Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
نگاهی به نقش جیمز کارویل در کارزار انتخاباتی غنی احمدزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
يكشنبه ، 28 تیر 1388 ، 18:37

نگاهی به نقش جیمز کارویل در کارزار انتخاباتی غنی احمدزیشاید کمتر کسی در نقش قاطع امریکا در تعین رهبری افغانستان شک داشته باشد. اما اداره اوباما گفته است که در انتخابات افغانستان بی طرف است نه از کدام کاندید خاصی حمایت می کند و نه مخالفت،داکتر هارون امیرزاده صرف خواهان یک انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک است. با این همه غرب تمایل خویش در حمایت و سرمایگذاری بالای شخصیت های خاص و قوم خاصی در 8 سال اخیر را هیچگاه پنهان نه نموده اند. چنانچه نه تنها اداره بوش، بلکه اوباما حمایت از کاندید و یا کاندیدان پشتون تبار در افغانستان به دلایل جنگ در جنوب و پافشاری پاکستانی ها بازی به کارت طالبان پشتون آشکارا اعلام نموده است.


در آستانه برگزاری انتخابات کنونی بازی های خیلی پیچیده میان یک تعداد کاندیدان عمده پشتون تبار مشهور به غرب پرست صورت گرفت و برخی آنها اکنون به دلایل متعدد از اشتراک در انتخابات صرف نظر کردند. چنانچه در آغاز شش نفر کاندید عمده پشتون تبار مطرح بودند که بر علاوه حامد کرزی، گل آقا شیرزی، داکتر زلمی خلیلزاد، داکتر علی احمد جلالی، داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر انورالحق احدی. باید گفت کرزی و شیرزی وابسته به قبایل درانی مسکونه قندهار و آقای خلیلزاد، احمدزی و جلالی متعلق به قبایل غلجایی هستند. اما آقای احدی متعلق به اعراب ننگرهار ولی پشتون تر از هر پشتون اصیل هستند.

 در نتیجه یک جبهه از کاندیدان غلجایی و درانی در رقابت با یک دیگر شکل گرفت. چنانچه در فرجام بازی ها در خطوط قبیلوی و سیاسی آقای شیرزی از کانیداتوری خویش به نفع حامد کرزی انصراف نموده ایشان ترجیح دادند که از ادامه حکومت فاسد که خود در 8 سال اخیر در سایه آن صاحب ثروت های فروان در قندهار و ننگرهار شده اند، حمایت کنند. آقای احدی نیز زمانیکه کی دیدند چانسی برای برنده شدن در انتخابات ندارند، مثل خسر خویش آقای پیر سید احمد گیلانی در کنار آقای کرزی قرار گرفتند و ایشان نیز از تداوم حکومت مافیایی حمایت نموده تا باری دیگر شاهرگ های اقتصادی و سیاسی آنرا مثل 5 سال اخیر بدست گیرند.


اما از میان کاندیدان مشهور امریکایی آقای خلیلزاد و جلالی صحنه را ترک گفته و از هوا خواهان شان خواستند که به غنی احمدزی رای بدهند و خود به امریکا به پایگاه سیاسی خویش برگشته و حاضر به انصراف از تابعیت امریکایی شان به نفع افغانستان نشدند. حالا به نظر می رسد آقای خلیلزاد نسبت بیکاری در امریکا مصروف بازی فوتبال به اتفاق آقای احسان الله بیان با جوانان مهاجر افغانستانی هستند. ولی آقای جلالی گاه گاهی یادی مردم افغانستان نموده و پیام های تکراری خویش را توسط خانم نذیره عظیم کریمی ژورنالیست تلویزیون آریانا بیات ار امریکا به گوش مردم افغانستان می رسانند.بدین تر تیب از میان کاندیدان غرب پرست صرف آقای غنی احمدزی در میدان رقابت ها باقی مانده است. این در حالیست که آقای کرزی مهره محبوب سابق واشنگتن در جستجوی حامیان جدید خارجی نظیر روسیه، ایران و پاکستان در انتخابات 2009 هستند.نگاهی به نقش جیمز کارویل در کارزار انتخاباتی غنی احمدزی

 

چرا شانس برنده شدن غنی احمدزی کم است؟

 طوریکه جریان رقابت های انتخاباتی در چند هفته اخیر نشان می دهد آقای غنی احمدزی در رقابت به دو کاندید عمده آقایان داکتر عبدالله عبدالله و حامدکرزی در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارند و احتمالاً ایشان به نفع یکی از کاندیدان عمده و یا در دور اول انتخابات از صحنه بیرون شوند. طوریکه گفته میشود ایشان در جستجوی ائتلاف با بیشتر از بیست کاندیدان کم اقبال دیگر هستند. بسیاری آگاهان امور معتقد هستند که ائتلاف آقای احمدزی با یک تعداد کاندیدان ضعیف هرگز نمی تواند ضریب حمایت مردمی از ایشان را بلند ببرد.

