Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پــرونده ی دســتبرد صــد میلیــون دلاری اشــرف غنــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بهار چوپان   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:22

پــرونده ی دســتبرد صــد میلیــون دلاری اشــرف غنــی از فردای برچیده شدن گلیم رژیم خونریز طالبانی، زمینه ی ظهور و حضور افراد بسیاری در کابینه ی اداره موقت وسپس دولت انتقالی و دولتهای بعدی فراهم شد، که در میان جامعه بهارچوپانسیاسی به آنها " تکنوکرات " خطاب میشود. این گروه ظاهرا افراد دانش آموخته و صاحب تخصص اند، و دارای تعهد و راه و رسم . دوره ی پسا طالبانی برای افراد گمنام و حاشیه نیشنی چون حامد کرزی، دوره ی طلایی عمر آنها بود؛ که با استفاده از پشتیبانی خارجی وارد عرصه ی سیاست افغانستان،شوند و بی آنکه پایگاه مردمی و شرایط رهبری را دارا باشند، به رهبری و زعامت و قدرت و شهرت برسند.


در جمع کاروان تکنوکراتهای که از غرب برای دولت سازی وارد افغانستان پسا طالبانی شدند،افرادی با سوابق و سلایق گونه گون ، از شاگرد مکتب فرانکفورت، تا کارمند اداری بانک جهانی فرصت یافتند تا برای نو سازی دولت و ایجاد شالوده های ویران شده ی نظام کار کنند.
اشرف غنی احمد زی، یکی از شمار همان تکنوکراتها و به ظاهر درس خوانده های آمده از غرب است، که از بدو ورود به افغانستان تا ایندم که با توسل به تقلب و قانون شکنی بقدرت دست یافته است، هیچ فرصتی را برای " عرضه " ی خودش بعنوان یک نخبه ی دلسوز و کار فهم و پاک و منزه. از دست نداده است. اشرف غنی ،همانیست که مدعی شد از دانشگاه آکسفورد لقب " متفکر دوم جهان " را کمایی کرده ، و سال گذشته هم سازمان تحقیقاتی غیر دولتی غربی لقب " شخصیت برتر " را به او اهدا کرد، بدون اینکه بدرستی روشن شده باشد، این " برتری " در چه زمینه یا زمینه های و در مقایسه با کدام شخصیت یا شخصیتهای و با توجه به چه برتری هایی بوده است؟
باری؛ شخص اشرف غنی در یکی از سخنرانی های انتخاباتیش مدعی شد، که از زمان ورود به افغانستان و آغاز بکار در دوره های مختلف روزانه تا شانزده ساعت کار میکند، بدون اینکه از دولت حقوق بگیرد. یعنی ایشان فی سبیل الله و رضاکارانه بدون اینکه حقوق دریافت کرده باشد، بمردم خدمت میکند. او همیشه سعی داشته تا چهره ی قاطع و ضد فساد خویشرا برجسته سازد ، از اینروی در دوره های مختلف حضورش در دولتها افراد و شخصیتهای بسیاری را متهم به فساد و غارت از دارایی های عامه نموده است ،و یک بخشی از شهرت اشرا مدیون پرداختنش به مسئله فساد و دولتداریست. برکسی پوشیده نیست که در هنگام تصدیش بر وزارت مالیه ،بودیجه وزارت تعلیم و تربیت ووزارت دفاع را نمی پرداخت، و استدلال میکرد که پولهای مساعدت جامعه جهانی را برای " جنگسالاران" نخواهد پرداخت.
اکنون نیز که دو سال از ره یافتن او به ارگ میگذرد، این سلطان تقلب هر از گاهی با توجه به سمت و سوی باد ها قصه ی کهنه ی مبارزه با فساد و مفسدان را از سر میگیرد، و فضا سازی میکند. اما در دو سال گذشته نه تنها از حجم فساد در درون ادارات دولتی کاسته نشده ، بلکه چنان افزایش یافته است، که فریاد اعتراض نماینده رسمی ملل متحد را در جلسه ی رسمی کابینه بلند کرده است.
