Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فدرالیزم دموکراتيک يگانه راه وحدت ملی و ترقی اجتماعی در کشور می باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط امان معاشر   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 09:32

فدرالیزم دموکراتيک يگانه راه وحدت ملی و ترقی اجتماعی در کشور می باشددر کشور به خون نشسته ی مان افغانستان که درآن اقوام و قبايل مانند: پشتونها ـ تاجيک ها ـ هزاره ها ـ ازبک ها ـ ترکمن هاـ بلوچ ها ـ نورستانی ها ـ پشه يی ها ـ هندوها و سيک ها... زندگی می کنند؛ هر يک آنان دارای زبان ـ فرهنگ ـ عنعنات و بازار اقتصای، رسوم و آداب مختلف و متفاوت از هم بوده اند.
اما ازعرصه بيش از 200سال به این سو، در کنار فقر اقتصادی، ظلم، ستم و استبداد حکام جابر و ستمگر يک قوم، گريبان گیر ساير اقوام میهن ما بوده و در حفظ اقتدار ظالمانه آنان همه ی ملیتها به شمول ملیت حاکم(پشتون) نيزدر فقر، ذلت ،خواری و بلیات دیگر دست وپازده میسوزند و می سازند.اين اقوام و توده های رنج کشيده و محکوم از يکطرف زیر چکمه ی استثمار طبقات حاکم و زمامداران ظالم قرار دارند و از جانب ديگر در زير سلطه ی استعمارنوين و اشغالگران خون آشام غربی  بیچاره و زبون شده اند.
زمامداران حاکم ، بويژه از دوران حاکمیت عبدالرحمن  خونخوار ومزدور انگلیس ، نادرغدار و پسرش ظاهر شاه (بابای ملت!) تا کنون که قدرت و اداره افغانستان را بدست دارند؛ اين سرزمين و مردم دربند کشيده ی آن را به سوی فقر وعقب ماندگی و زندگی به شیوه ی قرون وسطايی نگهداشته اند و علی رغم پیشرفت‌های چشمگیر جهان که به ماه و مهر رخش ترقی و تعالی را جولان دادند؛ وليک مردم اسير و در بندکشيده ی کشورما در قلب آسيا و با داشتن موقعيت بهتر جيوپوليتيک، علی رغم سرازير شدن ملياردها دلار کمک های  کشورهای خارجی، در فقر و فلاکت بسر برده و در زمین ذلت افتاده، جوانان آن سرزمين خويش را ترک کرده به ديار بيگانه راه غربت و آوارگی را اختيار می کنند و بی وسيله های آن سر خود را زیر بال نموده در خواب عمیق فرورفته در انتظار مرگ تدريجی لحظه شماری می کنند.
همین حالا دولت وحدت ملی ! (افتراق ملی) در منجلاب قوم پرستی و قبيله گرايی بايکدگر دست و پا زده در جدل و چانه زدن هستند. رئیس جمهور قلابی قبيله گرا، حاضر نیست اقوام و ملیتهای دیگر را در حاکمیت دولتی بیبیند و به حقوق حقه آنان گردن نهد.
آقای اشرف غنی بخاطر رنجش خاطر " اسماعيل يون، واحد طاقت و چند افغان ملتی متعصب و تماميتخواه ، حاضر نیست تذکره ی الکترونیکی را توزیع کند تا شمار تعداد اقوام و ملیتهای ساکن در کشور روشن گردد. زیرا درصورت تثبيت کميت و کيفيت اقوام افغانستان مشت های کاذب مدعيان (اکثریت) و ( اقليت) باز میگردد و تشت رسوا یی دروغگويان تاريخ از بام می افتد.
طبق توافق نامه ی دو جناح دولت وحدت ملی(!) ساخت وزير خارجه ی امريکا؛ جرگه بزرگ ملی (لویه جرگه) هم دایر نشد و این نیز دسیسه ی ازاین قماش است و شخصیتهای بنام معاون اول و رئیس اجرائیه به پشیزی نزد آن ارزش ندارد و در قدرت و اداره کشور، به اندازه ی ملازم مکتب دوران فاروق وردک هم صلاحيت ندارند و همه ی مسایل و موضوعات در چمبر رئیس جمهور قرار دارد.
