Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شکایتی از "ملا" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی   
چهارشنبه ، 13 بهمن 1395 ، 17:21

غیاثپور کاظمیاز میان استعمار – استبداد و ارتجاع نقش آخری بیشتر از همه در کشور ما مهم و ویرانگر بوده است. بنابرآن، آگاهی از وجود کارگزاران ارتجاع و عملکرد شان بسیار تعیین کننده می باشد. بخصوص الان که شیوخ آزمند عرب، با گرایشات بدخیم تکفیری به میدان آمده اند و آستین ها را بالا زده اند تا کار نا تمام آبا- اجداد خود را در امرعرب سازی «خراسان »و وهابی سازی «حنفیان» به انجام رسانند. صد البته این پروژه از حمایت و پشتیبانی "دولت ایالات متحده آمریکا" و سایر طراحان ساختار نظم نوین جهانی برخوردارمی باشد.

دلایل که چنین همسوئی ارگانیک بین معماران نظم نوین جهانی و رژیم وهابی عرب به وجود  آورده از آنجا ناشی میشود که استعماگران درطول تاریخ حضور خود در جوامع زیر ستم، هرگونه اصلاح و پیشرفت اجتماعی و تحول و بهبود در اکثریت جوامع استعمار زده را مغایر منافع راهبردی خود یافتند. پس ترجیح داند که رکود – عقب ماندگی را در این جوامع مورد حمایت قرار دهند و از تحولات اجتماعی جلوگیری کنند. بنابر این در جوامع اسلامی نهاد های اجتماعی عجین با رکود و عقب ماندگی  « قبیله و سنت های مزخرف آن » و « نهاد روحانیت مذهبی با سازوبرگ

اش مسجد – مدرسه ...» را به عنوان اهداف فوری با همسوئی سعودی وهابی ، زیر نام اسلام اول فتح فکری و سپس در راستای اهداف استعماری خود قرار دادند.

پس،سفاهت ناشی ازحفظ رکود و توسعه نیافتگی، زمینه ی ست برای چاپیدن و سواری گرفتن از "مردم" مسلمان زیر نام دین، که این می تواند پیوند و همسوئی ارگانیک بین استعمارگران و دولت وهابی به وجود آورده و منافع طرفین را تامین کند . در حال حاضر طرفین با در قبضه داشتن نهاد های قبیله ای - مذهبی تکفیری ، "سربازان خدا" را برای تصرف مناطق مختلف که منافع مشترک"آمریکا - وهابیت" ایجاب می کند گسیل می دارند از جمله  "سوریه" و نواری در طول مرزهای شمالی کشور ما تا حریف روسی - پوتینی را به مخمصه اندازند.

این مسئله روشن باشد که، نهاد های تکفیری مذهبی الان از " ایزاربند" هر « پرزیدنت » استعمارگر آویزان می باشند و هر کسی به مقصد خود از آنها سواری می گیرند.

اما این پروژه در فرایند تاریخی خود از آغاز قرن نزده جزو برنامه های راهبردی انگلیس - دیگران بوده و فعلاً آمریکا... از آن سود می برد و هر تحول و دیگرگونی حتی اعتقادی در این نهاد ها، از طرف قدرت های بزرگ سازماندهی میشود. 

باری ، چنانچه در شروع گفتم آگاهی از وجود کارگزاران ارتجاع و عملکرد شان بسیار تعیین کننده است، پس می دانیم که اجرای تحریف ذهنی "سربازان خدا"  در این پروژه ، در مناطق مختلف و آماده سازی آنها به حملات انتحاری – قتل عام انسان های بی گناه ، به نهاد های مذهبی تکفیری با حمایت مادی – معنوی قدرت های استعماری واگذارشده است، در بین مجری های این نهاد، نقش و اجرای «ملا» به عنوان نماد ارتجاع – رکود و عقب ماندگی، در این ماجرا شگفت آور و کار  طراحان این پروژه تحسین برانگیزاست.

ملا

ملا" این رند مادر زاد با ظاهر آرام و چشمان نافذ از سرمه سلیمانی ، با تسبیح دراز و دستار سفید دقیقاً خود "ارتجاع" است.  ورق ورق تاریخ شهادت میدهند که "ملا" آن کرده و می کند که به همان سادگی از عهد هیچ کسی برنمی آید.

