Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کرزی باید از سقوط نجیب الله درس بگیرند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر هارون امیرزاده   
شنبه ، 20 تیر 1388 ، 11:31

 داکتر هارون امیرزادهمدت ریاست جمهوری حامد کرزی مطابق به قانون اساسی افغانستان در اول جوزای سال جاری به پایان رسید. در واکنش به تمدید حاکمیت کرزی بسیاری نهاد های مدنی افغانستان از جمله بیش از 70 تن از اعضای شورای ملی افغانستان خواستار آن شدند که بعد از اول جوزا کرزی داکتر هارون امیرزاده رییس جمهور قانونی افغانستان نیستند، اوامر و فرامینی از جانب ایشان مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد.


 به نظر می رسد تداوم ریاست جمهوری ایشان بعد ازاول جوزا نامشروع و بحران آفرین شده است. اما بحران مشروعیت حکومت کرزی به اینجا خلاصه نمی شود. کمییسون مستقل انتخابات افغانستان نیز به مشکل مشروعیت گرفتار است. این در واقع یک نهاد انتخاباتی وابسته به کرزی است و در حال حاضر مصروف ساختن سناریوی تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به نفع ایشان می باشد.ازینرو دور از تصور نیست که کمیسیون مذکور مثل شورای نگهبان ایران که به اتهام تقلبات گسترده به نفع احمدی نژاد کشور را به بحران برده است دست به تقلبات زده و آرای جناب کرزی را تا 80 فیصد بلند خواهد برد.


یکی از نگرانی های اصلی در این انتخابات سوء استفاده از قدرت توسط حامد کرزی می باشد که تمام ارگانهای دولتی در مرکز و محلات درین چند ماه اخیر سخت مصروف کمپاین به نفع ایشان هستند. اما در میان مقامات محلی یگانه کسی که حاضر نشده است از امکانات دولتی به نفع کرزی حمایت کند، استاد عطا محمد نور والی بلخ هستند. ایشان در طول زمان ولایت شان یکی از موفق ترین و قدرت مند ترین شخصیت رژیم کرزی در عرصه امنیت، بازسازی، مبارزه با مواد مخدر و کسب حمایت مردمی در ولایت باستانی و داستانی بلخ هستند. چنانچه رییس جمهور کرزی به پاس خدمات آقای نور ایشان را با مدال عالی بنام" وزیر محمد اکبر خان" مفتخر ساختند.


اما آقای نور بجای کرزی از نامزدی آقای داکتر عبدا لله اعلام حمایت نموده اند. فکر میشود آقای نور با دلایل متعدد از نامزدی داکتر عبدالله حمایت می نمایند. بدون شک حمایت ازین و آن کاندید مخالف قانون اساسی و قانون انتخابات نیست به شرط آنکه از مقام و امکانات دولتی به نفع هیچ کاندیدی استفاده نشود.


باید گفت استاد عطا محمد نور طرفدار نظام فدرالی و محل گرایی نیستند و بار ها از دولت مرکزی افغانستان حمایت نموده اند. هم چنان ایشان بار ها از عدم کمک لازم مالی و اقتصادی توسط دولت مرکزی از روند بازسازی به ولایات شمال افغانستان انتقاد نموده اند. این در حالیست که اکثریت عواید ولایت بلخ مثل بسیاری ولایات دیگر شمالی و غربی و مرکزی افغانستان به خزانه حکومت مرکزی انتقال می باید ، بی آنکه این ولایات حق و صلاحیت مصرف بخش اعظم عواید خویش را برای بازسازی محلات خود داشته باشند.

 

 به نظر می رسد آقای نور طرفدار تغییرعادلانه ساختار قدرت در افغانستان هستند. ازینرو ایشان طرفدار دادن صلاحیت و استقلال بیشتر به محلات افغانستان و رهایی از تعصب و تنگ نظری حکومت مرکزی هستند. شاید مهمترین عامل حمایت آقای نور از برنامه انتخاباتی داکتر عبدالله این باشد که ایشان تاکید بر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخابی شدن مقامات محلی و انتقال برخی صلاحیت ها به ولایات افغانستان می کنند.

