Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نگاهی به کنفرانس مسکو PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
چهارشنبه ، 2 ارديبهشت 1388 ، 22:11

اخیراً بنا به دعوت دانشگاه پیداگوژی شهر مسکو که قبلاً در آنجا تحصیلاتم را در رشته تاریخ به پایان رسانیده بودم سفری به شهرمسکو داشتم و با استفاده از فرصت از انستتوت شرق شناسی فدراتیف روسیه بازدید نمودم و ملاقات با پروفیسور ویکتور کارگون رییس بخش افغانستان، برخی افغانستان شناسان و با آثار افغانستان شناسان روسی در سه دهه اخیر نیز آشنا شدم.

افزون بر آن با استفاده از فرصت از فوند گرباچوف نیز دیدن نمودم. اما سفرم مصادف بود به کنفرانسی مسکو در تحت عنوان: " بحران افغانستان: سناریوهای ممکن انکشاف".

کنفرانس مسکو برای بنده یک فرصتی خوبی بود نه تنها آشنایی با دیدگاه های برخی اشتراک کنندگان آن، بلکه مهمتر از همه دیدگاه های برخی مقامات روسیه در رابطه به افغانستان.

با آنکه گفته شده است کنفرانس مسکو به ابتکار "مرکز مطالعات افغانستان معاصر" و به همکاری آجانس ریا نویستی بدون دخالت دولت افغانستان و روسیه براه افتیده است و نسبت اختلافات میان گروهی در جمیعیت مهاجرین افغانستان مقیم روسیه تا رور برگذاری آن مخفی نگه داشته شده بود، اما جریان کنفرانس، ملاقات ها با مقامات عالیرتبه روسیه نشان داد که کنفرانس مذکور بیشتر از حمایت و ابتکار دولت روسیه برخور دار بوده باشد. افزون بر آن مصارف گزاف و برنامه ریزی دقیق نشان داد که نهادی مطالعات افغانستان معاصر به مشکل توانایی راه اندازی آنرا داشته باشد.

 صرف نظر از اینکه به ابتکار و امکانات مالی کی کنفرانس مسکو به راه افتیده بود و چه اهداف نهانی داشته است، کنفرانس مذکور از لحاظ ترکیب سیاسی، سازمانی، تنوع فکری و قومی قابل تحسین است. از نگاه بنده که با بسیاری اشتراک کنندگان آن در تماس مستقیم بودم و از محتوی بحث ها آگاهی داشتم و بحث های باز و آزاد و بویژه ملاقات ها با شخصیت ها و نهاد های مهم روسیه بسیار اهمیت است.

ممکنست نتایج کنفرانس مسکو کمتر تاثیر گذار بر روابط افغانستان و روسیه با توجه به حضور غرب در افغانستان داشته باشد، اما بدون شک کنفرانس مذکور یک حرکت خوب بود. این در حالیست که بسیاری همایشات و کنفرانس های قبلی شکل یک طرفه و نفی دیگران و یا به منظور انتقام گیری از حریفان سیاسی برگذار شده اند.

با آنکه از لحاظ ترکیب کنفرانس مسکو قابل تمجید و خیلی مثبت است، اما حضور سلیمان لایق و جمیل کرزی سایه بر کنفرانس انداخت. مبتکرین کنفرانس مسکو مدعی اند که هدف کنفرانس تحکیم روابط دوستانه میان افغانستان و روسیه است. هم چنان در ملاقات ها با برخی مقامات دومای روسیه، وزارت خارجه و با پریماکوف مسائل مختلف از راه های مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته تا سهم در بازسازی افغانستان صحبت شد نه کدام برنامه خاص و پنهانی.

 در مورد اینکه چرا از محترم سلیمان لایق دعوت شده بود و جناب شان چه حرفی های متناقض زد در یک فرصت مناسب خواهیم پرداخت. اما حضور جمیل کرزی یکی از نزدیکان جناب رییس جمهور کرزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که کرزی یکی از کاندیدان است نیز باعث شایعات گردید.

