Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان باید مشروط باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:13

احمد سعیدیبه نقل از رسانه های می و بین المللی آقای اشرف  غنی رئیس جمهور بنا به دعوت رئیس ارتش پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه به آن کشور می رود گرچه با گذشت هر روز سیاست های رئیس جمهور غنی در مورد پاکستان روشن و روشن تر می شوند با آن هم تا هنوز دفتر رئیس جمهور و مقامات نزدیک به ریاست جمهور نگفته اند که رئیس جمهور غنی از پاکستان که حامی اصلی طالبان، و تروریستان بوده و هست در این سفر چه انتظار دارد آنچه که من میدانم آقای اشرف غنی به این باور است که

هم پاکستان و هم طالبان پذیرش بدون قید و شرط  حاکمیت ملی افغانستان خط قرمز افغانستان بدانند از سوی دیگر پاکستان صادقانه به دولت افغانستان در راه  شکست دادن طالبان و  گروه های تروریستی دیگری که پاکستان از آنها حمایت میکند همکاری همه جانبه نماید بدون تردید امید دیگری آقای غنی از اسلام آباد قطع حمایت پاکستان از تروریزم بوده که از همه مهم تر از خواسته های قابل درک مردم افغانستان نیز میباشد گفته می شود که در این سفر آقای غنی را رولا غنی بانوی اول گلاب منگل والی ننگرهار و یک تعداد از مقامات عالی رتبه دیگر همراهی خواهند کرد بدون تردید تا هنوز اکثریت مردم افغانستان نمیدانند که آقای غنی خود با عجله تصمیم این سفر را گرفته یا آقای عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان مجبور است بهتر خواهد بود مردم افغانستان بدانند جناب آقای غنی با چه آماده گی های به اسلام آباد میروند سوالی که تا هنوز نزد مردم افغانستان حتی نزد جامعه جهانی وجود دارد که آقای غنی در این سفر برای آن پاسخی داشته باشد این است که بلاخره پاکستان در افغانستان بدنبال چیست؟ پاکستان چه چیزی را در افغانستان دنبال می کند که حاضر است برای به دست آوردن آن از هیچ کوششی دریغ ننماید تردیدی وجود ندارد که در حال حاضر بخاطر تروریست پروری و سیاست های غلط و مداخله گرانه ای را که پاکستان در مورد افغانستان دنبال کرده است تحت فشار قرار دارد ادامه مداخله و تروریست پروری های پاکستان اگر ادامه پیدا کند کار را بجای خواهد رساند که تحریمات علیه پاکستان وضع شود آیا پاکستان این آماده گی را بخاطر پذیرش تحریم ها  دارد باور دارم مقامات پاکستانی بخاطر فرو نشاندن فشار های جامعه جهانی بخصوص امریکا حاضر است آقای غنی را خیلی با گرمی استقبال نماید آنچه را که آقای غنی از پاکستان میخواهد مقامات آن کشور به آن گوش خواهند داد اما عملکرد پاکستان بر میگردد به آنچه که آنها از حکومت افغانستان تقاضا دارند و بدون بر آورده شدن این اهداف پاکستان کمتر باور دارم که با گذشته ننگین خود برای همیش وداع نموده در پهلوی صلح و امنیت و همزیستی مسالمت آمیز با افغانستان همکار شود