پرسش اساسی اینست که چرا غنی احمد زی با وجود حمایت مالی، سیاسی و تبلیغاتی غرب در موقعیت ضعیف قرار دارند؟

واقعیت اینست که داکتر اشرف غنی احمدزی در کنار برخی برتری ها و صفات برجسته در مقایسه با بسیاری کاندیدان دیگر، دارای ضعف و کمبودی های هستند که با معیار ها، خواستها و خصوصیات افغانستان مطابقت ندارد.

به نظر بنده عوامل مختلفی در عدم موفقیت ایشان نقش دارد که به برخی آنها درینجا اشاره میشود:


بیش از حد اتکاء به غرب
- تمام چشم امید آقای احمدزی به حمایت غرب دوخته شده است، نه به مردم افغانستان. ایشان خود را در امریکایی پرستی نسبت به کرزی و دیگران پیشگام می شمارند. ایشان فکر می کنند که اگر حمایت غرب را با خود داشته باشند، با حمایت و یا بدون حمایت مردم طوریکه کرزی از کنفرانس بن تا به امروز مستفید شدند، نیز بقدرت خواهند رسید. ازینرو برای ایشان کمپاین انتخاباتی یک نمایشنامه بیش نیست و نیازی به حمایت مردم ندارند.

اما داکتر غنی برای تقویت موقعیت خویش اخیراً آقای جيمز کارويل يکي از اعضاي ستاد انتخاباتي بيل کلينتون رئيس جمهور پيشين امريکا را بحیث رییس ستاد انتخاباتی خویش معرفی نموده اند. قابل یاد آوریست که در انتخابات سال 2004 زلمی خلیلزاد بحیث سفیر و نماینده خاص بوش رییس ستاد انتخاباتی آقای کرزی را بدوش داشتند و شکایت بسیاری کاندیدان از تقلب بجای نرسید.

اما این نگرانی در انتخابات 2009 نیز وجود دارد که ناظرین ملل متحد و اتحادیه اروپا مثل انتخابات 2004 افغانستان طوریکه چشم پوشی از تقلبات گسترده به نفع کرزی نمودند، اینبار به نفع آقای غنی احمدزی کار نمایند. زیرا حضور آقای جیمز بحیث رییس ستاد انتخاباتی آقای داکتر غنی شک و تردید را نسبت به شفافیت انتخابات بیشتر می سازد. ازینرو کمیسیون انتخابات که عمدتاً از طرفداران آقای کرزی و برخی خارجی ها تشکیل یافته است می توانند نقش اساسی در تقلب به نفع این و آن کاندید داشته باشند.
 

عدم آشنایی با واقعیت های جامعه افغانستان- هرچند داکتر احمدزی برای چند سال وزیر مالیه افغانستان بودند ولی عدم آشنایی کافی ایشان با خصوصیات افغانستان یکی از عناصر اساسی ضعف ایشان تلقی می شود. ایشان از زاویه نشرات غرب به واقعیت های افغانستان نگاه می کنند. افزون بر آن داکتر احمدزی عمر خویش را در غرب سپری نموده اند و بیشتر در خدمت آنها بوده اند تا مردم افغانستان. ایشان ممکنست یک استاد خوب با معیار های غرب باشند، اما نه یک سیاست مدار تیز هوش و کرزماتیک و مردم دوست. این در حالیست که ایشان برای کمپاین خویش از مشاور امریکایی استفاده می کنند که تا به کمک وی کشور خویش را بشناسند.

با آنکه تا حال داکتر احمدزی نتوانسته اند کمپاین موفق در داخل افغانستان داشته باشند، اما ایشان در غرب به کمک مشاور امریکایی و روابط گسترده در میان آنان کمپاین تبلیغاتی موفق داشته اند. چنانچه با استخدام یک تعداد کارشناسان ماهر به فن انتخابات و با بهره از تکناولوژی اطلاعاتی کمپاین موسوم به ‘eElection’ را فعال ساخته اند. ایشان از وب سایت گرفته تا یوتیوب، فس بوک، تویتر، وبلاگ، روزنامه ها و تلویزیونهای غربی استفاده اعظمی میکنند. افزون بر آن دوستان و حامیان خارجی ایشان نیز از امکانات شان برای احمدزی کمپاین می کنند. این در حالیست که بسیاری کاندیدان دیگر بشمول داکتر عبدالله کمتر از تکنالوژی معاصر و رسانه های خارجی به لسان انگلیسی و دیگر زبانها استفاده می کنند.


