیهء در کمیتهء روابط خارجی کنگرهء امریکا گفت که پاکستان یک کشور غیرقابل اعتماد و دو روی است و نمی توان به عنوان یک متحد بالای آن سرمایه گذاری کرد. به دنبال آن سنای امریکا اضافه تر از ششصد میلیون دالر کمک های امریکا به پاکستان را به تعلیق افگند. شماری از اعضای سنای امریکا گفتند که پاکستان در این مدت امریکا را فریب داده است. پیش از آن جان مکین گفت که پاکستان در مبارزه با تروریزم صادقانه عمل نکرد ه وافزود که مقام های پاکستانی درک کرده اند که در حال انزوا قرار دارند وپس از آن  اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا در سفر غیر مترقبه اش به کابل گفت که پس از این نیرو های امریکایی تروریستان را در هر کشوری مورد حمله قرار می دهند که این سخن او متوجهء پاکستان بود.
این در حالی است که حکومت تنها در برابر جنگ اعلام ناشدهء پاکستان قرار ندارد؛ بلکه برای بدست آوردن حمایت های مالی، سیاسی و اقتصادی جهان باید با فساد پیشگان بزرگ برزمد تا بر اژدهای فساد حکومت آقای کرزی و مقسدان موجود در دستگاهء حاکم غلبه حاصل کند و تمامی آنان را محاکمه کند. باتاسف که پای رییس جمهور برای مبارزه با فساد پیشگان بزرگ و ایجاد اصلاحات می لنگد و این لنگ لنگان رفتن ها به نبرد مفسدان در موجی از شک و تردید ها معنای دست خالی رفتن به جنگ بیرحم ترین دشمن را دارد که نتیجهء قطعی آن شکست است؛ زیرا باخم خم رفتن و پلوان خزیدن ممکن نیست که به جنگ مفسدن رفت و به قول معروف با معاملهء پشت پرده هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد. اصلاحات نیاز به ارادهء جدی و قلب نیرومند تهی از هرنوع تردید را دارد که همچو ارادهء شکست ناپذیر را در رییس جمهور کم تر می توان سراغ کرد. نمونهء آنرا در نصب نورستانی در سفارت هسپانیا و گزینش سایر اطرافیان وی می توان به تحلیل گرفت. از سویی هم شگفت آور این است که تمامی مفسدان زیر نام تشکیل گروه های سیاسی به نام های گونه گون خود را پنهان کرده و می خواهند تا به بهانه های مختلف حکومت را تحت فشار داشته باشند. در حالی که هدف اصلی ابن گروه ها که بیشترین رهبران شان مقام های ارشد و معاش خوار های اعزازی آقای کرزی یعنی فاسد ترین رییس جمهور پیشین جهاناستند. معلوم است، که هدف اصلی این گروه های واکنشی حفظ منافع شان بوده تا مورد پشتیبانی حکومت قرار بگیرند یا به عبارت دیگر رهبران این گروه ها که در فساد های کلان و اختلاس های افسانه یی میلیارد دالری دخیل اند و در غصب و غارت صدها جریب زمین دولتی و غیر دولتی دست دارند. فقط آرزوی بیشتر از پنهان کردن دزدی های شان و رهایی از چنگ قانون هدف دیگر ندارند؛ هرچند شماری از رهبران شان با جنباندن ریش های بلند، خیلی مانور های عجیب و قشنگ در برابر حکومت اجرا می کنند. آنان که دست حکومت را زیر سنگ یافته اند و میدانند که با چه دشواری های نظامی و سیاسی و اقتصادی رو به رو است. با استفاده از همین خلا در صدد افزایش فشار برحکومت اند تا از چنگال محاکمه رهایی پیدا کنند. این در حالی است که مردم افغانستان و جامعهء جهانی خواهان به محاکمه کشاندن آنان اند و حتا جهان اعطای کمک های مالی، اقتصادی و سیاسی اش را مشروط به محاکمه کردن آنان دانسته است. چنانکه به گفتهء رسانه ها همین اکنون میان حکومت و سفارت امریکا بر سر محاکمه یکی از آنان اختلاف بوجود آمده است که استدلال حکومت در این زمینه فرصت یابی است تامبادا این مفسدان یاغی شوند و به قول معروف چنگ در یخن حکومت بیاندازند. هرچه باشد، رییس جمهور ناگزیر است تا برای بقای حکومت خود آهنگ مبارزه با فساد و مفسدان کلان را سریعتر کند تا اعتماد جامعهء جهانی را کسب کند و از پشتیبانی های مالی، نطامی و اقتصادی آنان برخوردار شود. این در حالی است جنگ نااعلام شدهء پاکستان برای رییس جمهور دردسر سازتر است و مخالفان مسلح باقرآن در دست برای منافع پاکستان در افغانستان می جنگند. در حالی که قرآن را برای پنهان کردن سیمای اصلی شان علم کرده اند؛ ورنه ”کور هم می داند که دلده شور است” مخالفان مسلح برای نابودی کشو ر شان گوش به فرمان فاسدترین و نامسلمان ترین کشوری شده اند که مفتی، قاضی و ملا اش فاسدتر و اسلام گریزتر از هرکشور دیگر اند. در حالی که رییس جمهور می داند که فساد اداری و فساد پیشگان بزرگ بیستر از تروریزم حکومت اش را تهدید میکند و مبارزه با فساد کلید گشایش دشواری ها برای پیروزی او در برابر مداخلهء پاکستان و درضمن بدست آوردن پشتیبانی های مالی و سیاسی جامعهء جهانی است. رییس