تابه حال باور افکار عمومی و محافل سیاسی افغانستان و منطقه این بوده  است که به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان، خواست اصلی پاکستان را تشکل میدهد اطلاعاتی نا تائید شده ای نیز وجود دارد که حلقات اشخاص و افراد در داخل حاکمیت موجود نیز وجود دارند که تاکید شان بخاطر بیرون رفتن از چنگال مداخلات پاکستان، افغانستان ناگزیر است خط دیورند را برسمیت بشناسد. هرچند این خواسته از طرف مقامات رسمی پاکستان هیچگاه در این سال ها شنیده نشده است و در افغانستان نیز هیچ مقامی بلندپایه ای به طرح چنین مساله  بطور رسمی  نپرداخته است، اما در اغلب تحلیل های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر رهبری حکومت وحدت ملی سفری را که به پاکستان دارد باید این حقیقت را بدرستی بداند که
سیاست پاکستان در قبال افغانستان در میان جریان های سیاسی افغانستان بحث ناشناخته ی است، چرا که فقدان یک حکومت قدرتمند  ملی در افغانستان، موجب شده است هیچگاهی روابط افغانستان با همسایه ها به شکل آکادمیک آن مورد بررسی قرارداده نشود و تمام بحث ها، به همان شکل رسانه ای و گمانه زنی های محفلی باقی بماند. به همین دلیل با توجه به حضور فعال و تعیین کننده پاکستان در افغانستان، در طی اضافه تر از سه دهه اخیر، بعید به نظر می رسد که هدف نهایی پاکستان در افغانستان در همان سرحد تحمیل خط دیورند بر افغانستان باقی مانده باشد. باتوجه به اینکه در این سال ها نفوذ پاکستان بر افغانستان مخصوصا در مناطق مختلف تا آنجا تحکیم شده است که بلندپروازی های استراتژیست های پاکستانی هدف های جدید را مورد توجه قرار داده اند. هرچند که از دوران تاسیس پاکستان تا به حال، مرزهای غربی این کشور تقریبا نامشخص، غیر رسمی، نامطمئن و قابل تغییر پنداشته شده است. هم از طرف جریان های  مختلف که گذشته  روابط تنگاتنگ شان در دوره جهاد با پاکستان بوده است هم از سوی حلقات نظامی-استخباراتی پاکستان. باتوجه به اینکه حاکمیت ملی درافغانستان ضعیف می باشد، حالا خط دیورند به نفع پاکستان رنگ باخته است. به دور از نقشه های جغرافیایی کتاب های درسی و رسمی، مرزهای واقعی نفوذ فرهنگی، سیاسی، استخباراتی و اقتصادی پاکستان تا دروازه های کابل پیش آمده است. حتی گفته می شود تا دروازه های ارگ نیز رسیده است جناب آقای غنی بدون تردید میدانند که وابستگی های بعضی از ولایات که تا هنوز کلدار پاکستانی در آن بجای پول افغانی در چلش است چه عواقب خطرناک را با خود دارد  .

مشکل دیگر در افغانستان این است که حلقاتی معلوم الحال در درون دولت افغانستان چنان ابزار سیاست پاکستان شده اند که چیزی به نام منافع ملی حوزه جغرافیایی به نام افغانستان را نمی شناسند. شواهد بسیاری وجود دارد. همچون اعترافات چهره های مطبوعاتی پاکستانی چون احمد رشید، اسناد سری منتشر شده توسط ویکی لیکس، اسناد استخبارات افغانستان مخصوصا در دوران رئسای قبلی امنیت دولتی و بسیاری شواهد دیگر نشان می دهد که پاکستان پروژه طالبان و گروه حقانی را کنار نگذاشته است و همچنان روی طالبان وگروه حقانی تا هنوز سرمایه گذاری مینماید شواهدی انکار نا پذیری وجود دارد که با خروج جامعه جهانی، پاکستان بیشتر از گذشته به طالبان وگروه حقانی به عنوان ابزار سیاسی اش در افغانستان نگاه کرده است لذا باتوجه به این مطالب که بیان شد پاکستان در افغانستان به دنبال هر چیزی باشد، به طور مسلم آن چیز فراتر از تثبیت مرزهای غربی اش بر اساس خط دیورند است. بلندپروازی های پاکستان در مرزهای