رقابت های قبیلوی
- داکتر احمدزی حامد کرزی را یکی از موانع عمده در برابر موفقیت خویش میشمارند. یکی از انگیزه های مخالفت ایشان با کرزی رقابت های سنتی میان غلجایی و درانی است.

باید گفت رییس جمهور کرزی متعلق به قوم پوپلزی ها شاخه از درانی ها هستند که در چند قرن اخیر در افغانستان بویژه بالای غلجاییها که بیشتر مردم جنگی هستند حکومت کردند، اما بعد از کودتای هفت ثور بدست نیرو های چپ که اکثریت افسران آنها را غلجایی ها تشکیل می دادند سقوط داده شدند. ملا عمر رهبری طالبان نیز از غلجایی های ارزگان بود نقش بزرگی به کمک پاکستان در احیای حکومت پشتونها از دست غیر پشتونها نمود. بخشی از نارضایتی ها، کشمکش ها و جنگ ها در قندهار و هلمند نیز ریشه در رقابت ها و اختلافات قبیلوی دارد. اخیراً طرفداران کرزی بویژه برادران و اقارب کرزی حمله به ستاد انتخاباتی و هواخواهان احمدزی در قندهار نمودند. این در حالی است که غنی احمدزی با استفاده از نفوذ خویش اسم برادران کرزی را بحیث قاچاقچی و مافیای قندهار در سر زبان رسانه های غربی انداختند.


 غنی احمدزی آقای کرزی را نه تنها از لحاظ توانایی و کفایت کاری شخصیت ضعیف می شمارند، بلکه از لحاظ رقابت های میان قبیلوی نیز مستحق حکومت داری نمی شمارند. ایشان معتقد هستند که چون اکثریت رهبران و نیروهای طالبان غلجایی ها هستند، آنها هر گز با کرزی صلح نخواهند نمود. ایشان فکر می کنند طالبان را صرف ایشان می توانند به آسانی بر سر میز مذاکره بنشانند و جنگ در جنوب را خاتمه دهند. ازینرو ایشان تصور می کنند که مردم پشتون بویژه طالبان در تحت رهبری کرزی متحد نخواهند شد.روی تصادفی نیست که آقای احمدزی از آقای کرزی به عصبانیت انتقاد می کنند.


برنامه های خیالی ونا کار آمد
- داکتر احمدزی آثار زیاد در خارج و برای خارجی ها نگاشته اند و از جمله کتاب:" دولت های ناکام". اما طرح های شان برای کشور خودشان افغانستان که در صدر لست دولت های ناکام قرار دارد چندان کارساز نیست.

 آقای احمدزی بار ها گفته اند نقش اساسی در طرح قانون اساسی و انتخاب نظام متمرکز ریاستی دارند. اما نظام ریاستی ساخت ایشان در 5 سال اخیر نه تنها افغانستان را به بحران و اوج فساد اداری سوق داد، بلکه گرایش شدید به دیکتاتوری و تمامیت خواهی دارد.


 اخیراً غنی احمدزی در مصاحبه در یک تلویزیون مهاجرین افغانستان در امریکا گفتند که ما در هنگام تصویب قانون اساسی در لویه جرگه دو معاون رییس جمهور را که صرف حیثت مشاورین رییس جمهور را دارند برای تمثیل چند قومی بودن در کنار رییس جمهور پشتون در نظر گرفتیم.


 قابل تذکر است با وجود اینکه داکتر احمدزی بخش اعظم عمر خویش را در میان کانون های علمی، سیاسی و فرهنگی غرب سپری نموده اند، ولی ایشان از لحاظ جهان بینی تفکر و تعصب قبیلوی را تا حال در ذهن شان حفظ نموده اند. چنانچه در زمان تصدی در وزارت مالیه افغانستان ایشان تبعیض و تعصب قومی شانرا بشدت در معرض نمایش قراردادند. ازین نقطه نظر بسیاری ها داکتر غنی را حتا متعصب تر نسبت به آقای احدی رهبر افغان ملت می شمارند. روی تصادفی نیست که یک تعداد اعضای رهبری افغان ملت بر خلاف رهبر شان آقای احدی که از کرزی حمایت می کنند به حمایت از غنی احمدزی برخاستند.