 واقعیت اینست که اگر هدف روسها از برگزاری کنفرانس مسکو طوریکه ادعا میشود تحکیم روابط دوستانه با افغانستان باشد، آنها می توانند از مجراهای دپلوماتیک نایل شوند. این در حالیست که اکثریت هیات افغانستان بشمول سلیمان لایق در سیاست سازی ها کدام نقشی ندارند. پس پرسش اساسی اینست که هدف اصلی روسها از کنفرانس مسکو چه می تواند باشد؟

برخی ها معتقد هستند که در لحظه حاضر هدف پنهانی و دلچسپی روسها بیشتر در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که امریکایی ها چندین کاندید دارند، اما روسها تا حال نمی دانند که از کدام کاندید خاص حمایت کنند. در گفتگوی های غیر رسمی که بنده نیز با برخی افغانستان شناسان روسی داشتم آنها در لحظه کنونی در جستجوی کاندید مورد نظر شان هستند. برخی ها تصور می کنند که کنفرانس مسکو بهانۀ بود برای روسها تماس نزدیک با کرزی بحیث کاندید ناراض از غرب برقرار نمایند. ازینرو ممکنست جمیل کرزی حامل پیامی از رییس جمهور کرزی برای جلب حمایت از روسها باشد.

 باید گفت نه تنها روسها، بلکه بسیاری کشور های همسایه از جمله ایران منافع شانرا در وجور رهبری ضعیف و بی ارادۀ نظیر حامد کرزی جستجو می کنند تا یک کاندید نیک نام و وفادار به منافع غرب. شاید شتاب روسها به جانب افغانستان در شرایط بحران رهبری، بحران قانون اساسی و بحران ساختاری این باشد تا از فرصت استفاده اعظمی نمایند.

 این در حالیست که کرزی نیز نقش خارجی را نسبت به هر کاندید دیگر درک می کند و احساس می کند که وی حمایت واشنگتن را از دست داده است باید برای ماندن در قدرت نیاز به جلب حمایت همسایگان دارد. چنانچه زمانی با اخطار به امریکاییان گفته بود اگر آنهاهوا پیماها برای دولت وی ندهند از جای دیگری یعنی روسیه بدست خواهد آورد.

به هر صورت کنفرانس مسکو نشان داد که افغانستان برای روسها ارزش کمتر از آسیای میانه ندارد و روسها از هیچ وسایلی برای تقویت موقعیت شان دریغ نخواهند ورزید. اما کنفرنس مسکو فرصت خوبی برای بسیاری نخبگان سیاسی افغانستان نیز بود که منافع مشترک افغانستان و روسیه را در چهارچوب روابط دوستانه با توجه به درس ها ی گذشته و حضور غرب جستجو کنند. دین هر وطندوست افغانستان اینست که بجای معامله در چهارچوب منافع تنگ سیاسی، سازمانی،قومی و قبیلوی باید با دید گسترده در جستجوی راهکار های سودند برای افغانستان بحران زده باشند.

از زمانیکه من مسکو را ترک گفته ام روسیه بخصوص شهر مسکو بسیار تغییر نموده است، اما به کمال تاسف بسیاری گروه های سیاسی چپی افغانستان نه تنها تغییر نکرده اند، بلکه دسیسه سازی و ماجراجویی برای آنها به یک حرفه و فرهنگ تبدیل شده است.
در اخیر باید گفت از تجارب کنفرانس اخیر در مسکو در جهت راه اندازی همایشات بهتر و سود مند تر با اهداف شفاف استفاده نمود.

22 اپریل 2009

Advertise your business here. Click to contact us.
  • غریب از کابل
    باعرض سلام وادب :اینکه اقای امیرزاده دوباره به مسکوسفر کردهخوب بوداز حرمت که مرکزتحقیقات افغانستان م عاصربه ایشان قایلبودبایدابرازتشکرمیکردیداینکه اقای عمرنثار منابع برای چنین کنفرانس راتدارک دیده قدرد انی میشد که یک اداره فعال وبااعتباراست.درزندگی نبایدبدگمان بودکه متاسفانه سفرنامه جناب راکم رنگساخته همه ان بربنیاد حدس وگمان تحریریافته نباید همیشه بدبین بودبرای ایجادباوربایدمثبت اندیشیدوانچه در مور دچپی هانوشتیدمستندنیود نشود شما رابهبدبینی متهم کنند .
  • غریب از کابل
    باعرض سلام وادب :اینکه اقای امیرزاده دوباره به مسکوسفر کردهخوب بوداز حرمت که مرکزتحقیقات افغانستان م عاصربه ایشان قایلبودبایدابرازتشکرمیکردیداینکه اقای عمرنثار منابع برای چنین کنفرانس راتدارک دیده قدرد انی میشد که یک اداره فعال وبااعتباراست.درزندگی نبایدبدگمان بودکه متاسفانه سفرنامه جناب راکم رنگساخته همه ان بربنیاد حدس وگمان تحریریافته نباید همیشه بدبین بودبرای ایجادباوربایدمثبت اندیشیدوانچه در مور دچپی هانوشتیدمستندنیود نشود شما رابهبدبینی متهم کنند .
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:26
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 250 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.