جمهور می داند که فساد تنها شاهرگ های عایداتی نظام را خشک نمی کند؛ بلکه فساد زمینه را برای نفوذ شبکه های استخباراتی فراهم می کند تا با استفاده از فساد اداری افراد شان را در مقام های حساس و مهم دولتی جابجا کنند. آشکار است در کشوری که مقام های بلند زیر پوشش عبور از فلتر مجلس ( متهم به فساد ومعامله گر) و اصلاحات اداری به قول معروف ”سرقلفی”( سرقفلی) داشته باشد، طببعی است که اخذ چنین مقام ها برای جاسوسان خارجی و مافیای سیاسی و اقتصادی داخلی ساده تر است و ورود چنین افراد در مقام های بلند دولتی خطرناک تر از مخالفان مسلح است؛ زیرا شخصی که مقام را می خرد و ناگزیر است که پول پرداخته شده را از مردم بگیرد. برای او فرقی نمی کند که این پول را ا طریق فروش مقام های پایین تر و یا زمینه سازی ورود انتحاری به محل های مهم بدست آورد. چنین آدم ها که تنها به پول باور دارند و وجدان های شان را زیر پای نهاده اند. هرگز به کود های اخلاقی باور ندارند و روی گناه و ضرر رساندن به مردم و حکومت فکری در سر ندارد. از این رو است که فساد اداری خطرناک تر از تروریزم است. فساد ادرای در واقع حضور همیشگی دشمن به مثابهء تیغ برهنه در درون حکومت است. از این رو تنها فساد پیشگان بزرگ نیستند که به مثابهء سدی شکست ناپذیر در برابر حکومت قرار دارند و با لشکر شیطانی خود دولت را می ترسانند؛ بلکه خطرناک تر از آن کشتی فساد شبکه های استخباراتی و بویژه آی اس آی بیشتر از هر شبکه های جاسوسی دیگر در افغانستان لنگر افگنده است. پس مبارره با فساد هم در یک پهلو مبارره با شبکه های جهنمی استخباراتی است که حتا دشوارتر از مبارره باتروریزم است؛ ریرا جبههء تروریزم تا حدودی مشخص است و حمله بر آن ممکن است؛ اما جبههء مبارزه با فساد پیچبده تر و مرمورتر از جبههء نبرد برضد تروریزم است؛ زیرا این جبهه در داخل دستگاه فعال است و بر تار وپود حکومت در رده های بالای حکومت به گونۀ کامل اشراف داردوبدون شک ستون پنجم و همکار نزدیک آن نیز است چنانکه شاه محمود پوپل رییس حزب صلح ملی افغانستان در نشست ” خانهء احزاب سیاسی افغانستان” گفت اسنادی در دست دارد که نشان می دهد افرادی شامل وزیران و والیان با پاکستان ارتباط دارند. این شبکهء فساد در حیف و میل میلیارد ها دالر از کمک های جهانی نقش دارند و مانع ترقی و توسعهء کشور شدند. حال که رییس جمهور در ظاهر تصمیم دارد که با این دو هبولای آدمخوار و ارزش زدا مبارزه کند. آشکار است که موفقیت آقای غنی در این راستا موفقیت عادی نخواهد بود؛ بلکه این موفقیت چهرهء منطقه و جهان را تغییر خواهد داد و آیا ممکن است که حامیان و مخالفان تروریزم چنین فرصتی را صادقانه برای آقای غنی بدهند. آیا کشور های تمامیت خواهء منطقه و جهان آرزو دارند که حریف تازه یی به میدان رقابت شان وارد شود که بحیث رهبر نیرومند قصد تقویت و گسترش پایه های حکومت را دارد و در صدد ایجاد افغانستان نیرومند و یک پارچه است. در حالی که چنین خواستی خلاف نظم جهانی موجود است و نظم جدید رو به بی نظمی و آشفتگی دارد و برد از آنانی است که اگر در بستر آن قدرت هجومی ندارند، دست کم از داشتن نیروی دفاعی برخوردار باشند . آشکار است که بصورت قطع هرگز نه، نبود چنین نیت بوده که امروز کشور هایی چون عراق، سوریه، لیبیا، افغانستان و کشور های دیگر در آتش تروریزم می سوزند و در وجب وجب شان خون و آتش فواره می کند. هرگاه چنین نمی بود، چگونه امربکا و اروپا طی پانزده سال گذشته حرف های زمامداران افغانستان را در مورد مداخلهء پیهم پاکستان در افغانستان با سکوت و بی تفاوتی پاسخ دادند. با این حال آیا ممکن است که جهان حرف های آقای غنی را صادقانه بشنود و فشار کافی بر پاکستان وارد کنند. در حالی که همه میدانند، کلید صلح افغانستان در اسلام آباد ایت و تنها فشار کافی امریکا می تواند، سر قلدری به نام پاکستان را بشکند و دست کم اندکی از کوله بار دشواری ها از سر راهء رییس جمهور برای رسیدن به آرزو های اش برداشته شود تا اعتماد مردم افغانستان را بدست آورد، به مثلث ثبات اقتصادی، امنیتی و منابع بشری نایل آید و با روبیدن تعصب های قومی و گروهی و بازگرداندن ثبات و وحدت ملی زمینه را برای اقتدار ملی از دست رفته در یک افغانستان متحد و یک پارچه فراهم کند. این همه در گرو تلاش های صادقانهء رییس جمهور قرار دارند که زمان به آن پاسخ خواهد گفت. یاهوAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 108 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.