 تنگ نظری های داکتر احمدزی باعث آن شده که حتا زمانیکه وی برای خویش از ملیت های تاجک و هزاره بحیث معاونین و یا به گفته ایشان مشاوران سمبولیک جستجو می کردند، هیچ کسی حاضر نشد در کنار ایشان قرار گیرند. در نتیجه آقای غنی معاون اول خویش را یک پشتون تبار انتخاب کرد و وقتی ایشان خواهستند آقای استاد محقق و یا کدام هزاره سرشناس را برای معاونیت دوم جستجو کنند، آقای محقق و دیگران تبعیض و نفرت ایشان نسبت به هزارگان افغانستان را در زمان تصدی شان در وزارت مالیه به رخ ایشان کشیدند و حاضر به همکاری با ایشان نشدند.

 

تضاد های ساختاری در قانون اساسی افغانستان نیز محصول دست غنی احمدزی است. چنانچه در قانون اساسی نه تنها آقای کرزی، بلکی آقای احمدزی نیزدست کاری کردند و امروز بحران قانون اساسی روی تصادفی نیست.هم چنان آقای احمدزی یکی از بنیان گذاران فساد اداری، حیف و میل کمک های جامعه جهانی و انجویسم، تشدید فقر و کاپی کورکورانه بازار آزاد غرب در شرایط افغانستان هستند.


ازینرو برنامه کاری داکتر احمدزی با بسیاری کاندیدان دیگر بویژه داکتر عبدا لله تفاوت زیاد دارد. ایشان مخالف سر سخت دموکراسی پارلمانی و انتخاب حکام محلی و شهردار ها هستند. ایشان طرفدار نظام متمرکز به سبک عبدالرحمن خان هستند.


 داکتر احمدزی مدعی هستند که برای افغانستان یک برنامه 10 ساله دارند. اما بسیاری ها معتقد هستند که برنامه ده ساله ایشان شباهت زیاد به دو پلان پنج ساله مرحوم داود خان در زمان صدارت ایشان دارد که از طریق دیکتاتوی خواهان تطبیق آن بود.


 اما برنامه داکتر احمدزی مورد حمایت اکثریت مردم افغانستان قرار نگرفته و مردم خواهان تغییر نظام و ساختار و بافت قدرت هستند. با ساختار متضاد نظام کنونی نه تنها افغانستان از بحران مشروعیت رنج بیشتر خواهد کشید و منجر به جنگ داخلی نیز خواهد شد.

صوصیات شخصیتی - آقای احمدزی از لحاظ صحی و خصوصیات روانی نیز مشکلات فراوان دارند. گفته میشود که ایشان تکلیف سرطان معده دارند و بالای عصاب و مزاج شان بسیار تاثیر منفی بجا می گذارد. افزون بر آن ایشان در میان کاندیدان افغانستان بسیار کم حوصله، عصبی و تند مزاج معروف هستند. چنانچه احمد رشید در اثر اخیرش در مورد افغانستان بنام « سقوط در هرج و مرج» در باره وضعیت صحی احمدزی در هنگام تصدی وزارت مالیه چنین می نویسد:"سرطان معده قسمت های زیادی معده او را از فعایت باز داشته و سیستم ایمیونیتی وی را تخریب نموده بود. او نمی توانست یک غذای مکمل را بخورد. لهذا هر ساعت مجبور بود یک یک مثقال غذا بخورد. او نمی دانست که تا چه وقت زنده خواهد ماند..."

احمد رشید که دوست سابقه دار آقای غنی است در مورد رفتار اجتماعی ایشان چنین می نویسد: " بیست سال می شود که من غنی را می شناسم ولی وی با هیچ کسی دوست نزدیک نمیشود. وی در منزوی بودن علاقه دارد. بسیاری از هم سن های وی او را آدم متکبر می شمارند. بدبختانه انفجارات بد خلقی وی و برخورد متکبرانه او با افغانها و غربیها از وی یک شخصیت منفور در کابینه افغانستان ترسیم نمود. هیچ کسی نمی خواست که با وی کار کند. او یک چند تا دوست معدود داشت. بسیاری وزرای دیگر او را متهم می کردند که وی در تصمیمگیری ها انحصار طلب است. سر انجام شکایت ها در مورد وی کرزی را مجبور ساخت که او را از کابینه 2004 خارج سازد. لخدر ابراهیمی که در تمام حالات یکی از حامیان اصلی احمدزی بود برایش گفته بود زمانیکه وی از کابینه استعفا می داد حتا یک وزیر هم حاضر نشد که از وی حمایت کند." (1)