غربی اش با توجه به کارنامه موفقش در طی سه دهه اخیر و دست بالایی که پاکستان با توجه به عدم حاکمیت قوی در افغانستان نسبت به رقبای منطقوی اش دارد تا حد زیادی قابل درک و قابل پیش‌بینی می باشد. خواسته های آقای غنی و اهداف دراز مدت را طی چند سطوری تحریر نموده ام حرف جدا گانه ای است اما اجالتاً پاکستان در این سفر از آقای غنی چه آرزوی دارند باور دارم مقامات پاکستانی در این سفر از رئیس جمهور افغانستان میخواهند تا آموزش و تجهیز تعدادی از نیرو های مسلح افغانستان بعد از این به عهده پاکستان گذاشته شود از آقای غنی مقامات پاکستانی تقاضا خواهند نمود  تا فصل جدید در سیاست خارجی بین افغانستان و پاکستان اعلان شود  با در نظرداشت همه امید ها دلبستگی های که در داخل کشور و در سطح جهانی بخاطر سفر آقای غنی به اسلام آباد بسته شده است به باور من امکان اندکی وجود دارد که همه چیز یک شبه تغییر نماید گرچه با دعوت از آقای اشرف غنی به اسلام آباد

پاکستان تلاش دارد تا به مقامات امریکایی  وانمود نماید که در حال تغییر است، اگر به ادامه سیاست های گذشته پاکستان نگاه شود سیاست های دوگانه آن کشور  بیش از حرف تاکتیکی و ایجاد فرصت بخاطر بیرون شدن از بن بست سیاسی دیگر چیزی نخواهد بود نه تنها آقای اشرف غنی نه تنها رهبران حکومت وحدت ملی دنیا در حال حاضر به خوبی میداند که پاکستان اضافه تر از یک دهه  از تروریسم به عنوان ابزار سیاست دولتی استفاده کرده و سرزمین افغانستان متاسفانه سال هاست که قربانی تروریسم بوده است. به باور من تا پاکستان  صادقانه تغییر سیاست ندهد به گذشته ننگین خود اعتراف ننماید و تعهد برای همزیستی مسالمت آمیز نکند هیچ تاملی مسالمت آمیزی نمیتواند در افغانستان و منطقه ایجاد شود بهتر است این سفر انجام شود اما با پیش شرط ها 1 پاکستان به گذشته خویش بخاطر تروریست پروری اعتراف نماید 2 گروه های تروریستی بشمول گروه حقانی در آن کشور فعالیت دارند دیگر اجازه داده نشود 3 پاکستان سیاست دولت با دولت را در افغانستان دنبال کند نه سیاست با اجیران و مزدوران حرفوی .

 

****************************

 

شرارت پاکستان، امنیت جهانی را تهدید میکند!
احمد سعیدی

شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان نمیدانم با حضور کدام تناب و میخ گستاخانه به خود حق داد تا  در مقر سازمان ملل متحد بگوید پاکستان دیگر تحمل همکاری های سیاسی و نظامی هند را به افغانستان ندارد  بعد از اظهارات نخست وزیر پاکستان آقای اشرف غنی رئیس جمهور نیز از روی حقایق دیگری پرده برداشت آقای غنی گفت ما دست دوستی و برادری به پاکستان دراز کردیم اما آنها بالای دست ما تف کردند بنظر من مانند همیش مناسبات افغانستان و پاکستان در یک بن بست پیچیده ای قرار دارد تردیدی وجود ندارد که افغانستان در حال حاضر در باتلاقِ خون و بن بستِ سیاسی دست و پنجه نرم میکند  پاکستان با خصلت شرارت پیشگی که دارد از این بن بست به نفع خویش بهره گیری مینماید .