Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چه ضمــانتی وجــود دارد کــه کـــرزی همـــان مــلاعمـــر نـــباشد؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نصرالله نیکفر   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 17:15

چه ضمــانتی وجــود دارد کــه کـــرزی همـــان مــلاعمـــر نـــباشد؟!کرزی مردی که تصادفی بر اریکه‌ی قدرت تکیه زد، به گونه‌ای که در بازار سیاست افغانستان مرد شناخته شده نبود اما ناگاهان مانند قارچ از زمین آمریکا سبز شد و در چوکی قدرت در افغانستان تکیه زد و در خرمن قبیله بنصرالله نیکفره بار نشست. با آن‌که همه می‌دانندکه ایشان نه رأیی داشتند و نه هم در نشست بن مطرح بودند ولی چرا برای مردم و حلقات سیاسی و اجتماعی کشور این پرسش پیدا نشدکه چرا این آدم برای زعامت افغانستان برگزیده می‌شود؟

 

چرا نباید کسانی‌که رأی دارند برنده نباشند؟ آخر این‌جاکه پای دموکراسی در میان است؟ می‌خواهند دموکراسی را پیاده کنند. اما ببینید این‌جا درخت دموکراسی به غیر دموکراتیک‌ترین روش در زمین نظام و اجتماع افغانستان غرس می‌شود. از همان آغاز روشن بودکه برنامه چیزی دیگری‌ست و دموکراسی بی‌چاره ابزار فریب توده‌هاست، همان‌گونه که اسلام را ابزار فریب مردم کردند روزی.

مهندسی تقلب در انتخاباتِ هر دو دوره و غصب قدرت به‌دست کرزی تا مهندسی انتخابات در دور سوم و نشاندن غنی به‌جای کرزی همه نشان می‌دهدکه دموکراسی جز ابزارِ فریب و اغفال مردم چیزی دیگری نیست. حتا آمریکایی‌ها و جامعه‌ی جهانی ارزشی به‌نام دموکراسی را در افغانستان به سخره گرفتند و به ریش مردم و اراده و رأی مردم افغانستان خندیدند.
رد پایی نگرانی‌های کرزی از مردم پارسی زبان به ویژه اتحاد شمال از همان آغاز در کتاب ملت سازی پس از طالبان نوشته‌ی جیمز دابنس روشن است و می‌رساندکه کرزی هدفی جز برتری خواهی تباری و سرکوب تبارهای غیر از تبار خودش را ندارد. کرزی می‌خواست چیزی راکه طالبان به تطبیق و نهادینه سازی آن در افغانستان پیروز نشدند آن‌را نهادینه کند و تاحدودی هم در این کارش پیروز شد.
پشت سر ترورهای زنجیره‌ای تباری؛ انسانی خندانی به وحشتناکی کرزی خوابیده است و این ادعارا خاطرات رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا می‌تواند به اثبات برساندکه گفته بود:
«روزی آقای کرزی در دور دوم حکومتش مرا در ارگ کابل به‌حضور خود در یک جلسه‌ی محرمانه خواست و نگرانی خود را از وضع دوام حکومتش با این الفاظ بیان داشت؛ که بزرگ‌ترین نگرانی من از جبهه‌ی شمال است نه از طالبان وبرای نابودی سران جهادی و تضعیف آن‌ها در شمال، از من کمک خواست وتاکید داشت که من تنها از جبهه‌ی شمال در دوام حکومت خود نگرانم نه از طالبان.»

آقای گیتسدرادامه‌یهمینمضموندرکتاب خود از «جابه‌جایی طالبان در شمال وشمال شرق افغانستان نیزسخنگفته؛می‌گوید که بحرانی ساختن اوضاع  شمالشرق،یکیازبرنامه‌های پلان شده‌ی آقای کرزی بوده که این برنامه‌ی فتنه انگیز را نیز در دور دوم حکومتش روی دست گرفت واین برنامه اکنون مطابق به‌خواست‌های شوم آن دارد منصه عملی پیدا می‌کند.»