هیچ ذیروح از جمله هیچ پيامبری، در طول تاریخ از گزند "ملا" در امان نبوده است. هر پيامبری، از هر قومی، هنوز چشمش را از جهان نبسته که «ملا» با ایزاربند دراز - تنبان نمناک - حضور بهم رسانده و مشغول به قاپیدن کتاب و سنت و حديث شده است. رند گفتم ، خوب، کسی که «خدا» و «پیغمبر» را چنین بی رحمانه تیغ میزند و مورد غارت قرار میدهد ، بدون هیچ سند و مدرک خود را نمایندآنها معرفی میکند ، پس لابد باید "رند" باشد. از اینجاست که "ملا" به عنوان نماینده «خدا – پیغمبر»با استفاده ازفقه و فتوا – ثقافت های خود ساخته،خواب و خوراک و پوشاک و دنيا و آخرت ايمان آورندگان عاجز را در قبضه خود میگیرد. از منابع دینی وقیحانه «احکام استخراج » میکند، این احکام نه نتها به انسانی شدن مناسبات و احترام به حقوق بشر نمی انجامد بلکه چنان پیچیده – بغرنج است که انسان عادی و عاجز که هیچ حتی خدا وپیغمبربرای درک و آموختن آن نیاز به معلم و رهنما دارند!حالا این احکام مبهم و پیچیده و کثیرالاضلاع را چه کسی رمزگشایی کند؟ فقط وفقط "ملا" ، که اصل قصه این است . رمزگشایی - تاویل و تفسیر "ملا" چیزی نیست جز تکرار مکررات ، زن ناقص العقل و ناقص الايمان است، وجود زن   شراست ، سگ سياه - الاغ  و زن در یک ردیف اند ، موسيقي حرام است،چهرهای عبوس و غضبناک نکیر و منکر،تشییع  هفتاد فرشته عذاب تا نزیک قبر که نامشان زبانیه است... و در "درغیاب خداوند" خود را نماینده آن معرفی کردن و از مسلمان مومن، در واقع جزیه گرفتن و اطاعت بی چون و چرا طلبیدن.جناب "ملا" با مشروعیت کاذب ،ریش حنایی سَر و بروت تراشیده ،در ملاء عام استغفرالله گفته، به صغیر و کبیر – محارم و غیر محارم، رحم نکرده تجاوز به "عنف" میکند. با قباحت سفارش قبول شهادت "انتحاری"  را به بارگاه خدا(ج) می دهد وخواندن نماز جنازه سرباز وطن رامضایقه تفاله کرده است. جناب قرن هاست که به عنوان نماد ارتجاع جزئی جدائی ناپذیر از ابزار قدرت در – ید – قدر قدرت های جبار تاریخ بوده است و رکود و عقب ماندگی تاریخی جوامعه اسلامی و جنگ های خونین مذهبی را باید در کارنامه جناب "ملا" نوشت.

نهاد های دینی و ایمانی که جناب "ملا - تکفیری" از آنها نمایندگی میکند ، در پروسه تحول و تغییر نظام اجتماعی استحاله شده و کارکرد های دینی خود را از دست داده است.  از این نهاد ها فقط حاکمیت های استبدادی و استعماری در جهت منافع خود سود میبرند.

در چنته "ملا"به عنوان نماد تفکر به ظاهر اسلامی(هویت نهاد دینی حاکم در مساجد ما، تا از اسلام از ناسیونالیسم متعفن عرب – وهابی مایه می گیرد)هیچ توضیح برای مشکل امروز ما وجود ندارد. توجیهات این جماعت در کُل حالت فیض بخشی و گره گشاهی خود را از دست داده اند و از عهد

پاسخگوئی به سوالات جدید برنمی آیند. در حقیقت این تفکر مانعی عمده بهبود – تحول و پیشرفت اجتماعی – رفاه عمومی و گذر جامعه به دنیای متمدن و جامعه مدنی امروز است.

اسلام – دین و ایمانی که "ملا" تکفیری بانی آن است ،تعهد اخلاقی به حقوق بشر ندارد، تساهل وتسامح را مغایر اصول اعقادی خود می داند و فقط تسلیم یا حذف فیزیکی مخالف را شعار می دهد.  مؤمن مسلمان تکفیری "انسان" پایبند به قواعد اخلاقی و تعهدات بشری نیست و عملکرد شان «ظلم ، تجاوز ،حمله انتحاری به مساجد و تکیه خانه، رجم زنان بی دفاع در ملاء عام ، کشتن دسته جمعی مسافران..» فقدان تعهدات اخلاقی را به صراحت نشان می دهد.

آموزش های "ملا" بریده از زمان است.آموزشهای بریده از زمان چه محصولی به بار خواهدآورد؟ جز انسان بیمار گونه عاشق سیری ناپذیر به خونریزی و تخریب. این آموزشها با استناد غیر مجاز به این ،یا آن آیه قران، اعمال غیر انسانی – اخلاقی و اسلامی را توجیه می کند و فرصت بروز هر جنایت ضد بشری را فراهم می نماید.

