Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هــرچــه شمـا بگــوئید آقــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:39

احمد سعیدیهمه مدعی این اند که افغانستان در مرحله گزار از حکومت های استبدادی وتحجر بسوی دموکراسی وارزش های مدنی  چون آزادی بیان واندیشه ومردم سالاری است. اما رو سا ومسئولین بلند پایه نه تاب آزادی بیان را دارند ونه هم تحمل قانون مداری ومردم سالاری را فقط حرف خود شان است که تبلور ارزش ها پنداشته میشود وقتی میگوید چپ جپ وراست راست فرقی نمکیند که خودش یک روز راست میرود ویک روز هم چپ.وملت هم که راه را از چاه فرق نمیکند وشیمه مبارزه ندارد میگویند هر چه شما بگو ئید آقا! ومن بر این عقیده ام که سران نظام ملت را ملت گوسپندی فکر نموده بر پویائی وتحرک جامعه نه باور دارند ونه هم اراده شما می بنید  یکماه قبل بین رئیس اجرائیه  ورئیس جمهور چه شور والتهابی بود  اما حالا تحمل وبرد باری وگذشت وانتظار وشرائط وده ها توجیه دیگر.
یک ماه قبل: کسی که حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست جمهوری را ندارد، کسی که حوصله شنیدن ندارد) از بیانات داکتر عبد الله عبدالله
یک ماه قبل رئیس اجر ائیه در جمع اعضای جمعیت اسلامی وبعدا  در جمع جوانان گفت حکومت وحدت ملی طی این دوسال هیچ کاری نکرده و توافقات بر روی کا غذ مانده  رئیس جمهور که حوصله شنیدن نظریات مارا ندارد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد که فتوای بود بر محکومیت رهبری حکومت وحدت ملی ومهر پا یانی زدن بر ادامه عمرش وبه همین دلیل فردای آن روز حا میانش ذوق زده شدند در قصر سپیدار با تجمع نمادین گفتند ما تطبیق کامل توافق نامه پنجا پنجا را میخواهیم نه کم ونه هم بیش وهم رئیس جمهور مارا بحضور بطلبد..مردم گفتند بلی آقا هر چه شما بگو ئید! این حکومت بیکارۀ وحدت ملی هیچ به تعهدات خود عمل نکرده ورئیس جمهور هم شایسته ریاست ندارد حکومت وحد ت ملی هم حکومت نیست. باید با بر گزاری لویه جرگه زمینه های ساختار نظام صدارتی بنوع خود شان شکل گیرد.
اما بعد از دیدار وملا قات با رئیس جمهور دیگر مهر سکوت بر لب زد وخبری از انتقاد کم مهری نیست در حالیکه همه میدانند هیچ امتیازی تازۀ بدست نیاورده است اینکه در دل این ادعا ها چه بدیل گرفته معلوم نیست همه ساکت اند واما از عملی شدن آرزو ها خبری نیست..."تا اینکه روز دو شنبه همین هفته محترم احمد ولی مسعود در بر نامه اجندای ملی خود گفت حکومت وحدت ملی یک تشکل توافقی است که ملی نیست وبا گذشت دوسال مشروعیتش هم از بین رفته..البته اثر این صحبت آقای مسعود خیلی عمیق است خصوصا بر نیرو های امنیتی که همن حالا در حال جنگ اند پس چطور میشود جان های خودرا بخاطر یک حکومت غیر مشروع قربانی کنند؟
یک ماه بعد: حکومت وحدت ملی بی بدیل وغیر قابل تغییر است: از بیانات داکتر عبدالله عبدالله
حکومت بی بدیل ؟ داکتر عبدالله رئیس اجر ائیه میگوید حکومت وحدت ملی حکومت بی بدیل است حالا معلوم نیست از چه رهگذر؟ بی نظیر وبی بدیل است که کار های شایسته وبر جسته انجام داده که باید بر آن افتخار کرد؟ ویا اینکه هرگز آنرا به نوع دیگر معاوضه نخواهند کرد نه صداراتی ونه هم پارلمانی وفدرالی فقط حکومت وحدت ملی که از طرف جان کری بیمه شده است وعمرش بدون چون وچرا پنج سال است وتوسط همین رئیس جمهور که تا یک ماه قبل لیاقت وشایستگی  ریاست جمهوری را نداشت اداره میشود  هر خواب بخاطر تفییر وتعدیل آن بی تعبیر است ولی باز هم باید بگو ئیم هر چه شما بگو ئید آقا درست است. بلی داکتر عبدالله میگوید حکومت وحدت ملی برخاسته از آرای مردم است و بدیل یا تغییر حکومت وحدت ملی به مثابه‌ی یک خواب است...خوب وقتیکه این حکومت بر خواسته از آراء مردم باشد تلاش شما بخاطر بر گزاری لویه جرگه وتعدیل برخی مواد بخاطر تغییر حکومت وحدت ملی به پارلمانی صدارتی چه معنی ندارد؟لذا بهتر است این الگو را به کشور ها ئیکه تا حال  وحدت ملی تجربه نکرده اند انتقال دهید خصوصا  به فلسطین که در غزه یک رئیس دارند ودر بیت لحم رئیس دیگر نمونه حکومت افغانستان برایش خیلی خوب است.