دزد های متقلب کمیسیونهای انتخابات ، در مقام مشاور ریاست جمهوری عز تقرر یافتند که نهایت زبونی و بی ازرمی است.
در سراسر جهان دیگر اتنیکهای قبایل ،قوم،ملیت و طوایف ،در راستای ملت شدن، تکامل کردند و نفاق ملی جایش را به برادری و دوستی داده است؛ وليک ما هنوز در تار عنکبوت قوم ، قبیله، خیل ، زی ، و.... گیر مانده‌ایم.
وزارت اقوام و قبایل درکنار ساير تشکیلات وزارت خانه ها جا افتاده است که تمام دولتها چنین یک وزارت را بار دوش ندارند. شوربختانه اين تشکيل و وزارت خانه برای مردم شریف میهن ما، با این نام مایه ی ننگ است. در حالی که دست ما به هر سو به گدايی دراز است و از پول گدایی معاش ارگانهای دولتی را می پردازیم؛ وليک ازهمين پول های گدايی بخش اعظم آن در جیب زور مندان و عناصر آلوده به فساد میریزد و بخش ديگر آن از طريق همين اداره حيف و ميل ميگردد که این دزدی ها چون آفتاب به جهان و مردم محروم کشورما آشکار و برملاست.
بنابرآنچه که گفته شد، يگانه راه برون رفت از وضع فلاکتبار مردم ، مشارکت همه مردم ، يعنی تمامی اقوام و قبايل ذکر شده در اداره و رهبری کشور در مرکز و محلات از ولسوالی ، ولايت و شهرداری ها گرفته تا ارگانهای مرکزی و برگزيدن کارمندان مسلکی ، صادق ، وطن پرست ، مردم دوست ، ترقيخواه و مجرب از جمع کادرهای مسلکی دوران های گذشته و کادرهای ورزيده و تحصيل کرده ی جديد درپستهای اداره های مرکزی و محلات می باشد.
اين مأمول دروجودنظام " رياستی کنونی" و قانون اساسی ضد دموکراتيک موجود مقدور وميسر نخواهد شد. بايست در افغانستان مثل دهه ی هشتاد ميلادی نخست زونهای منطقه يی تشکيل گردد تا زمينه را در يک پروسه ی زمانی به گذار قانونمند به نظام فدراليسم دموکراتيک مساعد سازد.  
نظام فدرالی بهترين وسیله است برای تحقق وحدت و اتحاد باهمی و مسابقه سالم همه اقوام و ملیتهای ساکن در کشور، در جهت اعمار مناطق زيست مربوط و ارتقای ميهن ما به افغانستان آزاد، آباد ، سربلند ، شگوفان و دموکراتيک.
نظام فدرالی با آغاز رقابت‌های مشروع در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی،روابط باهمی ميان زونهای منطقه يی و ولايات رااز طريق مبادله ی توليدات صنعتی ، کشاورزی و مالداری، بسط و توسعه می‌دهد و آبادی و شگوفایی را در کشور فزونتر می نماید.
همينگونه ، فدراليسم دموکراتيک يعنی انتخابی بودن همه ارگانهای رهبری قدرت از شورای قريه و ولسوالی و شهرداری ها گرفته الی پست نخست وزيری و رياست جمهوری، که دولت قدرت همه مردم را در وجود خود دارا می گردد؛ در شرایط کنونی در امر بزرگ تأمین امنیت، برقراری نظم و صلح و خوشبختی مردم نیز تأثير ژرف و بسزايی را بجا می گذارد.
با استنباط از گذشته ديگرنمی‌شود در عصر حاضر به شرابط قرون وسطی زندگی نمود وسلطه ی نا میمون عبدالرحمن خانی را هنوز هم در عصر گذار به بسوی کيهان ادامه داد.
حالا به این مختصراکتفا می نماییم و در آینده یک تحقیق ، با نمونه‌ های بارز از دولت های فدرالی جهان که اسباب خوشبختی انسان‌ها را به ارمغان داشته است یاد آور خواهیم شد.
امان معاشر


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 255 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.