در چنین وضعیت بحرانی جنرال جیمز متیز وزیر دفاع امریکا فردا به هندوستان سفری دارد تا همکاری هند را بخاطر تحقق استراتیژی جدید اعلان شده امریکا بدست آورد گرچه با اعلان استراتیژی جدید امریکا در کل تا هنوز تردید های زیادی بخاطر به ثمر رسیدن آن وجود دارد. کسی به درستی نمی داند که آمریکایی ها چگونه با همکاری افغانستان و کشور های منطقه این استراتیژی را به ثمر می رسانند متاسفانه تا هنوز  ابهاماتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا امریکا فشار بر پاکستان را ادامه خواهد داد یا با درنظرداشت چالش های منطقوی یکبار دیگر با پاکستان کنار خواهد آمد. در هرحال ابهامات وجود دارد و آمریکایی ها تاکنون جواب قانع کننده ای  که فشار بر پاکستان را تا سرحد عملیات نظامی خواهند رساند در افکار عمومی روشن نکرده اند. بعضی ها به این باور اند آنچه که در استراتیژی جدید در مورد پاکستان اعلان گردیده از سوی آمریکا، عملی نخواهد شد. از طرف دیگر تردیدی وجود ندارد که بعد از اعلان استراتیژی تازه امریکا دولت پاکستان  عملا در یک دوراهی قرار گرفته است به این معنا که اسلام آباد یا باید سیاست یکدستی را در پیش بگیرد و سیاست اعمالی و اعلامی خود را در یک جهت و آنهم در مسیر مبارزه با تروریسم قرار دهد و یا اینکه آمریکایی ها خود به شکلی که در ایبت آباد پاکستان اسامه بن لادن را کشتند در لانه و کاشانه های گروه های تروریستی که در حال حاضر در پاکستان حضور فعال دارند وارد عمل شوند و دیگر اعتبار و حق حاکمیتی برای این کشور قائل نخواهند شد. هردو حالت برای پاکستان شکننده است به این معنا که اگر پاکستان مبارزه صادقانه با گروه های تروریستی  را بپذیرد با دو مشکل جدی روبرو خواهد شد. اول رادیکال های اسلامی برون مرزی است که شامل داعش القاعده و طالبان می شوند و منشا عربی-افغانی، ایگوری، ازبکی و چچنی دارند و باید با همه آنها اردوی پاکستان درگیر شود و دوم در درون کشور پاکستان با رادیکال های اسلامی مانند حامیان سمیع الحق مولانا فضل الرحمن مولانا سراج الحق مولانا حافظ سید طالبان پاکستانی و ده ها گروه های دیگر  روبرو خواهند شد که چنین مبارزه ای را با رادیکال های داخلی هرگز نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر بعضی آگاهان سیاسی به این باور اند که در حال حاضر   آمریکا، پاکستان را در شرایطی قرار داده که دیگر راهی جز تصمیم گیری قطعی برایش باقی نمانده نه تنها حکومت ملکی پاکستان تحت فشار مقامات امریکایی قرار دارد بلکه نظامیان آن کشور نیز از مصارف را که امریکا به اردوی پاکستان می پردازد اگر قطع شود تشویش دارند به عقیده من جنرال های اردوی پاکستان بارها با این بحران ها روبرو شده اند و راه حلی برای آن پیدا کرده اند.مثلا در زمان جوش بوش زمانیکه قصر های تجارتی امریکا مورد حمله قرار گرفته بود و در زمانی محدودی 3000 نفر جان های خود را از دست دادند آمریکا پاکستان را تهدید کرد که در صورت عدم همکاری، مورد حمله نظامی قرار می گیرد.در آن مقطع جنرال های پاکستان گزینه کم خطر را انتخاب کردند.در ظاهر اعلام کردند که با آمریکا همکاری می کنند اما در خفا سیاست دوگانه را در پیش گرفتند و به طالبان و القاعده نیز کمک می کردند و این فرصت را برای طالبان و القاعده که از آمریکا در جنگ 2001 شکست خورده بودند، فراهم کردند تا در مناطق قبائلی، پناه بگیرند که در شرایط موجود به درد سر بزرگی تبدیل شده .