باید گفت افغانستان سر زمین مشکلات هاست، تحمل و شکیبابی و عصب قوی برای هر کسی که مدعی رهبری افغانستان است خیلی ضروریست. ازینرو جناب داکتر احمدزی شاید دانش و یا حوصله برای وظیفه استادی داشته باشند، اما ممکنست ایشان برای وظیفه خیلی دشوار رهبری افغانستان شخصیت مناسب نباشند. ولی به نظر آقای جیمز رییس ستاد انتخاباتی ایشان:" به نظر مي رسد همه او را يک گزينه عالي مي دانند."(2)


آینده نشان خواهد داد آقای جیمز کارویل و سایر حامیان خارجی آقای احمدزی خواهند توانست " گزینه عالی بودن" ایشان را در صحنه کارزار انتخاباتی افغانستان به اثبات رسانیده و حمایت مردم افغانستان را کسب کنند و یا خیر.

 

 

داکتر هارون امیرزاده

لندن- 20 جولای 2009

 

رونوشت ها:

 

1) Rashid Ahmad: DESCEND INTO CHAOS-P 179-180

2) واحد مرکزي خبر ايران

Advertise your business here. Click to contact us.
 • Kudos Talash
  aghaye haron amir-zadae naweshtae ash ra chanan nae modae ast ; taa kas haa-ye ra kae naam bordae as t daer naweshtae ash, baa aaberoo bae merdom bae shanasanad ! in kas haa hamae jasos haa-ye dast per wardae sazaman haa-ye jasosi amrika and. beraye yek jasos mihan-dosti hich arzeshi nae darad,wae au an kar ra mi konand kae bae dastor dadae bashand yaa dastor bae dahand