ممکنست عامل دیگری که آقای نور را وا داشته است تا از نامزدی جناب داکتر عبد الله حمایت کنند این باشد که به نظر می رسد آقای کرزی با برخی افراد در یک زد و بند قومی و ایجاد تشنج در شمال افغانستان بویژه در ولایت بلخ تعهد نامه های سری را عقد نموده اند. این تعهدنامه سری بسیار شباهت به ایجاد شورای هماهنگی و کودتای سال 1994 دارد که پیامد آن جز تباهی دیگر هیچ دست آوردی نداشت.

سر انجام بدون شک مهمترین انگیزه ایکه آقای نور را واداشته است از داکتر عبدا لله حمایت کنند این خواهد بود که ایشان از لحاظ فکری و سازمانی نسبت به هر کاندید دیگر با داکتر عبدالله نزدیکی دارند.


قابل تذکر است ثبات و بازسازی و مبارزه قاطع با کشت و قاچاق تریاک در ولایت بلخ در تحت رهبری استاد عطا محمد نور نه تنها باعث رضایت ، بسیاری تندروان و متعصبین حکومت مرکزی و فرصت طلبان محلی رقیب والی بلخ نشد، بلکه بر انگیختن حسادت آنها نیز شد. افزون بر آن اتکاء به نفس و حس استقلالیت و هم چنان برخی انتقاد های تند توسط والی بلخ از بی مهری دولت مرکزی و حامیان خارجی دولت کرزی دربازسازی شمال افغانستان همواره باعث تحریک گروه های مخالف والی بلخ می گردید.


جناب کرزی با توجه به اینکه در چند ماه اخیر رویکرد های تند و خلاف قانون اساسی افغانستان را بیشتر پیشه نموده اند و از تمام امکانات دولتی به نفع خویش استفاده نموده کاخ ریاست جمهوری افغانستان را به ستاد انتخاباتی برای شان مبدل ساخته اند، حمایت آقای نور از داکتر عبد الله رقیب درجه اول ایشان شاید برای شان غیر قابل تحمل باشد. روی تصادفی نیست که جناب کرزی تا قبل از برگزاری انتخابات از هیچ وسایلی برای مجازات آقای نور تا سر حد بی ثبات ساختن وضعیت امنیتی ولایت بلخ رو گردان نخواهند شد. چنانچه در اولین واکنش جناب کرزی برخی مقامات امنیتی را بر کنار نمودند و حالا به نظر می رسد که برکناری والی بلخ در دستور کار کرزی و تیم ایشان قرار دارد.


تجارب توطئه و سوء قصد به جان امیر اسمعیل خان و قتل پسر ایشان در ولایت باثبات هرات در آستانه انتخابات 2004 نیز نشان داد که امتیاز طلبان و سلطه جویان از هیچ وسایلی مشروع و نا مشروع برای رسیدن به اهداف شان روگردان نخواهند شد.

 

مقاومت در مزار شریف

گفته میشود والی بلخ نیز با بهره از پایگاه قوی اجتماعی دربلخ و حمایت جامعه جهانی به رفتار اخیر دولت مرکزی واکنش نشان داده تا هنوز مقاومت می نمایند. بدون شک خشم حامد کرزی نسبت به والی بلخ از یک جانب و مقاومت آقای نور از جانب دیگر نمی تواند بدون بحران و تشنج در شرایطی به پایان برسد که از یک طرف مدتی کمی تا برگزاری انتخابات باقی مانده است و از طرف دیگر مشروعیت حکومت حامد کرزی بعد از اول جوزا نزد بسیاری ها زیر سوال قرار دارد.


 دو پرسش اساسی درینجا مطرح میشود: نخست اینکه جناب کرزی که خود از مشروعیت رنج می برند ، پس بر اساس کدام صلاحیت و حق والی بلخ و مقامات امنیتی بلخ را بر کنار می سازند؟


دواینکه آیا جناب کرزی بخاطر پیروزی در انتخابات و مجازات والی بلخ به پیامد های خطرناک سیاست های شان در آستانه انتخابات اندیشیده اند و یا خیر؟