در آنطرف، نمازپنجگانه قاطبه مؤمنین گرفتار در چنبره"ملا" بر حسب عادت و بدون وقفه کماکان ادامه دارد، حج تمتع در دهه اول ماه ذیالحجه ، چیزی نیست که اشک شوق را از چشم هر مومن - مسلمان (بی توجه به کودکان خرد سن و "یتیم " که در میان موتر  ها در فصل سرد زمستان یا تابستان گرم کابل و دیگر شهر ها در پی لقمه نانی  اشک می ریزند، مورد تجاوز قرار میگیرند  ومجبور به هرکاری می شوند) جاری نکند. آنگهی مومنین ریشدار، تحکیم مبانی ایمانی خود را با انزجار از زنی که "ادای" برابری با مرد را دارد به عنوان یک وظیفه شرعی تبارز می دهند.

بدون شک از این مردم متولد و گرفتار در این بن بست فرهنگی، دینی، اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی کاری بر نمی آید. کار از کسانی بر می آید که مسلح به فهم و دانش و آگاهی امروزی اند . منصفانه باید پذرفت که «استبداد – ارتجاع» جز سرکوب و سانسور در اختیار این مردم چه قرار داده است، منابع اطلاعاتی این ها ملای شیک پوش مسجد وزیراکبر خان وتعداد دیگر عوام فریب  است. وقتی آن جناب! با تنبان نمناک "نطق " می فرماید وبا بیان خاص خودش میخواهد بگوید که تبعیت بدون اعتراض از رهبران دینی«؟» با ایمان دینی به «خدا» یکی است و با این حقه عزم دارد تا اختیار اداره زندگی سیاسی، اجتماعی،فرهنگی ...را از دست انسان " زمینی" بازستاند، این مردم از این همه فهم و آگای " جناب " هاج و واج مانده  و کار "وزارت حج و اوقاف" را بخاطر کشف چنین  اعجوبه! می ستایند!!.

این مردم فاقد انتخاب و اراده آزاد اند ، به هیچ نتیجه اجتماعی نمی اندیشند، آدم های تنها و عبث – برجامانده و بی حس که هدف شان جز رضای خدا(ج) چیزی نیست و رضایت "خدا" را فقط در تمکین از علمای کرام  و پرکردن دل و روده "ملا" در سپیده دم - چاشت و شام   جستجو می کنند، مردمی که نسل به نسل عادت کرده اند بدون هر گونه نتیجه فقط به حرف  ملای مکار وعوام فریب  گوش دهند. اینکه جان و مال کی را به یغما می برند مهم نیست ، چون از ما کاری ساخته نیست رضای خدا(ج) و حکم تقدیر چنین است و تمام ! این یعنی «سفاهت»  وقتی آن "یابو" میگوید "اسامة بن لادن" شهید است و "مردم" خاموشند یعنی سفاهت، چون  "بن لادن"را  شهید دانستن همان ومهرتایید بر« قتل عام در یکاولنگ - به آتش کشیده شدن خانه ها و تاکستان های شمالی » همان.

حضرت « ملا » این سیاستمدار چند پهلو، سوگلی استعمار – استبداد ، با طرح یک رشته عقاید خرافی – پنداری- ذهنی- ضد دینی- بدون پایه و بدون خرد- با تاکید بر عقیده و ترد اندیشه - با ترغیب انسان به تسلیم و فرمانبرداری ، توانست تا  بنیاد ذهنی و خمیر مایه احساسات و هیجانات انسان این سرزمین را کرخت، اراده آزاد آنها را سلب و آنها را مانند آدمکهای خیمه شب بازی در جهت منافع  مشترک«استعمار – استبداد» به کار گیرد. در واقع " استعمار -  استبداد" همین را می خواهد « انسان کرخت - فتح شده - انسانی تسلیم شده و هویت باخته» که حتی در غیبت فاتح جبار توان نافرمانی ندارد.در برابر چنین هیولایی چه می توان کرد ؟ آیا می توان به بندش کشید ؟

راه معقولی که به نظر می آید، معرفی او برای عوام سرگردان و دارندۀ زمینۀ فریب خوری است.در کنار این معرفی، تجلیل از ملا نصرالدین مرحوم را نباید فراموش نمائیم. ملایی که قصه های طنز آلودش، بدون هیچ عوامفریبی، هنوز هم برخلاف"ملا" ما، مردم را می خنداند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 169 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.