  kas haa-ye kae tawanestae wae khastae and daer deron dansh-gah haa-ye amrika (danesh-gah haa-ye amrika hamae zeer did FBI and) , yaa danesh-gah haa-ye degaer kashwaer haa pas az 4 yaa 6 sall beshtaer amozesh shan ra donbal nae modae wae doctora yaa paa-yee baland taer daer yaft nae maayend ,chezi ast bastae bae khod shan daer haer naweshtae nayaaz nist taa hi doctor ,doctor nawesht. 19 July 2009
 • Dr.med.K
  داکتر صاحب امیرزاده سلام
  از زحمات شما در تهیه این مقاله و تحلیل عالی شما یک جهان سپاسگذارم.
  واقعا د اکترصاحب احمدزی چنین خواص را دارد. از نگاه روان شناسی تنها از مصاحبه هایشان، طرز سخنانشان و طریقه سو ال و جوابشان صفات که از طرف شما در بالا ذکر شده واضح میشود.
  اگرچه تحولات افغانستان پیش بینی شده نمیت واند منتها امیدواریم که یک شخص مناسب در نهایت ریس جمهور ما شود تا ملت مظلوم و رنجدیده ما چند روز در آرامی زندگی کرده بتوانند.
 • جلال  - عالی
  به نظر من یک ضربالمثل افغانی است که به دیوانه نه ... بدهید نه او را ... کنید پس به اشرف عنی نه رای ب دهید نه او را ریس جمهور بسازید
 • azim besharat  - سعی کنیم منطقی باشیم  اقای امیرزاده! زیبایی نوشته شما را در جمله بندی و مهارت بکار گیری واژه گان میستایم و حتا از مهارت ج ناب داکتر در این مورد میتوان به عنوان افتخاری برای ادبیات نوشتاری افغانی یاد نمود.
  ولی نکته های هم است که باید به خاطر داشته باشیم:
  1- در بخشی از نوشته زیبا و روان شما سعی شده تا از اقای احمدزی به عنوان یکی از چهره های مورد حمایت آمریکا و غرب توصیف گردد در حالیکه بخشی دیگری این نوشته در یک جمله کوتا از او و تعدادی دیگری از شخصیت ها، به کاندیدان غرب پرست تعبیر نموده است.
  براستی فکر نمیکنید ای ن دو جمله با هم تفاوت داشته و از هم جدا اند؟ به نظر ما کسی که مورد حمایت غرب است با کسانی که غرب پرس ت میباشند کاملا فرق دارد. چون ممکن است آن های که غرب پرست باشند در مواردی کم شانستر از آن باشد که ب تواند حمایت غرب را نسبت به خود جلب نماید. مثل خیلی های که شما هم آن ها را میشناسید و شاید تأیید هم میکنید.
  2- مهم ترین استناد شما در این نوشته برای ثابت نمودن غرب پرستی آقای احمدزی، داشتن یک مشاور غربی است که ایشان دارد. به نظر شما تنها داشتن یک مشاور غربی میتواند این حقیقت را که شخصی مثلا غرب پ رست باشد ثابت سازد؟ اگر پاسخ شما بلی باشد به نظر میرسد ما دیگه هیچ کسی را در میان کاندیدان مهم و قا بل محاسبه، نداریم که واقعا افغانی بوده و از قطار غرب پرست ها به حساب نیاید. زیرا تا جای که ما خبر دا ریم هر یکی از کاندیدان مهم مقام ریاست جمهوری، مشاوران خارجی خودش را دارند.
  3- از عدم پذیرش آقای محق ق مقام معاونیت اقای احمدزی، نوشته بودید. که خواهش میکنم من حیث یک داکتر یا یک شخصیت علمی با اطلاعات حرف بزنید. زیرا تا جای که ما خبر داریم یکی از شعار های اقای احمدزی این بوده که هرگز نمیخواهد از می ان شخصیت های شناخته شده جهادی معاون انتخاب کند. البته با تأیید سهل انگاری اقای احمدزی در مورد انتخاب معاونانش ، باید گفت در این مورد باور اقای احمدزی قابل تقدیر مردم بلاکشیده و رنج دیده افغانستان بوده و خواهد بود.
  4- قسمتی از نوشته شما به تعصب قومی و نژادی اقای احمدزی تأکید داشت و جالب اینکه دوره مسؤولیت او را در وزارت مالیه نمونه داده و ادعا نموده بودید که با قوم هزاره تعصب نموده است.
  میخواهم به عنوان یک هزاره بگویم این دوره یکی از طلایی ترین دوره های وزارت مالیه برای هزاره ها بوده و به حسا ب میآید زیرا من خودم شاهدم که چه تعداد از بچه های با استعداد و توانای هزاره در این وزارت برخلاف دور ه های قبلی جذب شده اند.
  و نیز دوره کاری اقای احمدزی در دانشگاه کابل تنها دورهی است که برخلاف سنت ت اریخی حاکم در تحصیلات عالی کشور، فارغان موفق و با استعداد هزاره جذب بورد استادان شده و تا حدودی توان ست حق مسلم خویش را که تا امروز تاریخ تحصیلات عالی کشور از دست داده بودند، بدست آورند. میخواهم بگویم بعد از دوره ریاست ایشان در دانشگاه کابل بوده است که امروز در هر دانشکده این دانشگاه، بچه های هزاره به عنوان استاد معرفی شده اند.
  جناب داکتر شما از برنامه ده ساله اقای احمدزی به عنوان برنامهی ناکار آمد توصیف نموده بودید. میخواهم بیپرسم چند نفر از کاندیدان مورد حمایت شما از این برنامه های ناکارآم د دارند؟ براستی شخصی را که شما تأیید میکنید برنامه خاصی برای افغانستان دارد؟
  مریضی و یا به تعبیر ش ما سرطان معده اقای احمدزی چیزی دیگری بود که در نوشته شما به شکل بسیار برجستهی به آن پرداخته شده و ب ه عنوان یک مشکل در تصدی امور کشوری یاد گردیده بود.
  برایم خیلی جالب بود که از طرف خدا قضاوت نموده و به نقل از احمدرشید پاکستانی نوشته اید که نمیدانید او تا چه وقت زنده میماند؟ سوال من از شما این است که اقای امیر زاده! شما در مورد خودت میدانی تا چه وقت زنده خواهی ماند؟

 • جمیل
  محترم داکتر صاحب
  مضمون شمارامطالعه نمودم ،باور کند ان شوق وعلاقه خاص که به مطالعه مقالات شما داشتم به مطالعه چند مضمون شما که در این اواخر نشر شده است بسیار کم شده است ،زیرا در این مقاله شما مشاهده م یګردد که شما به تبعیض وتعصب بین افغا نها دست به کار شده ید،من درک میکنم که اینګونه نوشته های شما به خاطر کی است،ان شخص که شما برای شان شروع به کمپین انتخاباتی کرده ید نیز ما نند اشرف غنی ودیګران در خد مت ارتجاع وامپریالیزم است به درد جامعه ما شما نه می خورد،اګر میخواهید بیابدون تعصب وتبعیض قضاوت نما یم ودست به کار شوم تا جامعه را ازتاثیر تفنګسا لاران وظالمان ازاد سازم وبرای یک افغا نستان واحد دست ب ه کار شوم مردم ازجنګ دیګر خسته شده است نه با ید انها را باز دوباره به جنګ دا خلی بخا طر هدف شخصی تشو یق سا خت یک بار باز خاطر نشان میکنم که خیر ما وشما در اتحاد افغا نها است
 • بهروز

