Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ملت مظلوم افغانستان با یک تعداد محدود سه پته بازان گیر مانده اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط الحاج اسرار خواجه محاسن سفید   
چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 07:55

الحاج اسرار خواجه محاسن سفیددر جهان عناصر که در طبعیت وجود دارد در طول تاریخ بدسترس بشر قرار گرفته انسانها برای بقا و زندگی بهتر مورد استفاده قرار داده اند دست آوردهای امروز در کره زمین و در جغرافیه های جداگانه و اندیشه های فکری متنوع نتیجه آن است مولانای بزرگ میفرماید - ای برادر تو همان اندیشه ای, مابقی استخوان و ریشه ای. در شرایط تاریخی در تأمین عدالت و حقوق انسانی دین مقدس اسلام ظهور نمود در آن بر علاوه قواعد اخلاقی تبعیض و تعصب و تذویر را در جامعه انسانی مردود هدایت داده چنانچه یکی از رکن مسلمانی ادای نماز پنجگانه با فضیلت جماعت است که در صفوف نماز سیاه و سفید پوست به هر زبانی تکلم مینمایند قرار داشته عبادت می نمایند و از جانبی جهاد در اسلام در مقابل نفس شیطانی با معنی پر محتوای آن است حفاظت و حراست بیت المال دارایی عامه را دربر دارد که در زمان خلافت های خلفای راشیدین صورت میگرفت روایت است که در زمان خلافت عمر فاروق (رض) چند تاجران رومی غرض معاهده تجارتی به عربستان آمدند و از مردم قصر خلیفه را جویا شدند مردم گفتند خلیفه ای ما در زیر آن درخت خرما نشسته است آن صحنه را که دیدند اسلام را پذیرفتند امروز از اسلام چندین اندیشه های مذهبی و اسلامی را به وجود آورده اند و منحیث ابزار قدرت و زراندوزی رهبران از آن استفاده می نمایند حالا اعمال و کار کرد رهبران را در جریان 15 سال ( دولت جمهوری اسلامی افغانستان ) را تحت قیادت جناب حامد کرزی و یک تعداد تکنوکرات تعلیم یافته امریکا و غرب با مشوره محترم زلمی خلیل زاد که سفیر امریکا در افغانستان بودند در تعین رئیس جمهور مؤقت کشور سهم داشتند در ماده ( 60 ) قانون اساسی صلاحیت رئیس جمهور کشور اسلامی افغانستان چنین آمده ( رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته سلاحیت های خود را در عرصه های قوه اجرائیه , مقننه , قضائیه به اساس این قانون اساسی اعمال میکند ) نظر به این ماده استقلال سه قوه تحت سوال  رئیس جمهور بالای سه قوه نفوذ میداشته باشد و دموکراسی را در سطح قدرت به نمایش میگذارد زیباتر اینکه در ماده دیگ قانون اساسی ذکر رفته در صورتیکه رئیس جمهور به خیانت ملی متهم شود باید در محکمه رئیس جمهور در صورت متهم به خیانت ملی لویه جرگه تصمیم گیرنده است در حالیکه دولت وحدت ملی در مدت سال با شرایط مساعد در تدویر لویه جرگه موفق نیست چه رسد به محاکمه رئیس جمهور امکان خواهد داشت این ماده معافبت و دست باز خودمختاری به رئیس جمهور کشور داده است در زمانیکه محترم حامد کرزی رئیس جمهور کشور بودند کمک های خارجی که رسانه ای شده عبارت از در کنفراس های توکیو , برلین , لندن , پاریس , هالند در نشست قلب آسیا مجموعاً بالغ به 43 میلیارد و 500 هزار دالر کمک های بانک های جهانی شامل آن نیست این مبلغ بنام توسعه ای انکشاف زراعت و مالداری و ساخت زیر بنا های اقتصادی کشور صورت گرفته محاسبات که در دولت های جهان مروج است عواید و پول های بدست آمده را روی ضرورت جامعه و خدمات اجتماعی و منافع ملی وزارت مالیه پلان و برنامه طرح و شامل بودجه عادی و انکشافی نموده مصرف آنرا مدیریت می نمایند حالا با این همه تشکیلات اداری وسیع و مشاورین گوناگون عمل کرد دولت مداری محترم حامد کرزی در راس قدرت و رهبران دولت وحدت ملی در جریان این مدت شامل قدرت دولتی نیز بودند , از دید خویش منحیث یک شهروند ذیلاً بعرض میرسانم .
