Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نگاهی به تحریکات قومی خلیلزاد در آستانه انتخابات افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
شنبه ، 24 مرداد 1388 ، 09:27

نگاهی به تحریکات قومی خلیلزاد در آستانه انتخابات افغانستانآقای زلمی خلیلزاد اخیراً در روزنامه فایننشل تایمز چاپ لندن یک مقاله تحریک آمیز قومی و گمراه کننده و خطاب به جامعه جهانی نوشته است که خیلی تاسف آورد است. این مقاله در شرایطی به نشر می رسد که مردم افغانستان برای رهایی از دستداکتر هارون امیرزاده رژیم فاسد و ناکام کرزی که میراث بوش- خلیلزاد است برادرانه به این و آن کاندید مورد نظر شان به امید تغییر به آینده تابناک آمادگی برای انتخابات هفته آینده می گیرند.


آقای خلیلزاد بجای اینکه جامعه جهانی را توصیه نماید که تلاش نمایند انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک را در افغانستان برگزار نمایند تا مردم افغانستان در زیر چتر نظام مشروع و منتخب شان سر نوشت خویش را بدست گیرند، به حامیان خود نظریات گمراه کننده و ضد اتحاد مردم افغانستان را در حساس ترین شرایط مطرح می سازد.


واقعیت اینست که خلیلزاد از همان روشی که دیروز آمر خود بوش را در واشنگتن در مورد واقعیت های افغانستان فریب داد، در تلاش است که آقای اوباما را نیز راه گم سازد. این در حالیست که امروز نه تنها مردم افغانستان، بلکه امریکا و متحدین آن بهای کار کرد های آقای خلیلزاد را می پردازند.

خلیلزاد در مقاله شان سه مفکوره خیلی ماجراجویانه را به جامعه جهانی قبل از همه برای امریکا مشورت می دهد: یکی اینکه انتخابات تقلبی که ممکنست توسط کرزی صورت بگیرد بر رقیبان اصلی او مثل داکتر عبدالله بقبولانند طوریکه خود وی در انتخابات 2004 بالای آقای یونس قانونی و دیگران قبولانده بود؛

دوم اینکه اگر طرفداران رقبای کرزی از" خط سرخ " عبور کنند و دست به تظاهرات بزنند و نتایج انتخابات تقلبی را نپزیرند، قوت های ایساف آنها را سرکوب کند ؛

 سوم اینکه از کاندیدان عمده همین حالا تعهد گرفته شود که تقلب را بحیث یک حقیقت پزیرفته و بدون مخالفت تسلیم کرزی شوند. چنانچه می نویسد" دومین و مهمترین گام برای امریکا، بریتانیا و ملل متحد اینست که در کابل توافقنامه ای را میان کاندیدان عمده به امضاء برسانند که آنها از "خط سرخ" عبور نکنند. آنها باید توافق کنند که طرفداران شانرا بر اساس تحریکات قومی بسیج نسازند و هم چنان آنها نتایج انتخابات را در صورت شفافیت احترام بگذارند."


در ادامه او می نویسد:"کاندیدان عمده باید یک اعلامیه مشترک به نشر برسانند که اتحاد بعد از انتخابات را حفظ می کنند. آنها همچنان نقاط توافقات مثل شکل گیری حکومت مسوول وحدت ملی توسط برنده انتخابات ریاست جمهوری، حمایت از اعزام آیساف، بهبود لازمی حکومت داری و فراهم آوری خدمات مشخص شود. و سر انجام آیساف مجبور است که در کنار افغانها نقش در کمک رسانی و برنامه عاجل جلوگیری از خشونت ها و نزاع ها بازی کند."


 اما خلیلزاد نمی گوید اگر انتخابات شفاف باشد چه نیازی به تظاهرات خواهد بود؟ و اگر درانتخابات تقلب صورت گرفت چه باید کرد؟ آیا مردم حق اعتراض را دارند؟ و اگر دارند چگونه آنرا بیان کنند؟

 خلیلزاد می نویسد:"افغانستان در آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ خود قرار دارد. طبیعتاً انتخابات رویداد ها را قطبی میسازد. اما افغانستان که تجربه محدودی از سیاست انتخاباتی دارد و شورشها در آن جریان دارد، یک خطر واقعی اینست که کمپاین انتخاباتی می تواند کشور را بی ثبات سازد. "

 خلیلزاد در ادامه می نویسد:"من تمام نامزدان پیشرو را می شناسم که همه به روند دموکراتیک احترام قایل هستند. اما بازهم خطر از برخی آنها و یا طرفداران شان وجود دارد که ممکنست از حدود رقابت های مسوولیتی شان فراتر روند. من هم چنان می دانم که برخی خارجی ها بجای اینکه به کاندیدان اجازه بدهند که حمایت سیاسی شانرا از صندوقهای انتخاباتی به آزمایند به سادگی دچار وسوسه و در جستجوی اهداف خود هستند. "

خلیلزاد می نویسد: پنج سال قبل من امتیاز نمایندگی دولت امریکا در افغانستان و کمک به موفق رساندن انتخابات را داشتم." این در حالیست که انتخابات 2004 در تحت رهبری خلیلزاد وایسرای افغانستان نه تنها به بد ترین شیوه قومی سازی شد، بلکه با تقلبات گسترده همراه بوده و کاندیدان رقیب کرزی زیر فشار خلیلزاد مجبور شدند که پیروزی کرزی را بپزیرند.