  آقای امیرزاده به یقین که این کاندید را به پیمانه بلندووسیع میشناسند وبهتر معرفی نمودند.آنچه آقای امی رزاده نوشته اند پرده برداری از یک چارم روی واقعی اشرف غنی احمدزی میباشد. سه چارم روی واقعی جناب احمد زی در نهانخانه های آی اس آی ودستگاههای جاسوسی مخفی غرب وامریکا پنهان است.مخالفت ایشان باکرزی ساختگی، محیلانه وفریبکارانه میباشد، فریب نخورید. تا جائیکه به عمل کردهای جناب احمدزی روی آورده میشود جناب ا یشان غیر از زد وبندهای مخفی باغرب وهر قدرت خارجی ودشمن دیگر یکی از متعصب ترین ، فاشیست ترین وبهیمی ت رین فاشیست افغان ملتی میباشند. جناب ایشان خوش به رضأ از کار وزارت مالیه دست نکشیدند بلکه در مصلحت با سران فاشیست افغان ملت ازجمله احدی وکرزی از کار دست کشیدن تا دشتها ووادیهای خراسانیان را با انتقال ب یگانگان از پاکستان بنام پشتون وکوچی پر کنند. دشتهای کیله گی ، خواجه الولان و مناطق نزدیک نجراب امروز ازشهرکهای شبیه فلسطین وکوچاندن فلسطینیها مالامال میباشد که انشاالله همانطوریکه آمده اند صدها مرتبه بدتر ازآن از خاک آبائی تاجیکان ، هزارگان وترکان بیرون رانده خواهند شدکه میشوند. جناب احمدزی یکی از ب دترین دشمنان وحدت بین الاقوامی وفاشیست بی خرد ومالامال از خشم ، تجاوز وغرق در خون مردارفاشیستی میباش ند. شما به هر کاندید میتوانید تکیه کنید شاید تا اندازه ای بتوانید از او خیر ببینید ولی ازین آدم که ه زاران بار از امیر عبدالرحمن ملعون بدتر است خیری نخواهیددید . جناب ایشان بدترین دشمن وحدت نسبی ونام ن هادقومی درین وطن میباشند.این شخص مزدور ، جاسوس ودشمن اقوام غیر پشتون میباشند.دوستان!! آینده ای خطرنا کی در پیش داریم باید متحد وبیدار باشیم، باید از کله کجیها ودشمنیهای بیمورد وباموردصرف نظر کنیم خلاصه به لحاظ گور آبا واجداد تان متحد شوید به نام نامی تاجیک ، هزاره وترک متحد شوید. فقط اتحاد اقوام است که دندان متجاوزین فاشیست رامیدهد نه این احزاب ترسو وبی ایمان وبی خبر از تاریخ . بیشتر ازین هیچ فلسفه دیگر به درد اقوام ما نمی خورد. مرد باشید وبه ناروائی وفاشیزم تن درندهید. فقط اقوام میتوانند که جلو تجاوز قومی افاغنه را بگیرد نه حزب وحزب بازی بزدلانه، ترسو وکسانیکه از ترس داس خودرا به کلوخ تیز میکن ند ونمی شرمند که چه میکنندپیروزباشید.
 • azim besharat  - re: سعی کنیم منطقی باشیم بخش دوم نظر
  قسمت دوم نظر عظیم بشارت
  2- مهم ترین استناد شما در این نوشته برای ثابت نمودن غرب پرستی آقای احمدزی، داشتن یک مشاور غربی است که ایشان دارد. به نظر شما تنها داشتن یک مشاور غربی میتواند این حقیقت را که شخصی مثلا غرب پرست باشد ثابت سازد؟ اگر پاسخ شما بلی باشد به نظر میرسد ما دیگه هیچ کسی را در میان کا ندیدان مهم و قابل محاسبه، نداریم که واقعا افغانی بوده و از قطار غرب پرست ها به حساب نیاید. زیرا تا ج ای که ما خبر داریم هر یکی از کاندیدان مهم مقام ریاست جمهوری، مشاوران خارجی خودش را دارند.
  3- از عدم پذیرش آقای محقق مقام معاونیت اقای احمدزی، نوشته بودید. که خواهش میکنم من حیث یک داکتر یا یک شخصیت علمی با اطلاعات حرف بزنید. زیرا تا جای که ما خبر داریم یکی از شعار های اقای احمدزی این بوده که هرگز نمیخواهد از میان شخصیت های شناخته شده جهادی معاون انتخاب کند. البته با تأیید سهل انگاری اقای احمدزی در مورد انتخاب معاونانش ، باید گفت در این مورد باور اقای احمدزی قابل تقدیر مردم بلاکشیده و رنج دیده افغانستان بوده و خواهد بود.