واقعیت اینست که اشرف غنی ، گندم نمای جو فروشی بیش نیست. او نه متفکر دوم جهانست، و نه هم شخصیت برتر. نه منزه از فساد است، و نه هم رضا کار، بلکه خود از پیشگامان و آغازگران فساد مالی در دوره ی پسا طالبانیست. نگارنده اطلاعاتی بدست آورده ام ، که نشان میدهد،چگونه اشرف غنی، از فردای دست یافتن به شاهرگ مالی کشور،یعنی وزارت مالیه به غارت دارایی های عامه و زر اندوزی پرداخته است.
صد میلیون دلار پول مساعدت بانک انکشاف آسیایی در حساب شخصی غنی
در دوره ی انتقالی و در کابینه ی کرزی، که اشرف غنی وزیر مالیه بوده است، اداره ی هشتاد و دوم امنیت ملی ، بریاست مبارزه با فساد اداری و شخص آقای عثمانی، رئیس پیشین آن اداره در مورد اهدای کمک صد میلیون دلاری از سوی بانک انکشاف آسیایی به جانب دولت افغانستان، و نرسیدن این پول هنگفت به خزانه ی دولت خبر میدهد. اداره ی مبارزه با فساد اداری، نظر به وظیفه پیگیر مسئله میشود و در همکاری با اداره ی ۸۲ هشتاد و دوم امنیت ملی، سر نخ پول اهدایی بانک آسیایی را در حساب شخصی وزیر مالیه ی وقت ( اشرف غنی احمد زی) در یکی از بانکهای انگلیسی می یابند.
رئیس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری، دستور میدهد تا در پیوند به این تصرف غیر قانونی وزیر مالیه ،پرونده ی رسمی تشکیل و مسئله پیگیری شود، اما در خفا به زیر دستانش میگوید زور من به اشرف غنی نمیرسد، و محتاط باشید تا جز همین چند تن که تا اکنون در جریان هستند، کس دیگری از این پرونده آگاه نشود. در این جریان طرف اهدا کننده ی مساعدت صد میلیون دلاری، با بانک ملی و ریاست خزاین تماس میگیرند و از آنها تقاضا میکنند تا رسید دریافت پول و اسناد چگونگی مصرف آن پولها را به بانک انکشاف آسیایی ارائه نمایند. رئیس خزاین که از جابجایی آن مقدار پول به حساب بانک ملی بیخبر است، دست و پاچه میشود، و در جستجوی پول و حقیقت قضیه نزد وزیر میرود. جناب وزیر که می بیند در حال رسوا شدن است ، شخص رئیس خزاین را متهم به بی مبالاتی و بیخبری نموده با خشونت از دفترش بیرون کرده، و بزودی او را سبکدوش و ریاست خزاین را ملغی میسازد. به اینترتیب پول در حساب او باقی میماند، واز بالا شدن سر و صدا در اطراف آن دستبرد آشکار جلوگیری میشود. در پایان کار پس از آنکه بانک انکشاف آسیایی وارد گود میشود، تا سر نخ پول گزاف اهدایی را بیابد، جناب وزیر مالیه ناگزیر میشوند، پس از دو سال اصل مبلغ را که صد میلیون دلار نا قابل بوده است، برای جلوگیری از رسوایی بیشتر از حساب شخصی شان به حساب دولت افغانستان منتقل کنند، اما مبلغ۱۷،۳ میلیون پوند استرلینگ سود حاصل از آن " سرمایه گذاری " مشروع را قند و قروت گفته نوش جان میفرمایند. در این میان ریاست مبارزه با فساد اداری که دورا دور و محتاطانه پیگیر پرونده ی دستبرد اشرف غنی بوده است، وقتی او از پستش برکنار، و انوار الحق احدی ، به کرسی وزارت مالیه تکیه میزند، برای تکمیل پرونده به وزیر جدید مراجعه میکند. انوار الحق احدی به کارمند اداره ی مبارزه با فساد اداری میگوید :" عجیب است ، نمیدانم شما از کجا در جریان قرار گرفته اید؟ زیرا تا اکنون تنها چهار تن از عالیرتبه ترین کارمندان دولت که آقای کرزی،عمرداودزی رئیس دفتر کرزی، من و خود اشرف غنی، باشند در این باره میدانستیم . به شما توصیه میکنم از دنبال کردن این قضیه خود داری کنید ، چون بی فایده و در عین حال برای شما درد سر ساز است." آقای عثمانی به این پاسخ احدی قانع نشده، و خود با کرزی ملاقات کرده و مسئله را با او مطرح میکند. کرزی، پس از ملاقات با رئیس مبارزه با فساد اداری، اشرف غنی را احضار کرده و صرف برای اینکه او را دین دار و رهین منت خویش ساخته باشد، و نقطه ضعف اشرف غنی را برخ او کشیده باشد، رو بسوی او نموده با شوخی میگوید:" همو پولها را که در بانک ماندی فایده شه خو نصف میکردی او ناجوان." و با این برخورد مسخره ی غیر قانونی و غیر اصولی _ اخلاقی پرونده را میبندد. در این میان آقای عثمانی جایشرا برای رئیس جدید اداره ی مبارزه با فساد اداری خالی میکند. لودین در بدو ورود به اداره سراغ مهمترین پرونده های فساد ، مربوط به مقامات بالا دست دولت کرزی، را میگیرد و مسؤلین تحت امرش سی و پنج پرونده که به کسانی چون محمد یونس قانونی، اشرف غنی احمد زی، حاج محمد محقق و ژنرال دوستم ،میشود را در اختیار او قرار میدهند. لودین که در روند ریاست بر اداره ی مبارزه با فساد اداری، از راز های بزرگی آگاه شده است، پس از خلع شدن از ریاست اداره ی مبارزه با فساد، بریاست کمیسیون انتخابات میرسد، انتخاباترا به گند میکشد، سنت تقلب سازماندهی شده را پی میریزد و رئیس جمهور تعین میکند،چون اشراف او بر آن پرونده ها او را در موقعیت ویژه یی قرار داده بود.
با توجه به این حقیقت که شخص شخیص رئیس دولت ، پرونده ی فساد مالی دارد، و این پرونده هنوز در اداره ی مبارزه با فساد اداری موجود و محفوظ است؛ راز ناتوانی او در امر مبارزه قاطع با مفسدان شناخته شده یی چون احدی و وردک ، روشن میشود و دلیل و انگیزه اصلی او برای تشکیل نهاد موازی دیگری بنام " کمیسیون مبارزه با فساد" جز این نیست، که او میخواهد با ملغی ساختن اداره ی مبارزه با فساد اداری ، به اسناد و پرونده های موجود در آن اداره دست یافته ، پرونده ی مربوط بخودشرا نابود کرده و از بقیه پرونده ها بعنوان سند علیه حریفان و رقیبانش استفاده ی ابزاری نماید.
به این ترتیب این تکنوکرات غوغا سالار، آلوده به فساد مالی؛ جز فریبگری و گزاف گویی دستاورد دیگری ندارد و دوام حضور غیر مشروع او درمقام رهبری کشور ، تنها نتیجه اش شدت گرفتن بحران،گسترده شدن فقر و گرسنگی و فساد،خواهد بود و بس.
به این نکته ی مهم باید توجه داشت که کسیکه یکبار کمر غارت صد میلیون دلار ،را از کیسه تهی مردم بسته بود، و اگر پیگیری بانک انکشافی آسیا و اداره ی مبارزه با فساد ،نبود او هرگز پولرا به حساب دولت باز نمی گشتاند؛ محال است که در دو سال گذشته از خزانه ی دولت چیزی نبرداشته و روی ۱۷،۳ میلیون پوند، حاصل انباشت غیرقانونی مبلغ صد میلیون دلار،دولتی در حساب شخصی، نیفزوده باشد..
پینوشت: منبع محفوظ اما مطمین است.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:27
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 193 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.