Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سفر رئیس ارتش پاکستان به کابل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 13 بهمن 1395 ، 18:17

احمد سعیدیروز گذشته به پیشواز سال 2017 لوی درستیز پاکستان جنرال جاوید باجوه با آقایان هر یک اشرف غنی رئیس جمهوری داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز افغانستان تماس تیلفونی داشته، گفته می شود بعد از گفتگوی تیلفونی از لوی درستیز پاکستان دعوت به عمل آمده تا به افغانستان سفری رسمی داشته باشد. همه میدانند  تاريخ مناسبات افغانستان پاكستان داراي فراز و نشيبهاي طولاني است كه در اساس آن، با اطمينان، مي‌توان ميراث دوران استعمار را مشاهده نمود. دو كشور افغانستان و پاكستان هر دو از وزن و تأثير خود در صحنه تعاملات جهانى اطلاع دارند. اين دو كشور، با وجود پيوندهاى عميق نژادى و فرهنگى، همواره تاريخى پرتنش داشته اند كه علت عمده آن اختلافهاى ارضى ميان دو كشور و داعيه ارضى پاكستان نسبت به افغانستان و نشانه پايدار اين اختلاف خط ديورند گقته شده است. از طرفى، اين اختلاف ريشه در امر قوميت دارد و نماد آن مسئله پشتونستان است كه موجب شده، ازهمان ابتدا، افغانستان نسبت به سياستهاى پاكستان نگرشى منفى پيدا كند. به اين صورت، روابط دو كشور تحت تأثير دو عامل اختلافهاى مرزى و ادعاهاى قومى از سالیان درازی بدینسو تيره بوده است. حتى يك بار در سال۱۳۳۴ موجب قطع روابط دو كشور نیز شده است كه با ميانجيگرى كشورهاى همسايه، و در رأس آنها ايران، اين روابط ديگر بار از سرگرفته شد؛ اما پديده صلح از روابط دو كشور گريزان بود. پس از چند سال، همين روابط كجدار و مريز دوباره رو به وخامت گذاشت ودو كشور تا آستانه جنگ پيش رفتند كه اين بار با مداخله آمريكا، كه بيش از هر چيز در پى منافع خود در اين ميانجيگرى بود، ديگر بار به صلح گراييد. اما همچنان موضوع ايجاد پشتونستان به مثابه استخوان لاى زخم است، موضوعى كه بر پايه آن پشتونهاى پاكستان درصدد تحريك همكيشهاى خود در افغانستان بوده‌اند. هنوز نيز اين آزردگى و كدورت تاريخى دو كشور نسبت به يكديگر باقى است؛ نمونه بارز آن در سخنان چندى پيش جناب آقای حامد کرزی رئیس اسبق ریاست جمهوری افغانستان حین افتتاح دفتر مطالعات ستراتیژیک بخاطر آب های افغانستان نمايان بود جناب آقای کرزی گفتند مشكل افغانستان پاكستان است، نه طالبان.
منازعه اخير ميان پاكستان و افغانستان به علت كوتاهي اسلام‌آباد و وعده های که جنرال راحیل شریف لوی درستیز قبلی پاکستان و رضوان اختر رئیس ISI و جناب رئیس جمهور آقای غنی داده بودند اما در عمل به مفاد موافقتنامه‌ از طرف پاکستان گام برداشته نشد اطلاعات وجود دارد که مقامات پاکستانی به رهبران حکومت وحدت ملی گفته بودند ما صلح را در مناطق قبيله‌نشين پاكستان برقرار مینماییم و از سرايت ناامني به داخل خاك افغانستان جلوگيري میکنیم. در ضمن مقامات پاکستانی تعهد کرده بودند که گروه حقانی وسایر گروه های مخالف دولت افغانستان را از مناطق قبایلی پاکستان اخراج مینمایند. متاسفانه با همه صداقت و از خود گذری دولت افغانستان در اوایل حکومت وحدت ملی در مقابل پاکستان از خود نشان داد مقامات پاکستان با همان سیاست های دو پهلوی گذشته خود ادامه داد در حالیکه همه میدانند .