باور دارم آمریکایی ها این مسئله را می دانند که پاکستان بازی دوگانه ای را دنبال میکند قرار گاه های تروریستی از نظر امریکایی ها که در خاک پاکستان وجود دارد پوشیده نیست با آن هم امریکایی ها در مورد تصمیم گیری در باره پاکستان با در نظرداشت وضعیت منطقه دست باز ندارند از سوی دیگر بعد از آنکه دونالد ترامپ در بیانیه اخیر خویش در مقر سازمان ملل متحد با  جملات و کلمات شدید لفظی که با کوریای شمالی ایران و ونزوئلا داشت نامی از پاکستان به زبان نیاورد فکر میشود امریکایی ها  مجبوریت های دارند تا این بازی پیچیده ای خود را با پاکستان ادامه دهند. با آن هم نیاز است تا به پاکستانی ها این موضوع ثابت شود تا دیگر بهانه ای برای فرار از مسئولیت نداشته باشند. پاکستان هم از محدودیت های آمریکا باخبر است.واقعیت آنست که آمریکا بعد از آنکه دونالد ترامپ به قدرت رسیده نمی خواهد به عنوان یک کشور شکست خورده از افغانستان بیرون شود . استراتژی جدید دونالد ترامپ اینست که به عنوان کشور پیروز از افغانستان خارج شود.آمریکا و ناتو آماده پذیرش شکست مشابه شوروی سابق در افغانستان نیستند.شاید با گذشت زمان با مشکلات زیادی روبرو شوند اما هم اکنون آمریکا می خواهد با پیروزی از افغانستان بیرون برود. بنابراین هر تدبیری را برای همراه کردن پاکستان با خود به کار خواهند گرفت. اولویت اصلی آمریکایی ها در شرایط کنونی اینست که ارتش پاکستان را مجبور کنند که با گروههای افراطی اسلامگرا مثل طالبان داعش برخورد قاطعی کند و آن مناطق قبایلی که بدست ترویستان است آن ها را  پس بگیرند.
از سوی دیگر امریکایی ها تشویش دارند اگر فشار بدون قید و شرط را بر پاکستان زیاد سازیم این مسئله می تواند حاکمیت ملی پاکستان را به خطر بیندازد.ممکن است پاکستان وارد یک جنگ داخلی طولانی مدت میان رادیکال ها و دولت شود. در صورتی که پاکستان نتواند خود را با واقعیات جدید آمریکا هماهنگ کند، احتمال اینکه ارتش امریکا عملیات خود را از بخش هوایی به زمینی توسعه دهد زیاد خواهد بود و اگر این اتفاق بیفتد پاکستان تجزیه خواهد شد و در این میان افغانها نیز ادعای خود را در خصوص اراضی مورد دعوی با پاکستان طلب خواهند کرد.
همه میدانند اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باربار اعلان کرده است که اضافه تر از بیست گروه تروریستی در پاکستان مراکز تربیتی دارند و صدور تروریسم به کشورهای مختلف از پاکستان و زیر نظر سازمان استخبارات آی اس آی سازماندهی می شود." هندیها هم دقیقا همین ادعا را دارند.هندیها بارها به آمریکایی ها اعلام کرده اند که جنگ در افغانستان تا زمانیکه پاکستان دست از تروریست پروری بر ندارد بیهوده است سفر جنرال جیمز متیز وزیر دفاع امریکا به هندوستان میتواند اتحاد تازه ای را میان هند افغانستان و امریکا ایجاد نماید که برای پاکستان به هیچ صورت قابل قبول نیست ، از طرف دیگر امریکایی ها امیدوار اند که پاکستان بخاطر تحقق استراتیژی جدید امریکا آماده همکاری شود و از سوی دیگر تصور من اینست که اردوی پاکستان با توجه به تجریبات گذشته بازهم تسلیم آمریکا خواهد شد ولی در پشت پرده راههای دیگر را نیز بررسی می کند و چه بسا همان رویه مخفیانه را ادامه بدهند.