Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نگــــاهی به صحبت هـــای افتضــــاح آمیــــز غنـــی- دوســــتم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
سه شنبه ، 17 دی 1392 ، 11:41

نگــــاهی به صحبت هـــای افتضــــاح آمیــــز غنـــی- دوســــتماخیراً آقای داکتر اشرف غنی احمدزی کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان در منزل جنرال دوستم با الفاظ بازاری و خیلی مضحک بجای مناظره بطورمدنی از رقیبان سیاسی اش به بزکشی با دوستم دعوت نمود. بسیاری ها سخنان غنی را غیر منطقی، توهین آمیز و شرم آورد توصیف نمودند.

داکتر هارون امیرزاده

به نظر می رسد که حرفهای غیر منطقی، احساساتی و حرکات روانی آقای غنی احمدزی نه تنها بسیاری طرفداران وی را مایوس ساخته است، بلکه سلامت روانی، دانش و اخلاق اجتماعی خویش را نیز زیر سوال برده است.

از قدیم گفته اند که "صدای دهل از دور خوش است".این ضرب المثل طنین دانش و شخصیت آقای غنی را از دور برای ما خوش حکایت می کنند، ولی از نزدیک ما غنی دیگر را می بینیم. غربی ها در 12 سال اخیر یک تعدادی افرادی را بنامهای" متفکر جهان"، دموکرات، تکنوکرات و هرکاره معرفی کردند، بسیاری تحصیل یافتگان افغانستان کورکورانه آنرا پذیرفتند و برای معرفی شخصیت آنها لابی گری و تبلیغ نمودند، بی آنکه به اهلیت، شخصیت و دانش آنها آشنایی کامل داشته باشند.
غنی احمدزی یکی از دست پروردگان غرب از جمله چهارتن گروه موسوم به" داکتران امریکایی بدون سرحد" است که بعد از یازدهم سپتمبر وارد بازی افغانستان شده است. هرگاه به سخنرانی ها و صحبت های وی در 12 سال اخیر گوش داده باشیم، دانش علمی وی با القاب داده شده بوی توسط غرب خیلی در تضاد است. شاید از دانش نهان وی غرب مستفید شده باشد، ولی در افغانستان از آن خبری نیست. مهمترین ثمره دانش آقای غنی ایجاد نظام متمرکز قبیله محور آلوده به فساد نظام سیاسی فعلی افغانستان است که توسط ماشین جنگی و اقتصادی غرب برمردم افغانستان تحمیل شده است.
بسیاری ها به دانش آقای غنی باور دارند ولی فکر میکنند دانش وی در تحت تاثیر تعصب فرهنگ قبیلوی وی قرار گرفته است. در نتیجه آقای غنی برای توجیه منافع قبیلوی خویش علمیت و خرد را کنار می گذارد. بگونه مثال وی اخیراً در تلویزیون یک افغانستان چیز های گفت که به هیچ منطق و علمی قابل سنجش نیست. وی میگوید که هزاره های افغانستان در 12 سال اخیر تمام عقده های تاریخی شانرا بیرون کشیدند. و یا می گوید که مارشال فهیم و خلیلی آدم های مناسب در معاونیت کرزی نیستند. واقعیت اینست که همه می دانند نه تنها آنها، بلکه کرزی هم شایستگی رهبری افغانستان را ندارند. این در حالیست که غنی یکی از معماران نظام فعلی است که دو معاون را بحیث ابزار قومی رییس جمهور پشتون تبار در قانون اساسی تحمیل کردند. در نتیجه جای شایسته سالاری و دانش و اهلیت را قومیت گرفته است. این اظهارات را آقای غنی در حالی بیان می کند که بر اساس همین فارمول جنرال دوستم را بحیث دلال قوم شریف ازبک بحیث ابزار معاون اول انتخاب نموده است، نه بر اساس کدام شایستگی.
گذشته از دانش، القاب و یا تعصب و بر تری طلبی قبیلوی آقای غنی، رفتار و اخلاق اجتماعی او نیز چندان قابل توصیف نیست. بگونه مثال صحبت های توهین آمیز وی در سطح بزکش بجای مناظره مدنی و علمی پیرامون آینده افغانستان بیگانگی وی را به فرهنگ مناظره و جامعه افغانستان نشان می دهد. جالب تر اینکه وی جنرال دوستم معاون اول خود را بحیث پاده وان اسپ معرفی نمود.
گذشته ازینها لباس پوشیدن وی و چرخاندن دانه های تسبیح به شکل غیر نارمل از وی در سطح یک شخصیت "سادو" مانند و خیرات گیر به نمایش گذاشته است. تصور او این است که کرزی با چپن و کلاه قره قلی مردم را فریب داد وی با لباس سادو مانند و تسبیح می تواند مردم را فریب بدهد و از خود یک شخصیت مذهبی و درویش تمثیل کند. این در حالیست که وی با خانم عیسوی لبنانی ازدواج نموده و بیشتر وقتش را بجا ی مسجد در کلیسا های لبنان و امریکا سپری نموده است.
اما بزرگترین مشکل آقای غنی مشکلات روانی و تکلیف سرطان معده وی است که بسیاری وقت وی حرکات غیر نارمل وعصبی از خود تبارز می دهد. برای وی صحت و سلامتی قبل از همه آرزو میکنم.