این مقام بلند پایه‌ی امریکا که در رهبری نیروهای آمریکایی درافغانستان نقش به‌سزای داشته و یکی از نزدیکان و هم‌رازهای آقای کرزی به‌حساب می آمد؛ "جابه‌جایی طالبان را از این‌جا شروع می‌کند که آقای کرزی برای اولین بار طرح وتطبیق این نقشه را با هم‌کاری انگلستان توأم با یک نهاد کمک کننده‌ی مواد غذایی از پاکستان آغاز کرد وبه بهانه‌های مختلف به ویژه زیرنامعودتمهاجرینازپاکستان،طالبانرادرمناطقشمال‌شرقبه ویژه دندغوری، کیله‌گی".... جابه‌جا ساخت و سپس این برنامه را در ولایت‌های کندز به ویژه چهاردره و دشت ارچی و پسان جزیره‌ی درقد، وردوج بدخشان و... گسترش بخشید.

"آقای گیتس برای صحت بخشیدن سخن خویش توجه خواننده هارا به همان روزهای آغازینی جلب می‌کند که آقای کرزی تازه برای برادران ناراضی خویش از ملکیت های مردم بی‌بضاعت شمالی اسکان داده بود ودر آغاز تطبیق این پروژه همینمردممهاجربامردمانبومی پل‌خمری در گیر شدند وآقای کرزی هیئتی را در آن ولایت اعزام کرد وموضوع را به نفع عودت کننده‌گان که همه‌ی‌شان تحت یک پروژه جابه‌جا شده بودند خاموش ساخت."
بازهم آقای گیتس می گوید:
«در سال ۲۰۰۷کرزی به من گفته بود: کار کردن با ائتلاف شمال، کشور را در معرض خطر قرار داده و این‌که "متحدین پوتین" اکنون اعضای پارلمان و حتا کودکان را می‌کشند.حامد کرزی به‌من گفت: این کار طالبان یا القاعده نیست بل‌که کار مردم بد خود ما است.»
این‌جا آشکار است که کرزی برای برادران طالبش زمینه سازی می‌کند تا توجه آمریکایی هارا در افغانستان نسبت به این گزاره منحرف کند و طالبان را تطهیرکند. این‌گونه آمریکایی‌ها اغفال می‌شوند و مردم گوسفندی ما خوش باورانه بازهم گرگ را در چوپانی می‌گذارند.
رابرت گیتس در کتاب خاطرات خود بارها از عمل‌کرد سیاسی و نظامی آمریکایی‌ها در افغانستان به تلخی انتقاد می‌کند. او تلفات غیرنظامیان را یکی از چالش‌های جدی آمریکایی‌ها به حساب می‌آورد و می‌نویسد: «هر حادثه [تلفات ملکی] یک شکست استراتژیک بود و طالبان همیشه از آن به نفع خود استفاده می‌کردند و کرزی آن را بزرگ‌نمایی می‌کرد»
این‌جاهم به راحتی و سادگی می‌توانید ببینیدکه کرزی با طالبان به گونه‌ای بسیار هوشیارانه هم‌سو است و می‌خواهد از کاه کوه بسازد تا آمریکایی‌هارا نگذاردکه برادران طالبش را بیش‌تر ازین زمین‌گیر کنند. کرزی کشته شدن ملکی هارا در بمباردمان آمریکایی‌ها پیراهن حضرت عثمان جور کرد و این گونه طالبان نفس راحت کشیدند.
وقتی‌که کرزی می آید و می‌گوید: «اگر پاكستان با آمريكا بجنگد ما با پاكستان مى‌باشيم» مراد این‌جا هم‌دردی و هم‌سویی با طالبان است نه تنها خود پاکستان. مراد این‌جا حمایت از حامیان طالبان و تروریست هاست نه چیزی دیگری. کرزی از آمریکا پر نا امید شد. چون در فرجام آمریکایی‌ها دانستندکه برنامه‌ی کرزی چیز کوچکی در حد یک تعصب قومی‌ست و برای همین زیاد به سخنانش وقع نمی‌گذاشتند. ازین‌رو آن‌هارا با خود دشمن می‌دانست. کرزی زمانی‌که دریچه‌ی ادبیات برادر خوانی و برادرخواندگی را با طالبان در ادبیات سیاسی کشور باز کرد و مردم ساده باورهم گفتند این آدم خیلی دل‌سوز است و به این خاطر می‌خواهد همه را در آغوش بگیرد؛ اما بی‌خبر ازین‌که این مار خودش را برای یک شکار وحشتناک دیگر آماده می‌کند.
پس از خاک‌سپاری شهید امیر حبیب الله کلکانی کرزی با گلوی بغض کرده و نفس بند شده گفت که باید ملاعمر را هم بیاریم و این‌جا در افغانستان به خاک بسپاریم چون اوهم یک افغان است. ببینید رگ تعصب قبیله‌ای کرزی تاچه حد پندیده است و بازهم عطش طالب‌دوستی و تروریست پروری اش فروکش نکرده و بیش‌تر از همیشه اظهار نظر و وابسته‌گی نسبت به طالبان می‌کند.