واقعیت اینست اگر تیم حامد کرزی بخاطر پیروزی ایشان جنون آمیز دست به اقدامات خطر ناک بزند، مسوولیت بحران و بی ثباتی را بدوش خواهد گرفت. افزون بر آن اوضاع بلخ می تواند مثل حوادث زمان اخیر داکتر نجبیب الله انکشاف کند و در نتیجه حاکمان مرکزی بار دیگر بخاطر تعصب و خود خواهی های شان ثبات کل کشور را به خطر مواجه ساخته و فرصت خیلی مناسب را به بازی گران قوت های خارجی و همسایگان مساعد سازند. باید گفت همانگونه که تندروان تنگ نظر دولت مرحوم داکتر نجیب الله با نصب و تحمیل افرادی مثل رسول «بی خدا» و جمعه اسک در مزار شریف قیام جنرال مومن در حیرتان وخشم مردم شمال افغانستان را بر انگیختند، ممکنست اینبار نیز تندروان اطراف جناب کرزی در تلاش تعقیب سیاست های ناکام گذشته شوند. شاید بهتر باشد جناب کرزی از گذشته درس بگیرند نباید ولایت بلخ را که در تحت رهبری آقای نور بویژه در مبارزه با مواد مخدر نزد جهانیان برای جناب شان آبرو خریدند ، قربانی سازند.


شاید بهترین پیشنهاد بسیاری ها برای استاد عطا محمد نورنیز این باشد که لازم است ایشان از شکیبایی کار گرفته نباید بهانه ای برای بی ثبات ساختن شمال بدست تندروان حکومت مرکزی وفرصت طلبان محلی بدهند.

 

داکتر هارون امیرزاده

10 جولای 2009

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • omid
  zanda bad karze. marga bar doshmanane Qasam khorda
 • ناشناس
  دوست محترم امیر زاده سلام
  من همشه نوشته های شما را میخوانم ولی این بار با شما موافق نیستم .
  ز یرا درس به ادم است .قسمیکه امروز انگلیسها گفتند کرزی خر است.
 • جمیل
  نخست سلام به محترم داکتر صاحب امیرزاده تقدم است
  محترم داکترصاحب اطمنان داشته با شد که من هر مضمون و نوشته شمارا خوانده ام،بااینکه شما یک داکتر هستی من به خود اجازه نه میدهم درمقابل نوشتی شما چیزی تحری ر نمایم ولی باز هم مجبور شدم که یک نقطه را به شما یاد اورشوم ان اینکه نه باید مردم را علیه یک دیګر ت حرک ساخت وبه اختشاش تشویق نمایم،شما خوب میدانی که کرزی صاحب شخصی با تجربه است وقبل از قبل بخاطر رفع احتشاش پلان تدابیری دارد مثال ان چند قبل ګردهمایی وسع مردم شهر مزارشریف به طرفداری کرزی صاحب بود
  چه فکر میکنی که درنتجه نهایی همین داکتر صاحب عبداله در مقابل پوست وزارت خارجه مثلی محترم مارشال صاحب ف هم خان به کرزی صاحب تسلیم شود ،محترم داکترصاحب تمام انها چه کرزی،عبداله.فهم خان.سیاف،ربانی.ګلبدین.حض رت وپیر ،ملاوچړی در یک کاسه سی.ای ایی وای.اس.ای نان خورده است یکی از انها قابل اعتماد ما وشما روشنفک ران وتمام مردم افغا نستان نیستند توسط انها نه خراسان بدست می اید ونه هم به افغانستان خدمت کرده میتوا ند.وسلام


 • ناشناس
  محترم داکتر صاحب امیر زاده سلام! بنده با شما کاملا موافق هستم استاد عطا محمد نور واقعا به شهر و مردم خود خدمت میکند ای کاش تمام والیان ولایات مثل ایشان باشند اگر کرزی و باند افغان ملتیش شهر امن مثل مز ارشریف را مثل هرات نا امن میسازند که البته این خواست گروپ افغان ملت است پس وظیفه مردم چه است؟مردم با ید مقاومت کنند تا شهر شان لانه جنگلی های بی کلتور طالب وحشی نشود.چندی پیش از اروپا به مزارشریف رفته بودم واقعا از دیدن مردم و امنیت لذت میبردم.خداوند کرزی و باند جنایت کاریشه توفیق بدهد تا شمال زیبای ما را نا امن نسازند.تشکر
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 226 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.