*****

دوستم با صحبت های غیر مسئولانه در پی چه است؟
جنرال دوستم با دیدن حرکات غیر نارمل و صحبت های بازاری و غیر منطقی آقای غنی نیز عقده کشایی نموده و در اوج مستی الکهول ادعا نمود که اگر با داکتر عبدالله می بود وی صد فیصد در انتخابات برنده میشد ولی بخاطر جلوگیری از تجزیه افغانستان از داکتر عبدالله حمایت نکرده است.
دوستم با بودن در کنار غنی احمدزی در مقام معاونیت اول که در خواب هم نمی دید در تلاش است ذهنیت بدی را که نسبت به وی در سه دهه اخیر در میان پشتونها وجود دارد بویژه کشتار طالبان در دشت لیلی، تغییر بدهد. او راه های مختلف خدمت گذاری به پشتونها را جستجو میکند تا بگونه ای آنرا جبران کند. نخستین حرکت وی پوزش خواهی بخاطر جنایاتش بود.
دوستم خود را شاه ساز معرفی می کند و بودن خود را در کنار هر کاندید بمعنای پیروزی صد فیصد او می شمارد. چنانچه وی گفت: "اگر از عبدالله حمایت می کردم، پیروزی وی صد فیصد بود". ولی حالا او می خواهد بگوید پیروزی غنی احمدزی صد فیصد است؛ زیرا وی از غنی بخاطر پشتون بودنش حمایت می کند.
این ادعای دوستم که "برای جلوگیری از تجزیه افغانستان من از داکتر عبدالله حمایت نکردم"، دارای چهار هدف است:
نخست اینکه اتهام تجزیه طلبی که پشتونست ها قبل از همه غنی احمدزی به شخصیت های شمال بویژه به جنرال دوستم فدرال طلب همواره وارد می کنند، رد نموده و بار آنر ا بدوش داکتر عبدالله انداخت.
دومین هدف وی این بود که نشان بدهد وی افغانستان را از تجزیه نجات داده است و یک کریدت نزد پشتونها بدست بیاورد.
سومین هدف وی این بود که تاجکان را قوم تجزیه طلب معرفی کند و ازبک ها را متحدان طبیعی در تحت رهبری پشتونها. واقعیت اینست که نه داکتر عبدالله و هیچ تاجکی در افغانستان برنامه تجزیه طلبی ندارد و نه پیروزی آکاندیدای منسوب به تاجکان باعث تجزیه کشور میشود.
چهارمین هدف دوستم نشان دادن چراغ سبز به پان ترکیست ها، سعودی ها و پاکستانی ها بود. زیرا این کشور ها از ازبک ها بحیث ابزار توسعه طلبی در افغانستان و جلوگیری از نفوذ تاجک ها، هزاره ها و نفوذ ایران استفاده می کنند.