این احتمال وجود دارد که اردوی پاکستان به زودی با حمایت مالی و تدارکی آمریکایی ها ساختار قدرت قبیله ای را در مناطق قبائلی برهم بزند و در همان مناطق مستقر شود. پاکستان پیشتر نیز همین کار را کرده بود. باور دارم در سفر جنرال جیمز متیز وزیر دفاع امریکا به دهلی جدید از پاکستان اکیداً خواسته خواهد شد که آن کشور در مرحله اول باید گروههایی را که آمریکا هند و افغانستان آنها را ترویستی و جهادی می دانند تحت کنترل درآورد، از جمله لشکر طیبه، جیش محمد و مجاهدین کشمیری جماعت الدعوه حرکت المجاهدین  گروه حقانی و طالبان حرکت دوم اینست که پاکستان، طالبان را تشویق کنند تا با حکومت افغانستان مذاکره و آشتی نمایند و به دولت بپیوندند. بدین ترتیب آمریکایی ها خواهند توانست در تحقق مواد استراتیژی جدید امیدوار شوند به عقیده من امریکا نیز میداند که اداره آی اس آی پاکستان در گذشته و حال در رشد و تقویه گروه های ترویستی نقش برازنده ای داشته تا زمانیکه این اداره جهنمی دست از تروریست پروری بر ندارد در وضعیت بهبودی به وجود نخواهد آمد شاید بعضی ها به این باور باشند که امریکا توان ضربه زدن و منحل کردن اداره آی اس آی را دارد اما به باور من  آمریکا برای ضربه زدن به آی اس آی اهرم زیادی در اختیار ندارد.اما عملیات طیارات بدون سر نشین آمریکایی ها در مناطقی از قبایل ضربه بدی به حیثیت آی اس آی در پاکستان وارد کرده است و این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که چگونه آمریکا بدون اجازه پاکستان این عملیات را انجام میدهد اداره جهنمی پاکستان یعنی آی اس آی کار کرده نمیتواند.
به باور من نزدیکی و همکاری بین افغانستان و هندوستان یک ضرورت است اما متاسفانه دوستی و همکاری هند و افغانستان خشم پاکستانی ها را نسبت به گذشته زیادتر خواهد ساخت ما دیگر چاره ای نداریم پاکستان یک کشور شرارت پیشه است درمقابل این شرارت پیشه گی ما به همکاری های جهانی ضرورت داریم . متاسفانه در اثر مداخله کشور های همسایه بخصوص پاکستان جنگ منفعت های بزرگ در افغانستان و گسترش ناامنی های اخیر توسط افزار این جنگ (طالبان، داعش گروه حقانی امنیت و ثبات افغانستان را با تهدیدات جدی مواجع ساخته است که همه به آن باور داریم.
بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، خاصیت و چگونگی جنگ امروز همراه با تبلیغات گسترده از طریق برخی از رسانه ها و منابع رسمی، زمینه ادامه حضور و جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان را مساعد تر ساخته است از  سوی دیگر به باور رهبران حکومت وحدت ملی حمایت مالی و نظامی ایالات متحده آمریکا از نیروهای امنیتی افغانستان و تهدیدات روبه افزایش گروه های تروریستی خارجی چون داعش، طالب دلایل عمده برای ضرورت مداومت و یا تمدید حضور آمریکا در افغانستان می باشند.
باید یادآور گردید که چنین اتکای مطلق نیروهای امنیتی افغانستان به آمریکا، وسیله ای موثری فشار برای واشنگتن است. با وصف تقاضا و تلاش های زیاد از جانب حکومت گذشته و موجود افغانستان طی یک و نیم دهه گذشته، آمریکا هرگز نخواست تا نیروهای امنیتی افغانستان را با سلاح و تجهیزات مدرن و مورد ضرورت آنها مجهز کند و یا مجهز شوند. با دریغ و درد باید بگویم  با وصف اظهارات رهبران حکومت وحدت ملی مبنی بر ختم جنگ متاسفانه با در نظرداشت رقابت ها و زور آزمایی های کشور های منطقه و فرا منطقه ادامه این جنگ دراز مدت خواهد بود  زمانی این جنگ خاتمه خواهد یافت که پاکستان دست از حمایت گروه های تروریستی بردارد و حکومت افغانستان حمایت همه جانبه مردم افغانستان را بدست آورد در غیر آن همین آش خواهد بود و همین کاسه. 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 مهر 1396 ، 13:02
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 113 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.