1- شاخص رشد اقتصاد کشور توازن اموال صادراتی و وارداتی با در نظر داشت تعرفه های گمرکی آن کشور است زعامت دولت با نظر داشت منافع ملی نقش تعین کننده را در رشد و انکشاف اموال صادراتی کشور دارد اما با تاسف صادرات 10% واردات 90 % بیلانس واقعی آن در راپور سالانه ریاست گمرکات وزارت مالیه وجود خواهد داشت از جمله اموال وارداتی مواد نفتی و گاز مایع چون مواد محترقه است در گمرکات آورده نمی شود بایست وزارت تجارت قرارداد های تاجران و موسسات تورید کننده مواد نفتی را وظیفتا بریاست گمرکات وزارت مالیه ارسال تا با محصول دهی موسسات مذکور تطبیق از اتلاف عواید ملی جلوگیری میگردید غیر آن اتلاف عواید ملی تصور است که آگاهانه صورت میگیرد عوامل که بحران اقتصادی , فقر , بیکاری را در کشور بوجود آورده در وزارت مالیه کار کرد وزیران مالیه محترم احدی , اشرف غنی و ذاخیل وال است تصدیهای که میلیون ها افغانی پول ملت سرمایه گذاری شده بود مثل انحصارات , گاماز ها , فابریکات سمنت , قند بغلان , سپین زر , نساجی ها وغیره که همه جایداد های غیر منقول در بانک ها حساب جاری داشتند و ده ها هزار هموطنان در این تصدیها اشتغال داشتند به عوض آنکه تصدیها را رشد و به سرمایداران تا 49% سهم میدادند بدون درنظرداشت منافع ملی همه را خوصوصی بدون داوطلبی به چهره های شناخته از خود شان فروخته که نتیجه آن فقر و بیکاری و بحران اقتصادی بوجود آورده اگر انحصارات دولتی رونق و رشد داده می شد واردات مواد نفتی , شکر ؛ آرد و روغن تحت انحصار دولت قرار می گرفت همچنان انترنت و مخابرات ملی می بود نرخ های مواد اولیه ضرورت توده ها در حالت نوسان حسبالخواهش قرار نمیگرفت .
2 - جناب محترم کرزی در شروع تصرف ارگ فرمان صادر کردند که پول کاغذی زمان دولت داری ربانی و دوستم سه صفر وضع حریق شود بدون درنظزداشت تعداد پول چاپ شده بایست مبالغ چاپ شده از بانک مرکزی و یا کشوری که آنرا چاپ نموده بودند معلومات بدست آورده جمع آوری آن تطبیق بعداً امر حریق صادر میگردید زمینه سوء استفاده در بانک های مرکزی مساعد کاغذ سفید را حریق نمودند باید محترم کرزی چنانکه پول های چاپ شده زمان ربانی و دوستم را از چلند باطل ساخت هزاران جریب ملکیت عامه و تأسیسات دولتی را که در آن زمان به اعضای بلند پایه احزاب شان قباله شرعی داده اند باید مسترد به نفع ملت از آن استفاده صورت میگرفت زیرا ملکیت های عامه بود امروز به شهرک های شخصی بلند منزل تبدیل شده .
3 - دولت های وقت از دارائی ملت در پشتنی تجارتی بانک , بانک انکشاف صنایع  بانک رهنی تعمیراتی و بانک انکشاف زراعتی سرمایه گذاری مکلف به ارایه بیلانس در وزارت مالیه بودند طور مثال پشتنی تجارتی بانک سرمایه هنگفت داشت برای تاجران و موسسات خوصوصی تجارتی با اخذ تضمین قرضه های طول المدت میداد در دفاتر بیلانس طلبات بانک قبل از دولت ربانی و دوستم روشن است همان طلبات پشتنی تجارتی بانک را با وضع سه صفر محاسبه یعنی یک میلیون افغانی پول بیت المال یکهزار افغانی به حساب پشتنی تجارتی بانک تحویل دادوگرفت خاتمه یافته آیا این قابل رسیدگی و پرونده در حًارنوالی نیست ؟ .
4 - ماده ( 55 ) قانون اساسی کشور چنین است ( دفاع از وطن وجهیبه تماماً اتباع افغانستان است شرایط دوره مکلفیت توسط قانون تنظیم میگردد ) اگر بعد از تصویب قانون اساسی در مکلفیت عسکری قانون تنظیم میگردید امروز افغانستان اردو و پولیس نمایان گر وحدت ملی میداشت و سوق و اداره آن توط افراد تعلیم یافته گان نظامی صورت میگرفت سرباز خیالی وجود نمی داشت گرفتن مورال بین سرباز مکلفیت و سرباز اجیر که توسط صاحب منصبان اعزازی سوق اداره میشود متفاوت است چنانچه دیده شده که سرباز امروزی از نرسیدن مواد لوژستیکی و تجهیزات در حالت محاربه شکایت ها داشتند در حالیکه وظیفه صاحب منصبان مسلک لوژستیک است که در حالت محاربه تماماً تقاضا سرباز اکمال و حتی غذا به دهن اش برسد با تأسف اضافه از بیست هزار سرباز صرف بادیگارد وزیران , مشاورین , معاونین رئیس جمهور , اعضای پارلمان , اعضای شورا های ولایتی و کارمندان دولتی و غیره تحت قومنده غیر مسلکی اند که در نظام خودسری را بوجود آورده مسؤل آن بی کفایتی دولت داری کرزی و دولت وحدت ملی نیست ؟ .