هم‌چنان گفته‌های کرزی در رادیو بی بی سی در باره‌ی طالبان چقدر وحشتناک و تعصب آمیز است که گفت طالبان افغان هستند و اگر هر ولایتی را اشغال می‌کنند، نباید با آن‌ها جنگید. شما ببینید این همه اظهارات بی پرده از کجا آب می‌خورد و چرا؟ با آن‌که کرزی یک متعصب هوشیار است اما رگ فاشیستی و قوم پرستی اش به حدی پندیدیده است که مانع پرده پوشی بسیاری رازهایش در این زمینه می‌شود و بازهم از طالبان حمایت بی‌دریغ می‌کند و آن‌هارا از هر گناه و جنایت پاک و منزه می‌داند.
همه چیزهایی راکه یاد آوری کردیم می‌تواند ریشه در یک چیز داشته باشد وگرنه این‌قدر جنون زده نباید طالب دوستی خویش را بیان کند. او این‌که از آغازِ به وجود آمدن طالبان کسی به‌نام ملاعمر گفته می‌شدکه رهبر طالبان است اما تا این‌دم که بیش‌تر از 20 سال می‌شودکه نه کسی چهره‌ای را به نام ملاعمر دیده و نه با او سخن گفته است. هرچه بوده فقط یک شایعه بوده و بعدهاهم که گفته می‌شد دولت افغانستان با طالبان صلح می‌کند و ملاعمر آماده است که با افغانستان گفت‌وگو کند بازهم کسی اورا ندید و پی آن خبر رسیدکه ملاعمر حدود دونیم سال پیش مرده است. هیچ منابعی هم بودن شخصی ملاعمر را به صورت واقعی تایید نکرده است.
خوب! این‌جا این پرسش پیش می‌آیدکه پس این ملاعمر کیست؟ آیا تا به حالی فکر کرده ایدکه این ملاعمر وجود خارجی ندارد؟ حتماً در این باره پر اندیشیده اید. حالا با همه‌ی این سند و شواهد چه ضمانتی وجود داردکه کرزی همان ملاعمر نباشد؟! چون وقتی‌که طالبان از طریق جنگ با مردم افغانستان پیروز نشدند سناریو تغیر کرد و دوباره با نام اصلی‌اش از طریق آمریکا و دموکراسی وارداتی و تحمیلی هم‌راه با خون و دود و فقر بر شانه های مردم سوار شد. همه می‌دانیم که هدف این‌ها نه حقوق بشر و نه آزادی بیان و نه هم رسیدن به رفاه و هم‌دلی و شایسته سالاری است. هدف تنها اشغال چوکی قدرت در افغانستان بودکه از آن‌طریق نشد حالا ازین طریق آن‌را به دست آوردند.
هربارکه طالبان کشته می‌شدند و یاهم زخمی و شکست می‌خوردند، کرزی اشک می‌ریخت و زار زار می‌نالید و حتا تروریست‌های راکه دست‌گیر می‌شدند با هدایا و پول‌های نقد زیادی نوازش می‌کرد و دوباره به وزیرستان و پاکستان و قبایل بر می‌گرداند. در این قسمت بازهم گفته‌ها و عمل‌کرد کرزی را قابل تأمل می‌دانم و باید رد پای این مسئله برداشته شود تا ببینیم که آیا کرزی همان ملاعمر است یا خیر چون تاحالا شواهد و عمل‌کرد نشان می‌دهدکه همان ملاعمر هست پس بقیه راهم باید پی‌گیربود، تا روشن شودکه چه گرگی چوپان این مردم و این کشور شده است.
هم‌چنان جا به‌جایی مهاجران برگشته از پاکستان که گفته می‌شود شمار زیادشان وزیرستانی و قبایلی و خلاصه پاکستانی هستند. که به این بهانه می‌خواهند در افغانستان جا به‌جا شوند، نیازمند بررسی جدی است و ادامه‌ی برنامه های «دویمه سقاوی» فاشیستان تروریست پرور است و باید در نطفه خنثا شود وگرنه گردن تاریخ و فرهنگ ما و شما برای بار چندم شکسته می‌شود و فاشیستان به آرمان خود به این بهانه خواهند رسید.
کابل 5/7/1395

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:19
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 149 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.