پاكستان مهم‌ترين ركن در بازي تعاملات ميان افغانستان، طالبان و ساير بازيگران منطقه مي‌باشد و روش وسياست خارجى پاكستان را ارتش تعيين مى‌كند، نه نيروهاى سياسى و سياستمداران .در صحنه سياست خارجى پاكستان هنوز آن ديدگاه استراتژيك سنتى ارتشيان حكم فرماست، ديدگاهى كه پايه‌ها و اصول مشخصى دارد: بر اساس نظر ارتش پاكستان، اول اينكه حضور هند در افغانستان يك تهديد و خطر است. نگرانى اصلى در اسلام‌آباد اين است كه حکومت وحدت ملی و ساير رهبران افغان دست هندي ها را باز گذاشته اند تا در افغانستان يك حضور قوى داشته باشند. البته پيداست كه اين يك ديدگاه غيرواقعى و بي‌مبناست. پايه دوم اين ديدگاه استراتژيك اين است كه: در كابل نبايد دولتى مستقل پا بگيرد و هيچ نيرويى بجز نيروهاى وفادار به سياستها و منافع اسلام‌آباد نبايد در افغانستان اجازه استقرار داشته باشد. چنين انديشه اى را ارتش پايه‌گذارى كرده است. اضافه تر از 16 سال است كه پاكستانيها بر مبناى اين منشور عمل  مى‌كنند و بر اين اساس است كه  از سال ۱۹۹۲ بعضی نيروهايى كه در كابل قدرت گرفته‌ بودند، ابتدا وفادارى خود به خواسته‌هاى ارتش پاكستان را به اثبات رسانده‌اند. در اين يك دهه و اندى كه از حضور گروههاى افغان در كابل مى‌گذرد، بيشتر دولتها، البته نه همه آنها، از طيف زياد از گروه ها بشمول طالبان، ناگزير بوده‌اند كه سياست نگاه به پاكستان را حفظ كنند. بنابراين، چندان جاى شگفتى نيست كه اسلام‌آباد نيرويى خارج از اراده و حيطه نفوذ خود را در كشور همسايه‌اش برنمى‌تابد و براى زمينگير كردن نيروهاى مستقل و ملى از هيچ كوششى دريغ نمى‌كند. آنها حتى اين نظريه را كه يك افغانستان نوين را كه داراى حاكميت مستقل و برخوردار از روابط خارجى متوازن با همه كشورها باشد برنمى‌تابند و، به طور كلى، اين مقوله‌ها در قاموس و استراتژى جنرالهاى پاكستان معنى ندارد. پايه سوم اين سياست خارجى را طايفه ها و احزاب محلى تندرو، كه طالبان را حمايت مى‌كنند، شكل مى‌دهند: ارتش پاكستان با اين طايفه ها و احزاب ارتباط بسيار نزديك دارد؛ زيرا به اعتقاد جنرالها اين گروهها منبع تأمين نيروى انسانى براى كشمير هستند. ارتش پاكستان با گروهها و طايفه‌هاى تندرو پاكستان، كه بخش زيادشان از طالبان حمايت مى‌كنند، يك ائتلاف همه جانبه ای دارد. بنابراين، ملاحظه مى‌شود كه همه چيز بر محور تصور و انديشه سنتى جنرالها شكل مى‌گيرد و حد و مرز دوستى و دشمنى اسلام‌آباد را همچنان موضوع رقابت با هند شكل مى‌دهد؛ بشمول جنرال جاوید باجوه لوی درستیز ارتش پاکستان و جنرال های دیگر پاکستان اگر دست از حمايت طالبان بر دارند عمل نیکی است آنچه را که تا هنوز جنرالان پاکستان دست از حمایت مخالفین افغانستان بر نداشته اند يك دليل آن اين است كه مى‌ترسند گروههاى متحد طالبان پشت پاكستان را در كشمير و در عرصه رقابت با هند خالى كنند.
در دور تازه فعاليت طالبان، حاميان اين گروه را به شيوه‌ها و روشهاى تبليغاتى تازه‌اى مجهز كرده‌اند. اين روشها مجموعه‌اى متنوع از چاپ و پخش اعلاميه تا مجله‌ها و نشريه‌هاى تبليغاتى تا برگزاري جلسات وعظ و منبر در مساجد را در بر مى‌گيرد. در دور جديد، آنها گروههاى سيار تبليغى‌شان را به روستاها و قريه‌هاى افغانستان روانه مى‌كنند و شبكه‌اى از واعظان حقوق‌بگير به نفع طالبان تبليغ مى‌كنند؛ تا جايى كه اين گروههاى سيار تبليغى اخيراً در حومه هاى كابل نيز ديده شده‌اند. اما اين تمام سياست و شگرد تبليغى حاميان طالبان نيست . آنها هر ملايى را كه به نفع دولت تبليغ كند تهديد مي‌كنند و، در نهايت، به توسط طالبان از سر راه برمى‌دارند. در ماههاى اخير چند نفر از اين افراد به وسيله طالبان كشته شدند.
