Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نظامیان و سرنوشت بازمانده گان شان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مــســعــوده کــوهــســتانــی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:06

نظامیان و سرنوشت بازمانده گان شان!نظامیان نقش اساسی را در تــأمـین رفـاه، آسایـش، رشـد اقتصاد، انکشاف و در همه عـرصه های زندگی مردم و دولت دارند. نظامیان مشروعیت کامل  و مستقل را برای حکومت موجود میبخشد. واقعیت این است حکومت بدون گروه نظامی و امنیتی در میان کشور های همسایه، منطقه و جهان رسمیت نمیداشته باشد. اساساً  شناخت حکومت وابسته به نیروی های نظامی و امنیتی آن میباشد.
نظامیان در قسمت دفاع از تمامیت ارضی کشور بیدریغ و با تلاش فراوان شب و روز در سنگر های داغ پُـــر خـطر روبـرو با دشمن میجنگند و با ریختن خون شان از وجب، وجب خاک خود دفـاع مینمایند، و نمیگذارند دشمن اندک تعرضی در خاک کشور داشته باشند.
تأمین امنیت کشور وابسته به تلاش های بیدرنگ نیروهای نظامی و امنیتی میباشد، به این لحاظ ثبات و ارزش های ملی کشور را نظامیان و نیرو های امنیتی بدوش دارند. همچنان همین نظامیان اند که در هــر دوران حـفـاظت از نظام حکـومـت موجود مینمایند. بهــرصـورت حکومت با توان و قدرت نیروی های نظامی و امنیتی میتواند وسیله تعقیب و بیشبرد اهداف خارجی در میان همسایگان و منطقه میتواند باشد.      
نظامیان و نیروی های امنیتی در هر زمان با ریختاندن خون شان برای تــأمـین زندگی بهتر به مردم و دولت خود قربانی های بیشتری دارند و بیشتر اعضای بدن خود را از دست داده و در راه دفاع از وطن و آزادی سینه های خویش را سپر نموده اند و در این راه جان های شیرین خود را فدا ساختند و شهید راه آزادی میگردند. در حالیکه این مردان نظامی و امنیتی سرپرست، نان آور و مسئول خانواده های خویش نیز میباشند.
زمانیکه این نظامیان مشغول ایفائی وظیفه میباشند همچنان در شرایط  بد اقتصادی قرار دارند و یک سرپناه ندارند، با آنهم تجارب نشان میدهد که سربازان و افسران جان برکف نیروهای نظامی و امنیتی با سپر نمودن سینه های شان از مردم دفاع می نمایند و به تلاش های پیگیر خویش ضربات کاری را بالای گروپ های مخالف دولت وارد نموده  و بر دستاوردهای خویش افـزایـش میدهند، چنانکه همین جانفشانی های نیروهای نظامی و  امنیتی در دفاع قاطعانه از سنگرهای دفاعی ادامه میدهند، تا مردم و دولت در فـضـائی امن بسربرده و به زندگی عادی خویش ادامه دهند.
زمانیکه جوانان پا در نظام برای تــأمـین رفـاه، آسایـش و دفاع از خاک مینمایند و خود را قربانی زندگی مرفع برای مردم و حکومت مینماید، دولت و سرمایگذاران ملی و بین المللی مکلف هستند تا برای تهیه مسکن در ولایات مربوطه شان به نظامیان و گروه های امنیتی توجوع جدی نمایند. وهمچنان برای توانائی ارتقاع ظرفـیـت و زمـیـنـه شغل های حوفـوی و مسلکی را برای خانواده شان فـراهـم نمـایـند. در قـسـمـت صـحـت، آیــنـده  و تـعـلـیـم و تـربـیــه اطـفــال شان کــوشـا بـاشـنـد، بخصوص بعد از حوادث ناگوار که به آنها رخ میدهد.  
مواظبت و رسیدگی به نیازمندی های مـبـرم، عمده و اساسی  اعضای خانواده های نظامیان و نیروهای امنیتی بـویژه شهدای نیروهای نظامی و  امنیتی از وظایف اولیه مسئولیت حکومت است تا با پرداخت حقوق و امتیازاتی که قانون برای آنان تعیین نموده است به وقت معین ادا نماید و مشکلات این خانواده ها را مرفوع سازند.  
در یکی از سخنرانی ها رئیس جمهور در سخنانش چنین یادآور شدن که: به نمایندگی از ملت، از شما و خانواده های تان اظهار تشکر مینمایم که مانند شما فرزندان دلیر تربیت کرده اند، رئیس جمهور کشور که علت سفرش را اظهار تسلیت به خانواده شهدای حادثة در ولایت هلمند وانمود ساخت، قهرمانی های نیروهای نظامی و امنیتی را در باز پس گیری ولسوالی ناوه هلمند تبریک گفت و فداکاری های نیروهای امنیتی را در انجام فعالیت های تصفیوی ولسوالی های ناوه، نهر سراج، مارجه و نادعلی ولایت هلمند را مورد ستایش قرار داده گفت: این پیروزی نتیجه هماهنگی خوب میان ارگان های امنیتی و دفاعی ولایت هلمند بود که بر اساس برنامه منظم قول اردوی 215 راه اندازی و موفق گردید.
رئیس جمهور در ضمن بازدید به افسران و بریدملان به آنان اطمینان داد که حکومت به زندگی هر سرباز، بریدمل و افسر توجه دارد، بر تمام پیشنهادات شما فیصله ها و اقدامات مناسب صورت خواهد گرفت. به حمایت از منسوبان نیروهای امنیتی گفت: تأخیر در پرداخت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قابل قبول نیست، هر سرباز باید اطمینان حاصل کند که معاشات او به وقت و زمانش پرداخته می شود.
این موضوع می رساند که از طریق مسئولان حکومت و مسئولان امنیتی تلاش می شود تا نیروهای امنیتی از حمایت کامل برخوردار باشند و خانواده های آنان از این حمایت دوامدار استفاده خوب کرده و از مشکلات اقتصادی رنج نبرند. در حالیکه بعد از شهادت در نبرد با دشمن تنها و تنها بعضی از خانواده های نظامی و امنیتی پول ناچیز اکرامیه را حاصل مینمایند بس، امروز بیشتر خانواده های معلولین و شهدای نظامیان و گروه  های امنیتی نیازمند کمک و غمخواری دارند و در یک حالت وخیم اقتصادی قرار دارند، حتی بعضی اطفال شان مصروف کار های شاقه میباشند و با در آمد ناچیز شب و روز خود را سپری مینمایند  و مهمتر اینکه سرپناهی هم ندارند.
این همه جانبازی و قهرمانی در راه وطن کار ساده نیست و این نیروهای نظامی و امنیتی کشور اند که به خاطر حفاظت از ننگ و ناموس کشور سرهای خویش را فدا می سازند.  انتظار می رود تا مسئولان دولت به پاس از خودگذری های نیروهای نظامی و امنیتی که جان شیرین شان را فدا می سازند تلاش زیادتر نمایند زیرا حمایت از نیروهای دفـاعی و امنیتی حفاظت از آزادی و حمایت از تمامیت ارضی کشور است.