خلیلزاد در مورد خطر قومی شدن انتخابات در حالی حرف می زند که بر عکس تصور شان مردم افغانستان برای نجات شان دست بدست هم داده در کنارهم در انتخابات اشتراک می کنند. بگونه مثل از جنرال شهنواز تنی گرفته تا رمضان بشر دوست به بسیار آزادی به دورترین نقاط کشور از خوست گرفته تا بدخشان کمپاین می کنند. به همینگونه داکتر عبدالله از حمایت گسترده در تمام مناطق افغانستان به شمول پایگاه قومی کرزی در قندهار برخوردار هستند. زیرا مردم به تغییر نیاز دارند و این تغییر را نمی توانند در وجود کرزی جستجو کنند. هم چنان اکثریت ائتلافها درین انتخابات فراتر از لحاظ قومی و منطقوی نسبت به انتخابات تحت امر خلیلزاد در 2004 است.


 خلیلزاد در مورد خطر قومی شدن انتخابات چنین نظر می دهد:" من چندین خطر را در انتخابات جاری می بینم:

 نخستین خطر در قطب بندی های قومی است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات این روند هرچه بیشتر رنگ زشت قومی بخود می گیرد. برغم پیشرفت در میان جوانان، قومیت تا هنوز یک مشکل خطرناک در سیاست افغانستان باقیمانده است. جذبه های قومی می تواند پیامد های جدی منفی برای ثبات کشور و ماموریت بین المللی ناتو داشته باشد. " خلیلزاد در ادامه به دروغ شاخداری پرداخته چنین می نویسد:"درین اواخر نشانه های برهم زننده ثبات در شمال افغانستان که در آن اکثریت باشندپان آنرا تاجک و ازبک و یک تعدادی معدودی پشتون ها زندگی می کنندف دیده شده است. گزارش ها های قبلی نشان می دهد که پشتون های محلی در آنجا در نتیجه ارعاب مجبور شدند که به طالبان بپیوندند. این در حالیست که این منطقه در گذشته نسبتاً آرام بوده است. "


پرسش اساسی از خلیلزاد اینست که فرض کنیم اقلیت های پشتون درشمال در نتیجه ارعاب تاجکان و ازبکان به اصطلاح او طالب شدند، خلیلزاد را در واشنگتن کی طالب طلب ساخته است؟

خلیلزاد عواقب قتل احتمالی کدام کاندید رقیب کرزی را چنین به تصویر می کشد: " طالبان و گروه های مخالف آرامش ممکنست از وضعیت بهره برداری نموده تا جلو انتخابات را بگیرند. این می تواند بگونه مثال طوری اتفاق به افتد که یکی از کاندیدان کشته شود و مطابق به قانون اساسی افغانستان انتخابات اجباراً به تعویق خواهد افتاد. این در حالیست که تلاش های ناکام سوء قصد به جان معاون یکی از کاندیدان قبلاً صورت گرفته است."


 "اگر یک کاندید کشته شود، شاید کاندیدان متباقی یکی دیگر و یا حکومت فعلی را که مسوولیت امنیت کاندیدان را به عهده دارد متهم سازند. درین صورت این اتهام به پیش کشیده خواهد شد که حکومت فعلی برای ماندن در قدرت انتخابات را به تعویق انداخت. در صورت به تعویق افتادن انتخابات این پرسش مطرح است که آیا دولت فعلی مشروعیت و صلاحیت تمدید دوران حکومت را بعد از بیست اگشت دارد یا خیر. "

خلیلزاد نگرانی خود را در مورد نپزیرفتن نتایج انتخابات توسط کاندیدان عمده چنین بیان می کند:" خطر دیگر اینست که یک یا چند کاندید نتایج انتخابات را نپزیرند و در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز متواتر احتمالاً در کابل اتفاق به افتد. درینصورت معلوم نیست که دولت افغانستان توانایی تامین امنیت را داشته باشد و یا از قوت های ایساف کمک خواهند خواست. احتمال دارد یک وضعیت سر درگم نابرنده و یا عواقب خیلی جدی برای ایساف بوجود خواهد آمد که چگونه نقش در آوردن امنیت بازی کند."