5 - محترم کرزی منحیث زعیم یک کشور مستقل از استخبارات امریکا و ایران مخفی پول گرفته زمانیکه رسانۀ شد خبرنگار پرسید فرمودند بلی دادند در جای درست مصرف شده تا امروز معلوم نگردید چه نسبت پول از استخبارات دو کشوریکه در بین اختلافات داشتند گرفته شده و بکجا مصرف گردیده پول های که در این کشور واریز میشود اصولاً باید شامل بودجه گردد از نگاه سیاسی سوال برانگیز ملی است .
6 - برق در افغانستان 9 % وارداتی در حالیکه در کشور آبشار های دریایی , مناطق آفتابی و بادی برای تولید انرژی معادن گاز و ذغال سنگ وافر داریم اگر پروژه های تولید برق با پول باد آورده بدسترس داشتیم از سال 2002 پلان آن عملی مگردید کشور ما به یک کشور صناعتی تبدیل امکان داشت که صادرات برق میداشتیم . با این همه دریا های خروشان که به خارج جریان دارد و با این تخنیک پیشرفته چندین نهر و آبگردان اعمار دشت های وسیع کشور آبیاری زراعت و مالداری مکانیزه و رشد میکرد و از بیکاری و مهاجرت نیروی انسانی جوگیری و مردم به فقر مواجه نمگردید محترم کرزی  ودولت وحدت ملی لطفاً بفرماید یک دو زیر بنای اقتصادی که نتیجه رفا و آسودگی مردم مظلوم این کشور را بوجوذ آورده باشد کدام است دست آورد شما اعمار بلند منزل ها و شهرک ها و پارک ها و شفاخانه ها و مکاتب شخصی و خصوصی از یک تعداد محدود افراد بوده و مردم بومی از همه چیز محروم بنام سرباز و مهاجر و غیره بفرموده تیم کاری تان ( در زمین بوریا در آسمان ستاره ندارد ) دادخواهی میکنند . شما و هم فکران شما بنام سیاست مدار با سرنوشت توده های بومی کشور سروکار دارید مردم درک نموده که سیاست های شما محدود در جامعه سنتی است در این فرهنگ سیاسی حاکمیت جز بالای کُل است نتیجه آن در جامعه لمس میشود عبارت از فقر جنگ و کشتار انسانها است و بس .
7 - کشت تولید وقاچاق مواد مخدر با وجود مبارزه با این پدیده در دولت کرزی و دولت وحدت ملی به سطح یک وزارت تشکیلات از بودجه ملی دارد بر علاوه که همه ساله تولید آن ازدیاد یافته امروز حدود سه میلیون نفر آنهم نیرو جوان معتاد مواد مخدر گردیده که انسانهای عاطل و سرباری جامعه فقیر افغانستان است این هم نتیجه عمل کرد سیاست مداران کشور ما است با وجود که میلیون ها دالر از خارج بنام مبارزه برای منع این پدیده در افغانستان واریز شده .