داکتر عبدالله کجای حکومت وحدت ملی را دوست دارد؟ همه میدانند که رئیس اجرا ئیه درین دوسال هیچ حرکت اثر گزار وابتکار نمادین نداشته که به خیر وصلاح مردم باشد.چیزی را که از حکومت داری دوست دارد نشستن درقصر سپیدار واستقبال از موی سفیدان وقوماندانها وتکرار شکایت ها  وباز بافی انتخابات وخوابها ی دورۀ کمپاین وگریه سال های قبل وسر انجام ما در حکومت شریک هستیم وکسی نمیتواند مارا نا دیده بگیرد.واینکه حرف ما عملی نمیشود.جزء دیگری مشغله شان است میانجی گری بین متقاضاین وظیفه ورئیس جمهور.اگر رئیس جمهور بخاطر امضای این در خواستی ها وقت نداشته باشد یک انسان بی حوصله است باید کنار برود واگر امضا کرد دیگر سکوت وهم فتوائی بی بدیلی !!
براساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت باید در جریان دو سال از عمر حکومت لویه جرگه‌ی قانون اساسی برگزار می‌کردند تا براساس آن ریاست اجراییه به پست نخست‌وزیر اجراییه تغییر می‌کرد.
برخی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را عملی نکرده و عمر این حکومت نیز دو ساله است.
در تازه‌ترین مورد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، گفته است که عمر ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی برای پنج سال می‌باشد، اما دوره‎ی کاری ریاست اجراییه با برگزار نشدن لویه جرگه‌ی قانون اساسی پایان می‌یابد. وجناب احمد ولی مسعود نیز این حکومت را غیر مشروع خواند.
اما آقای عبدالله که در افتتاح برنامه‌ی میثاق شهروندی در ارگ سخنرانی داشت، گفت: «اظهاراتى صورت مى‌گيرد که زمان حکومت وحدت ملى پُوره شده، بايد بگويم که وقت هيچ چيز پوره نشده است، مردم افغانستان به يک دوره‌ی انتخابات به حکومت وحدت ملى در رأس محمد اشرف غنى و من در رياست اجرایيه راى داده‌اند.حالا بجای خشم وترکش های قبلی فقط از کمی وکاستی حرف میزند ومیگوید کمی و کاستی‌هایی در انجام تعهدات حکومت وحدت ملی وجود داشته است؛ اما حکومت به تعهدات خود پابند است و از فرصت‌های پیش‌رو به نفع مردم استفاده خواهد کرد.
او تأکید کرد که حکومت وحدت ملی تا پنج سال به کارش ادامه می‌دهد. حکومت بی بدیل وغیر قابل تعدیل وتغییر است.البته بر این مسئله هردو رئیس بر خلاف تنش های یک ماه پیش توافق دارند چنانچه
رییس‌جمهور غنی نیز در افتتاح برنامه‌ی میثاق شهروندی با اشاره به ادعاها در مورد ختم میعاد حکومت وحدت ملی از سوی شماری از حلقات گفته است که «ما بر اساس رای مردم به این‌جا رسیدیم، هر کس دیگری که ادعای مسئولیت می‌کند، در انتخابات اشتراک کند.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 244 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.