خلیلزاد به امریکا و بریتانیا توصیه می کند که رهبری و کنترول انتخابات را بدست خود گرفته کشور های دیگر را نگذارند که به غیر از کرزی از کاندیدان دیگر حمایت کنند." جامعه جهانی نیز یک موضعگیری غیر مفید خواهد گرفت. این در حالیست که ایساف و ملل متحد با فراهم ساختن امنیت و مسائل لوژیستیکی برای انتخابات نقش حیاتی دارند. یک تعداد مقامات [خارجی]روشهای نا مناسب را در پیش گرفته اند. یک تعداد آنها طرفدار کرزی هستند و مردم را تشویق خواهند نمود که از وی حمایت کنند. و تعدادی دیگری رقبای او را تشویق خواهند نمود که مردم را متحد ساخته و یا حد اقل انتخابات را به دور دوم بکشانند."´


"اگر این خطرات درنظر گرفته نشوند امکان دارد که انتخابات اختلافات مردم افغانستان را عمیق تر ساخته و ثبات را برهم بزند. برای اینکه این خطرات به حد اقل کاهش داده شود امریکا و دیگر متحدین افغانستان رهبری را در دست گرفته از موضع بازی گران دیگر اطمنان حاصل نمایند. ما باید جلو رفتاری های را که بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارد، بگیریم. "

 برخی ها معتقد هستند که خلیلزاد و کرزی هر دو از میراثداران بوش هستند. ممکنست خلیلزاد شکست کرزی را در انتخابات به ضرر خود ببیند که نه تنها رازها و توطئه های آنها در زمان تصدی شان افشاء شود، بلکه پست خیالی نخست وزیری را که گفته میشود به خلیلزاد وعده داده شده است در واشنگتن از دست برود. آینده نزدیک نشان خواهد داد که دسایس و تلاشهای آقای خلیلزاد به کرسی خواهد نشست و یااراده میلیونها انسان تحول طلب افغانستان همه میراثداران بوش و حکومت مافیایی ایشان را از ریشه برخواهد چید.

 

هارون امیرزاده

14 اگست 2009

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  داکترصاحب مقاله بسیار جالب تحریر نموده اید.
  بنده منحیث یک شهروند افغان از بلانهای مخفیانه جناب کرزی به کمک حامیان امریکایی وی در رابطه به تقلب در انتخابات خیلی نګران هستم. طوریکه میدانیم در تقلب انتخ ابات اول جناب قانونی صاحب بنا برمصلحت وهم مردم خواهان ثبات بودند و هیچګونه حرکتی را نشان ندادند. در ان زمان مردم فکر میکردند که بیشرفت های در عرصه های مختلف صورت خواهد ګرفت و تغیری درزندګی انها بوجود خواهدامد، اما متاسفانه درطی حدود ۸ سال هیچ ګونه تغیری بوجو نیامد حتی وضعیت امنیتی و اقتصادی بدتر شده رفت. بنابران دراین دور درصورت تقلب تظاهرات خونین و خطرناکی صورت خواهد ګرفت که نه تنها حکومت حتی قوا ی ناتو و امریکا هم نمیتوانند جلو انرا بګیرند، بخاطریکه مردم دیګر حوصله ادامه حالت موجود را ندارند.
 • احمدجان احمدی
  به نام خداوند و بخشاینده مهربان
  به تمام مردم ملت فهرمان افغانستان معلوم است که خلیل زاد برای م نفافع شخصی خود و برای باقی ماندن خود در کاخ سفید که سایق بوش را با دورغ های خود از خود کرده ب ود حال می خواهد که اوباما را از خود سازد که با عام فریببانه خود به زندگی تمام مردم افغانستان باز ی کند و افغانستا ن را به یک بحران برده و خود از ان لذت ببرد در دوره اول ریاست جمهوری خلیل زاد از لقبی که امریگا به او داده بود از ان بسیار لذت مئ برد باز هم ان را مزه داده است که با مخ تطل شدن به دور دوم انتخابات که به نفع کرزی شود که دوباره به افغانستان اید که و تمام هستی و د اری این کشور را دوباره به به امر یکا ببخشد اما مردم ما از تمام نا به هنجاری های خبر دارند و انشاالله کشور را مردم به تغیر و امید به پیش خواهند برد
 • mustafa  - نگاهی به تحرکات قومی
  بسیار جالب است که جناب خلیلزاد بعد از این چند وقت در آستانه ی انتخابات سر از واشنکتن کشیده و برای مر دم افغانستان و ممالک دیگر نصیحت می کند جناب خلیلزاد تو اگر کدام آدم صادق می بودی یا ایینکه برای خوبی مردم افغانستان کار می کردی در انتخابات اول تقلب نمی کردی و قانونی را وادار به پذیرفتن نتیجه ی تقلبی نمی کردی تو بگذار مردم خودش شان به خوبی می فهمند که کی برای شان جی کرده است از چاپلوسی و دست درازی شما بیزاریم
 • ناشناس  - in ham yak tahreek qaumi hast
  i think that karzai and khalilzad want that to stay in their own position therefore they want to do it by force but the people of afghanistan are now careful and the know their coming leader....bye
 • نسیم از جاغوری
  نویسنده گرامی مقاله ارزشمند و عمیقی را نگاشته اید به امید موفقیتهای بیشتر شما در راه مبارزه با تبعیض و خیانت ملی.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 25 مرداد 1388 ، 12:14
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 208 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.