8 - دولت افغانستان با امریکا قرار داد و توافقات امنیتی دارذ توانائی امریکا به اندازه بوذه که بن لادن را در بک خانه مخفی در پاکستان هدف قرار داده از بین میبرد اینکه رهبری طالبان , حقانی گلبدین در حیات آباد پشاور و غیره خانه و کاشانه دارند و در بدنه دولت نیز نفوذ کرده اند و حتی به دشمنان مردم ما بر علاوه زمینی از هوا اکمالات تجهیزات میشوند استخبارات امریکا به سطح جهان فعال است اما دولت مردان با این همه مشاورین و تشکیلات وسیع امنیت ملی از کشف وقایع انتحاری و بم گذاری و شناسائی دشمن عاجز اند و همه روزه در شهر های بزرگ و قصبات مردم قربانی میدهند نمایانگر بی کفایتی دولت است باید عوامل آنرا جستجو نمود رهبری دولت مداران از شناسی فرهنگ سنتی و سطح زندگی مردم فاصله دارند دموکراسی را طور نمایشی از قشر بالای جامعه در قدرت شکل داده اند رسالت دولت و جامعه مدنی بود در قرا و قصبات مردمان بومی را از ارزش های مردم سالاری آگاهی و مدیریت مینمودند چنانچه در کشور از جمله محروم ترین ملیت ها یکی قوم ترکمن ها اند که اکثراً در ساحل دریا آمو از قلعه زال شروع الی قرقین آقچه اندخوی در حالت بخورو نمیر سکونت دارند زمانی اکثراً پیرو مرام حزب جنبش ملی بودند رهبری جنبش ملی در کمپاین انتخاباتی محترم کرزی و متفکر جهان اشرف غنی بزبان اوزبکی و قندهاری و هزارگی با همه سازونواز رای دادند اما در زندگی خود هیچ تغیری ندیدند زمینه به دشمن مساعد با ابزار سنتی به طالبان مساعد واوضاع امنیتی مناطق مذکور مختل است محترم دو ستم نفهمیده که سیاست در این کشور سه پته باز اند حالا که فریب خورده به فریاد آغاز نموده .
9 - ماده ( 35 ) قانون اساسی کشور در تشکیل احزاب خصوصاً در بند 2 و 3 چنین صراحت دارد تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد تشکیلات نظامی نداشته تشکیل و فعالیت حزب بربنای قومی , سمت , زبان و مذهب جواز ندارد در کشور کثیرالملت با اندیشه مختلف مذهبی اکثریت مردمان بومی آن بیسواد و کم سواد و فاقد شعور سیاسی اند میگویند اضافه از یکصد حزب در وزارت محترم عدلیه راجستر گردیده آیا وزارت محترم عدلیه اطمینان دارند فعالیت احزاب در این کشور مطابق اساسنامه و مرامنامه ثبت مقام محترم است طبق قانون اساسی کشور فعال اند تشکیلات نظامی مخفی و علنی ندارند ؟ طوریکه مشاهده میشود در جریان 15 سال سران بلند پایه اکثر این احزاب در بدنه دولت و پارلمان و قضائیه قدرت سیاس داشتند زمین های دولتی را غصب دارایی بیت المال ملت را که در بانک ها وجود داشت با انواع دسایس چپاول و ضرورت اولیه جامعه را انحصار در شهر های بزرگ از طریق شهرداری ها با قراردادهای طویل المدت مالکیت های عامه را تصاحب بالای آن دکاکین و اپارتمان اعمار با اخذ صدها هزار دالر بمردم توزیع نموده اند عواقب آنرا درنظر نگرفته جیب خود را پر نموذه اند اینکه بداخل کشور از عواید دولت اختلاس و ملکیت عامه استفاده نا جایز گردیده رسیدگی و تحقیق شده میتواند و پول های دالری که بخارج کشور سرمایگذاری و از یک تعداد رسانه ها افشاء شده در موضوع بقیه رسالت نسل جوان است تعقیق نموذه افشاء نمایند با دپلوماسی سالم در چوکات قوانین بین الملل به دارایی عامه کشور انتقال بدهند تا سه پته بازان بدانند که حق ملت مظلوم کشور گرفته میشود . این همه اعتراضات از دولت مردان ارگ نشین و پارلمان بنام خانه ملت نشین در جریان 15 سال با سرازیر شدن مبالغ هنگفت دالری نتیجه آن چیزی که درد آور است دیده میشود در شهر های بزرگ و قرا و قصبات تعداد کثیری از اطفال از پسر و دختر نازنین هموطنم خریطه های پلاستکی بالای شانه های شان از بین کثافات خوانین که در سرک ها تراکم کرده وسیله یک لقمه نان جستجو مینمایند و تعداد دیگری اطفال نازنین بوت رنگی , موترشویی و غیره انتخاب نموده اند از دید آن وجدان انسان تکان میخورد . ستون پنجم در بدنه دولت و پارلمان تعداد محدود اشخاص قدرتمند اند که آگاهانه خواسته اند که از این اطفال در آینده داعش ؛ طالب , تروریست و غیره حسب برنامه دشمنان این وطن بسازند موضوعات را که در فوق بعرض رسانیده ام از همین اوضاع الهام گرفته ام و اگر نه یک محاسن سفید 86 ساله ام راه من قبرستان است شاعری چه زیبا فرموده ,
یکی میخواند مرا پشتون دیگری گوید مرا تاجک - نه پشنونم نه تاجک نه هزاره بلکه انسانم - خدا یکی وطن یکی چرا صد دین و صد آئین - نه شیعه نه سنی نه جعفری اما انسان و مسلمانم .
الحاج اسرار خواجه محاسن سفید


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 148 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.