به عقيده من سران طالبان در دور جديد تحركات اين گروه بسيار تلاش مى‌كنند به رفتارهاى طالبان رنگ قومى بدهند و آن را حركتى برخاسته از اراده طايفه پشتونها بر ضد دولت موجود وجاهت ببخشند؛ اما واقعيت اين نيست . با وجود آنكه ۹۵ درصد خشونتهاى طالبان در مناطق پشتون‌نشين جريان داشت، اما اين خشونتها همگى با انگيزه‌هاى محلى در چارچوب رقابتهاى رهبران محلى با يكديگر انجام مى پذيرد. با اين همه، منابع اطلاعاتى پاكستان اخيراً،  همزمان با به كارگيرى وسايل مدرن تبليغاتى، تلاش فزاينده‌اى براى نژادى ساختن و ناسيوناليستى كردن اين خشونتها ــ به مفهوم پشتونى آن ــ آغاز كرده‌اند. اين حركت را آنها با پيوستن فعالان حزب اسلامى به دول مى‌خواهند به منصه ظهور برسانند. درواقع، درگيرى‌اي را كه تا ديروز با حضور طالبان ماهيت و شكل ايديولوژيك داشت به سوى قومى ـ ايدئولوژيك شدن سوق دهند. اين سناريو در ديدار و مذاكرات منابع اطلاعاتى آنها در نقاط مختلف افغانستان به اثبات رسیده به باور من تماس رئیس ارتش پاکستان با مسئولین دولت افغانستان میتواند نکات ذیل را با خود داشته باشد این خط و مش رئیس ارتش پاکستان با جملات و کلیمات آتی خلاصه شده میتواند. 1 پاكستان پيش از هر چيز از كابل و رهبری حکومت وحدت ملی تضمين محكم مى خواهد تا دولت افغانستان در هيچ زمانى خطرى را متوجه امنيت ملى پاكستان نسازد. به اين صورت استراتیژى نظامى پاكستان با آمدن جنرال جاوید باجوه نسبت به دوران جهاد با شورويها در دور جديد يك تفاوت اساسى دارد. در جهاد با شورويها، هدف پاكستان  ــ و نيز هدف كمك‌كنندگان غربى سرنگونى دولت طرفدار شوروى در كابل و تخريب وسيع زير ساختهاى دولت آن روز بود. به همين سبب، سياست پاكستان درآن برهه برتعدد گروههاى جهادى استوار بود تا آنها در يك رقابت براى تخريب هرچه بيشتر دولت كابل كوشش كنند. 2 اما در مرحله كنونى، هدف استراتژيك پاكستان سرنگونى دولت آقای اشرف غنی  نيست، بلكه محدودسازى دولت كابل است به گونه‌اى كه از طريق اعمال فشارهاى نظامى به هدف مهمى به نام امتيازگيريهاى سياسى دست يابد. در واقع، در فرمول جديد پاكستان مى‌كوشد افراد متمايل به خود را در مناصب مهم دولت افغانستان روى كار آورده دشمنان ديرين خود در مناصب دولتى افغانستان را منزوى بسازد. بنا براين، پاكستان يك دولت طرفدار خود در كابل را مى‌خواهد كه به خصوص در وزارت دفاع افغانستان، در سطوح افسران، عناصر دوستدار پاكستان را در مناصب مهم جاى دهد. پس تغيير نخست در سياست اسلام‌آباد اين است كه از تكيه برچند گروه و بازى با احزاب چندگانه افغانى به سمت تكيه برگروهى واحد سوق پيدا كرده است . از اين‌رو، مهم‌ترين نقش استراتژيك پاكستان اكنون اين است كه تمام منابع مالى را، كه از كانالهاى مختلف فراهم مى‌شوند، يكجا به يك مجرا، يعنى به گروه طالبان، سرازير كند. چون هدف نهايى امتيازگيرى سياسى است بايد يك گروه واحد (يعنى طالبان) كاملاً در اختيارش باشد تا،  هر وقت لازم شد، كليد عمليات نظامى آن گروه را خاموش كند. به همين سبب پاكستان اكنون فرماندهانى مانند حقانى  و ملا هیبت الله را تشويق مى كند كه تحت نظر ادارات معلوم الحال پاکستان فعالیت کند.  اما با همه سرمايه‌گذاريهايى كه در اين مرحله پاكستان روى طالبان انجام داده، گزارشها حاكى از آن است كه عمليات اين گروه نتايج مأيوس‌كننده‌اى براى اسلام‌آباد در پى داشته است. گفته مى‌شود، هرچند انضباطشان كه آن را در مدارس سلفى ياد گرفته‌اند، خوب است؛ اما ۷۰ تا ۸۰ درصد بمب گذاران انتحارى طالبان در اهداف خود ناكام مى‌مانند و هدفگيرى طالبان با سلاحهاى كلاشينكوف، كه يك سلاح بسيار كهنه و از رده خارج شده به حساب مى‌آيد، غالباً به خطا مى‌رود؛ تا حدى كه در برخى مواقع افسران آى اس آى مجبور شده‌اند مستقيماً به طراحى عمليات آنها كمك كنند. به هر صورت سفر لوی درستیز پاکستان اگر در آن صداقت باشد گام موثر روی مناسبات بین دو کشور است اما پیش از انجام این سفر بهتر است پاکستانی ها چند گام اساسی را که عبارت از لانه های تروریستان در آن طرف خط دیورند است بردارند. مخالفین دولت افغانستان را مجبور بسازند یا با دولت افغانستان کنار بیایند یا پاکستان را ترک کنند پاکستان ضرورت دارد تا از خود حسن نیت نشان دهد، دولت افغانستان مانند انسان مار گزیده است که از ریسمان میترسد. به هر حال مذاکرات خوب است اما مشروط بر اینکه در آن صداقت و جود داشته باشد .

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 107 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.