باید یاد آور شد که در طی یک نیم دهه اخیر، هزاران تن از سربازان و افسران شجاع نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در راه حراست و پاسداری از سرزمین  حکومت شان جان های عزیز خویشرا از دست داده اند.این شهدا، بسیاری شان بی خانه و روزگار بوده اند و حتی معاشی که از شهادت آنان به خانواده ها و بازمانده گان شان داده میشود ناکافی است و همین مقدار را نیز با بسیار مشکلات دریافت می کنند. سیاست دولت در این باره بسیار کند و نا معقول جلوه می کند، زیرا تا کنون بازمانده گان شهدای راه وطن، مکافاتی دریافت نکرده اند که بتوانند با آن زنده گی خانواده های شان را تعمین کنند و هستند بسیاری ها که کودکان وهمسران شان بی یار ویاور رها شده اند و با مشکلات روزگار دست و پنجه نرم می کنند.
به نظر میرسد ایجاد نهاد های که در واقعیت صادقانه بتوانند پشتیبان و حمایت کننده خانواده های  نظامیان و گروه های امنیتی بخصوص رسیدگی به وارثین شهدای کشور فـعـالیـت نمایند بوجود آید. تا بتواند توجوع جدی دولت، حمایت کننده گان بین المللی  حکومت، سرمایه گذاران  ملی و بین المللی را جلب نمایند و بودجه خاصی را اختصاص دهند همچنان سرمایه گذاری در یک نهادانتفاعی که بتواند سالانه مقداری درآمد و سود داشته باشد و بکار گیری این در آمد در راه سرو سامان دادن به وضعیت خانواده های شهداء  کشور، می تواند یک قدم سازنده و مهم تلقی شود.
در زمینه حکومت و خانواده های نظامیان گروه های امنیتی نقش ارزنده نظارتی و ارزیابی را در قبال پیاده کردن مسئولان امور نهاد های حمایتی به خانواده های نظامیان و گروه های امنیتی بخصوص شهدای وطن باید عدالت اجتماعی در زمینه فعالیت های شان مـد نظر داشته باشند و آن را به یک قـوم خاص، زبان، منطقه و ولایت خاص مرتبط نسازند، و در هنگام تطبیق فعالیت های حمایتی شان از خانواده های نظامیان و نیرو های امنیتی و سرسپرده گان نبرد کشور به همه اقوام یکسان و مساویانه توجوع داشته باشند. رسیدگی و توجوع به خانواده های نظامیان و نیرو های امنیتی یکی از راه های است که سربازان و منسوبین نیروهای امنیتی و دفـاعی کشور را مطمئن می سازد  که دولت در همه حالت توجه جدی برای خانواده های شان دارد و آنها با روحیه جمع با عشق و علاقمندی خاص به مادر وطن در نبرد با دشمنان حکومت خود میرزمند.

بـا احـتـرام
مــســعــوده کــوهــســتانــی
10. میزان 1395
02.Oct.2017
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.