 • azim besharat  - سعی کنیم منطقی باشیم بخش سوم نظر
  بخش سوم نظر 4- قسمتی از نوشته شما به تعصب قومی و نژادی اقای احمدزی تأکید داشت و جالب اینکه دوره مسؤ ولیت او را در وزارت مالیه نمونه داده و ادعا نموده بودید که با قوم هزاره تعصب نموده است.
  میخواهم به عنوان یک هزاره بگویم این دوره یکی از طلایی ترین دوره های وزارت مالیه برای هزاره ها بوده و به حساب م یآید زیرا من خودم شاهدم که چه تعداد از بچه های با استعداد و توانای هزاره در این وزارت برخلاف دوره ه ای قبلی جذب شده اند.
  و نیز دوره کاری اقای احمدزی در دانشگاه کابل تنها دورهی است که برخلاف سنت تاری خی حاکم در تحصیلات عالی کشور، فارغان موفق و با استعداد هزاره جذب بورد استادان شده و تا حدودی توانست حق مسلم خویش را که تا امروز تاریخ تحصیلات عالی کشور از دست داده بودند، بدست آورند. میخواهم بگویم بع د از دوره ریاست ایشان در دانشگاه کابل بوده است که امروز در هر دانشکده این دانشگاه، بچه های هزاره به عنوان استاد معرفی شده اند.
 • azim besharat  - سعی کنیم منطقی باشیم بخش چهارم نظر
  بخش چهارم
  جناب داکتر شما از برنامه ده ساله اقای احمدزی به عنوان برنامهی ناکار آمد توصیف نموده بودی د. میخواهم بیپرسم چند نفر از کاندیدان مورد حمایت شما از این برنامه های ناکارآمد دارند؟ براستی شخصی را که شما تأیید میکنید برنامه خاصی برای افغانستان دارد؟
  مریضی و یا به تعبیر شما سرطان معده اقای ا حمدزی چیزی دیگری بود که در نوشته شما به شکل بسیار برجستهی به آن پرداخته شده و به عنوان یک مشکل در ت صدی امور کشوری یاد گردیده بود.
  برایم خیلی جالب بود که از طرف خدا قضاوت نموده و به نقل از احمدرشید پ اکستانی نوشته اید که نمیدانید او تا چه وقت زنده میماند؟ سوال من از شما این است که اقای امیر زاده! شما در مورد خودت میدانی تا چه وقت زنده خواهی ماند؟
 • کریمی
  محترم آقای امیرزاده
  بنده همیشه از نوشته های شما لذت برده است. یک جهان امنان سپاس مینمایم
 • ناشناس
  سلام دوستان عزیز!
  من از همه دوستانیکه نوشته من را تایید کرده اند سپاس گذارم. من طرفدار فرهنگ باز گف تگو هستم. دوستانیکه از داکتر صاحب غنی احمدزی به هر دلیلی که حمایت کرده اند و نوشته بنده را نقد نموده اند نیز احترام می گذارم و دفاع از کاندید و شخصیت مورد نظر شانرا حق طبیعی اشیان می شمارم. هدف از نگا رش مقاله انتقادی به آدرس جناب داکتر غنی احمدزی نه انتقام گیری بوده و نه کم بها دادن به استعداد و توا نایی ایشان. بدون شک ایشان در مفایسه بسیاری کنادیدان قبل از همه نسبت به جناب کرزی یک شخصیت شایسته و مستعد هستند. انتخاب و عدم انتخاب ایشان حق مردم افغانستان است. اگر شایستگی و غیر وابستگی مطلق شان به امریکا را ثابت کنند نه تنها مردم افغانستان به ایشان به دیده یک شخصیت ملی نگاه خواهند نمود، بلکه افغا نستان از تحت سیطره و حکمروایی غرب نیز رها شده و احساس غرور خواهند نمود. در غیر آن تعویض کرزی به جناب احمدزی برای مردم افغانستان بی ثمر خواهد بود.
  با احترام هارون امیرزاده
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 29 تیر 1388 ، 16:44
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 218 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.