آیا با کله خام می توان سیاست پخته نمود؟
از قدیم گفته اند که با کله خام نمی توان فکر پخته ریخت. این را برخی ها توهین تصور می کنند ولی این یک واقعیت تلخ است که ما شاهد آن در زندگی روزمره هستیم. انکار از آن و یا نادیده گرفتن آن بمعنی تداوم و تکرار بدبختی هاست، طوریکه ما سالهاست شاهد آن هستیم. بسیاری ساده لوح های سیاسی تصور می کنند که در سیاست بسیار زیرک و پخته شده اند و حتا دست پروردگان استعمار غرب را هم می توانند فریب بدهند و یا بودن در کنار آنها را افتخار می شمارند. اما متأسفانه این خام فکری زمانی بیشتر می شود که با سیاست و شراب در یک بازی پچیده مخلوط شود.
واقعیت اینست که از جنرال دوستم کلمات منطقی و علمی را هیچ کس انتظار ندارد. زیرا وی یک شخصیت شناخته شده است که در کارنامه سی ساله اش به جز از کشتار، فرار، خیانت و چرند گویی چیزی دیگری ندارد. او یک فرد خیلی معتاد به الکهول است و تمام تصامیمش را در زیر تاثیر الکهول میگیرد. وی یگانه جنگ سالاریست که کوچکترین تغییری در شخصیت، اخلاق و رفتار وی در ده سال اخیر نکرده است.
با تأسف دوستم دلال سیاسی قوم شریف و آزادمنش ازبک های افغانستان را در دست دارد؛ گاهی این قوم مظلوم را در میدان کشتارگاه طالبان رها نموده به ترکیه فرار می کند و گاهی هم به قیمت ارزان به این و آن فاشیست قبیله می فروشد.
اظهارات اخیر وی که او بخاطر جلوگیری از تجزیه افغانستان از آقای غنی حمایت نموده است بی خردی و کله خامی وی را به اثبات می رساند. زیرا این تف سربالا بر سرخودش میریزد. چنانچه هر باریکه مردم شمال حقوق مساوی و نظام نا متمرکز و یا فدرالی را مطرح کرده اند،همواره به تجزیه طلبی از جانب افرادی مثل غنی احمدزی و بسیاری پشتونستها متهم شده اند.
متاسفانه در سه دهه اخیر پان ترکیست ها، پاکستانی ها و سعودی ها که رقابت و دشمنی با تاجکان و ایران و کلیه فارسی زبانان دارند و از نفوذ و فرهنگ گسترده فارسی زبانان ترس دارند از دوستم بحیث ابزار سیاسی استفاده می نمایند. دوستم نقش خیلی کلیدی در جان گرفتن فاشیسم زخمی در سه دهه اخیر بازی نموده است. همواره در کنار این و آن فاشیسم قبیله گرا قرار میگیرد ولی در فرجام سیلی محکم فاشیسم را چشیده دوباره به فارسی زبانها پناه میبرد. آخرین خیانت وی به هزاره ها را نیز در شکستن تعهدش به استاد محقق می توان دید.
اظهارات اخیر دوستم در واقع آگاهانه و یا غیر آگاهانه تلاشی است در جهت تحریکات قومی و دعوت به جنگ در افغانستان و بویژه برهم زدن روابط دوستانه و برادری تاریخی میان تاجک ها و ازبک های افغانستان که در یک گستره بزرگ فرهنگی از افغانستان تا آسیای میانه زندگی می کنند. خویشتن داری تاجکان و نادیده گرفتن حرف های بازاری و ساده لوحانه دوستم صرف بخاطر مصلحت ملی و جلوگیری از استفاده جویی فاشیستان مثل تلویزیون ژوندون است که تمام سرگرمی شان را بهره برداری از اظهارات غیر مسوولانه دوستم درین روز ها تشکیل می دهد. این در حالیست که قبل از همه آنها تشنه خون دوستم قاتل سه هزار طالبان در دشت لیلی هستند.
*****
هارون امیرزاده
6 جنوری 2014

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 19 دی 1392 ، 09:50
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 222 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.